Tin tức - sự kiện tiêu biểu
Tin tức chuyên môn, tổng hợp hàng ngày
Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2016 của Công đoàn Sở Tài chính (23/06/2016) 
Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 19/01/2016 và Công văn số 95/ĐUK ngày 21/3/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội về việc tổ chức phong trào hiến máu tình nguyện năm 2016; Công văn số 29/CĐVC ngày 6/4/2016 của Công đoàn Viên chức Thành phố về tổ ...
  Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố tại cuộc họp chỉ đạo đôn ... (20/06/2016)
  Sở Tài chính Hà Nội ban hành quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ... (17/06/2016)
  Thông báo số 186/TB-CĐ ngày 10/6/2016 về việc tham gia hiến máu tình nguyện năm ... (15/06/2016)
  22 Ủy viên UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (14/06/2016)
Tin tức Tài Chính - Ngân Hàng
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2016: Vì sao chậm tiến độ? (23/06/2016) 
(DĐDN) – Theo kế hoạch được giao, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 là 254.950 tỷ đồng, tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm, chúng ta mới chỉ giải ngân được 83,3 nghìn tỷ đồng – một con số quá thấp. Vì sao lại có hiện tượng này?
  Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia họp phiên đầu tiên (23/06/2016)
  Mua sắm Chính phủ: Tránh nguy cơ “tuột tay” nhà thầu nội (23/06/2016)
  Bộ Tài chính: Tính toán giảm nhiều loại chi phí cho doanh nghiệp (22/06/2016)
  Hà Nội: Tăng thu gần 800 tỷ đồng qua thanh tra thuế (22/06/2016)

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, ĐẨY MẠNH THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NĂM 2016!


Hệ thống văn bản QPPL và các hướng dẫn chính sách tài chính | Tìm kiếm văn bản >>
Số, ký hiệu Ngày ký Trích yếu
12/2016/QĐ-UBND 13/04/2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.
55/2016/TT-BTC 23/03/2016 Quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
39/2016/TT-BTC 01/03/2016 Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua KBNN
07/2016/QĐ-UBND 08/03/2016 Ban hành Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
508/QĐ-UBND 29/01/2016 Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND UBND thành phố Hà Nội ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc 1 phần
41/2015/QD-UBND 30/12/2015 Ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống GD quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015-2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP 28/01/2016 Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
185/2015/TT-BTC 01/01/2016 Thông tư số 185/2015/TT-BTC Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
40/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, chủ trương đầu tư bố trí kế hoạch vốn dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách thành phố Hà Nội
116/2015/TT-BTC 11/08/2015 QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI VIỆC TƯ VẤN, XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
13/2015/TT-BTC 29/09/2015 Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.
40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 27/03/2015 Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
447/QĐ-BTC 10/03/2015 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2014
798/QĐ-UBND 12/02/2015 về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng và Lắp đặt.
02/2015/TT-BTC 05/01/2015 Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất
410/QĐ-UBND 27/01/2015 Quyết định 410/QĐ-UBND ngày 27/1/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố sửa đổi định mức dự toán đối với một số công tác duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
95/2014/QD-UBND 25/12/2014 Quyết định số 95/2014/QD-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
90/2014/QD-UBND 22/12/2014 Về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội
7224/QD-UBND 30/12/2014 Về việc phê duyệt một số định mức dự toán xây dựng công trình đối với gói thầu số 13 - Xây dựng cầu chính Đông Trù thuộc dự án xây dựng đường 5 kéo dài
84/QĐ-UBND 09/01/2015 Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 9 tháng 1 năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá tính thuế tài nguyên đối với Đá sét, Than bùn, Than mùn (đất mùn) trên địa bàn thành phố Hà Nội
198/2014/TT-BTC 18/12/2014 Hướng dẫn phương pháp tính giá thành cá Tra nguyên liệu
7139/QD-UBND 27/12/2014 về việc công bố một số định mức dự toán xây dựng công trình áp dụng cho các dự án xây dựng cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội
204/2014/TT-BTC 23/12/2014 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.
91/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp thành phố Hà Nội và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội
98/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ đơn giá lưu trữ tài liệu về đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
97/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.
