Tin tức Tài chính-Ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/ Giao dịch bất động sản tăng gấp 3 lần trong quý I http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4657/Giao-dich-bat-dong-san-tang-gap-3-lan-trong-quy-I.html Giao dịch bất động sản tăng gấp 3 lần trong quý I Thị trường BĐS quý I chuyển biến tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4656/Thi-truong-BDS-quy-I-chuyen-bien-tich-cuc.html Thị trường BĐS quý I chuyển biến tích cực Huy động 969 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4655/Huy-dong-969-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 969 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Khởi công tuyến cầu đường mở rộng giao thông khu vực Ngã Tư Sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4654/Khoi-cong-tuyen-cau-duong-mo-rong-giao-thong-khu-vuc-Nga-Tu-So.html Khởi công tuyến cầu đường mở rộng giao thông khu vực Ngã Tư Sở Kiểm toán hạn chế do cán bộ quá mỏng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4653/Kiem-toan-han-che-do-can-bo-qua-mong.html Kiểm toán hạn chế do cán bộ quá mỏng Các báo viết về Tài chính ngày 25/3/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4650/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2532015.html Các báo viết về Tài chính ngày 25/3/2015 Gần 3 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội thu đạt 36 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4649/Gan-3-thang-dau-nam,-Cuc-Thue-Ha-Noi-thu-dat-36-nghin-ty-dong.html Gần 3 tháng đầu năm, Cục Thuế Hà Nội thu đạt 36 nghìn tỷ đồng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Góp phần thúc đẩy TTCK phát triển toàn diện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4648/Du-thao-Nghi-dinh-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Nghi-dinh-582012ND-CP--Gop-phan-thuc-day-TTCK-phat-trien-toan-dien.html Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Góp phần thúc đẩy TTCK phát triển toàn diện Tháng 3, CPI cả nước tăng 0,15% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4647/Thang-3,-CPI-ca-nuoc-tang-0,15per.html Tháng 3, CPI cả nước tăng 0,15% Hà Nội thúc tiến độ "siêu dự án" Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4646/Ha-Noi-thuc-tien-do-sieu-du-an-Tay-Ho-Tay.html Hà Nội thúc tiến độ "siêu dự án" Tây Hồ Tây Công bố kết quả IPO Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4642/Cong-bo-ket-qua-IPO-Trung-tam-Hoi-cho-trien-lam-Viet-Nam.html Công bố kết quả IPO Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam Hà Nội: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 22,4% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4641/Ha-Noi--Von-dau-tu-xay-dung-co-ban-tang-22,4per.html Hà Nội: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng 22,4% Sở Tài chính Hà Nội dẫn đầu ứng dụng CNTT năm 2014 ngành Tài chính địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4640/So-Tai-chinh-Ha-Noi-dan-dau-ung-dung-CNTT-nam-2014-nganh-Tai-chinh-dia-phuong.html Sở Tài chính Hà Nội dẫn đầu ứng dụng CNTT năm 2014 ngành Tài chính địa phương Kinh tế Thủ đô ước tăng trưởng 7,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4638/Kinh-te-Thu-do-uoc-tang-truong-7,6per.html Kinh tế Thủ đô ước tăng trưởng 7,6% Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4637/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tham-du-Hoi-nghi-Bo-truong-Tai-chinh-ASEAN-lan-thu-19.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 DNNN sau cổ phần hóa bắt buộc phải đăng ký giao dịch trên sàn Upcom http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4636/DNNN-sau-co-phan-hoa-bat-buoc-phai-dang-ky-giao-dich-tren-san-Upcom.html DNNN sau cổ phần hóa bắt buộc phải đăng ký giao dịch trên sàn Upcom Kiểm soát chi: Nhanh nhưng phải chặt chẽ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4635/Kiem-soat-chi--Nhanh-nhung-phai-chat-che.html Kiểm soát chi: Nhanh nhưng phải chặt chẽ Bộ Tài chính yêu cầu ngăn chặn việc tăng giá dây chuyền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4634/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-ngan-chan-viec-tang-gia-day-chuyen.html Bộ Tài chính yêu cầu ngăn chặn việc tăng giá dây chuyền Hà Nội tổng kiểm tra việc sử dụng hầm để xe các tòa nhà cao tầng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4633/Ha-Noi-tong-kiem-tra-viec-su-dung-ham-de-xe-cac-toa-nha-cao-tang.html Hà Nội tổng kiểm tra việc sử dụng hầm để xe các tòa nhà cao tầng Từ 21/4, thu phí tại trạm thu phí tự động không dừng đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4631/Tu-214,-thu-phi-tai-tram-thu-phi-tu-dong-khong-dung-dau-tien.html Từ 21/4, thu phí tại trạm thu phí tự động không dừng đầu tiên Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hiện là cơ hội tốt để đầu tư vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4630/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Hien-la-co-hoi-tot-de-dau-tu-vao-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Hiện là cơ hội tốt để đầu tư vào Việt Nam Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4629/Tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-binh-on-gia.html Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá Lãi suất giảm sâu: Tiền vẫn chảy vào ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4628/Lai-suat-giam-sau--Tien-van-chay-vao-ngan-hang.html Lãi suất giảm sâu: Tiền vẫn chảy vào ngân hàng Lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4617/Lay-y-kien-ve-quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-Hong.html Lấy ý kiến về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng KBNN đã huy động thành công gần 53 nghìn tỷ đồng TPCP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4615/KBNN-da-huy-dong-thanh-cong-gan-53-nghin-ty-dong-TPCP.html KBNN đã huy động thành công gần 53 nghìn tỷ đồng TPCP Quận Hà Đông thu hơn 85 tỷ đồng từ đấu giá đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4614/Quan-Ha-Dong-thu-hon-85-ty-dong-tu-dau-gia-dat.html Quận Hà Đông thu hơn 85 tỷ đồng từ đấu giá đất Tổng cục Hải quan: 2 tháng đầu năm thu NSNN đạt 14,4% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4613/Tong-cuc-Hai-quan--2-thang-dau-nam-thu-NSNN-dat-14,4per-du-toan.html Tổng cục Hải quan: 2 tháng đầu năm thu NSNN đạt 14,4% dự toán Các báo viết về Tài chính ngày 13/3/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4612/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1332015.html Các báo viết về Tài chính ngày 13/3/2015 Tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ không làm tăng giá xăng, dầu trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4611/Tang-thue-bao-ve-moi-truong-se-khong-lam-tang-gia-xang,-dau-trong-nuoc.html Tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ không làm tăng giá xăng, dầu trong nước Xăng dầu tăng giá: Doanh nghiệp vận tải chưa tăng cước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4610/Xang-dau-tang-gia--Doanh-nghiep-van-tai-chua-tang-cuoc.html Xăng dầu tăng giá: Doanh nghiệp vận tải chưa tăng cước Sắp có hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4609/Sap-co-huong-dan-moi-ve-le-phi-truoc-ba.html Sắp có hướng dẫn mới về lệ phí trước bạ Hà Nội: Chuẩn bị đấu giá hơn 8,3ha đất tại quận Nam Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4608/Ha-Noi--Chuan-bi-dau-gia-hon-8,3ha-dat-tai-quan-Nam-Tu-Liem.html Hà Nội: Chuẩn bị đấu giá hơn 8,3ha đất tại quận Nam Từ Liêm Sẽ có tiêu chí kiểm soát nợ của chính quyền địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4596/Se-co-tieu-chi-kiem-soat-no-cua-chinh-quyen-dia-phuong.html Sẽ có tiêu chí kiểm soát nợ của chính quyền địa phương Chế độ, chính sách mới cho cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4595/Che-do,-chinh-sach-moi-cho-can-bo-khong-du-tuoi-tai-cu,-tai-bo-nhiem.html Chế độ, chính sách mới cho cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm Tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 DN trong năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4594/Tap-trung-hoan-thanh-co-phan-hoa-432-DN-trong-nam-2015.html Tập trung hoàn thành cổ phần hóa 432 DN trong năm 2015 Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2015 quận Ba Đình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4593/Ha-Noi--Phe-duyet-Ke-hoach-su-dung-dat-2015-quan-Ba-Dinh.html Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2015 quận Ba Đình HNX - Dấu ấn tuổi lên 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4592/HNX---Dau-an-tuoi-len-10.html HNX - Dấu ấn tuổi lên 10 Thu ngân sách qua Cổng thông tin nộp thuế điện tử đạt 13.800 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4591/Thu-ngan-sach-qua-Cong-thong-tin-nop-thue-dien-tu-dat-13.800-ty-dong.html Thu ngân sách qua Cổng thông tin nộp thuế điện tử đạt 13.800 tỷ đồng Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4589/Day-nhanh-tien-do-giai-ngan-cho-vay-ho-tro-nha-o.html Đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở Cơ chế tự chủ mới của đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng từ 6/4/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4588/Co-che-tu-chu-moi-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-ap-dung-tu-642015.html Cơ chế tự chủ mới của đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng từ 6/4/2015 Tiếp tục không mua sắm xe công trong năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4587/Tiep-tuc-khong-mua-sam-xe-cong-trong-nam-2015.html Tiếp tục không mua sắm xe công trong năm 2015 Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4583/Nhieu-chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-3-2015.html Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3-2015 Sắp thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4582/Sap-thanh-lap-So-Giao-dich-Chung-khoan-Viet-Nam.html Sắp thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4581/Duy-tri-su-on-dinh-va-ben-vung-cua-thi-truong-chung-khoan.html Duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán Được gửi ngân hàng không quá 50% vốn của Quỹ phát triển đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4580/Duoc-gui-ngan-hang-khong-qua-50per-von-cua-Quy-phat-trien-dat.html Được gửi ngân hàng không quá 50% vốn của Quỹ phát triển đất 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4577/10-su-kien-noi-bat-nganh-Tai-chinh-nam-2014.html 10 sự kiện nổi bật ngành Tài chính năm 2014 Giá cước taxi đã giảm 0,92 - 32% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4576/Gia-cuoc-taxi-da-giam-0,92---32per.html Giá cước taxi đã giảm 0,92 - 32% Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4575/Thu-thue-xuat-nhap-khau-tang-manh-trong-2-thang-dau-nam.html Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4574/Thu-thue-xuat-nhap-khau-tang-manh-trong-2-thang-dau-nam.html Thu thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm Cần hơn 394 nghìn tỷ đồng để làm đường cao tốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4573/Can-hon-394-nghin-ty-dong-de-lam-duong-cao-toc.html Cần hơn 394 nghìn tỷ đồng để làm đường cao tốc Kỷ nguyên mới của dầu giá rẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4572/Ky-nguyen-moi-cua-dau-gia-re.html Kỷ nguyên mới của dầu giá rẻ GS.TS Vương Đình Huệ: Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4571/GS.TS-Vuong-Dinh-Hue--Buc-tranh-kinh-te-2015-sang-len-rat-nhieu.html GS.TS Vương Đình Huệ: Bức tranh kinh tế 2015 sáng lên rất nhiều Chậm trả lương sẽ bị phạt gấp đôi cộng với lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4570/Cham-tra-luong-se-bi-phat-gap-doi-cong-voi-lai-suat.html Chậm trả lương sẽ bị phạt gấp đôi cộng với lãi suất Bảo đảm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4569/Bao-dam-tin-dung-dap-ung-nhu-cau-vay-von-cua-doanh-nghiep.html Bảo đảm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4567/Tang-luong-cho-nguoi-co-he-so-tu-2,34-tro-xuong.html Tăng lương cho người có hệ số từ 2,34 trở xuống Thị trường Tết Ất Mùi: Giá ổn định, nhưng sức mua không cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4566/Thi-truong-Tet-At-Mui--Gia-on-dinh,-nhung-suc-mua-khong-cao.html Thị trường Tết Ất Mùi: Giá ổn định, nhưng sức mua không cao Giá xăng suýt tăng 2.500 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4565/Gia-xang-suyt-tang-2.500-donglit.html Giá xăng suýt tăng 2.500 đồng/lít CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4564/CPI-thang-Tet-Nguyen-dan-giam-0,05per.html CPI tháng Tết Nguyên đán giảm 0,05% Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Mùi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4563/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Tan-Dung-khai-truong-phien-giao-dich-chung-khoan-dau-xuan-At-Mui.html Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân Ất Mùi Chứng khoán khai xuân hoành tráng, VN-Index áp sát 600 điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4562/Chung-khoan-khai-xuan-hoanh-trang,-VN-Index-ap-sat-600-diem.html Chứng khoán khai xuân hoành tráng, VN-Index áp sát 600 điểm Sẽ sớm phê duyệt Nghị định về hợp tác công tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4558/Se-som-phe-duyet-Nghi-dinh-ve-hop-tac-cong-tu.html Sẽ sớm phê duyệt Nghị định về hợp tác công tư Đã đến lúc điều chỉnh thuế đối với xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4557/Da-den-luc-dieu-chinh-thue-doi-voi-xang-dau.html Đã đến lúc điều chỉnh thuế đối với xăng dầu Giám sát tài chính DNNN để tránh đổ vỡ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4556/Giam-sat-tai-chinh-DNNN-de-tranh-do-vo.html Giám sát tài chính DNNN để tránh đổ vỡ “Giá dầu có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4555/“Gia-dau-co-the-giam-xuong-muc-20-USDthung”.html “Giá dầu có thể giảm xuống mức 20 USD/thùng” Làm thêm ngày lễ, tết được hưởng lương 300% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4554/Lam-them-ngay-le,-tet-duoc-huong-luong-300per.html Làm thêm ngày lễ, tết được hưởng lương 300% Tiếp tục nghiên cứu xây mới đường sắt tốc độ cao, khổ lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4553/Tiep-tuc-nghien-cuu-xay-moi-duong-sat-toc-do-cao,-kho-lon.html Tiếp tục nghiên cứu xây mới đường sắt tốc độ cao, khổ lớn Nỗ lực tập trung nguồn lực để triển khai công tác xuất gạo hỗ trợ Tết cho các địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4552/No-luc-tap-trung-nguon-luc-de-trien-khai-cong-tac-xuat-gao-ho-tro-Tet-cho-cac-dia-phuong.html Nỗ lực tập trung nguồn lực để triển khai công tác xuất gạo hỗ trợ Tết cho các địa phương Cấp 1.700 tỷ đồng ngân sách xây dựng hạ tầng tổ hợp bauxite Nhân Cơ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4551/Cap-1.700-ty-dong-ngan-sach-xay-dung-ha-tang-to-hop-bauxite-Nhan-Co.html Cấp 1.700 tỷ đồng ngân sách xây dựng hạ tầng tổ hợp bauxite Nhân Cơ Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4549/Tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4548/Tang-cuong-quan-ly,-binh-on-gia-trong-dip-Tet.html Tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Huy động 8.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4547/Huy-dong-8.169-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 8.169 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu điều đạt 2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4546/Lan-dau-tien-Viet-Nam-xuat-khau-dieu-dat-2-ty-USD.html Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu điều đạt 2 tỷ USD Bộ Tài chính tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4545/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-mat-can-bo-huu-tri-nhan-dip-Xuan-At-Mui-2015.html Bộ Tài chính tổ chức họp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015 Bộ Tài chính chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN ngay từ tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4544/Bo-Tai-chinh-chu-dong-trien-khai-cac-giai-phap-tang-cuong-quan-ly-thu-NSNN-ngay-tu-thang-dau-nam.html Bộ Tài chính chủ động triển khai các giải pháp tăng cường quản lý thu NSNN ngay từ tháng đầu năm Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung phải ban hành trong 7 ngày làm việc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4542/Bang-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-bo-sung-phai-ban-hanh-trong-7-ngay-lam-viec.html Bảng giá tính lệ phí trước bạ bổ sung phải ban hành trong 7 ngày làm việc Đưa ngư dân, nông dân đi học nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4541/Dua-ngu-dan,-nong-dan-di-hoc-nuoc-ngoai.html Đưa ngư dân, nông dân đi học nước ngoài Sẽ bêu tên rộng rãi những DN chậm kê khai giảm giá cước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4540/Se-beu-ten-rong-rai-nhung-DN-cham-ke-khai-giam-gia-cuoc.html Sẽ bêu tên rộng rãi những DN chậm kê khai giảm giá cước Kết quả kiểm tra về công tác quản lý, bình ổn giá tại một số địa phương phía Nam trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4539/Ket-qua-kiem-tra-ve-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-tai-mot-so-dia-phuong-phia-Nam-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Kết quả kiểm tra về công tác quản lý, bình ổn giá tại một số địa phương phía Nam trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4538/Huong-dan-giao-dich-tai-chinh-cua-doanh-nghiep.html Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp Gỡ vướng quy trình giám sát doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4536/Go-vuong-quy-trinh-giam-sat-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Gỡ vướng quy trình giám sát doanh nghiệp Nhà nước Không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4535/Khong-tang-gia-dien-truoc-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Không tăng giá điện trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ thống lĩnh thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4533/O-to-nhap-khau-nguyen-chiec-se-thong-linh-thi-truong.html Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ thống lĩnh thị trường Không sử dụng tiền mặt để góp vốn vào doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4532/Khong-su-dung-tien-mat-de-gop-von-vao-doanh-nghiep.html Không sử dụng tiền mặt để góp vốn vào doanh nghiệp Xem xét đưa giá cước vận tải vào diện bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4531/Xem-xet-dua-gia-cuoc-van-tai-vao-dien-binh-on-gia.html Xem xét đưa giá cước vận tải vào diện bình ổn giá Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4530/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-22015.