6779/QD_UBND 25/12/2014 Quyết định 6779/QD_UBND ngày 18/12/2014 Ban hành Quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nông nghiệp sinh ứng dụng công nghệ cao Hoa Lâm Viên
7835/TSC-QLNS 31/12/2014 Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015
7565/LN: STC-KBHN 25/12/2014 Hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS
96/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019.
94/2014/QĐ-UBND 24/12/2014 Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội.
86/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
87/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
89/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội.
89/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 89/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua đò trên địa bàn thành phố Hà Nội.
88/2014/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 88/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố.
09/2014/NQ-HĐND 02/12/2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội.
179/2014/TTLT-BTC-BTNMT 26/11/2014 Thông tư liên tịch 179/2014/TTLT-BTC-BTNMT ngày 26/11/2014 Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
3036/QD-BTC 27/11/2014 Quyết định 3036/QD-BTC ngày 27/11/2014 Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ tài chính thực hiện Chiếm lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030
6336/QD-UBND 28/11/2014 Quyết định 6336/QD-UBND ngày 28/11/2014 về viêc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2015 và các năm tiếp theo giai đoạn 2016 - 2020
6387/QD-UBND 02/12/2014 Quyết định 6387/QD-UBND ngày 02/12/2014 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng Hà Nội
152/2014/TTLT-BGTVT-BTC 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng đường bộ
155/2014/TT-BTC 23/10/2014 Thông tư 155/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
82/QĐ-UBND 21/11/2014 Quyết định số 82/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
83/QĐ-UBND 21/11/2014 Quyết định số 83/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
81/2014/QĐ-UBND 19/11/2014 Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình.
80/2014/QĐ-UBND 14/11/2014 Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại thuộc thành phố Hà Nội.
79/2014/QĐ-UBND 04/11/2014 Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo thuộc thành phố Hà Nội.
78/2014/QĐ-UBND 31/10/2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mưc trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
39/TTLT-BCT-BTC 29/10/2014 Thông tư liên tịch số 39/TTLT-BCT-BTC Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/ND-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
158/2014/TT-BTC 27/10/2014 Thông tư 158/2014/TT-BTC Ngày 27/10/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04
5802/QD-UBND 10/11/2014 Quyết định 5802/QD-UBND ngày 10/11/2014 về việc phê duyệt đơn giá tạm tính cho thuê nhà ở sinh viên và cho thuê tầng 1 tại các dự án khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Mỹ Đình II
152 /2014/TTLT-BTC-BGTVT 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
6375/HD-LS 31/10/2014 Hướng dẫn việc điều chỉnh, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới của xã; biện pháp huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực thực hiện Đề án xây dựng nông thốn mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
31/2014/TTLT 06/09/2014 Thông tư liên tịch số 31/2014/TTLT ngày 06/9/2014 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động Kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền
5219/QD-UBND 09/10/2014 Quyết định 5219/QD-UBND ngày 09/10/2014 về việc ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật phục vụ đặt hàng duy tu, sủa chữa một số hạng mục công trình đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội
5355/QD-UBND 17/10/2014 Quyết định 5355/QD-UBND ngày 17/10/2014 Ban hành quy định cơ chế phối hợp và trachsn nhiệm quản lý rừng theo phân cấp quản lý nhà nước về quản lý rừng giai đoạn 2011-2015 quy định tại quyết định số 12/2014/QD-UBND ngày 26/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội
77/2014/QĐ-UBND 10/10/2014 Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội.
5177/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định số 5177/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Mùa năm 2014
5175/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định số 5175/QĐ-UBND ngày 8/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt danh mục các tuyến đê phân cấp quản lý theo quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 26/2/2014 của UBND thành phố Hà Nội
74/2014/QD-UBND 02/10/2014 Quyết định 74/2014/QD-UBND ngày 21/10/2014 ban hành quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, các thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính giao trong việc xác định giá
5077/QD-UBND 02/10/2014 Quyết định 5077/QD-UBND ngày 02/10/2014 về việc Ủy quyền cho UBND các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố
2376a/QĐ-BTC 16/09/2014 Quyết định số 2376a/QĐ-BTC ngày 16/9/2014 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện; phí kiểm địn
70/2014/QD-UBND 12/09/2014 Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội
4924/QĐ-UBND 24/09/2014 về việc phê duyệt \"Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học Thành phố Hà Nội đến năm 2030
72/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
73/2014/QD-UBND 26/09/2014 về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội
129/2014/TTLT-BTC-BNV 05/09/2014 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án \"Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam\"
136/2014/TT-BTC 15/09/2014 Sửa đổi, bổ sung thông tư 122/2013/TT-BTC ngày 28/8/2013 của Bộ Tài chính
132/2014/TT-BTC 10/09/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí điểm định chất lượng án toán kỹ thuật đối với xe điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tươgn tự đang lưu hành
134/2014/TT-BTC 12/09/2014 Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nôp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đàu tư
72/2014/QĐ-UBND 17/09/2014 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
6130/VP-VX 17/09/2014 V/v thực hiện Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 09/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/ND-CP ngày 26/6/2012 của chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoán sản
4752/QD-UBND 12/09/2014 V/v thực hiện Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 6/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội
84/2014/ND-CP 08/09/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1796/TTg-KTN 16/09/2014 V/v đính chính văn bản số 1196/QD-TTg ngày 23/7/2014
7139/UBND-VX 19/09/2014 V/v thực hiện Quyết định số 1625/QD-TTg phê duyệt Đề án kiện cố hóa trường,lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 và lộ trình đến năm 2010
6081/VP-XDGT 15/09/2014 V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính Phủ
117/2014/TT-BTC 21/08/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
123/2014/TT-BTC 27/08/2014 Thông tư 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và kho bạc TABMIS
3154/QĐ-BGTVT 19/08/2014 về việc uỷ quyền cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ
98/2014/TT-BTC 25/07/2014 hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
106/2014/TT-BTC 08/08/2014 Thông tư 106/2014/TT-BTC ngày 08/8/2014 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.
101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH 04/08/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14 tháng 9 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
38/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
69/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc thu phí trong giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
68/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn thành phố Hà Nội
67/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
66/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
65/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
64/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
63/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.
62/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
61/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.
60/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
59/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
58/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
57/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
56/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
55/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vường giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
54/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí sử dụng hè, lề đường, lòng đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
37/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc bãi bỏ quy định thu lệ phí cấp chứng minh nhân dân tại Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
53/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
52/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
51/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
50/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
49/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí thư viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
48/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
47/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
46/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
45/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
44/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
43/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
40/2014/QD-UBND 20/08/2014 Về việc thu lệ phí cấp mới (Đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội
42/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
41/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
39/2014/QD-UBND 20/08/2014 Về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sư dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
36/2014/QĐ-UBND 20/08/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.
18/2014/TT-BLDTBXH 11/08/2014 Ban hành danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị điện; nguội chế tạo; Nguội sửa chữa máy công cụ; ...
17/2014/TTLT-BLDTBXH-BTC 01/08/2014 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp một luần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo quyết định số 57/2014/QD-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
19/2014/TT-BLDTBXH 15/08/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 7/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là giúp việc gia đinh
34/2014/QD-UBND 15/08/2014 Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội
4296/QD-UBND 15/08/2014 Về việc công bố định mức dự toán sửa đổi, bổ sung một số công tác duy trì công viên cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
4299/QD-UBND 15/08/2014 Về việc công bố định mức dự toán sửa đổi và bổ sung một số công tác duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
99/2014/TTLT-BTC-BGTVT 29/07/2014 Quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ
4300/QĐ-UBND 15/08/2014 về việc công bố định mức dự toán sửa đổi và bổ sung một số công tác duy trì sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
4252/QĐ-UBND 12/08/2014 ban hành giá cho thuê (tạm thời) công trình hạ tầng ngầm kỹ thuật đô thị sử dung chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố
4297/QĐ-UBND 15/08/2014 về việc công bố tập định mức dự toán công tác quản lý và bảo trì cầu Chương Dương trên địa bàn thành phố Hà Nội
32/2014/QĐ-UBND 04/08/2014 về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội.