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 2/2015 Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện kiểm tra giá cước vận tải http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4527/Bo-Tai-chinh-quyet-liet-thuc-hien-kiem-tra-gia-cuoc-van-tai.html Bộ Tài chính quyết liệt thực hiện kiểm tra giá cước vận tải Việt Nam được dự báo là điểm sáng kinh tế thế giới 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4526/Viet-Nam-duoc-du-bao-la-diem-sang-kinh-te-the-gioi-2015.html Việt Nam được dự báo là điểm sáng kinh tế thế giới 2015 Đổi tiền lẻ áp Tết: Càng cấm, tiền chênh lệch càng cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4525/Doi-tien-le-ap-Tet--Cang-cam,-tien-chenh-lech-cang-cao.html Đổi tiền lẻ áp Tết: Càng cấm, tiền chênh lệch càng cao Thủ tướng phê duyệt phương án tái cơ cấu DNNN của Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4524/Thu-tuong-phe-duyet-phuong-an-tai-co-cau-DNNN-cua-Ha-Noi.html Thủ tướng phê duyệt phương án tái cơ cấu DNNN của Hà Nội Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban chỉ đạo đo thời gian giải phóng hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4521/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-lam-Truong-ban-chi-dao-do-thoi-gian-giai-phong-hang.html Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban chỉ đạo đo thời gian giải phóng hàng Quy định mới về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4520/Quy-dinh-moi-ve-gia-khoi-diem-dau-gia-quyen-su-dung-dat.html Quy định mới về giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Hà Nội công bố khu nhà ở gần 10ha tại mặt đường Cổ Loa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4519/Ha-Noi-cong-bo-khu-nha-o-gan-10ha-tai-mat-duong-Co-Loa.html Hà Nội công bố khu nhà ở gần 10ha tại mặt đường Cổ Loa Cơ chế tài chính phát triển lưới điện Hà Nội và TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4518/Co-che-tai-chinh-phat-trien-luoi-dien-Ha-Noi-va-TP-HCM.html Cơ chế tài chính phát triển lưới điện Hà Nội và TP HCM Rút ngắn 2/3 khoảng cách Quảng Ninh- Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4513/Rut-ngan-23-khoang-cach-Quang-Ninh--Hai-Phong.html Rút ngắn 2/3 khoảng cách Quảng Ninh- Hải Phòng Năm 2015, ngành GTVT quyết tâm CPH toàn bộ các DNNN trực t huộc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4512/Nam-2015,-nganh-GTVT-quyet-tam-CPH-toan-bo-cac-DNNN-truc-t-huoc.html Năm 2015, ngành GTVT quyết tâm CPH toàn bộ các DNNN trực t huộc Lộ trình di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4510/Lo-trinh-di-doi-cac-co-quan,-don-vi-trong-noi-thanh-Ha-Noi.html Lộ trình di dời các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội Mở rộng chức năng chống buôn lậu cho cơ quan hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4509/Mo-rong-chuc-nang-chong-buon-lau-cho-co-quan-hai-quan.html Mở rộng chức năng chống buôn lậu cho cơ quan hải quan KBNN huy động thành công 9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4508/KBNN-huy-dong-thanh-cong-9-nghin-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html KBNN huy động thành công 9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4503/Ha-Noi-day-nhanh-tien-do-cac-duong-vanh-dai.html Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai Đổi giấy phép lái xe không cần giấy chứng nhận sức khỏe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4502/Doi-giay-phep-lai-xe-khong-can-giay-chung-nhan-suc-khoe.html Đổi giấy phép lái xe không cần giấy chứng nhận sức khỏe Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư tăng thuế xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4501/Bo-Tai-chinh-bai-bo-Thong-tu-tang-thue-xang-dau.html Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư tăng thuế xăng dầu Sửa Luật tổ chức Chính phủ: Đề nghị giới hạn số lượng cấp phó http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4500/Sua-Luat-to-chuc-Chinh-phu--De-nghi-gioi-han-so-luong-cap-pho.html Sửa Luật tổ chức Chính phủ: Đề nghị giới hạn số lượng cấp phó Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4498/Cuc-Thue-thanh-pho-Ho-Chi-Minh--Thu-hoi-no-thue-dat-ket-qua-cao.html Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh: Thu hồi nợ thuế đạt kết quả cao Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Chặng đua nước rút http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4497/Tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc--Chang-dua-nuoc-rut.html Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Chặng đua nước rút Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính: Một thời gian khó nhưng rất đỗi tự hào http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4496/Ky-niem-70-nam-thanh-lap-nganh-Tai-chinh--Mot-thoi-gian-kho-nhung-rat-doi-tu-hao.html Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính: Một thời gian khó nhưng rất đỗi tự hào Hà Nội thúc các đơn vị tăng cường cải cách thủ tục hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4495/Ha-Noi-thuc-cac-don-vi-tang-cuong-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html Hà Nội thúc các đơn vị tăng cường cải cách thủ tục hành chính Yêu cầu các DNNN báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4491/Yeu-cau-cac-DNNN-bao-cao-tinh-hinh-co-phan-hoa,-thoai-von-nam-2014.html Yêu cầu các DNNN báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn năm 2014 Các báo viết về Tài chính ngày 19/1/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4490/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1912014.html Các báo viết về Tài chính ngày 19/1/2014 NHTMCP vào cuộc gói 30.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4488/NHTMCP-vao-cuoc-goi-30.000-ty-dong.html NHTMCP vào cuộc gói 30.000 tỷ đồng Cổ phần hóa DNNN chưa hút khối ngoại vì người bán hàng còn ‘nghiệp dư’Quay lại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4487/Co-phan-hoa-DNNN-chua-hut-khoi-ngoai-vi-nguoi-ban-hang-con-‘nghiep-du’Quay-lai.html Cổ phần hóa DNNN chưa hút khối ngoại vì người bán hàng còn ‘nghiệp dư’Quay lại Hà Nội: 298.000 hộ nông dân đạt danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4484/Ha-Noi--298.000-ho-nong-dan-dat-danh-hieu-Ho-san-xuat-kinh-doanh-gioi.html Hà Nội: 298.000 hộ nông dân đạt danh hiệu "Hộ sản xuất kinh doanh giỏi" Hà Nội: Hoàn 9.759 tỷ đồng tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4483/Ha-Noi--Hoan-9.759-ty-dong-tien-thue-GTGT-cho-doanh-nghiep.html Hà Nội: Hoàn 9.759 tỷ đồng tiền thuế GTGT cho doanh nghiệp Tỷ giá ngừng rơi sau tín hiệu điều hành của NHNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4482/Ty-gia-ngung-roi-sau-tin-hieu-dieu-hanh-cua-NHNN.html Tỷ giá ngừng rơi sau tín hiệu điều hành của NHNN Phí tạm ứng vốn KBNN quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4481/Phi-tam-ung-von-KBNN-qua-han-bang-150per-muc-phi-trong-han.html Phí tạm ứng vốn KBNN quá hạn bằng 150% mức phí trong hạn Ngân sách tăng thu 75.353 tỷ đồng trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4480/Ngan-sach-tang-thu-75.353-ty-dong-trong-nam-2014.html Ngân sách tăng thu 75.353 tỷ đồng trong năm 2014 Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4472/Bang-gia-cac-loai-dat-tren-dia-ban-TP.Ho-Chi-Minh.html Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4471/FDI-gop-phan-quan-trong-vao-xuat-khau-va-tang-truong-kinh-te-Viet-Nam.html FDI góp phần quan trọng vào xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam Làm thêm vào ngày nghỉ được trả ít nhất bằng 200% lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4470/Lam-them-vao-ngay-nghi-duoc-tra-it-nhat-bang-200per-luong.html Làm thêm vào ngày nghỉ được trả ít nhất bằng 200% lương Nhiều khu di tích vào cửa miễn phí dịp Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4469/Nhieu-khu-di-tich-vao-cua-mien-phi-dip-Tet-Nguyen-dan.html Nhiều khu di tích vào cửa miễn phí dịp Tết Nguyên đán Cao Dương và Dân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4468/Cao-Duong-va-Dan-Hoa-dat-chuan-nong-thon-moi.html Cao Dương và Dân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới Nước rút cổ phần hóa từ đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4467/Nuoc-rut-co-phan-hoa-tu-dau-nam.html Nước rút cổ phần hóa từ đầu năm Dành 100 tỷ đồng xúc tiến thương mại quốc gia 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4466/Danh-100-ty-dong-xuc-tien-thuong-mai-quoc-gia-2015.html Dành 100 tỷ đồng xúc tiến thương mại quốc gia 2015 Sẽ cắt giảm tối thiểu 25% chi phí TTHC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4465/Se-cat-giam-toi-thieu-25per-chi-phi-TTHC.html Sẽ cắt giảm tối thiểu 25% chi phí TTHC Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4462/Thay-doi-muc-thue-suat-thue-nhap-khau-uu-dai-doi-voi-mot-so-mat-han.html Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàn Hải quan Hà Nội thu ngân sách vượt gần 10% dự toán năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4461/Hai-quan-Ha-Noi-thu-ngan-sach-vuot-gan-10per-du-toan-nam-2014.html Hải quan Hà Nội thu ngân sách vượt gần 10% dự toán năm 2014 Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương 0 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4460/Bo-Tai-chinh-kien-nghi-Chinh-phu-chuyen-quan-ly-gia-sua-sang-Bo-Cong-thuong-0.html Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương 0 Khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2015 của thị trường chứng khoán Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4458/Khai-truong-phien-giao-dich-dau-tien-nam-2015-cua-thi-truong-chung-khoan-Viet-Nam.html Khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2015 của thị trường chứng khoán Việt Nam Hà Nội: Lãnh đạo không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4457/Ha-Noi--Lanh-dao-khong-di-cong-tac-nuoc-ngoai-qua-2-lannam.html Hà Nội: Lãnh đạo không đi công tác nước ngoài quá 2 lần/năm Ngành Hải quan: Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 251.500 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4456/Nganh-Hai-quan--Thu-thue-xuat-nhap-khau-uoc-dat-251.500-ty-dong.html Ngành Hải quan: Thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 251.500 tỷ đồng Các báo viết về Tài chính 5/1/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4453/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-512015.html Các báo viết về Tài chính 5/1/2015 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4452/10-su-kien-noi-bat-cua-nganh-Tai-chinh-nam-2014.html 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2014 Hà Nội triển khai Năm trật tự văn minh đô thị 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4451/Ha-Noi-trien-khai-Nam-trat-tu-van-minh-do-thi-2015.html Hà Nội triển khai Năm trật tự văn minh đô thị 2015 Tháng 12/2014: Huy động hơn 31,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4450/Thang-122014--Huy-dong-hon-31,9-nghin-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Tháng 12/2014: Huy động hơn 31,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Thu ngân sách đạt 104% dự toán năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4446/Thu-ngan-sach-dat-104per-du-toan-nam-2014.html Thu ngân sách đạt 104% dự toán năm 2014 Siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều hành tài chính-ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4445/Siet-chat-ky-luat,-ky-cuong-dieu-hanh-tai-chinh-ngan-sach.html Siết chặt kỷ luật, kỷ cương điều hành tài chính-ngân sách Sẽ có một “làn sóng” các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4444/Se-co-mot-“lan-song”-cac-nha-dau-tu-Hoa-Ky-den-Viet-Nam.html Sẽ có một “làn sóng” các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến Việt Nam GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013: Dấu hiệu tích cực của nền kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4442/GDP-nam-2014-tang-5,98per-so-voi-nam-2013--Dau-hieu-tich-cuc-cua-nen-kinh-te.html GDP năm 2014 tăng 5,98% so với năm 2013: Dấu hiệu tích cực của nền kinh tế Hà Nội bàn giao quy hoạch khu tái định cư hơn 20ha tại Đông Anh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4441/Ha-Noi-ban-giao-quy-hoach-khu-tai-dinh-cu-hon-20ha-tai-Dong-Anh.html Hà Nội bàn giao quy hoạch khu tái định cư hơn 20ha tại Đông Anh Kinh tế vượt dốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4439/Kinh-te-vuot-doc.html Kinh tế vượt dốc Bộ Tài chính nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành giá năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4438/Bo-Tai-chinh-no-luc-trong-cong-tac-quan-ly,-dieu-hanh-gia-nam-2014.html Bộ Tài chính nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành giá năm 2014 Triển khai cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4437/Trien-khai-co-che-mot-cua-quoc-gia-giua-Bo-Tai-chinh-va-Bo-Cong-thuong.html Triển khai cơ chế một cửa quốc gia giữa Bộ Tài chính và Bộ Công thương Ngành Hải quan: Cải cách hiện đại hóa và thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4436/Nganh-Hai-quan--Cai-cach-hien-dai-hoa-va-thu-ngan-sach-dat-ket-qua-vuot-bac.html Ngành Hải quan: Cải cách hiện đại hóa và thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4435/Ban-Kinh-te-Trung-uong-va-Bo-Giao-thong-Van-tai-ky-ket-hop-tac.html Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác TP Hà Nội: Thu ngân sách đạt 103,1% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4434/TP-Ha-Noi--Thu-ngan-sach-dat-103,1per-du-toan.html TP Hà Nội: Thu ngân sách đạt 103,1% dự toán Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4433/Day-manh-cong-tac-sap-xep,-co-phan-hoa-DNNN.html Đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2014: Toàn ngành Tài chính tập trung triển khai 08 nhóm giải pháp TC-NS năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4432/Hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-tai-chinh---ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014--Toan-nganh-Tai-chinh-tap-trung-trien-khai-08-nhom-giai-phap-TC-NS-nam-2015.html Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2014: Toàn ngành Tài chính tập trung triển khai 08 nhóm giải pháp TC-NS năm 2015 Năm 2015 sẽ tập trung mạnh vào cải cách hành chính trong toàn ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4431/Nam-2015-se-tap-trung-manh-vao-cai-cach-hanh-chinh-trong-toan-nganh-Tai-chinh.html Năm 2015 sẽ tập trung mạnh vào cải cách hành chính trong toàn ngành Tài chính CPI tháng 12 tại Hà Nội giảm 0,23% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4429/CPI-thang-12-tai-Ha-Noi-giam-0,23per.html CPI tháng 12 tại Hà Nội giảm 0,23% Giá xăng bất ngờ giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4428/Gia-xang-bat-ngo-giam-manh.html Giá xăng bất ngờ giảm mạnh Ngân hàng Nhà nước “muốn” cho vay nhiều hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4427/Ngan-hang-Nha-nuoc-“muon”-cho-vay-nhieu-hon.html Ngân hàng Nhà nước “muốn” cho vay nhiều hơn Đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4426/Dong-gop-tich-cuc-vao-on-dinh-kinh-te-vi-mo,-kiem-soat-lam-phat,-tang-truong-kinh-te.html Đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: Nhiệm vụ trọng tâm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4425/Tai-cau-truc-thi-truong-chung-khoan-va-doanh-nghiep-bao-hiem--Nhiem-vu-trong-tam.html Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: Nhiệm vụ trọng tâm Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4424/Thanh-lap-Ban-Quan-ly-Khu-kinh-te-Phu-Quoc.html Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc 13 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4423/13-Luat-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-112015.html 13 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 Chuẩn bị khánh thành 3 dự án giao thông quan trọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4422/Chuan-bi-khanh-thanh-3-du-an-giao-thong-quan-trong.html Chuẩn bị khánh thành 3 dự án giao thông quan trọng Nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4421/Nang-cao-hieu-qua-quan-tri-dieu-hanh-ngan-sach-quoc-gia.html Nâng cao hiệu quả quản trị điều hành ngân sách quốc gia Tiếp tục giảm giá các mặt hàng xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4420/Tiep-tuc-giam-gia-cac-mat-hang-xang-dau.html Tiếp tục giảm giá các mặt hàng xăng dầu Giảm lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu từ 11/12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4414/Giam-lai-suat-cho-vay-dau-tu,-xuat-khau-tu-1112.html Giảm lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu từ 11/12 Kho bạc nhà nước đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4413/Kho-bac-nha-nuoc-de-ra-nhiem-vu-trong-tam-nam-2015.html Kho bạc nhà nước đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Điều chỉnh giá dịch vụ y tế không nhằm tăng thêm phí từ người dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4412/Dieu-chinh-gia-dich-vu-y-te-khong-nham-tang-them-phi-tu-nguoi-dan.html Điều chỉnh giá dịch vụ y tế không nhằm tăng thêm phí từ người dân Dự báo lạm phát 2015 thấp: “Cơ hội tiếp tục hạ lãi suất” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4411/Du-bao-lam-phat-2015-thap--“Co-hoi-tiep-tuc-ha-lai-suat”.html Dự báo lạm phát 2015 thấp: “Cơ hội tiếp tục hạ lãi suất” Năm 2015, KBNN thí điểm thanh tra chuyên ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4410/Nam-2015,-KBNN-thi-diem-thanh-tra-chuyen-nganh.html Năm 2015, KBNN thí điểm thanh tra chuyên ngành Ngân hàng Nhà nước đề xuất trả lương cán bộ VAMC 17,2 triệu đồng/tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4409/Ngan-hang-Nha-nuoc-de-xuat-tra-luong-can-bo-VAMC-17,2-trieu-dongthang.html Ngân hàng Nhà nước đề xuất trả lương cán bộ VAMC 17,2 triệu đồng/tháng Hội thảo “Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4408/Hoi-thao-“Ky-niem-70-nam-ngay-truyen-thong-cua-nganh-Tai-chinh-Viet-Nam”.html Hội thảo “Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành Tài chính Việt Nam” Thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container đạt hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4407/Thi-diem-binh-on-gia-dich-vu-xep-do-container-dat-hieu-qua.html Thí điểm bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ container đạt hiệu quả Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4405/Quan-ly-lao-dong,-tien-luong-trong-cac-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Quản lý lao động, tiền lương trong các doanh nghiệp Nhà nước Thanh toán vốn đầu tư đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4404/Thanh-toan-von-dau-tu-dat-nhieu-ket-qua-dang-ghi-nhan.html Thanh toán vốn đầu tư đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận Bộ Tài