3980/QD-UBND 24/07/2014 Về việc đính chính một số nội dung của Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉnh trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 2663/QD-UBND ngày 15/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội
25/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật đất đai 2013 và các Nghị quyết của Chính phủ giao về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội
29/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT 04/07/2014 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020
77/2014/TT- BTC 18/06/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
76/2014/TT- BTC 18/06/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
22/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
21/2014/QĐ-UBND 20/06/2014 về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
3435/QD-UBND 26/06/2014 Về việc quy định giá vé vào cửa Vườn thú Hà Nội
26/2014/QĐ-UBND 23/06/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
3185/QĐ-UBND 16/06/2014 về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố.
3749/QĐ-SXD 04/06/2014 về việc ban hành Quy trình kỹ thuật duy trì Nhà tiêu bản sinh vật tại công viên Bách Thảo và quy trình kỹ thuật duy trì Đồng hồ hoa tại hồ Hoàn Kiếm
75/2014/TT-BTC 12/06/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng
73/2014/TT-BTC 30/05/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
69 /2014/TT-BTC 26/05/2014 Hướng dẫn quy trình thí điểm thu phí, lệ phí tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trên Hành lang kinh tế Đông Tây theo mô hình “một cửa, một lần dừng”
67/2014/TT-BTC 21/05/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
56/2014/TT-BTC 28/04/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
45/2014/TT-BTC 16/04/2014 Hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá
59/2014/TTLT-BTC-BGTVT 09/05/2014 Thông tư liên tịch 59/2014/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thu, nộp và sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn Nhà nước
39/2014/TT-BTC 31/03/2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
46/2014/TT-BTC 16/04/2014 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THI, QUẢN LÝ, CẤP VÀ THU HỒI THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ
19/2014/QD-UBND 07/05/2014 ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.
17/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014
50/2014/TT-BTC 24/04/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự
52/2014/TT-BTC 24/04/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
54/2014/TT-BTC 24/04/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
540/QĐ-TTg 16/04/2014 về Chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
18/2014/QĐ-UBND 21/04/2014 về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội
1721/QĐ-UBND 31/03/2014 về ban hành tập định mức dự toán chuyên ngành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội
36/2014/TT-BTC 24/03/2014 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
37/2014/TT-BTC 25/03/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
16/2014/QĐ-UBND 28/03/2014 Về việc ban hành Đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
31/2014/TT-BTC 07/03/2014 Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
24/2014/TTLT-BTC-BTP 17/02/2014 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo,đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020
272/QĐ-BTC 11/02/2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính hoặc liên tịch với các Bộ, ngành ban hành hết hiệu lực
02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN 14/01/2014 Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự
09/2014/QĐ-UBND 14/02/2014 về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
19/2014/TT-BTC 28/03/2014 Quy định thủ tục tạm nhập khẩu,tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
325/QD-UBND 18/02/2014 về việc Phê duyệt Giá đất trung bình vị trí 3 của những đường phố có tên thuộc 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2014
949/UBND-QHXDGT 12/02/2014 V/v định mức đơn giá duy tu, sửa chữa công trình \"con đường gốm sứ ven sông Hồng\"
08/2014/QĐ-UBND 13/02/2014 về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội.
836/QD-UBND 07/02/2014 Ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn - huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội
07/2014/QĐ - UBND 06/02/2014 ban hành Quy định quản lý bến thủy nội địa tham gia hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội.
200/2013/TT-BTC 20/12/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các cơ quan đại diện ngoại giaon, cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài.
02/2014/TT-BTC 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
06/2014/TT-BTC 06/01/2014 Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
497/QĐ-UBND 21/01/2014 về việc điều chỉnh bổ sung 12 mã định mức trong tập Định mức dự toán duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QD-UBND ngày 22/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội và Công bố định mức dự toán công tác quản lý và bảo trì cầu Vĩnh Tuy
462/QD-UBND 21/01/2014 Về việc công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần xây dựng
215/2013/TT-BTC 31/12/2013 Hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
486/QD-UBND 21/01/2014 về việc công bố Đơn giá công tác đo, vẽ lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ công tác bán nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
446/QD-UBND 20/01/2014 Về ban hành Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản QPPL của UBND thành phố Hà Nội năm 2014
222/2013/NĐ-CP 01/03/2014 Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt
70/2013/QĐ-UBND 10/01/2014 Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm
58/QD-UBND 03/01/2014 Về việc ban hành một số quy định và mức chi tạm thời của các Sở, ngành trực thuộc UBND thành phố để triển khai, tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
186/2013/TT-BTC 05/12/2013 Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí
69/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 V/v ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
178/2013/TT-BTC 02/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
149/2013/TT-BTC 29/10/2013 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm
05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD 18/11/2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 VỀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, CÁC THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
60/2013/QĐ-UBND 22/12/2013 về viêc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
151/2013/TT-BTC 29/10/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay
185/2013/TT-BTC 04/12/2013 Quy định mức thu, chế độ thum,nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp phép trong hoạt động bưu chính
57/2013/QĐ-UBND 27/12/2013 Ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội
7345/QĐ-STC 26/12/2013 Quyết định số 7345/QĐ-STC về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số loại tài sản như: Tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao
7177/QĐ-UBND 28/11/2013 Ban hành Danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo \"Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội\"
56/2013/QĐ-UBND 21/12/2013 Ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội
172/2013/TT-BTC 05/01/2014 Quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia
7463/QĐ-UBND 09/12/2013 Phê duyệt danh mục các tuyến đường phố giao Sở Giao thông vận tải quản lý đồng bộ vỉa hè, lòng đường phục vụ công tác tổ chức giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.
7446/QĐ-UBND 01/11/2013 phê duyệt định mức chi phí giết mổ gia súc, gia cầm theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
165/2013/TT-BTC 01/01/2014 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; PHÍ ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, AN NINH TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN VÀ PHÍ PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI GIÁM SÁT CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
159/2013/TT-BTC 01/01/2014 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ
184/2013/TT-BTC 20/01/2014 Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
159/2013/TT-BTC 01/01/1970 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ
7278/QD-UBND 03/12/2013 V/v ủy quyền cho giám đốc Sở Xây dựng quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với diện tích nhà dành cho mục đích công cộng và kinh doanh dịch vụ tại các khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác nhưng chủ đầu tư phải bàn giao cho thành phố quản lý, bố trí sử dụng
55/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định...
54/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
18/2013/NQ-HĐND 03/12/2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của thành phố Hà Nội.
53/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 về việc sửa đổi một số tiêu chí ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội
52/2013/QĐ-UBND 28/11/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
6236/QD-UBND 15/10/2013 V/v ban hành Đề án thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hà Nội
174/2013/TT-BTC 27/11/2013 QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN BẢO TÀNG MỸ THUẬT VIỆT NAM
153/2013/TT-BTC 30/10/2013 Quy định về biên lai, thủ tục thu, nộp tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lưc lượng xử phạt vi phạm hành chính ...
145/2013/TT-BTC 21/10/2013 Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia
154/2013/TT-BTC 01/11/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động và lệ phí cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
47/2013/QĐ-UBND 30/10/2013 Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.
48/2013/QD-UBND 06/11/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội
129/2013/ND-CP 16/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
137/2013/TT-BTC 07/10/2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ngân sách Nhà nước cấp (08-11-2013)
152/2013/TT-BTC 29/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ
138/2013/TT-BTC 09/10/2013 hướng dẫn một số nội dung của Luật Giám định tư pháp và Nghị Định 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp
5758/QD-STC 24/10/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Sở Tài chính và các Phòng tài chính- kế hoạch Quận, huyện, Thị xã thuộc thành phố Hà Nội .
5758/QD-STC 24/10/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Sở Tài chính và các Phòng tài chính- kế hoạch Quận, huyện, Thị xã thuộc thành phố Hà Nội .
37/2013/QD-UBND 18/09/2013 Về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội
5837/QD-UBND 27/09/2013 Về việc hoàn trả vốn của các tiểu chủ hợp doanh với Nhà Nước thuộc thành phố Hà Nội
5844/QD-UBND 27/09/2013 Về việc quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên địa bàn thành phố
40/2013/QD-UBND 24/09/2013 Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoán sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
5799/QD-UBND 25/09/2013 Quyết định ngày 25/9/2013 quy định phân cấp thẩm quyền trong phấn đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội , tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội
5486/QĐ-UBND 10/09/2013 về việc công bố bổ sung Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vào Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội
127/2013/TT-BTC 06/09/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
36/2013/QD-UBND 10/09/2013 về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
114/2013/TT-BTC 20/08/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.