chính: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4403/Bo-Tai-chinh--Ban-hanh-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-nam-2015.html Bộ Tài chính: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 Đơn vị sự nghiệp công sẽ được hoạt động như doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4402/Don-vi-su-nghiep-cong-se-duoc-hoat-dong-nhu-doanh-nghiep.html Đơn vị sự nghiệp công sẽ được hoạt động như doanh nghiệp Ngày 31/12, chính thức khai thác nhà ga mới T2 Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4401/Ngay-3112,-chinh-thuc-khai-thac-nha-ga-moi-T2-Noi-Bai.html Ngày 31/12, chính thức khai thác nhà ga mới T2 Nội Bài Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4400/Tong-cuc-Thue-huong-dan-viec-su-dung-hoa-don-cua-ho,-ca-nhan-kinh-doanh.html Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh Không điều chỉnh thu ngân sách khi giá dầu giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4397/Khong-dieu-chinh-thu-ngan-sach-khi-gia-dau-giam.html Không điều chỉnh thu ngân sách khi giá dầu giảm Điều chỉnh Phương án sắp xếp DNNN thuộc TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4396/Dieu-chinh-Phuong-an-sap-xep-DNNN-thuoc-TP-Ha-Noi.html Điều chỉnh Phương án sắp xếp DNNN thuộc TP Hà Nội Thêm 2 dự án ‘triệu đô’ vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4395/Them-2-du-an-‘trieu-do’-vao-Viet-Nam.html Thêm 2 dự án ‘triệu đô’ vào Việt Nam Các siêu thị bắt đầu tung ra các sản phẩm sưởi ấm bình dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4392/Cac-sieu-thi-bat-dau-tung-ra-cac-san-pham-suoi-am-binh-dan.html Các siêu thị bắt đầu tung ra các sản phẩm sưởi ấm bình dân Các báo viết về Tài chính ngày 15/12/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4391/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-15122014.html Các báo viết về Tài chính ngày 15/12/2014 Hải quan Hà Nội: Vượt thu ngân sách nhờ tạo thuận lợi cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4390/Hai-quan-Ha-Noi--Vuot-thu-ngan-sach-nho-tao-thuan-loi-cho-DN.html Hải quan Hà Nội: Vượt thu ngân sách nhờ tạo thuận lợi cho DN Chuẩn bị chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành DN cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4388/Chuan-bi-chuyen-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thanh-DN-co-phan.html Chuẩn bị chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành DN cổ phần Kho bạc sẽ giữ tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất của đơn vị quốc phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4387/Kho-bac-se-giu-tien-thu-duoc-tu-sap-xep-nha,-dat-cua-don-vi-quoc-phong.html Kho bạc sẽ giữ tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất của đơn vị quốc phòng 24.000 tỷ đồng thực hiện quy hoạch nghĩa trang Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4386/24.000-ty-dong-thuc-hien-quy-hoach-nghia-trang-Thu-do.html 24.000 tỷ đồng thực hiện quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội thúc tiến độ dự án Công viên tưởng niệm Thiên đường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4383/Ha-Noi-thuc-tien-do-du-an-Cong-vien-tuong-niem-Thien-duong.html Hà Nội thúc tiến độ dự án Công viên tưởng niệm Thiên đường Xây dựng hình ảnh Hải quan Thủ đô qua văn hóa ứng xử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4382/Xay-dung-hinh-anh-Hai-quan-Thu-do-qua-van-hoa-ung-xu.html Xây dựng hình ảnh Hải quan Thủ đô qua văn hóa ứng xử Thông tin “nóng” về thi THPT quốc gia 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4381/Thong-tin-“nong”-ve-thi-THPT-quoc-gia-2015.html Thông tin “nóng” về thi THPT quốc gia 2015 Hải quan Hà Nội đã sẵn sàng hoạt động tại Nhà ga T2 Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4380/Hai-quan-Ha-Noi-da-san-sang-hoat-dong-tai-Nha-ga-T2-Noi-Bai.html Hải quan Hà Nội đã sẵn sàng hoạt động tại Nhà ga T2 Nội Bài Giá dầu giảm mạnh và mối lo ngân sách 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4378/Gia-dau-giam-manh-va-moi-lo-ngan-sach-2015.html Giá dầu giảm mạnh và mối lo ngân sách 2015 Các báo viết về Tài chính ngày 9/12/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4377/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-9122014.html Các báo viết về Tài chính ngày 9/12/2014 TP. Hồ Chí Minh đã cổ phần hóa 12/15 doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4375/TP.-Ho-Chi-Minh-da-co-phan-hoa-1215-doanh-nghiep-nha-nuoc.html TP. Hồ Chí Minh đã cổ phần hóa 12/15 doanh nghiệp nhà nước Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Cuba http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4374/Tang-cuong-quan-he-hop-tac-giua-hai-Bo-Tai-chinh-Viet-Nam-va-Cuba.html Tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Cuba Nghiêm cấm dùng số liệu về tài sản Nhà nước vào mục đích cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4373/Nghiem-cam-dung-so-lieu-ve-tai-san-Nha-nuoc-vao-muc-dich-ca-nhan.html Nghiêm cấm dùng số liệu về tài sản Nhà nước vào mục đích cá nhân Bộ trưởng Tài chính và bài toán thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4372/Bo-truong-Tai-chinh-va-bai-toan-thu-ngan-sach.html Bộ trưởng Tài chính và bài toán thu ngân sách Triển khai Thông tư 126/2014/TT-Bộ Tài chính: Phát huy hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4371/Trien-khai-Thong-tu-1262014TT-Bo-Tai-chinh--Phat-huy-hieu-qua.html Triển khai Thông tư 126/2014/TT-Bộ Tài chính: Phát huy hiệu quả Lạm phát 2014: một năm rất khác! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4370/Lam-phat-2014--mot-nam-rat-khac!.html Lạm phát 2014: một năm rất khác! Dòng tiền phân vân chảy vào bất động sản? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4369/Dong-tien-phan-van-chay-vao-bat-dong-san.html Dòng tiền phân vân chảy vào bất động sản? Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4368/Ha-Noi-chinh-thuc-thong-qua-bang-gia-dat.html Hà Nội chính thức thông qua bảng giá đất Tổng biên chế công chức Nhà nước năm 2015 là 277.055 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4367/Tong-bien-che-cong-chuc-Nha-nuoc-nam-2015-la-277.055.html Tổng biên chế công chức Nhà nước năm 2015 là 277.055 Hội nghị trực tuyến: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về Thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4364/Hoi-nghi-truc-tuyen--Trien-khai-thuc-hien-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-luat-ve-Thue.html Hội nghị trực tuyến: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về Thuế Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,3 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4363/Ha-Noi-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-uoc-dat-1,3-ty-USD.html Hà Nội thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 1,3 tỷ USD Giá đất ở tại Hà Nội cao nhất là 162.000.000 đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4362/Gia-dat-o-tai-Ha-Noi-cao-nhat-la-162.000.000-dongm2.html Giá đất ở tại Hà Nội cao nhất là 162.000.000 đồng/m2 Giải ngân vốn dưới 50%, xem xét trách nhiệm chủ đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4361/Giai-ngan-von-duoi-50per,-xem-xet-trach-nhiem-chu-dau-tu.html Giải ngân vốn dưới 50%, xem xét trách nhiệm chủ đầu tư TPHCM thu ngân sách 11 tháng vượt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4360/TPHCM-thu-ngan-sach-11-thang-vuot-du-toan.html TPHCM thu ngân sách 11 tháng vượt dự toán Năm 2014: Mức lạm phát sẽ xuống khoảng 3% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4358/Nam-2014--Muc-lam-phat-se-xuong-khoang-3per.html Năm 2014: Mức lạm phát sẽ xuống khoảng 3% Công bố 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4357/Cong-bo-1.000-DN-nop-thue-TNDN-lon-nhat.html Công bố 1.000 DN nộp thuế TNDN lớn nhất Cách tính thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ giao đất trước ngày 1/7/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4356/Cach-tinh-thu-tien-su-dung-dat-doi-voi-ho-so-giao-dat-truoc-ngay-172014.html Cách tính thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ giao đất trước ngày 1/7/2014 Giá dầu giảm, ngân sách hụt 20.000 tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4354/Gia-dau-giam,-ngan-sach-hut-20.000-ty.html Giá dầu giảm, ngân sách hụt 20.000 tỷ Thủ tướng: Vốn Nhà nước bán được còn ít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4353/Thu-tuong--Von-Nha-nuoc-ban-duoc-con-it.html Thủ tướng: Vốn Nhà nước bán được còn ít Năm 2015 không tăng thêm biên chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4352/Nam-2015-khong-tang-them-bien-che.html Năm 2015 không tăng thêm biên chế Thu ngân sách 11 tháng đã vượt 0,9% dự toán cả năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4351/Thu-ngan-sach-11-thang-da-vuot-0,9per-du-toan-ca-nam.html Thu ngân sách 11 tháng đã vượt 0,9% dự toán cả năm Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4350/Diem-sang-ve-thu-NSNN-tai-hai-quan-dia-phuong.html Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4349/Diem-sang-ve-thu-NSNN-tai-hai-quan-dia-phuong.html Điểm sáng về thu NSNN tại hải quan địa phương Hà Nội: Đề xuất giá đất cao nhất 162 triệu đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4348/Ha-Noi--De-xuat-gia-dat-cao-nhat-162-trieu-dongm2.html Hà Nội: Đề xuất giá đất cao nhất 162 triệu đồng/m2 Tự chủ về ‘con dấu‘: Doanh nghiệp được cởi trói http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4347/Tu-chu-ve-‘con-dau‘--Doanh-nghiep-duoc-coi-troi.html Tự chủ về ‘con dấu‘: Doanh nghiệp được cởi trói Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4345/Giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-ke-hoach-va-dau-tu.html Giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ đối với xe máy điện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4344/Bo-Tai-chinh-huong-dan-le-phi-truoc-ba-doi-voi-xe-may-dien.html Bộ Tài chính hướng dẫn lệ phí trước bạ đối với xe máy điện Huy động 60 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4343/Huy-dong-60-ty-dong-trai-phieu-do-VDB-phat-hanh.html Huy động 60 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành Quốc hội thông qua 3 Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo với số phiếu tán thành cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4342/Quoc-hoi-thong-qua-3-Luat-do-Bo-Tai-chinh-chu-tri-soan-thao-voi-so-phieu-tan-thanh-cao.html Quốc hội thông qua 3 Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo với số phiếu tán thành cao Ngành Thuế yêu cầu kiểm tra chống gian lận thương mại dịp Tết Ất Mùi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4341/Nganh-Thue-yeu-cau-kiem-tra-chong-gian-lan-thuong-mai-dip-Tet-At-Mui.html Ngành Thuế yêu cầu kiểm tra chống gian lận thương mại dịp Tết Ất Mùi Hà Nội điều chỉnh dự toán một số khoản chi trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4337/Ha-Noi-dieu-chinh-du-toan-mot-so-khoan-chi-trong-nam-2014.html Hà Nội điều chỉnh dự toán một số khoản chi trong năm 2014 Thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4336/Them-3-nhom-doi-tuong-duoc-vay-von-ho-tro-nha-o.html Thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở Tiền nhàn rỗi vẫn đổ vào ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4334/Tien-nhan-roi-van-do-vao-ngan-hang.html Tiền nhàn rỗi vẫn đổ vào ngân hàng Thanh tra Tài chính Việt Nam: Góp phần quan trọng thực hiện kỷ luật kỷ cương tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4333/Thanh-tra-Tai-chinh-Viet-Nam--Gop-phan-quan-trong-thuc-hien-ky-luat-ky-cuong-tai-chinh.html Thanh tra Tài chính Việt Nam: Góp phần quan trọng thực hiện kỷ luật kỷ cương tài chính Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức phạt chậm nộp 0,07%/ngày http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4332/Bo-Tai-chinh-de-xuat-bo-muc-phat-cham-nop-0,07perngay.html Bộ Tài chính đề xuất bỏ mức phạt chậm nộp 0,07%/ngày Lao động nữ có thể nghỉ hưu từ 46 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4331/Lao-dong-nu-co-the-nghi-huu-tu-46-tuoi.html Lao động nữ có thể nghỉ hưu từ 46 tuổi Cần giám sát chặt chẽ nợ công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4326/Can-giam-sat-chat-che-no-cong.html Cần giám sát chặt chẽ nợ công Sập gỗ, bàn ghế vài trăm triệu đổ về Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4324/Sap-go,-ban-ghe-vai-tram-trieu-do-ve-Ha-Noi.html Sập gỗ, bàn ghế vài trăm triệu đổ về Hà Nội Singapore dẫn đầu khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4323/Singapore-dan-dau-khu-vuc-ASEAN-dau-tu-vao-Viet-Nam.html Singapore dẫn đầu khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam Hà Nội: Cước vận tải đã giảm từ 2 đến 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4322/Ha-Noi--Cuoc-van-tai-da-giam-tu-2-den-10per.html Hà Nội: Cước vận tải đã giảm từ 2 đến 10% Chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4318/Chat-van-va-tra-loi-chat-van-de-nang-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau.html Chất vấn và trả lời chất vấn để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Các báo viết về Tài chính ngày 17/11/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4317/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-17112014.html Các báo viết về Tài chính ngày 17/11/2014 Chủ động hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4316/Chu-dong-hang-hoa-phuc-vu-Tet-Nguyen-dan-At-Mui-2015.html Chủ động hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4315/Ky-niem-10-nam-thanh-lap-Tong-Cong-ty-Du-lich-Ha-Noi.html Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Sau 31/12, GPLX ô tô bằng giấy vẫn tiếp tục được sử dụng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4310/Sau-3112,-GPLX-o-to-bang-giay-van-tiep-tuc-duoc-su-dung.html Sau 31/12, GPLX ô tô bằng giấy vẫn tiếp tục được sử dụng Ưu tiên đầu tư, cải tạo chợ truyền thống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4309/Uu-tien-dau-tu,-cai-tao-cho-truyen-thong.html Ưu tiên đầu tư, cải tạo chợ truyền thống Đến năm 2020 thành lập 77 khu công nghiệp mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4308/Den-nam-2020-thanh-lap-77-khu-cong-nghiep-moi.html Đến năm 2020 thành lập 77 khu công nghiệp mới Cước vận tải ở Việt Nam cao gấp 3 lần Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4307/Cuoc-van-tai-o-Viet-Nam-cao-gap-3-lan-Han-Quoc.html Cước vận tải ở Việt Nam cao gấp 3 lần Hàn Quốc Vẫn còn hơn 20 nghìn tỷ đồng vốn nhà nước ‘nằm ngoài ngành‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4306/Van-con-hon-20-nghin-ty-dong-von-nha-nuoc-‘nam-ngoai-nganh‘.html Vẫn còn hơn 20 nghìn tỷ đồng vốn nhà nước ‘nằm ngoài ngành‘ Dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4305/Du-kien-nghi-Tet-Nguyen-dan-9-ngay-lien-tuc.html Dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục Chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4304/Chinh-thuc-trien-khai-Co-che-mot-cua-quoc-gia.html Chính thức triển khai Cơ chế một cửa quốc gia Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào SXKD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4303/Quoc-hoi-cho-y-kien-du-thao-Luat-Quan-ly,-su-dung-von-Nha-nuoc-dau-tu-vao-SXKD.html Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào SXKD Bộ Tài chính thành lập 3 đoàn kiểm tra giá cước vận tải và giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4302/Bo-Tai-chinh-thanh-lap-3-doan-kiem-tra-gia-cuoc-van-tai-va-gia-sua.html Bộ Tài chính thành lập 3 đoàn kiểm tra giá cước vận tải và giá sữa Đồng ý tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1.1.2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4296/Dong-y-tang-luong-cho-3-nhom-doi-tuong-tu-1.1.2015.html Đồng ý tăng lương cho 3 nhóm đối tượng từ 1.1.2015 Bội chi ngân sách năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4295/Boi-chi-ngan-sach-nam-2015-la-226-nghin-ty-dong.html Bội chi ngân sách năm 2015 là 226 nghìn tỷ đồng Đánh giá tình hình thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4294/Danh-gia-tinh-hinh-thuc-hien-binh-on-gia-sua-cho-tre-em-duoi-6-tuoi.html Đánh giá tình hình thực hiện bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi Việt Nam xếp thứ 7 trong 10 nền kinh tế hàng đầu APEC về thu hút đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4293/Viet-Nam-xep-thu-7-trong-10-nen-kinh-te-hang-dau-APEC-ve-thu-hut-dau-tu.html Việt Nam xếp thứ 7 trong 10 nền kinh tế hàng đầu APEC về thu hút đầu tư Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4290/Viet-Nam-phat-hanh-thanh-cong-1-ty-USD-trai-phieu-quoc-te.html Việt Nam phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4289/Xe-may-dien-duoc-mien-le-phi-truoc-ba-den-het-3062015.html Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 Hà Nội: Tổ chức 200 điểm bán hàng lưu động trong dịp Tết Ất Mùi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4288/Ha-Noi--To-chuc-200-diem-ban-hang-luu-dong-trong-dip-Tet-At-Mui.html Hà Nội: Tổ chức 200 điểm bán hàng lưu động trong dịp Tết Ất Mùi Trên 160 tỷ đồng dành tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4287/Tren-160-ty-dong-danh-tang-cac-Ba-me-Viet-Nam-anh-hung.html Trên 160 tỷ đồng dành tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Nội và Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4285/Ha-Noi-va-Bo-Xay-dung-thao-go-vuong-mac-trong-cai-tao-chung-cu-cu.html Hà Nội và Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4284/Tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-phat-trien-san-xuat.html Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất Thực hiện nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4283/Thuc-hien-nghiem-quy-dinh-ve-quan-ly-gia-cuoc-van-tai.html Thực hiện nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban cơ sở đào tạo năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4282/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-co-so-dao-tao-nam-2014.html Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban cơ sở đào tạo năm 2014 Gần 1.000 DN phía Nam tham dự Hội nghị đối thoại với Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4281/Gan-1.000-DN-phia-Nam-tham-du-Hoi-nghi-doi-thoai-voi-Bo-Tai-chinh.html Gần 1.000 DN phía Nam tham dự Hội nghị đối thoại với Bộ Tài chính Chuyên gia Nga: Kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4280/Chuyen-gia-Nga--Kinh-te-Viet-Nam-tiep-tuc-phat-trien-on-dinh.html Chuyên gia Nga: Kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định Cục Thuế Hà Nội phổ biến nội dung mới sửa đổi về thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4279/Cuc-Thue-Ha-Noi-pho-bien-noi-dung-moi-sua-doi-ve-thue.html Cục Thuế Hà Nội phổ biến nội dung mới sửa đổi về thuế Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4278/Xe-may-dien-duoc-mien-le-phi-truoc-ba-den-het-3062015.html Xe máy điện được miễn lệ phí trước bạ đến hết 30/6/2015 Quản lý chặt chẽ nợ công nhất là các khoản vay mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4273/Quan-ly-chat-che-no-cong-nhat-la-cac-khoan-vay-moi.html Quản lý chặt chẽ nợ công nhất là các khoản vay mới Hà Nội: công bố quy hoạch thị trấn Đại Nghĩa và huyện Mỹ Đức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4272/Ha-Noi--cong-bo-quy-hoach-thi-tran-Dai-Nghia-va-huyen-My-Duc.html Hà Nội: công bố quy hoạch thị trấn Đại Nghĩa và huyện Mỹ Đức Ngành Tài chính triển khai ứng dụng CNTT rất bài bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4271/Nganh-Tai-chinh-trien-khai-ung-dung-CNTT-rat-bai-ban.html Ngành Tài chính triển khai ứng dụng CNTT rất bài bản GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4270/GS.TS-Nguyen-Cong-Nghiep-nhan-Huan-chuong-Doc-lap-hang-Nhi.html GS.TS Nguyễn Công Nghiệp nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì Đôn đốc các KBNN địa phương hoàn thành kế hoạch năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4269/Don-doc-cac-KBNN-dia-phuong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2014.html Đôn đốc các KBNN địa phương hoàn thành kế hoạch năm 2014 Chỉ số PMI tháng 10 giảm nhưng tốc độ tạo việc làm tăng nhanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4266/Chi-so-PMI-thang-10-giam-nhung-toc-do-tao-viec-lam-tang-nhanh.html Chỉ số PMI tháng 10 giảm nhưng tốc độ tạo việc làm tăng nhanh Thu giữ 3,5 tấn vải do nước ngoài sản xuất tại khu vực Ninh Hiệp (Hà Nội) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4265/Thu-giu-3,5-tan-vai-do-nuoc-ngoai-san-xuat-tai-khu-vuc-Ninh-Hiep-(Ha-Noi).html Thu giữ 3,5 tấn vải do nước ngoài sản xuất tại khu vực Ninh Hiệp (Hà Nội) Fitch nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4264/Fitch-nang-bac-xep-hang-tin-nhiem-cua-Viet-Nam.html Fitch nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4263/Day-manh-thuc-hien-co-phan-hoa-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4260/Chinh-phu-tiep-tuc-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-dam-bao-an-toan-tai-chinh-quoc-gia.html Chính phủ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính quốc gia Lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP.Hà Nội là 8,29%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4259/Lai-suat-cho-vay-cua-Quy-Dau-tu-phat-trien-TP.Ha-Noi-la-8,29pernam.html Lãi suất cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP.Hà Nội là 8,29%/năm Hà Nội yêu cầu cán bộ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4258/Ha-Noi-yeu-cau-can-bo-ke-khai,-minh-bach-tai-san,-thu-nhap-2014.html Hà Nội yêu cầu cán bộ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập 2014 Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 11/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4257/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-112014.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 11/2014 Từ 1/11: Xăng dầu sẽ được điều hành theo quy định mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4254/Tu-111--Xang-dau-se-duoc-dieu-hanh-theo-quy-dinh-moi.html Từ 1/11: Xăng dầu sẽ được điều hành theo quy định mới Bộ trưởng Tài chính: Nợ công trong giới hạn cho phép http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4252/Bo-truong-Tai-chinh--No-cong-trong-gioi-han-cho-phep.html Bộ trưởng Tài chính: Nợ công trong giới hạn cho phép Thủ tướng: Kiểm soát chặt nợ công, quyết liệt xử lý nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4251/Thu-tuong--Kiem-soat-chat-no-cong,-quyet-liet-xu-ly-no-xau.html Thủ tướng: Kiểm soát chặt nợ công, quyết liệt xử lý nợ xấu Kho bạc thắt chặt kiểm soát chi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4250/Kho-bac-that-chat-kiem-soat-chi.html Kho bạc thắt chặt kiểm soát chi Hà Nội: Sẽ đăng công khai các vi phạm pháp luật đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4249/Ha-Noi--Se-dang-cong-khai-cac-vi-pham-phap-luat-dat-dai.html Hà Nội: Sẽ đăng công khai các vi phạm pháp luật đất đai Đại biểu tán thành nhiều nội dung sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4248/Dai-bieu-tan-thanh-nhieu-noi-dung-sua-doi-Luat-Ngan-sach-Nha-nuoc.html Đại biểu tán thành nhiều nội dung sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước 33.000 tỷ đồng xây chuỗi đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4246/33.000-ty-dong-xay-chuoi-do-thi-hai-ben-duong-Nhat-Tan---Noi-Bai.html 33.000 tỷ đồng xây chuỗi đô thị hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài Thủ đô Hà Nội vẫn còn 2 xã và 26 thôn đặc biệt khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4245/Thu-do-Ha-Noi-van-con-2-xa-va-26-thon-dac-biet-kho-khan.html Thủ đô Hà Nội vẫn còn 2 xã và 26 thôn đặc biệt khó khăn Người có công được hỗ trợ trên 365 tỷ đồng xây nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4244/Nguoi-co-cong-duoc-ho-tro-tren-365-ty-dong-xay-nha-o.html Người có công được hỗ trợ trên 365 tỷ đồng xây nhà ở Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4243/Chieu-nay,-Quoc-hoi-thao-luan-ve-du-thao-Luat-NSNN-(sua-doi).html Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật NSNN (sửa đổi) Thanh Hóa sẽ có thêm cảng hàng không 1.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4239/Thanh-Hoa-se-co-them-cang-hang-khong-1.000-ty-dong.html Thanh Hóa sẽ có thêm cảng hàng không 1.000 tỷ đồng TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4238/TP.HCM-dan-dau-ca-nuoc-ve-thu-hut-von-FDI.html TP.HCM dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI Cần siết chặt kỷ luật tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4237/Can-siet-chat-ky-luat-tai-chinh.html Cần siết chặt kỷ luật tài chính Kinh nghiệm quản lý thuế quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4236/Kinh-nghiem-quan-ly-thue-quoc-te-va-bai-hoc-kinh-nghiem-cho-Viet-Nam.html Kinh nghiệm quản lý thuế quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tiết kiệm chi thường xuyên để tăng đầu tư phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4233/Tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-de-tang-dau-tu-phat-trien.html Tiết kiệm chi thường xuyên để tăng đầu tư phát triển Hết thời rề rà "ngâm" hồ sơ đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4232/Het-thoi-re-ra-ngam-ho-so-dat-dai.html Hết thời rề rà "ngâm" hồ sơ đất đai Vốn 4 tỷ USD trở lên mới được kinh doanh casino http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4230/Von-4-ty-USD-tro-len-moi-duoc-kinh-doanh-casino.html Vốn 4 tỷ USD trở lên mới được kinh doanh casino Giá xăng tiếp tục giảm từ 18h http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4229/Gia-xang-tiep-tuc-giam-tu-18h.html Giá xăng tiếp tục giảm từ 18h Xây dựng chuỗi cung ứng rau, thịt sạch cho Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4228/Xay-dung-chuoi-cung-ung-rau,-thit-sach-cho-Ha-Noi.html Xây dựng chuỗi cung ứng rau, thịt sạch cho Hà Nội Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Không thay đổi về chất, không thể tăng trưởng 7 - 8% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4227/Bo-truong-Bui-Quang-Vinh--Khong-thay-doi-ve-chat,-khong-the-tang-truong-7---8per.html Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Không thay đổi về chất, không thể tăng trưởng 7 - 8% Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch 3 thị trấn ngoại ô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4226/Ha-Noi--Phe-duyet-quy-hoach-3-thi-tran-ngoai-o.html Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch 3 thị trấn ngoại ô 8 mặt hàng ô tô sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ 1/1/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4225/8-mat-hang-o-to-se-duoc-giam-thue-nhap-khau-tu-112015.html 8 mặt hàng ô tô sẽ được giảm thuế nhập khẩu từ 1/1/2015 Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4223/Doi-ten-So-Van-hoa,-The-thao-va-Du-lich.html Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Rút đề xuất chi ngân sách để xử lý nợ xấu: “Chính phủ đã đúng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4221/Rut-de-xuat-chi-ngan-sach-de-xu-ly-no-xau--“Chinh-phu-da-dung”.html Rút đề xuất chi ngân sách để xử lý nợ xấu: “Chính phủ đã đúng” Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4220/Tang-cuong-va-doi-moi-cong-tac-dan-van-trong-nganh-Tai-chinh.html Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong ngành Tài chính Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4219/Le-ky-niem-25-nam-thanh-lap-He-thong-Tin-hoc-Thong-ke-nganh-Tai-chinh.html Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hệ thống Tin học Thống kê ngành Tài chính Kỳ vọng trên đất nước vạn đảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4215/Ky-vong-tren-dat-nuoc-van-dao.html Kỳ vọng trên đất nước vạn đảo Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4214/Chinh-phu-trinh-Quoc-hoi-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet.html Chính phủ trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Tin học - thống kê tài chính: Chặng đường ¼ thế kỷ đáng tự hào http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4213/Tin-hoc---thong-ke-tai-chinh--Chang-duong--the-ky-dang-tu-hao.html Tin học - thống kê tài chính: Chặng đường ¼ thế kỷ đáng tự hào Dự toán chi trả nợ năm 2015 là 150.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4212/Du-toan-chi-tra-no-nam-2015-la-150.000-ty-dong.html Dự toán chi trả nợ năm 2015 là 150.000 tỷ đồng Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chính sách nhà ở cho người nghèo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4210/Bo-truong-Bo-Xay-dung-tra-loi-chinh-sach-nha-o-cho-nguoi-ngheo.html Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chính sách nhà ở cho người nghèo Thị trường BĐS: “Thượng đế” xuống tiền mua biệt thự liền kề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4209/Thi-truong-BDS--“Thuong-de”-xuong-tien-mua-biet-thu-lien-ke.html Thị trường BĐS: “Thượng đế” xuống tiền mua biệt thự liền kề 800 tỷ đồng xây dựng nút giao cầu Thanh Trì và Quốc lộ 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4208/800-ty-dong-xay-dung-nut-giao-cau-Thanh-Tri-va-Quoc-lo-5.html 800 tỷ đồng xây dựng nút giao cầu Thanh Trì và Quốc lộ 5 Hà Nội cấm phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4207/Ha-Noi-cam-phuong-tien-hoat-dong-tren-mot-so-tuyen-duong.html Hà Nội cấm phương tiện hoạt động trên một số tuyến đường Mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4205/Mo-rong-tin-dung-phai-di-doi-voi-an-toan.html Mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cho dự án mất phí tối đa 150 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4204/Tham-duyet-thiet-ke-phong-chay-va-chua-chay-cho-du-an-mat-phi-toi-da-150-trieu-dong.html Thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy cho dự án mất phí tối đa 150 triệu đồng Xây sân bay Long Thành: Chiến lược vận tải quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4203/Xay-san-bay-Long-Thanh--Chien-luoc-van-tai-quoc-gia.html Xây sân bay Long Thành: Chiến lược vận tải quốc gia Đấu giá đất tốt góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4202/Dau-gia-dat-tot-gop-phan-hoan-thanh-muc-tieu-thu-ngan-sach.html Đấu giá đất tốt góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách Hà Nội tổ chức vinh danh làng nghề truyền thống Phú Xuyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4201/Ha-Noi-to-chuc-vinh-danh-lang-nghe-truyen-thong-Phu-Xuyen.html Hà Nội tổ chức vinh danh làng nghề truyền thống Phú Xuyên Mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi tối đa 15 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4200/Mua-nha-o-xa-hoi-duoc-vay-uu-dai-toi-da-15-nam.html Mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi tối đa 15 năm Gỡ vướng về thông tin ghi giấy nộp tiền lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4198/Go-vuong-ve-thong-tin-ghi-giay-nop-tien-le-phi-truoc-ba-xe-oto,-xe-gan-may.html Gỡ vướng về thông tin ghi giấy nộp tiền lệ phí trước bạ xe ôtô, xe gắn máy Ký kết Hiệp định tín dụng Nhà nước trị giá 14,713 triệu EUR http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4197/Ky-ket-Hiep-dinh-tin-dung-Nha-nuoc-tri-gia-14,713-trieu-EUR.html Ký kết Hiệp định tín dụng Nhà nước trị giá 14,713 triệu EUR Gói cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ tăng lên tối thiểu 50.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4196/Goi-cho-vay-ho-tro-nha-o-se-tang-len-toi-thieu-50.000-ty-dong.html Gói cho vay hỗ trợ nhà ở sẽ tăng lên tối thiểu 50.000 tỷ đồng Hà Nội vững thế Rồng thiêng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4193/Ha-Noi-vung-the-Rong-thieng.html Hà Nội vững thế Rồng thiêng Giá sữa nguyên liệu giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4192/Gia-sua-nguyen-lieu-giam-manh.html Giá sữa nguyên liệu giảm mạnh Hà Nội: Xử lý chủ đầu tư chậm quyết toán dự án đã hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4191/Ha-Noi--Xu-ly-chu-dau-tu-cham-quyet-toan-du-an-da-hoan-thanh.html Hà Nội: Xử lý chủ đầu tư chậm quyết toán dự án đã hoàn thành Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2011 - 2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4190/Bau-chuc-danh-Chu-tich-UBND-huyen-Gia-Lam-nhiem-ky-2011---2016.html Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2011 - 2016 "Xoay vòng" dạng hộ nghèo là hoàn toàn trái với quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4189/Xoay-vong-dang-ho-ngheo-la-hoan-toan-trai-voi-quy-dinh.html "Xoay vòng" dạng hộ nghèo là hoàn toàn trái với quy định Đã có thể cắt giảm được 290 giờ nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4188/Da-co-the-cat-giam-duoc-290-gio-nop-thue.html Đã có thể cắt giảm được 290 giờ nộp thuế Cổ phần hóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước đứng trước ‘cánh cửa mới‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4186/Co-phan-hoa,-cai-cach-doanh-nghiep-nha-nuoc-dung-truoc-‘canh-cua-moi‘.html Cổ phần hóa, cải cách doanh nghiệp nhà nước đứng trước ‘cánh cửa mới‘ Bộ Tài chính phát động hai cuộc thi viết về ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4185/Bo-Tai-chinh-phat-dong-hai-cuoc-thi-viet-ve-nganh-Tai-chinh.html Bộ Tài chính phát động hai cuộc thi viết về ngành Tài chính Năm 2014, ngân sách dự báo sẽ vượt thu khoảng 9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4184/Nam-2014,-ngan-sach-du-bao-se-vuot-thu-khoang-9per.html Năm 2014, ngân sách dự báo sẽ vượt thu khoảng 9% Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho các dự án cải tạo chung cư cũ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4183/Ha-Noi-thao-go-kho-khan-cho-cac-du-an-cai-tao-chung-cu-cu.html Hà Nội tháo gỡ khó khăn cho các dự án cải tạo chung cư cũ Chính phủ trình TVQH dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4182/Chinh-phu-trinh-TVQH-du-thao-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-tai-cac-Luat-ve-thue.html Chính phủ trình TVQH dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế Quỹ Bình ổn xăng dầu dư gần 2.300 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4181/Quy-Binh-on-xang-dau-du-gan-2.300-ty-dong.html Quỹ Bình ổn xăng dầu dư gần 2.300 tỷ đồng KBNN từ chối thanh toán gần 59 tỷ đồng vốn đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4180/KBNN-tu-choi-thanh-toan-gan-59-ty-dong-von-dau-tu.html KBNN từ chối thanh toán gần 59 tỷ đồng vốn đầu tư Khung chính sách cho mô hình hợp tác công tư ở Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4179/Khung-chinh-sach-cho-mo-hinh-hop-tac-cong-tu-o-Viet-Nam.html Khung chính sách cho mô hình hợp tác công tư ở Việt Nam Chặn cơ chế “xin-cho” ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4177/Chan-co-che-“xin-cho”-ngan-sach.html Chặn cơ chế “xin-cho” ngân sách Tổng thu phí Bảo trì đường bộ đạt gần 6.