121/2013/TT-BTC 28/08/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán nhãn kiểm soát băng, đĩa, hình có chương trình; phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.
122/2013/TT-BTC 28/08/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kịch bản phim, phim, chương trình nghệ thuật biểu diễn; lệ phí cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở
6273/UBND-KT 28/08/2013 C về việc bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội
112/2013/TT-BTC 15/08/2013 về quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng lệ phí cấp giáy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện.
04/2013/TTLT-BKHDT-BNNPTNT-BTC 19/08/2013 về sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT ngày 5/6/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QD-TTg và quyết định số 66/2011/QD-TTg của Thủ tướng chính phủ
32/2013/QD-UBND 09/08/2013 về việc điều chỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QD-UBND ngày 28/12/2012 Của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013
29/2013/QD-UBND 01/08/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
30/2013/QĐ-UBND 06/08/2013 Về việc quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
32/2013/QĐ-UBND 09/08/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.
103/2013/TT-BTC 01/08/2013 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới với Campuchia
98/2013/TT-BTC 24/07/2013 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
5371/UBND-KT 26/07/2013 Hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo yêu cầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội
25/2013/QD-UBND 11/07/2013 về việc thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội
1449/HDLS:NV-TC-LĐTBXH-BHXH 15/07/2013 Về việc thực hiện chế độ,chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
26/2013-QD-UBND 17/07/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QD-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố Hà Nội
23/3013/QĐ-UBND 08/07/2013 về việc ban hành quy định sủa đổi bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
3540/HD-STC 12/07/2013 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014
27/3013/QĐ-UBND 18/07/2013 về việc quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
19/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
80TTLT-BTC-BNN 14/06/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng
40/2013/TTLT-BTC-BGGT 10/06/2013 Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
2906/STC-HCSN 14/06/2013 Hướng dẫn thực hiện Thông tư Số 40/2013/TTLT-BTC-BGDDT
3734/QD-UBND 13/06/2013 về việc phê duyệt Đề án tăng cường đầu tư, quản lý và phát triển thông tin đối ngoại thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2020
78/2013/TT-BTC 07/06/2013 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghệ kiểm toán ...
1173/QĐ-BTC 21/05/2013 Về việc đính chính Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
69/2013/TT-BTC 21/05/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam
65/2013/TT-BTC 17/05/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướnSửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ
64/2013/TT-BTC 15/05/2013 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
16/2013/QĐ-UBND 03/06/2013 về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội
2592/STC-NSQH 30/05/2013 về việc tiếp tục cấp kinh phí cho hoạt động của lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
2454/LN:TC-KBNN 23/05/2013 về việc Triển khai cam kết chi NSNN qua Kho bạc Nhà Nước
2454/LN 23/05/2013 Về việc cam kết chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước
2116/LN 06/05/2013 Hướng dẫn bổ sung việc chuyển nguồn ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012 sang năm 2013 (07-05-2013)
2305/HD-HCSN 14/05/2013 Hướng dẫn lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2013
11/2003/TT-NHNN 15/05/2013 quy dịnh về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/ND-CP ngày 07/01 năm 2013 của Chính phủ
62/2013/TTLT-BTC-BTP 13/05/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
45/2013/TT-BTC 25/05/2013 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
30/2013/TT-BTC 18/03/2013 HƯỚNG DẪN HOÀN LẠI TIỀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÚI NI LÔNG LÀM BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẴN HÀNG HÓA THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
23/2013/TT-BTC 27/02/2013 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
100/QD-UBND 07/01/2013 Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013
101/QD-UBND 07/01/2013 Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2013
18/2013/TT-BTC 20/02/2013 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
2002/QĐ-UBND 05/03/2013 Về việc ban hành Quy định \"Một số nội dung chi và mức hỗ trợ đối với hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Hà Nội\"
17/2013/TT-BTC 19/02/2013 Sửa đổi khoản 1 điều 6 thông tư 10/2011/Tt-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
1833/QD-UBND 23/02/2013 Phê duyệt \"Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng thành phố Hà Nội\"
854/QD-UBND 06/02/2013 Về phê duyệt định mức dự toán tạm thời quản lý, vận hành cụm công nghiệp trình đầu mối Yên Sở
695/QĐ-UBND 01/02/2013 Về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ ầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội
1844/QĐ-UBND 25/02/2013 Về việc phê duyệt đơn giá tạm thời thanh toán công tác quản lý, vận hành cụm công trình ầu mối Yên Sở (bao gồm trạm bơm Yêu Sở 90m3/s, 07 đập điều tiết: Nghĩa Đô, Hồ Tây A, Hồ Tây B, Đồng Chì, Văn Điển, Thanh Liệt, Lừ - Sét; 03 đập cao su A, B, C tại khu vực hồ điều hòa Yên Sở)
1861/QĐ-UBND 26/02/2013 Về mức thu tiền dịch vụ vệ sinh và cơ chế hỗ strowj quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội
1835/QĐ-UBND 25/02/2013 Về việc quy hoạch phát triển chăn nuôi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng năm 2030
1836/QĐ-UBND 25/02/2013 Phê duyệt quy hoạch phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
879 28/02/2013 Hướng dẫn cụ thể mức chi bồi dưỡng trách nhiệm đối với Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng các đoàn thể tại thôn, tổ dân phố khu dân cư theo Quyết định 71/2008/QD-UBNDTP
02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC 08/01/2013 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 855/QĐ-TTG NGÀY 06/06/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
08/2013/QĐ-UBND 22/02/2013 Về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội
27/2012/QĐ-UBND 02/10/2012 Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Hà Nội.
699/STC-HCSN 07/02/2013 XD dự toán, sử dụng và thanh quyết toán KP lấy ý kiến nhân dân về DT sửa đổi HP năm 1992
828/STC-NSQH 22/02/2013 Hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác tổ chức lý ý kiến vào dự thảo Luật đất đai
08/2013/TT-BTC 10/01/2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)
11/2013/TT-BTC 21/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 5/1/2012 và Thống tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính
04/2013/TT-BTC 09/01/2013 Hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng phí qua phà
195/2012/TT-BTC 15/11/2012 Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Đơn vị chủ đầu tư
04/2013/QD-UBND 21/01/2013 Ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hà Nội
230/2012/TTLT-BTC-BGTVT 27/12/2012 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ
40/2012/QD-UBND 22/12/2012 Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QD-UBND ngày 09/1/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí dự thi, dự tuyển trên địa bàn thành phố Hà Nội
43/2012/QD-UBND 22/12/2012 Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
42/2012/QD-UBND 22/12/2012 Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2009/QD-UBND ngày 09/1/2009 và Quyết định 82/2009/QD-UBND ngày 25/6/2009 của UBND thành phố Hà Nội về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn Thành pố Hà Nội
44/2012/QD-UBND 22/12/2012 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
6014/QD-UBND 26/12/2012 Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng
223/2012/TT-BTC 24/12/2012 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
50/2012/QD-UBND 28/12/2012 Về việc điều chỉnh, sửa đổi Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
231/2012/TT-BTC 28/12/2012 Quy định quản lý, thanh oán, quyết toán vốn đầu tư với các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015
01/2013/TT-BTC 02/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự
02/2013/QD-UBND 07/01/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà nội
02/2012/TT-BTC 08/01/2013 Sửa đổi, bổ sung thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/2/2010 của Bộ Tài chính quy định định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoáng áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
220/2012/TTLT-BTC-BGTVT 24/12/2012 Thông tư hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước
46/QD-BTC 07/01/2013 Về việc ban hành Quy trình thanh tra ngân sách huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6147/QD-UBND 27/12/2012 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật duy trì, vận hành hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, xã hội áp dụng cho các Công ty Thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
205/2012/TT-BTC 23/11/2012 Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đấ trồng lúa theo NĐ 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
197/2012/TT-BTC 15/11/2012 Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
199/2011/TT-BTC 30/12/2011 Thông tư số 199/2011/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng
Đường dây nóng
Hỏi đáp trực tuyến
Thông tin mua sắm công
Liên kết website
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
35
Truy cập trong ngày:
218
Tổng số truy cập:
8.935.591
Các chuyên mục