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4176/Tong-thu-phi-Bao-tri-duong-bo-dat-gan-6.000-ty-dong.html Tổng thu phí Bảo trì đường bộ đạt gần 6.000 tỷ đồng Các báo viết về Tài chính ngày 8/10/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4175/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-8102014.html Các báo viết về Tài chính ngày 8/10/2014 Hà Nội ra mắt kênh thông tin đối ngoại Hanoitimes http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4174/Ha-Noi-ra-mat-kenh-thong-tin-doi-ngoai-Hanoitimes.html Hà Nội ra mắt kênh thông tin đối ngoại Hanoitimes Tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4171/Tong-thu-can-doi-NSNN-thang-9-uoc-dat-57,26-nghin-ty-dong.html Tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 57,26 nghìn tỷ đồng Hà Nội chính thức thí điểm vé xe buýt điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4170/Ha-Noi-chinh-thuc-thi-diem-ve-xe-buyt-dien-tu.html Hà Nội chính thức thí điểm vé xe buýt điện tử Đề xuất không thu lệ phí trước bạ xe máy điện từ nay đến 1/7/2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4169/De-xuat-khong-thu-le-phi-truoc-ba-xe-may-dien-tu-nay-den-172015.html Đề xuất không thu lệ phí trước bạ xe máy điện từ nay đến 1/7/2015 9 biện pháp mạnh để tăng tốc giải ngân các nguồn vốn ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4168/9-bien-phap-manh-de-tang-toc-giai-ngan-cac-nguon-von-ngan-sach.html 9 biện pháp mạnh để tăng tốc giải ngân các nguồn vốn ngân sách Hà Nội: Tổng cung mặt bằng bán lẻ tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4167/Ha-Noi--Tong-cung-mat-bang-ban-le-tang-manh.html Hà Nội: Tổng cung mặt bằng bán lẻ tăng mạnh Quốc hội sắp họp chính thức tại nhà mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4165/Quoc-hoi-sap-hop-chinh-thuc-tai-nha-moi.html Quốc hội sắp họp chính thức tại nhà mới Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4164/Chi-ngan-sach-de-xu-ly-no-xau-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Chi ngân sách để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước? Cổ phần hóa DNNN: Không phải chỉ để thu tiền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4163/Co-phan-hoa-DNNN--Khong-phai-chi-de-thu-tien.html Cổ phần hóa DNNN: Không phải chỉ để thu tiền Hà Nội khai mạc tuần khuyến mại dành cho sinh viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4162/Ha-Noi-khai-mac-tuan-khuyen-mai-danh-cho-sinh-vien.html Hà Nội khai mạc tuần khuyến mại dành cho sinh viên Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về hoàn thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4161/Bo-Tai-chinh-tra-loi-kien-nghi-ve-hoan-thue.html Bộ Tài chính trả lời kiến nghị về hoàn thuế Định mức chi kiểm định chất lượng giáo dục mầm non http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4158/Dinh-muc-chi-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-mam-non.html Định mức chi kiểm định chất lượng giáo dục mầm non Bổ sung quy định thời gian nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4157/Bo-sung-quy-dinh-thoi-gian-nop-thue.html Bổ sung quy định thời gian nộp thuế Tín dụng bất động sản khởi sắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4156/Tin-dung-bat-dong-san-khoi-sac.html Tín dụng bất động sản khởi sắc Một số trường hợp không phải đóng phí đường bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4155/Mot-so-truong-hop-khong-phai-dong-phi-duong-bo.html Một số trường hợp không phải đóng phí đường bộ Dự thảo Luật Ngân sách (sửa đổi): Nâng mức huy động vốn tối đa của địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4154/Du-thao-Luat-Ngan-sach-(sua-doi)--Nang-muc-huy-dong-von-toi-da-cua-dia-phuong.html Dự thảo Luật Ngân sách (sửa đổi): Nâng mức huy động vốn tối đa của địa phương Khai mạc Diễn đàn thuế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4153/Khai-mac-Dien-dan-thue-Chau-A-Thai-Binh-Duong-lan-thu-11.html Khai mạc Diễn đàn thuế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 11 Ban hành quy chế thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4152/Ban-hanh-quy-che-thanh-tra-chuyen-nganh-Kho-bac-Nha-nuoc.html Ban hành quy chế thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước Thủ tục xóa nợ thuế cho DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4149/Thu-tuc-xoa-no-thue-cho-DNNN.html Thủ tục xóa nợ thuế cho DNNN Hà Nội: Hoàn thành huy động vốn qua kênh trái phiếu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4146/Ha-Noi--Hoan-thanh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-nam-2014.html Hà Nội: Hoàn thành huy động vốn qua kênh trái phiếu năm 2014 Tiếp tục giảm giá một số mặt hàng xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4145/Tiep-tuc-giam-gia-mot-so-mat-hang-xang-dau.html Tiếp tục giảm giá một số mặt hàng xăng dầu Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai sửa đổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4144/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-Luat-dat-dai-sua-doi.html Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật đất đai sửa đổi Lời giải cho sức hút bất động sản Mỹ Đình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4143/Loi-giai-cho-suc-hut-bat-dong-san-My-Dinh.html Lời giải cho sức hút bất động sản Mỹ Đình Thu 258,8 tỷ đồng từ xử lý hàng vi phạm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4141/Thu-258,8-ty-dong-tu-xu-ly-hang-vi-pham.html Thu 258,8 tỷ đồng từ xử lý hàng vi phạm GDP 9 tháng tăng 5,62% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4140/GDP-9-thang-tang-5,62per.html GDP 9 tháng tăng 5,62% TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng Bảng giá đất năm 2015 theo giá thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4138/TP.Ho-Chi-Minh--Xay-dung-Bang-gia-dat-nam-2015-theo-gia-thi-truong.html TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng Bảng giá đất năm 2015 theo giá thị trường Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4137/Thay-doi-so-hieu-tai-khoan-tam-giu-cua-Bo-Tai-chinh.html Thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4135/Ha-Noi-yeu-cau-day-nhanh-tien-do-cai-tao-khu-tap-the-Nguyen-Cong-Tru.html Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ Kho bạc Nhà nước huy động gần 171.170 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4132/Kho-bac-Nha-nuoc-huy-dong-gan-171.170-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Kho bạc Nhà nước huy động gần 171.170 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng 11,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4131/Kim-ngach-xuat-khau-cua-Ha-Noi-tang-11,6per.html Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội tăng 11,6% Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4129/Khong-cap-them-von-de-co-phan-hoa-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Không cấp thêm vốn để cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Ra mắt nhóm công tác hải quan - doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4128/Ra-mat-nhom-cong-tac-hai-quan---doanh-nghiep.html Ra mắt nhóm công tác hải quan - doanh nghiệp Cần đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4126/Can-dot-pha-trong-cai-cach-hanh-chinh-va-tai-chinh-cong.html Cần đột phá trong cải cách hành chính và tài chính công Hàng Việt "đổ bộ" vào siêu thị ở Paris tráng lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4124/Hang-Viet-do-bo-vao-sieu-thi-o-Paris-trang-le.html Hàng Việt "đổ bộ" vào siêu thị ở Paris tráng lệ Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,4% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4123/Chi-so-gia-tieu-dung-thang-9-tang-0,4per.html Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,4% Hà Nội phân bổ 3.000 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4121/Ha-Noi-phan-bo-3.000-ty-dong-cho-cac-cong-trinh-trong-diem.html Hà Nội phân bổ 3.000 tỷ đồng cho các công trình trọng điểm Bộ Tài chính quyết liệt vào cuộc cải cách thủ tục hành chính: Sửa đổi mình để tạo thuận lợi cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4120/Bo-Tai-chinh-quyet-liet-vao-cuoc-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh--Sua-doi-minh-de-tao-thuan-loi-cho-nguoi-nop-thue.html Bộ Tài chính quyết liệt vào cuộc cải cách thủ tục hành chính: Sửa đổi mình để tạo thuận lợi cho người nộp thuế UBND TPHCM đề nghị sớm xây sân bay Long Thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4119/UBND-TPHCM-de-nghi-som-xay-san-bay-Long-Thanh.html UBND TPHCM đề nghị sớm xây sân bay Long Thành Hà Nội: Điều chỉnh vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô cho một số dự án XDCB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4118/Ha-Noi--Dieu-chinh-von-trai-phieu-xay-dung-Thu-do-cho-mot-so-du-an-XDCB.html Hà Nội: Điều chỉnh vốn trái phiếu xây dựng Thủ đô cho một số dự án XDCB Quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng thực hiện tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4117/Quy-hoach-chi-tiet-khu-dat-doi-ung-thuc-hien-tuyen-duong-Ha-Noi---Hung-Yen.html Quy hoạch chi tiết khu đất đối ứng thực hiện tuyến đường Hà Nội - Hưng Yên Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4116/Lanh-dao-Lao-tiep-Doan-cap-cao-Ban-Kinh-te-Trung-uong.html Lãnh đạo Lào tiếp Đoàn cấp cao Ban Kinh tế Trung ương Doanh nghiệp địa ốc bước vào cuộc đua mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4114/Doanh-nghiep-dia-oc-buoc-vao-cuoc-dua-moi.html Doanh nghiệp địa ốc bước vào cuộc đua mới Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được thí điểm cơ chế tự chủ tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4113/Cuc-Quan-ly-giam-sat-bao-hiem-duoc-thi-diem-co-che-tu-chu-tai-chinh.html Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được thí điểm cơ chế tự chủ tài chính Hà Nội: CPI tháng 9 tăng đột biến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4112/Ha-Noi--CPI-thang-9-tang-dot-bien.html Hà Nội: CPI tháng 9 tăng đột biến Công chức nào đủ điều kiện vay 2 tỷ mua nhà? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4111/Cong-chuc-nao-du-dieu-kien-vay-2-ty-mua-nha.html Công chức nào đủ điều kiện vay 2 tỷ mua nhà? Vay 2 tỷ mua nhà: Chưa nới đã thấy khó với http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4107/Vay-2-ty-mua-nha--Chua-noi-da-thay-kho-voi.html Vay 2 tỷ mua nhà: Chưa nới đã thấy khó với Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4106/Thu-truong-Truong-Chi-Trung-tiep-Co-quan-Hop-tac-quoc-te-Nhat-Ban.html Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản Hà Nội tổng kiểm tra kinh doanh xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4105/Ha-Noi-tong-kiem-tra-kinh-doanh-xang-dau.html Hà Nội tổng kiểm tra kinh doanh xăng dầu “Cửa” mới cho cổ phần hóa? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4104/“Cua”-moi-cho-co-phan-hoa.html “Cửa” mới cho cổ phần hóa? Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4102/Ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Ban-Chi-dao-dieu-hanh-gia.html Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá Phải nộp toàn bộ khoản thu lệ phí vào ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4101/Phai-nop-toan-bo-khoan-thu-le-phi-vao-ngan-sach-Nha-nuoc.html Phải nộp toàn bộ khoản thu lệ phí vào ngân sách Nhà nước Thêm quy định đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4100/Them-quy-dinh-day-nhanh-tien-trinh-tai-co-cau-DNNN.html Thêm quy định đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu DNNN Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao Nhật Tân - Phú Thượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4099/Ha-Noi-xay-cau-vuot-tai-nut-giao-Nhat-Tan---Phu-Thuong.html Hà Nội xây cầu vượt tại nút giao Nhật Tân - Phú Thượng Từ 6/10, Hà Nội sẽ thí điểm dùng vé tháng điện tử xe buýt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4096/Tu-610,-Ha-Noi-se-thi-diem-dung-ve-thang-dien-tu-xe-buyt.html Từ 6/10, Hà Nội sẽ thí điểm dùng vé tháng điện tử xe buýt Hà Nội sẽ có trung tâm thương mại ngầm nằm trên đường Phạm Văn Đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4095/Ha-Noi-se-co-trung-tam-thuong-mai-ngam-nam-tren-duong-Pham-Van-Dong.html Hà Nội sẽ có trung tâm thương mại ngầm nằm trên đường Phạm Văn Đồng Kho bạc Nhà nước phối hợp ngân hàng để tiết giảm chi phí cho khách hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4092/Kho-bac-Nha-nuoc-phoi-hop-ngan-hang-de-tiet-giam-chi-phi-cho-khach-hang.html Kho bạc Nhà nước phối hợp ngân hàng để tiết giảm chi phí cho khách hàng Phải chuẩn hóa số liệu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4091/Phai-chuan-hoa-so-lieu-ngan-sach.html Phải chuẩn hóa số liệu ngân sách Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4090/Quan-von-nha-nuoc--Bao-gio-co-co-quan-doc-lap.html Quản vốn nhà nước: Bao giờ có cơ quan độc lập? IPO Vietnam Airlines trong tháng 11/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4089/IPO-Vietnam-Airlines-trong-thang-112014.html IPO Vietnam Airlines trong tháng 11/2014 KBNN huy động hơn 165 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4086/KBNN-huy-dong-hon-165-ngan-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html KBNN huy động hơn 165 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4085/Hoan-thien-du-thao-Luat-Quan-ly-su-dung-von-nha-nuoc-vao-san-xuat-kinh-doanh-tai-doanh-nghiep.html Hoàn thiện dự thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu ĐTM Tây Nam Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4084/Dieu-chinh-quy-hoach-chi-tiet-Khu-DTM-Tay-Nam-Ha-Noi.html Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu ĐTM Tây Nam Hà Nội Chính thức duyệt phương án cổ phần hoá Vietnam Airlines http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4080/Chinh-thuc-duyet-phuong-an-co-phan-hoa-Vietnam-Airlines.html Chính thức duyệt phương án cổ phần hoá Vietnam Airlines Xử lý nợ xấu: cần có những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4079/Xu-ly-no-xau--can-co-nhung-giai-phap-dong-bo-va-manh-me.html Xử lý nợ xấu: cần có những giải pháp đồng bộ và mạnh mẽ Tháng chín, dự báo giá sẽ tăng nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4078/Thang-chin,-du-bao-gia-se-tang-nhe.html Tháng chín, dự báo giá sẽ tăng nhẹ Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi thêm 3 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4077/Ho-moi-thoat-ngheo-duoc-vay-von-uu-dai-them-3-nam.html Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi thêm 3 năm Cách tính lương hưu mới sẽ “tránh sốc” cho người nghỉ hưu sau http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4076/Cach-tinh-luong-huu-moi-se-“tranh-soc”-cho-nguoi-nghi-huu-sau.html Cách tính lương hưu mới sẽ “tránh sốc” cho người nghỉ hưu sau Chính thức ra mắt Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4075/Chinh-thuc-ra-mat-Quy-bao-ve-nguoi-duoc-bao-hiem.html Chính thức ra mắt Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4074/Thu-tuong-bo-nhiem-2-Pho-Chu-nhiem-Van-phong-Chinh-phu.html Thủ tướng bổ nhiệm 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Handico khởi công khu nhà ở gần 1.000 tỷ trên đường Lê Văn Lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4073/Handico-khoi-cong-khu-nha-o-gan-1.000-ty-tren-duong-Le-Van-Luong.html Handico khởi công khu nhà ở gần 1.000 tỷ trên đường Lê Văn Lương Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4069/Yeu-cau-DNNN-gui-bao-cao-co-phan-hoa-ve-Bo-Tai-chinh.html Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4068/Yeu-cau-DNNN-gui-bao-cao-co-phan-hoa-ve-Bo-Tai-chinh.html Yêu cầu DNNN gửi báo cáo cổ phần hóa về Bộ Tài chính Quyết tâm đưa Hải quan Việt Nam “sánh vai” cùng các nước phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4067/Quyet-tam-dua-Hai-quan-Viet-Nam-“sanh-vai”-cung-cac-nuoc-phat-trien.html Quyết tâm đưa Hải quan Việt Nam “sánh vai” cùng các nước phát triển Giá xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4066/Gia-xang-dau-giam-lan-thu-5-lien-tiep.html Giá xăng dầu giảm lần thứ 5 liên tiếp Kỷ niệm 69 năm thành lập (10/9/1945-10/9/2014): Ngành Hải quan cải cách hiện đại hóa lớn mạnh cùng đất nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4064/Ky-niem-69-nam-thanh-lap-(1091945-1092014)--Nganh-Hai-quan-cai-cach-hien-dai-hoa-lon-manh-cung-dat-nuoc.html Kỷ niệm 69 năm thành lập (10/9/1945-10/9/2014): Ngành Hải quan cải cách hiện đại hóa lớn mạnh cùng đất nước Cục Thuế TP.Hà Nội công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4063/Cuc-Thue-TP.Ha-Noi-cong-bo-duong-day-nong-ho-tro-doanh-nghiep.html Cục Thuế TP.Hà Nội công bố đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp Sắp động thổ siêu dự án lọc dầu 3,2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4062/Sap-dong-tho-sieu-du-an-loc-dau-3,2-ty-USD.html Sắp động thổ siêu dự án lọc dầu 3,2 tỷ USD Lãng phí ngân sách nhà nước phải bồi thường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4061/Lang-phi-ngan-sach-nha-nuoc-phai-boi-thuong.html Lãng phí ngân sách nhà nước phải bồi thường Hà Nội: Xây dựng huyện Mỹ Đức thành trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4055/Ha-Noi--Xay-dung-huyen-My-Duc-thanh-trung-tam-du-lich---dich-vu-thuong-mai.html Hà Nội: Xây dựng huyện Mỹ Đức thành trung tâm du lịch - dịch vụ thương mại Khởi công cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4054/Khoi-cong-cao-toc-Thai-Nguyen---Bac-Kan-tong-von-hon-2.700-ty-dong.html Khởi công cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn tổng vốn hơn 2.700 tỷ đồng Hà Nội: Yêu cầu rà soát, lập danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4053/Ha-Noi--Yeu-cau-ra-soat,-lap-danh-muc-du-an-uu-tien-thu-hut-dau-tu.html Hà Nội: Yêu cầu rà soát, lập danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Sẽ ‘quản cực chặt’ đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4052/Se-‘quan-cuc-chat’-don-vi-su-nghiep-cong-lap-chua-duoc-giao-quyen-tu-chu.html Sẽ ‘quản cực chặt’ đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ Khan hiếm cung, nhà ở nội đô Hà Nội sẽ tăng giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4050/Khan-hiem-cung,-nha-o-noi-do-Ha-Noi-se-tang-gia.html Khan hiếm cung, nhà ở nội đô Hà Nội sẽ tăng giá Cục Thuế Hà Nội: Tổng thu NS tháng 8 ước đạt 5.062 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4049/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tong-thu-NS-thang-8-uoc-dat-5.062-ty-dong.html Cục Thuế Hà Nội: Tổng thu NS tháng 8 ước đạt 5.062 tỷ đồng Cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam vào Nga http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4048/Co-hoi-lon-cho-nong-san-Viet-Nam-vao-Nga.html Cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam vào Nga Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4047/Chinh-phu-ban-hanh-Nghi-dinh-moi-ve-kinh-doanh-xang-dau.html Chính phủ ban hành Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4046/2-thu-tuc-hanh-chinh-moi-trong-linh-vuc-Quan-ly-cong-san.html 2 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện mua sắm xe ô tô công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4044/Bo-Tai-chinh-huong-dan-viec-thuc-hien-mua-sam-xe-o-to-cong.html Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện mua sắm xe ô tô công Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4043/Huong-dan-to-chuc-van-hanh,-khai-thac-TABMIS.html Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác TABMIS TP.HCM yêu cầu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 2016 - 2020 trước 15/11 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4042/TP.HCM-yeu-cau-hoan-thanh-Ke-hoach-phat-trien-KT-XH-2016---2020-truoc-1511.html TP.HCM yêu cầu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT-XH 2016 - 2020 trước 15/11 Ưu tiên bố trí vốn cho Dự án Đại học quốc gia và Khu CNC Hòa Lạc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4041/Uu-tien-bo-tri-von-cho-Du-an-Dai-hoc-quoc-gia-va-Khu-CNC-Hoa-Lac.html Ưu tiên bố trí vốn cho Dự án Đại học quốc gia và Khu CNC Hòa Lạc Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế có hiệu lực từ 01/9/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4035/Nhung-diem-moi-trong-thu-tuc-hanh-chinh-ve-Thue-co-hieu-luc-tu-0192014.html Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế có hiệu lực từ 01/9/2014 Tháng 11, Vinpearl Resort Phú Quốc đi vào hoạt động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4034/Thang-11,-Vinpearl-Resort-Phu-Quoc-di-vao-hoat-dong.html Tháng 11, Vinpearl Resort Phú Quốc đi vào hoạt động Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2014: Kiên định mục tiêu tổng quát và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4031/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-82014--Kien-dinh-muc-tieu-tong-quat-va-no-luc-de-dat-ket-qua-cao-nhat.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2014: Kiên định mục tiêu tổng quát và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất Đất quanh cầu Nhật Tân đang tăng giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4030/Dat-quanh-cau-Nhat-Tan-dang-tang-gia.html Đất quanh cầu Nhật Tân đang tăng giá Tổng thu NSNN 8 tháng đạt gần 69% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4029/Tong-thu-NSNN-8-thang-dat-gan-69per-du-toan-nam.html Tổng thu NSNN 8 tháng đạt gần 69% dự toán năm Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4028/Ha-Noi-tap-trung-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Bộ Tài chính gỡ khó cho doanh nghiệp Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4027/Bo-Tai-chinh-go-kho-cho-doanh-nghiep-Han-Quoc.html Bộ Tài chính gỡ khó cho doanh nghiệp Hàn Quốc Cầu Nhật Tân sẽ hoàn thành vào cuối năm nay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4026/Cau-Nhat-Tan-se-hoan-thanh-vao-cuoi-nam-nay.html Cầu Nhật Tân sẽ hoàn thành vào cuối năm nay Đưa hào khí Cách mạng tháng Tám vào công tác tài chính – ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4025/Dua-hao-khi-Cach-mang-thang-Tam-vao-cong-tac-tai-chinh-–-ngan-sach.html Đưa hào khí Cách mạng tháng Tám vào công tác tài chính – ngân sách Hà Nội: Cấm ô tô lưu thông trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy 3 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4024/Ha-Noi--Cam-o-to-luu-thong-tren-duong-Xuan-Thuy,-Cau-Giay-3-thang.html Hà Nội: Cấm ô tô lưu thông trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy 3 tháng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng "Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4022/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-gui-Thu-chuc-mung-Ngay-Truyen-thong-nganh-Tai-chinh-Viet-Nam”.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng "Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam” Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4021/Mot-so-giai-phap-ve-thue-thao-go-kho-khan-cho-DN.html Một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho DN 8 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 88 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4020/8-thang,-Kho-bac-Nha-nuoc-tu-choi-thanh-toan-hon-88-ty-dong.html 8 tháng, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán hơn 88 tỷ đồng Quảng Ninh: Thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 23.500 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4019/Quang-Ninh--Thu-ngan-sach-8-thang-uoc-dat-tren-23.500-ty-dong.html Quảng Ninh: Thu ngân sách 8 tháng ước đạt trên 23.500 tỷ đồng Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945–28/8/2014): Ngành Tài chính đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4015/Ky-niem-69-nam-Ngay-truyen-thong-Nganh-Tai-chinh-Viet-Nam-(2881945–2882014)--Nganh-Tai-chinh-day-manh-thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi.html Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945–28/8/2014): Ngành Tài chính đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Ban hành một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4014/Ban-hanh-mot-so-giai-phap-ve-thue-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html Ban hành một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Hà Nội: Yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng đất nông nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4013/Ha-Noi--Yeu-cau-tang-cuong-quan-ly,-su-dung-dat-nong-nghiep.html Hà Nội: Yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng đất nông nghiệp Ngành Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công hội thao lần thứ VI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4012/Nganh-Tai-chinh-Ba-Ria---Vung-Tau-to-chuc-thanh-cong-hoi-thao-lan-thu-VI.html Ngành Tài chính Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thành công hội thao lần thứ VI Mua nhà đất không quá 1,05 tỷ đồng được vay ưu đãi gói 30.000 tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4011/Mua-nha-dat-khong-qua-1,05-ty-dong-duoc-vay-uu-dai-goi-30.000-ty.html Mua nhà đất không quá 1,05 tỷ đồng được vay ưu đãi gói 30.000 tỷ Cần thiết đổi mới phương thức hợp tác với các nhà tài trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4008/Can-thiet-doi-moi-phuong-thuc-hop-tac-voi-cac-nha-tai-tro.html Cần thiết đổi mới phương thức hợp tác với các nhà tài trợ Thủ tướng yêu cầu quyết liệt cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4007/Thu-tuong-yeu-cau-quyet-liet-co-phan-hoa,-thoai-von-nha-nuoc.html Thủ tướng yêu cầu quyết liệt cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước CPI tháng 8, thấp kỷ lục trong 9 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4006/CPI-thang-8,-thap-ky-luc-trong-9-nam.html CPI tháng 8, thấp kỷ lục trong 9 năm Hà Nội ban hành 16 quyết định mới về thu phí và lệ phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4005/Ha-Noi-ban-hanh-16-quyet-dinh-moi-ve-thu-phi-va-le-phi.html Hà Nội ban hành 16 quyết định mới về thu phí và lệ phí Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4004/Huong-dan-lap-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-2016-2020.html Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 Các báo viết về Tài chính ngày 22/8/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4003/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2282014.html Các báo viết về Tài chính ngày 22/8/2014 Hà Nội sẽ xây khu liên cơ quan hành chính gần đường Trần Duy Hưng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/4001/Ha-Noi-se-xay-khu-lien-co-quan-hanh-chinh-gan-duong-Tran-Duy-Hung.html Hà Nội sẽ xây khu liên cơ quan hành chính gần đường Trần Duy Hưng 8 tháng, CPI tại Hà Nội mới tăng 1,53% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3999/8-thang,-CPI-tai-Ha-Noi-moi-tang-1,53per.html 8 tháng, CPI tại Hà Nội mới tăng 1,53% Tăng cường kỷ cương kỷ luật của công chức thuế với người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3998/Tang-cuong-ky-cuong-ky-luat-cua-cong-chuc-thue-voi-nguoi-nop-thue.html Tăng cường kỷ cương kỷ luật của công chức thuế với người nộp thuế Thu ngân sách 7 tháng và nỗ lực của các cục hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3997/Thu-ngan-sach-7-thang-va-no-luc-cua-cac-cuc-hai-quan.html Thu ngân sách 7 tháng và nỗ lực của các cục hải quan Thời gian nộp thuế: Từ 872 giờ còn 171 giờ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3996/Thoi-gian-nop-thue--Tu-872-gio-con-171-gio.html Thời gian nộp thuế: Từ 872 giờ còn 171 giờ Lập hồ sơ xóa nợ cho DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3995/Lap-ho-so-xoa-no-cho-DNNN.html Lập hồ sơ xóa nợ cho DNNN Cấp gần 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ Hà Nội thành lập 2 quận mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3992/Cap-gan-20-ty-dong-kinh-phi-ho-tro-Ha-Noi-thanh-lap-2-quan-moi.html Cấp gần 20 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ Hà Nội thành lập 2 quận mới Cải cách tài chính công giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3991/Cai-cach-tai-chinh-cong-giu-vai-tro-quan-trong-trong-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html Cải cách tài chính công giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô Giảm thời gian nộp thuế: Sắp ban hành 4 thông tư phục vụ cải cách thủ tục thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3990/Giam-thoi-gian-nop-thue--Sap-ban-hanh-4-thong-tu-phuc-vu-cai-cach-thu-tuc-thue.html Giảm thời gian nộp thuế: Sắp ban hành 4 thông tư phục vụ cải cách thủ tục thuế Nhất trí trình dự án sân bay Long Thành lên Thủ tướng phê duyệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3989/Nhat-tri-trinh-du-an-san-bay-Long-Thanh-len-Thu-tuong-phe-duyet.html Nhất trí trình dự án sân bay Long Thành lên Thủ tướng phê duyệt Thủ tướng chỉ thị thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3982/Thu-tuong-chi-thi-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nhung-thang-cuoi-nam-2014.html Thủ tướng chỉ thị thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2014 Hà Nội: Đưa 9 khối nhà ở sinh viên sử dụng ngay trong tháng 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3981/Ha-Noi--Dua-9-khoi-nha-o-sinh-vien-su-dung-ngay-trong-thang-8.html Hà Nội: Đưa 9 khối nhà ở sinh viên sử dụng ngay trong tháng 8 Sẽ được nghỉ 4 ngày dịp 2-9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3980/Se-duoc-nghi-4-ngay-dip-2-9.html Sẽ được nghỉ 4 ngày dịp 2-9 Sẽ có sân bay trực thăng trong khu vực trụ sở UBND TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3979/Se-co-san-bay-truc-thang-trong-khu-vuc-tru-so-UBND-TP-HCM.html Sẽ có sân bay trực thăng trong khu vực trụ sở UBND TP HCM Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3978/Thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-moi.html Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới Khẩn trương chuẩn bị đề án Đặc khu hành chính - kinh tế Phú Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3975/Khan-truong-chuan-bi-de-an-Dac-khu-hanh-chinh---kinh-te-Phu-Quoc.html Khẩn trương chuẩn bị đề án Đặc khu hành chính - kinh tế Phú Quốc Các báo viết về Tài chính ngày 18/8/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3974/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1882014.html Các báo viết về Tài chính ngày 18/8/2014 Để tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước về đích thời hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3973/De-tai-co-cau-doanh-nghiep-Nha-nuoc-ve-dich-thoi-han.html Để tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước về đích thời hạn Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3972/Thu-tuong-yeu-cau-Ha-Noi-tam-dung-phat-trien-nha-o-thuong-mai.html Thủ tướng yêu cầu Hà Nội tạm dừng phát triển nhà ở thương mại Lịch biểu đấu thầu tín phiếu, trái phiếu chính phủ năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3970/Lich-bieu-dau-thau-tin-phieu,-trai-phieu-chinh-phu-nam-2014.html Lịch biểu đấu thầu tín phiếu, trái phiếu chính phủ năm 2014 Bánh trung thu gia truyền, handmade ‘lên ngôi‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3969/Banh-trung-thu-gia-truyen,-handmade-‘len-ngoi‘.html Bánh trung thu gia truyền, handmade ‘lên ngôi‘ Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ sẽ sớm về đích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3968/Huy-dong-von-qua-trai-phieu-Chinh-phu-se-som-ve-dich.html Huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ sẽ sớm về đích Bàn giao bản quyền phần mềm Oracle phục vụ ứng dụng chung toàn ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3967/Ban-giao-ban-quyen-phan-mem-Oracle-phuc-vu-ung-dung-chung-toan-nganh-Tai-chinh.html Bàn giao bản quyền phần mềm Oracle phục vụ ứng dụng chung toàn ngành Tài chính Hà Nội chọn phương án xây cầu đường sắt vượt sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3966/Ha-Noi-chon-phuong-an-xay-cau-duong-sat-vuot-song-Hong.html Hà Nội chọn phương án xây cầu đường sắt vượt sông Hồng Bộ Tài chính triển khai thành công Dự án TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3964/Bo-Tai-chinh-trien-khai-thanh-cong-Du-an-TABMIS.html Bộ Tài chính triển khai thành công Dự án TABMIS Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính tăng cường quản lý giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3963/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-cac-So-Tai-chinh-tang-cuong-quan-ly-gia-sua.html Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính tăng cường quản lý giá sữa Hà Nội sẽ cấm taxi ngoại tỉnh kinh doanh trên địa bàn Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3962/Ha-Noi-se-cam-taxi-ngoai-tinh-kinh-doanh-tren-dia-ban-Thanh-pho.html Hà Nội sẽ cấm taxi ngoại tỉnh kinh doanh trên địa bàn Thành phố Đầu tư 20.000 tỷ đồng cho phát triển đô thị Nhật Tân - Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3961/Dau-tu-20.000-ty-dong-cho-phat-trien-do-thi-Nhat-Tan---Noi-Bai.html Đầu tư 20.000 tỷ đồng cho phát triển đô thị Nhật Tân - Nội Bài Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3957/Ban-hanh-7-giai-phap-tang-cuong-ky-luat,-ky-cuong-quan-ly-thue.html Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3956/Hai-quan-Ha-Noi-gap-kho-khan-trong-thu-hoi-no-thue.html Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3955/Hai-quan-Ha-Noi-gap-kho-khan-trong-thu-hoi-no-thue.html Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế Chính phủ đồng ý đầu tư cầu nối liền Hà Nội-Phú Thọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3954/Chinh-phu-dong-y-dau-tu-cau-noi-lien-Ha-Noi-Phu-Tho.html Chính phủ đồng ý đầu tư cầu nối liền Hà Nội-Phú Thọ Bộ Tài chính đôn đốc các Sở thực hiện bình ổn giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3953/Bo-Tai-chinh-don-doc-cac-So-thuc-hien-binh-on-gia-sua.html Bộ Tài chính đôn đốc các Sở thực hiện bình ổn giá sữa Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3951/Ban-hanh-7-giai-phap-tang-cuong-ky-luat,-ky-cuong-quan-ly-thue.html Ban hành 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương quản lý thuế Thay đổi chính sách để thúc đẩy kinh tế giàu sức cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3950/Thay-doi-chinh-sach-de-thuc-day-kinh-te-giau-suc-canh-tranh.html Thay đổi chính sách để thúc đẩy kinh tế giàu sức cạnh tranh Hà Nội: Tăng cường 170 chuyến xe cho lễ 2/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3949/Ha-Noi--Tang-cuong-170-chuyen-xe-cho-le-29.html Hà Nội: Tăng cường 170 chuyến xe cho lễ 2/9 Bộ Tài chính ủng hộ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3948/Bo-Tai-chinh-ung-ho-mo-rong-Khu-kinh-te-Dong-Nam-Nghe-An.html Bộ Tài chính ủng hộ mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Đầu tư 1.938 tỷ đồng xây cầu Thái Hà vượt sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3946/Dau-tu-1.938-ty-dong-xay-cau-Thai-Ha-vuot-song-Hong.html Đầu tư 1.938 tỷ đồng xây cầu Thái Hà vượt sông Hồng Hà Nội chính thức phê duyệt khu đô thị Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3945/Ha-Noi-chinh-thuc-phe-duyet-khu-do-thi-Ho-Tay.html Hà Nội chính thức phê duyệt khu đô thị Hồ Tây Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Đến giữa tháng 9 sẽ bãi bỏ các thủ tục nộp thuế không cần thiết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3944/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Den-giua-thang-9-se-bai-bo-cac-thu-tuc-nop-thue-khong-can-thiet.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Đến giữa tháng 9 sẽ bãi bỏ các thủ tục nộp thuế không cần thiết 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3943/7-giai-phap-tang-cuong-ky-luat,-ky-cuong-trong-quan-ly-thue.html 7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế Tiếp tục giảm giá xăng, dầu từ 16h chiều 7/8/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3942/Tiep-tuc-giam-gia-xang,-dau-tu-16h-chieu-782014.html Tiếp tục giảm giá xăng, dầu từ 16h chiều 7/8/2014 Vừa tạo điều kiện vừa ‘ép‘ để đơn vị sự nghiệp công lập đổi mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3940/Vua-tao-dieu-kien-vua-‘ep‘-de-don-vi-su-nghiep-cong-lap-doi-moi.html Vừa tạo điều kiện vừa ‘ép‘ để đơn vị sự nghiệp công lập đổi mới Từ 13/8, áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3939/Tu-138,-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-boi-thuong,-ho-tro-thu-hoi-dat.html Từ 13/8, áp dụng quy định mới về bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với nhiều quan chức cấp cao Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3938/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-trao-doi-voi-nhieu-quan-chuc-cap-cao-Nhat-Ban.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với nhiều quan chức cấp cao Nhật Bản Cổ phần hóa sẽ thúc đẩy làn sóng M&A thứ hai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3937/Co-phan-hoa-se-thuc-day-lan-song-M&A-thu-hai.html Cổ phần hóa sẽ thúc đẩy làn sóng M&A thứ hai Bổ nhiệm mới Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3936/Bo-nhiem-moi-Vu-truong-Vu-Phap-che-va-Vu-Chinh-sach-thue,-Bo-Tai-chinh.html Bổ nhiệm mới Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 19 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3935/Bo-Tai-chinh-lay-y-kien-doanh-nghiep-ve-cac-giai-phap-trien-khai-Nghi-quyet-so-19.html Bộ Tài chính lấy ý kiến doanh nghiệp về các giải pháp triển khai Nghị quyết số 19 Giai đoạn 2016-2020: Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3934/Giai-doan-2016-2020--Phan-dau-GDP-binh-quan-tang-6,5-7pernam.html Giai đoạn 2016-2020: Phấn đấu GDP bình quân tăng 6,5-7%/năm Hà Nội: Phát hiện hai kho chứa hàng giả ở Đồng Xuân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3933/Ha-Noi--Phat-hien-hai-kho-chua-hang-gia-o-Dong-Xuan.html Hà Nội: Phát hiện hai kho chứa hàng giả ở Đồng Xuân Gập ghềnh PCI ở tỉnh nghèo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3932/Gap-ghenh-PCI-o-tinh-ngheo.html Gập ghềnh PCI ở tỉnh nghèo Công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên internet http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3930/Cong-khai,-minh-bach-quy-trinh,-thu-tuc-hanh-chinh-thue,-hai-quan-tren-internet.html Công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên internet Từ 2015, để phát sinh nợ đọng đầu tư công sẽ bị xử lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3929/Tu-2015,-de-phat-sinh-no-dong-dau-tu-cong-se-bi-xu-ly.html Từ 2015, để phát sinh nợ đọng đầu tư công sẽ bị xử lý Từ 10/8, Hà Nội điều chỉnh, bổ sung giá 1.484 dịch vụ y tế công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3928/Tu-108,-Ha-Noi-dieu-chinh,-bo-sung-gia-1.484-dich-vu-y-te-cong.html Từ 10/8, Hà Nội điều chỉnh, bổ sung giá 1.484 dịch vụ y tế công Truy thu nộp ngân sách hơn 284 tỷ đồng từ hậu kiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3927/Truy-thu-nop-ngan-sach-hon-284-ty-dong-tu-hau-kiem.html Truy thu nộp ngân sách hơn 284 tỷ đồng từ hậu kiểm Giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3923/Giao-nhiem-vu,-quyen-han-cho-Tong-cuc-Bien-va-Hai-dao-Viet-Nam.html Giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Đầu tư vốn nhà nước không hiệu quả- gỡ từ cơ chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3922/Dau-tu-von-nha-nuoc-khong-hieu-qua--go-tu-co-che.html Đầu tư vốn nhà nước không hiệu quả- gỡ từ cơ chế Hà Nội: Sẽ thi công các ga ngầm tuyến đường sắt đô thị số 3 vào tháng 12/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3921/Ha-Noi--Se-thi-cong-cac-ga-ngam-tuyen-duong-sat-do-thi-so-3-vao-thang-122014.html Hà Nội: Sẽ thi công các ga ngầm tuyến đường sắt đô thị số 3 vào tháng 12/2014 Xăng và dầu thô có tuần giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3920/Xang-va-dau-tho-co-tuan-giam-gia-manh-nhat-ke-tu-dau-nam-toi-nay.html Xăng và dầu thô có tuần giảm giá mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay Thành phố Hà Nội lập bản đồ hành chính mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3919/Thanh-pho-Ha-Noi-lap-ban-do-hanh-chinh-moi.html Thành phố Hà Nội lập bản đồ hành chính mới Hướng dẫn mới về đối chiếu số liệu quyết toán giữa chủ đầu tư với KBNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3918/Huong-dan-moi-ve-doi-chieu-so-lieu-quyet-toan-giua-chu-dau-tu-voi-KBNN.html Hướng dẫn mới về đối chiếu số liệu quyết toán giữa chủ đầu tư với KBNN Trái phiếu Chính phủ tháng 7: Tỷ lệ trúng thầu sơ cấp đạt 96,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3917/Trai-phieu-Chinh-phu-thang-7--Ty-le-trung-thau-so-cap-dat-96,6per.html Trái phiếu Chính phủ tháng 7: Tỷ lệ trúng thầu sơ cấp đạt 96,6% Hà Nội “đo” hiệu quả cơ quan công quyền qua sự hài lòng của người dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3916/Ha-Noi-“do”-hieu-qua-co-quan-cong-quyen-qua-su-hai-long-cua-nguoi-dan.html Hà Nội “đo” hiệu quả cơ quan công quyền qua sự hài lòng của người dân Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3915/Chinh-phu-quyet-tam-khong-dieu-chinh-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2014.html Chính phủ quyết tâm không điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014 Bình ổn giá sữa: Đã vào guồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3911/Binh-on-gia-sua--Da-vao-guong.html Bình ổn giá sữa: Đã vào guồng Ban chỉ đạo điều hành giá có 10 thành viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3909/Ban-chi-dao-dieu-hanh-gia-co-10-thanh-vien.html Ban chỉ đạo điều hành giá có 10 thành viên Lãnh đạo không được đi công tác nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3908/Lanh-dao-khong-duoc-di-cong-tac-nuoc-ngoai-bang-tien-cua-doanh-nghiep.html Lãnh đạo không được đi công tác nước ngoài bằng tiền của doanh nghiệp Ngân sách thu đạt khoảng 449 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3904/Ngan-sach-thu-dat-khoang-449-nghin-ty-dong.html Ngân sách thu đạt khoảng 449 nghìn tỷ đồng Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3903/Ha-Noi-to-chuc-nhieu-hoat-dong-ky-niem-60-nam-ngay-Giai-phong-Thu-do.html Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô Đổ xô mua căn hộ R4 Vinhomes Royal City http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3902/Do-xo-mua-can-ho-R4-Vinhomes-Royal-City.html Đổ xô mua căn hộ R4 Vinhomes Royal City Mua nhà dưới 1,05 tỷ đồng được vay vốn ưu đãi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3899/Mua-nha-duoi-1,05-ty-dong-duoc-vay-von-uu-dai.html Mua nhà dưới 1,05 tỷ đồng được vay vốn ưu đãi Cắt bỏ ngay thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3898/Cat-bo-ngay-thu-tuc-gay-phien-ha-cho-nguoi-nop-thue.html Cắt bỏ ngay thủ tục gây phiền hà cho người nộp thuế Từ 14h ngày 28/7: Giảm giá nhiều mặt hàng xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3897/Tu-14h-ngay-287--Giam-gia-nhieu-mat-hang-xang-dau.html Từ 14h ngày 28/7: Giảm giá nhiều mặt hàng xăng dầu Tăng lương tối thiểu: Bao nhiêu là vừa? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3896/Tang-luong-toi-thieu--Bao-nhieu-la-vua.html Tăng lương tối thiểu: Bao nhiêu là vừa? Ban hành quy chế quản lý hiệu quả công việc của các Bộ trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3895/Ban-hanh-quy-che-quan-ly-hieu-qua-cong-viec-cua-cac-Bo-truong.html Ban hành quy chế quản lý hiệu quả công việc của các Bộ trưởng Bất động sản đã thu hút hơn 1,1 tỷ USD vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3892/Bat-dong-san-da-thu-hut-hon-1,1-ty-USD-von-FDI.html Bất động sản đã thu hút hơn 1,1 tỷ USD vốn FDI Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã tròn sứ mệnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3891/Quy-Binh-on-gia-xang-dau-da-tron-su-menh.html Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã tròn sứ mệnh Hà Nội: Nhà ở bị thu hồi có thể được đền bù tới 7,25 triệu đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3890/Ha-Noi--Nha-o-bi-thu-hoi-co-the-duoc-den-bu-toi-7,25-trieu-dongm2.html Hà Nội: Nhà ở bị thu hồi có thể được đền bù tới 7,25 triệu đồng/m2 Thứ trưởng Trần Văn Hiếu viếng Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội tại Tuyên Quang http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3887/Thu-truong-Tran-Van-Hieu-vieng-Liet-sy-Pham-Van-Khang-va-dong-doi-tai-Tuyen-Quang.html Thứ trưởng Trần Văn Hiếu viếng Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội tại Tuyên Quang TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3886/TPHCM-duy-tri-toc-do-tang-truong.html TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng Bộ Tài chính ủng hộ hợp tác xây dựng kênh truyền hình Giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3885/Bo-Tai-chinh-ung-ho-hop-tac-xay-dung-kenh-truyen-hinh-Giao-duc-Viet-Nam---Han-Quoc.html Bộ Tài chính ủng hộ hợp tác xây dựng kênh truyền hình Giáo dục Việt Nam - Hàn Quốc 22.963 dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3884/22.963-du-an-su-dung-von-Nha-nuoc-da-hoan-thanh-nhung-chua-quyet-toan.html 22.963 dự án sử dụng vốn Nhà nước đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán SCIC “tính toán” mua lại vốn ngoài ngành của 12 tập đoàn, tổng công ty http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3883/SCIC-“tinh-toan”-mua-lai-von-ngoai-nganh-cua-12-tap-doan,-tong-cong-ty.html SCIC “tính toán” mua lại vốn ngoài ngành của 12 tập đoàn, tổng công ty SCIC tiếp tục bán vốn thành công tại 31 DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3881/SCIC-tiep-tuc-ban-von-thanh-cong-tai-31-DN.html SCIC tiếp tục bán vốn thành công tại 31 DN Thực hiện hiệu quả chống buôn lậu, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban 389 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3880/Thuc-hien-hieu-qua-chong-buon-lau,-lam-tot-nhiem-vu-tham-muu-giup-viec-Ban-389.html Thực hiện hiệu quả chống buôn lậu, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban 389 Hà Nội: Thông quan 4 lô hàng tiêu dùng đầu tiên tại ICD Mỹ Đình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3879/Ha-Noi--Thong-quan-4-lo-hang-tieu-dung-dau-tien-tai-ICD-My-Dinh.html Hà Nội: Thông quan 4 lô hàng tiêu dùng đầu tiên tại ICD Mỹ Đình Tháng 7, CPI tại TP HCM tăng 0,12% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3878/Thang-7,-CPI-tai-TP-HCM-tang-0,12per.html Tháng 7, CPI tại TP HCM tăng 0,12% Sắp xây dựng Thành phố thương mại bán buôn đầu tiên ở Việt Nam tại Bắc Ninh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3877/Sap-xay-dung-Thanh-pho-thuong-mai-ban-buon-dau-tien-o-Viet-Nam-tai-Bac-Ninh.html Sắp xây dựng Thành phố thương mại bán buôn đầu tiên ở Việt Nam tại Bắc Ninh CPI tháng 7 tại Tp.HCM giảm tốc mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3873/CPI-thang-7-tai-Tp.HCM-giam-toc-manh.html CPI tháng 7 tại Tp.HCM giảm tốc mạnh Phấn đấu tăng thu NSNN năm 2014 khoảng 8 - 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3872/Phan-dau-tang-thu-NSNN-nam-2014-khoang-8---10per.html Phấn đấu tăng thu NSNN năm 2014 khoảng 8 - 10% Hải quan Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3871/Hai-quan-Ha-Noi--Quyet-tam-hoan-thanh-chi-tieu-thu-ngan-sach-2014.html Hải quan Hà Nội: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 2014 Hà Nội: CPI tháng 7/2014 tăng 0,18% so với tháng trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3869/Ha-Noi--CPI-thang-72014-tang-0,18per-so-voi-thang-truoc.html Hà Nội: CPI tháng 7/2014 tăng 0,18% so với tháng trước Hà Nội: Xử lý 1.157 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3868/Ha-Noi--Xu-ly-1.157-truong-hop-vi-pham-trat-tu-xay-dung.html Hà Nội: Xử lý 1.157 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng Phê duyệt triển khai 44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3867/Phe-duyet-trien-khai-44-de-an-ve-khai-thac-nguon-luc-tai-chinh-tu-dat-dai-va-tai-san-nha-nuoc.html Phê duyệt triển khai 44 đề án về khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước "Ngành Hải quan phải nêu cao vai trò chủ đạo trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3866/Nganh-Hai-quan-phai-neu-cao-vai-tro-chu-dao-trong-phong-chong-buon-lau,-gian-lan-thuong-mai.html "Ngành Hải quan phải nêu cao vai trò chủ đạo trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại" Từ 1/8, người mua chung cư không phải nộp tiền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3865/Tu-18,-nguoi-mua-chung-cu-khong-phai-nop-tien-su-dung-dat.html Từ 1/8, người mua chung cư không phải nộp tiền sử dụng đất Đề xuất mở rộng cho người nước ngoài mua nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3863/De-xuat-mo-rong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-mua-nha.html Đề xuất mở rộng cho người nước ngoài mua nhà Các báo viết về Tài chính ngày 21/7/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3862/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2172014.html Các báo viết về Tài chính ngày 21/7/2014 Giữ nguyên giá xăng, giảm giá bán các loại dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3861/Giu-nguyen-gia-xang,-giam-gia-ban-cac-loai-dau.html Giữ nguyên giá xăng, giảm giá bán các loại dầu Hà Nội sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3860/Ha-Noi-se-phat-hanh-3.000-ty-dong-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Hà Nội sẽ phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô Xây thêm đường nối Royal City với đường Láng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3859/Xay-them-duong-noi-Royal-City-voi-duong-Lang.html Xây thêm đường nối Royal City với đường Láng TPHCM: Thu ngân sách tiềm ẩn nhiều khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3853/TPHCM--Thu-ngan-sach-tiem-an-nhieu-kho-khan.html TPHCM: Thu ngân sách tiềm ẩn nhiều khó khăn Vẫn băn khoăn mô hình đại diện chủ sở hữu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3852/Van-ban-khoan-mo-hinh-dai-dien-chu-so-huu.html Vẫn băn khoăn mô hình đại diện chủ sở hữu Kết quả thực hiện Dự án nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3851/Ket-qua-thuc-hien-Du-an-nang-cap-xay-dung-Nghia-trang-Liet-sy-Quoc-gia-Duong-9.html Kết quả thực hiện Dự án nâng cấp xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 Cổ phần hóa mắc tâm lý sợ “lép vế” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3850/Co-phan-hoa-mac-tam-ly-so-“lep-ve”.html Cổ phần hóa mắc tâm lý sợ “lép vế” Cho vay phát triển thủy sản được cấp bù lãi suất 7%/năm đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3849/Cho-vay-phat-trien-thuy-san-duoc-cap-bu-lai-suat-7pernam-dau.html Cho vay phát triển thủy sản được cấp bù lãi suất 7%/năm đầu Thủ tướng yêu cầu công khai minh bạch cơ sở tính giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3848/Thu-tuong-yeu-cau-cong-khai-minh-bach-co-so-tinh-gia-xang-dau.html Thủ tướng yêu cầu công khai minh bạch cơ sở tính giá xăng dầu Giải bài toán thiếu vốn tại nhiều địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3846/Giai-bai-toan-thieu-von-tai-nhieu-dia-phuong.html Giải bài toán thiếu vốn tại nhiều địa phương Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Các ngành, địa phương phải trực tiếp vào cuộc chống buôn lậu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3845/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Cac-nganh,-dia-phuong-phai-truc-tiep-vao-cuoc-chong-buon-lau.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Các ngành, địa phương phải trực tiếp vào cuộc chống buôn lậu Số dư quỹ BOG xăng dầu đến hết Quý II/2014 ước khoảng 1.594,749 tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3844/So-du-quy-BOG-xang-dau-den-het-Quy-II2014-uoc-khoang-1.594,749-ty.html Số dư quỹ BOG xăng dầu đến hết Quý II/2014 ước khoảng 1.594,749 tỷ Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa Trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9: “Nén tâm nhang thành kính dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3843/Cong-trinh-nang-cap-xay-dung-Nghia-Trang-Liet-sy-Quoc-gia-Duong-9--“Nen-tam-nhang-thanh-kinh-dang-len-huong-hon-cac-anh-hung-liet-sy”.html Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa Trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9: “Nén tâm nhang thành kính dâng lên hương hồn các anh hùng liệt sỹ” Hà Nội: 7 nhóm giải pháp hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3842/Ha-Noi--7-nhom-giai-phap-ho-tro-thi-truong,-thuc-day-san-xuat.html Hà Nội: 7 nhóm giải pháp hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất Bộ Tài chính giải đáp về áp giá trần sữa và việc tăng giá mặt hàng xăng dầu… http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3841/Bo-Tai-chinh-giai-dap-ve-ap-gia-tran-sua-va-viec-tang-gia-mat-hang-xang-dau….html Bộ Tài chính giải đáp về áp giá trần sữa và việc tăng giá mặt hàng xăng dầu… Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với ngành Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3840/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-lam-viec-voi-nganh-Hai-quan.html Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với ngành Hải quan Yêu cầu Hà Nội sớm trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3839/Yeu-cau-Ha-Noi-som-trinh-duyet-cac-do-an-quy-hoach-phan-khu.html Yêu cầu Hà Nội sớm trình duyệt các đồ án quy hoạch phân khu Xử lý hành chính với lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3838/Xu-ly-hanh-chinh-voi-lanh-dao-doanh-nghiep-cham-co-phan-hoa.html Xử lý hành chính với lãnh đạo doanh nghiệp chậm cổ phần hóa Hướng dẫn xây dựng toán NSNN 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3834/Huong-dan-xay-dung-toan-NSNN-2015.html Hướng dẫn xây dựng toán NSNN 2015 Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3833/Thu-tuong-dong-y-chua-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-tai-trong-xe.html Thủ tướng đồng ý chưa xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3832/Lanh-dao-Bo-Tai-chinh-nhan-Ky-niem-chuong-“Vi-su-nghiep-bao-chi-Viet-Nam”.html Lãnh đạo Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3831/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-lam-viec-voi-Ngan-hang-Phat-trien-Viet-Nam.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam Nhiều kiến nghị tăng cường quản lý đô thị, đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3830/Nhieu-kien-nghi-tang-cuong-quan-ly-do-thi,-dat-dai.html Nhiều kiến nghị tăng cường quản lý đô thị, đất đai Tháng 12, sẽ khánh thành toàn bộ dự án cầu Nhật Tân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3829/Thang-12,-se-khanh-thanh-toan-bo-du-an-cau-Nhat-Tan.html Tháng 12, sẽ khánh thành toàn bộ dự án cầu Nhật Tân Thanh khoản căn hộ giá dưới 20 triệu đồng/m2 đang rất cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3828/Thanh-khoan-can-ho-gia-duoi-20-trieu-dongm2-dang-rat-cao.html Thanh khoản căn hộ giá dưới 20 triệu đồng/m2 đang rất cao Đẩy nhanh việc phân giao và giải ngân vốn đầu tư từ NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3824/Day-nhanh-viec-phan-giao-va-giai-ngan-von-dau-tu-tu-NSNN.html Đẩy nhanh việc phân giao và giải ngân vốn đầu tư từ NSNN Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3823/Hon-182-ty-dong-xay-dung-va-trien-khai-De-an-Tong-Ke-toan-nha-nuoc.html Hơn 182 tỷ đồng xây dựng và triển khai Đề án Tổng Kế toán nhà nước Bổ sung hơn 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới cho huyện Mê Linh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3822/Bo-sung-hon-11-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi-cho-huyen-Me-Linh.html Bổ sung hơn 11 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới cho huyện Mê Linh Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3820/Quyet-tam-hoan-thanh-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-nam-2014.html Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014 Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Từ chối thanh toán 4,8 tỷ đồng chưa đúng thủ tục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3819/Kho-bac-Nha-nuoc-Ha-Noi--Tu-choi-thanh-toan-4,8-ty-dong-chua-dung-thu-tuc.html Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Từ chối thanh toán 4,8 tỷ đồng chưa đúng thủ tục Các báo viết về Tài chính ngày 04/07/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3818/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-04072014.html Các báo viết về Tài chính ngày 04/07/2014 Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3817/Pho-Thu-tuong-hop-Nhom-Kinh-te-Ban-Chi-dao-tong-ket-30-nam-doi-moi.html Phó Thủ tướng họp Nhóm Kinh tế Ban Chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới Big C giảm giá đến 50% cho 1.250 mặt hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3816/Big-C-giam-gia-den-50per-cho-1.250-mat-hang.html Big C giảm giá đến 50% cho 1.250 mặt hàng Chính phủ chi 11.500 tỉ đồng đóng 32 tàu cho cảnh sát biển, kiểm ngư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3815/Chinh-phu-chi-11.500-ti-dong-dong-32-tau-cho-canh-sat-bien,-kiem-ngu.html Chính phủ chi 11.500 tỉ đồng đóng 32 tàu cho cảnh sát biển, kiểm ngư Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5,7% - 5,8% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3814/Tang-truong-kinh-te-ca-nam-khoang-5,7per---5,8per.html Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5,7% - 5,8% Kho Bạc Nhà nước phát hiện 17.500 khoản chi sai quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3813/Kho-Bac-Nha-nuoc-phat-hien-17.500-khoan-chi-sai-quy-dinh.html Kho Bạc Nhà nước phát hiện 17.500 khoản chi sai quy định Ngày 8/7, khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3812/Ngay-87,-khai-mac-Ky-hop-thu-10,-HDND-TP-Ha-Noi.html Ngày 8/7, khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội Tiềm ẩn khả năng lạm phát cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3811/Tiem-an-kha-nang-lam-phat-cao.html Tiềm ẩn khả năng lạm phát cao Thu NSNN đạt 413.560 tỷ đồng trong nửa đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3808/Thu-NSNN-dat-413.560-ty-dong-trong-nua-dau-nam.html Thu NSNN đạt 413.560 tỷ đồng trong nửa đầu năm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi): Gia tăng cơ chế góp phần ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3807/Luat-Thuc-hanh-tiet-kiem,-chong-lang-phi-(sua-doi)--Gia-tang-co-che-gop-phan-ngan-chan-va-day-lui-lang-phi.html Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi): Gia tăng cơ chế góp phần ngăn chặn và đẩy lùi lãng phí Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3806/Ha-Noi-phe-duyet-chi-gioi-duong-do-tuyen-duong-Vanh-dai-3,5.html Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Vành đai 3,5 Hà Nội quyết liệt bảo vệ môi trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3805/Ha-Noi-quyet-liet-bao-ve-moi-truong.html Hà Nội quyết liệt bảo vệ môi trường Hà Nội khánh thành hai công trình cho xe buýt do Pháp tài trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3804/Ha-Noi-khanh-thanh-hai-cong-trinh-cho-xe-buyt-do-Phap-tai-tro.html Hà Nội khánh thành hai công trình cho xe buýt do Pháp tài trợ Áp dụng quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3803/Ap-dung-quy-dinh-moi-ve-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tu-28.html Áp dụng quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp từ 2/8 Chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3802/Chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-thi-hanh-trong-thang-7.html Chính sách tài chính mới có hiệu lực thi hành trong tháng 7 CPI 2014: Mừng nhiều nhưng lo cũng không ít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3801/CPI-2014--Mung-nhieu-nhung-lo-cung-khong-it.html CPI 2014: Mừng nhiều nhưng lo cũng không ít Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3800/Chinh-phu-no-luc-cao-nhat-dau-tranh-bao-ve-chu-quyen.html Chính phủ nỗ lực cao nhất đấu tranh bảo vệ chủ quyền GDP cả nước tăng 5,18% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3794/GDP-ca-nuoc-tang-5,18per.html GDP cả nước tăng 5,18% Tạm dừng phát triển nhà ở trong khu vực nội đô lịch sử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3793/Tam-dung-phat-trien-nha-o-trong-khu-vuc-noi-do-lich-su.html Tạm dừng phát triển nhà ở trong khu vực nội đô lịch sử Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính – ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3792/Viet-Nam-–-Lao-tang-cuong-trao-doi-kinh-nghiem-quan-ly-tai-chinh-–-ngan-sach.html Việt Nam – Lào tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý tài chính – ngân sách Hà Nội: Sẽ xem xét, điều chỉnh giá gần 1.350 dịch vụ y tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3791/Ha-Noi--Se-xem-xet,-dieu-chinh-gia-gan-1.350-dich-vu-y-te.html Hà Nội: Sẽ xem xét, điều chỉnh giá gần 1.350 dịch vụ y tế Nam Định có tân Chủ tịch UBND tỉnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3789/Nam-Dinh-co-tan-Chu-tich-UBND-tinh.html Nam Định có tân Chủ tịch UBND tỉnh Các báo viết về Tài chính ngày 27/6/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3787/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2762014.html Các báo viết về Tài chính ngày 27/6/2014 Triển khai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3786/Trien-khai-thu-tien-su-dung-dat,-tien-thue-dat,-thue-mat-nuoc.html Triển khai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3781/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-nhan-Huy-hieu-30-nam-tuoi-Dang.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng Việt – Lào trao đổi kinh nghiệm trong công tác chống thất thu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3777/Viet-–-Lao-trao-doi-kinh-nghiem-trong-cong-tac-chong-that-thu-NSNN.html Việt – Lào trao đổi kinh nghiệm trong công tác chống thất thu NSNN Sở GDCK Hà Nội: 5 năm– những bước tiến vững chắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3776/So-GDCK-Ha-Noi--5-nam–-nhung-buoc-tien-vung-chac.html Sở GDCK Hà Nội: 5 năm– những bước tiến vững chắc Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế của doanh nghiệp sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3775/Tang-cuong-cong-tac-kiem-tra,-kiem-soat-ke-khai-thue-cua-doanh-nghiep-sua.html Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kê khai thuế của doanh nghiệp sữa Hà Nội: Gần 60% mẫu thịt gia súc, gia cầm sản xuất nhiễm vi sinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3774/Ha-Noi--Gan-60per-mau-thit-gia-suc,-gia-cam-san-xuat-nhiem-vi-sinh.html Hà Nội: Gần 60% mẫu thịt gia súc, gia cầm sản xuất nhiễm vi sinh Hà Nội bố trí vốn đầu tư 16 dự án điểm dừng kỹ thuật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3770/Ha-Noi-bo-tri-von-dau-tu-16-du-an-diem-dung-ky-thuat.html Hà Nội bố trí vốn đầu tư 16 dự án điểm dừng kỹ thuật Thủ tướng ban hành quyết định ‘sắp hàng‘ DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3763/Thu-tuong-ban-hanh-quyet-dinh-‘sap-hang‘-DNNN.html Thủ tướng ban hành quyết định ‘sắp hàng‘ DNNN Tiếp tục sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3762/Tiep-tuc-sap-xep,-doi-moi-cac-cong-ty-nong,-lam-nghiep.html Tiếp tục sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp Cho phép DN nước ngoài đầu tư vào bất động sản cao cấp tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3761/Cho-phep-DN-nuoc-ngoai-dau-tu-vao-bat-dong-san-cao-cap-tai-Viet-Nam.html Cho phép DN nước ngoài đầu tư vào bất động sản cao cấp tại Việt Nam Mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3760/Mo-rong-nhieu-thi-truong-xuat-khau-lao-dong-moi.html Mở rộng nhiều thị trường xuất khẩu lao động mới Sau 6 tháng, CPI tăng 1,38% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3759/Sau-6-thang,-CPI-tang-1,38per.html Sau 6 tháng, CPI tăng 1,38% Tăng phối hợp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3757/Tang-phoi-hop-day-nhanh-tien-do-co-phan-hoa-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Tăng phối hợp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Trao gần 40 tỷ đồng tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho các DN ở Đồng Nai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3756/Trao-gan-40-ty-dong-tam-ung-boi-thuong-bao-hiem-cho-cac-DN-o-Dong-Nai.html Trao gần 40 tỷ đồng tạm ứng bồi thường bảo hiểm cho các DN ở Đồng Nai Năm 2014, SCIC dự kiến nộp NSNN hơn 3.400 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3755/Nam-2014,-SCIC-du-kien-nop-NSNN-hon-3.400-ty-dong.html Năm 2014, SCIC dự kiến nộp NSNN hơn 3.400 tỷ đồng Bộ Tài chính tổ chức Lễ mừng thọ các cựu cán bộ ATK http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3754/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Le-mung-tho-cac-cuu-can-bo-ATK.html Bộ Tài chính tổ chức Lễ mừng thọ các cựu cán bộ ATK Hà Nội: CPI tháng 6 tăng so với cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3753/Ha-Noi--CPI-thang-6-tang-so-voi-cung-ky.html Hà Nội: CPI tháng 6 tăng so với cùng kỳ Tháng tới, Hà Nội sẽ phát hành 3.600 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3750/Thang-toi,-Ha-Noi-se-phat-hanh-3.600-ty-dong-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Tháng tới, Hà Nội sẽ phát hành 3.600 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô Công bố giá bán lẻ khuyến nghị của 181 sản phẩm sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3749/Cong-bo-gia-ban-le-khuyen-nghi-cua-181-san-pham-sua.html Công bố giá bán lẻ khuyến nghị của 181 sản phẩm sữa Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3748/Duong-sat-Bac-Nam-se-duoc-xay-dung-voi-toc-do-160-den-200kmh.html Đường sắt Bắc Nam sẽ được xây dựng với tốc độ 160 đến 200km/h Hà Nội duyệt 20 dự án được lựa chọn nhà đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3747/Ha-Noi-duyet-20-du-an-duoc-lua-chon-nha-dau-tu.html Hà Nội duyệt 20 dự án được lựa chọn nhà đầu tư Vốn bí đầu ra, ngân hàng hạ tiếp lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3739/Von-bi-dau-ra,-ngan-hang-ha-tiep-lai-suat.html Vốn bí đầu ra, ngân hàng hạ tiếp lãi suất Gỡ vướng về bình ổn giá sữa của TP. Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3738/Go-vuong-ve-binh-on-gia-sua-cua-TP.-Ho-Chi-Minh.html Gỡ vướng về bình ổn giá sữa của TP. Hồ Chí Minh Ban hành Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3737/Ban-hanh-Nghi-dinh-ve-dieu-le-va-to-chuc-hoat-dong-cua-SCIC.html Ban hành Nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của SCIC Hoàn thành bổ nhiệm kiếm soát viên tại DNNN trước 31/7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3736/Hoan-thanh-bo-nhiem-kiem-soat-vien-tai-DNNN-truoc-317.html Hoàn thành bổ nhiệm kiếm soát viên tại DNNN trước 31/7 Hà Nội: Giá dịch vụ nhà chung cư tối đa 16.500 đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3735/Ha-Noi--Gia-dich-vu-nha-chung-cu-toi-da-16.500-dongm2.html Hà Nội: Giá dịch vụ nhà chung cư tối đa 16.500 đồng/m2 Cục Thuế TP. Hà Nội tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3731/Cuc-Thue-TP.-Ha-Noi-tuyen-duong-doanh-nghiep,-doanh-nhan-thuc-hien-tot-nghia-vu-thue.html Cục Thuế TP. Hà Nội tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế Hoàn thiện cơ chế để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3730/Hoan-thien-co-che-de-day-nhanh-co-phan-hoa-doanh-nghiep.html Hoàn thiện cơ chế để đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp Thủ tướng chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3729/Thu-tuong-chi-dao-trien-khai-xay-dung-Ke-hoach-phat-trien-KT-XH-va-du-toan-NSNN-nam-2015.html Thủ tướng chỉ đạo triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2015 Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3728/Giao-bo-sung-ke-hoach-von-trai-phieu-Chinh-phu-nam-2014.html Giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 Bị áp giá trần, nhãn sữa cũ biến mất khỏi kệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3723/Bi-ap-gia-tran,-nhan-sua-cu-bien-mat-khoi-ke.html Bị áp giá trần, nhãn sữa cũ biến mất khỏi kệ Đốc thúc địa phương thực hiện đăng ký, kê khai giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3722/Doc-thuc-dia-phuong-thuc-hien-dang-ky,-ke-khai-gia.html Đốc thúc địa phương thực hiện đăng ký, kê khai giá Năm 2015, huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí khoảng 18-19% GDP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3721/Nam-2015,-huy-dong-vao-ngan-sach-nha-nuoc-tu-thue,-phi-khoang-18-19per-GDP.html Năm 2015, huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí khoảng 18-19% GDP Ông Tất Thành Cang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3720/Ong-Tat-Thanh-Cang-duoc-bau-lam-Pho-Chu-tich-UBND-TP.Ho-Chi-Minh.html Ông Tất Thành Cang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Truy thu, phạt và truy hoàn hơn 2.800 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3718/Truy-thu,-phat-va-truy-hoan-hon-2.800-ty-dong-tien-thue.html Truy thu, phạt và truy hoàn hơn 2.800 tỷ đồng tiền thuế Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để tăng sức mạnh quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3716/Day-manh-tai-co-cau-kinh-te-de-tang-suc-manh-quoc-gia.html Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để tăng sức mạnh quốc gia Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Công khai, minh bạch, tận tâm để người dân và doanh nghiệp hiểu thì không ngại vấn đề nóng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3712/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Cong-khai,-minh-bach,-tan-tam-de-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-hieu-thi-khong-ngai-van-de-nong.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Công khai, minh bạch, tận tâm để người dân và doanh nghiệp hiểu thì không ngại vấn đề nóng Công bố giá trần bán buôn 35 sản phẩm sữa của Vinamilk http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3711/Cong-bo-gia-tran-ban-buon-35-san-pham-sua-cua-Vinamilk.html Công bố giá trần bán buôn 35 sản phẩm sữa của Vinamilk Chính phủ chính thức ra Quyết định tái cơ cấu tập đoàn VNPT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3710/Chinh-phu-chinh-thuc-ra-Quyet-dinh-tai-co-cau-tap-doan-VNPT.html Chính phủ chính thức ra Quyết định tái cơ cấu tập đoàn VNPT Các báo viết về Tài chính ngày 11/06/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3707/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-11062014.html Các báo viết về Tài chính ngày 11/06/2014 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3706/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-tra-loi-chat-van-truoc-Quoc-hoi.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội Chuyển đổi hàng loạt khu đất vàng tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3705/Chuyen-doi-hang-loat-khu-dat-vang-tai-Ha-Noi.html Chuyển đổi hàng loạt khu đất vàng tại Hà Nội Hà Nội sẽ xây mới chợ Thành Công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3704/Ha-Noi-se-xay-moi-cho-Thanh-Cong.html Hà Nội sẽ xây mới chợ Thành Công Tốc độ cổ phần hóa đã nhanh hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3703/Toc-do-co-phan-hoa-da-nhanh-hon.html Tốc độ cổ phần hóa đã nhanh hơn Hướng dẫn triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3702/Huong-dan-trien-khai-thuc-hien-bien-phap-binh-on-gia-san-pham-sua.html Hướng dẫn triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá sản phẩm sữa Rút tiền mặt từ ngân hàng dự kiến chịu phí tối đa 0,05% tổng giá trị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3701/Rut-tien-mat-tu-ngan-hang-du-kien-chiu-phi-toi-da-0,05per-tong-gia-tri.html Rút tiền mặt từ ngân hàng dự kiến chịu phí tối đa 0,05% tổng giá trị Chi 16.000 tỉ đồng cho ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3700/Chi-16.000-ti-dong-cho-ngu-dan,-canh-sat-bien,-kiem-ngu.html Chi 16.000 tỉ đồng cho ngư dân, cảnh sát biển, kiểm ngư Cơ chế tài chính mới cho Cục Đăng kiểm Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3697/Co-che-tai-chinh-moi-cho-Cuc-Dang-kiem-Viet-Nam.html Cơ chế tài chính mới cho Cục Đăng kiểm Việt Nam Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3696/Kho-bac-Nha-nuoc-tu-choi-thanh-toan-24,5-ty-dong.html Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán 24,5 tỷ đồng Việt Nam thực hiện cam kết hỗ trợ, bồi thường bảo hiểm cho DN nước ngoài tại Bình Dương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3695/Viet-Nam-thuc-hien-cam-ket-ho-tro,-boi-thuong-bao-hiem-cho-DN-nuoc-ngoai-tai-Binh-Duong.html Việt Nam thực hiện cam kết hỗ trợ, bồi thường bảo hiểm cho DN nước ngoài tại Bình Dương "Anh hùng" trên núi Tản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3694/Anh-hung-tren-nui-Tan.html "Anh hùng" trên núi Tản Thu NSNN 5 tháng đạt 358,55 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3690/Thu-NSNN-5-thang-dat-358,55-nghin-ty-dong,-tang-16,9per.html Thu NSNN 5 tháng đạt 358,55 nghìn tỷ đồng, tăng 16,9% Chọn giải pháp cân đối ngân sách 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3689/Chon-giai-phap-can-doi-ngan-sach-2014.html Chọn giải pháp cân đối ngân sách 2014 Giá sữa giảm mạnh trước thời điểm áp giá trần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3688/Gia-sua-giam-manh-truoc-thoi-diem-ap-gia-tran.html Giá sữa giảm mạnh trước thời điểm áp giá trần Thời sự sáng 5/6: Thủ tướng quyết định đầu tư 200 triệu USD đóng thêm tàu mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3687/Thoi-su-sang-56--Thu-tuong-quyet-dinh-dau-tu-200-trieu-USD-dong-them-tau-moi.html Thời sự sáng 5/6: Thủ tướng quyết định đầu tư 200 triệu USD đóng thêm tàu mới Quy định sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3686/Quy-dinh-su-dung-nguon-thu-cho-thue-khai-thac-ket-cau-ha-tang-ben-cang-duoc-dau-tu-bang-von-nha-nuoc.html Quy định sử dụng nguồn thu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước Bộ Tài chính điều hành NSNN trong 5 tháng đầu năm đúng dự toán và tiến độ triển khai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3682/Bo-Tai-chinh-dieu-hanh-NSNN-trong-5-thang-dau-nam-dung-du-toan-va-tien-do-trien-khai.html Bộ Tài chính điều hành NSNN trong 5 tháng đầu năm đúng dự toán và tiến độ triển khai Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23: “Nghị trình Hải quan mới cho cộng đồng ASEAN” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3681/Hoi-nghi-Tong-cuc-truong-Hai-quan-ASEAN-lan-thu-23--“Nghi-trinh-Hai-quan-moi-cho-cong-dong-ASEAN”.html Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 23: “Nghị trình Hải quan mới cho cộng đồng ASEAN” Ngân hàng ồ ạt bơm vốn lãi suất thấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3680/Ngan-hang-o-at-bom-von-lai-suat-thap.html Ngân hàng ồ ạt bơm vốn lãi suất thấp Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu chức năng đô thị Tây Tựu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3679/Ha-Noi-phe-duyet-quy-hoach-khu-chuc-nang-do-thi-Tay-Tuu.html Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu chức năng đô thị Tây Tựu Áp giá trần, sữa đồng loạt giảm giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3673/Ap-gia-tran,-sua-dong-loat-giam-gia.html Áp giá trần, sữa đồng loạt giảm giá Huy động 15,7 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3672/Huy-dong-15,7-nghin-ty-dong-TPCP-trong-thang-5.html Huy động 15,7 nghìn tỷ đồng TPCP trong tháng 5 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3671/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-62014.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2014 Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3667/Thu,-chi-ngan-sach-Nha-nuoc-5-thang-dau-nam-2014.html Thu, chi ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2014 Đại biểu Quốc hội không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3666/Dai-bieu-Quoc-hoi-khong-dong-y-tang-tuoi-nghi-huu.html Đại biểu Quốc hội không đồng ý tăng tuổi nghỉ hưu Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới đạt 1,31% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3665/Tang-truong-tin-dung-toan-he-thong-ngan-hang-moi-dat-1,31per.html Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng mới đạt 1,31% Sửa Luật Kế toán: Đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động tài chính-kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3664/Sua-Luat-Ke-toan--Dap-ung-yeu-cau-phat-trien-cua-hoat-dong-tai-chinh-kinh-te.html Sửa Luật Kế toán: Đáp ứng yêu cầu phát triển của hoạt động tài chính-kinh tế Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3661/Tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-ban-xang,-dau-trong-nuoc.html Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3660/Tinh-hinh-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-5-thang-dau-nam-2014.html Tình hình bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm 2014 Tăng trưởng tín dụng gấp đôi sau một tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3659/Tang-truong-tin-dung-gap-doi-sau-mot-thang.html Tăng trưởng tín dụng gấp đôi sau một tháng Doanh nghiệp Hà Nội được vay vốn với lãi suất 7%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3658/Doanh-nghiep-Ha-Noi-duoc-vay-von-voi-lai-suat-7pernam.html Doanh nghiệp Hà Nội được vay vốn với lãi suất 7%/năm Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3657/Muc-thu,-che-do-thu,-nop,-quan-ly-va-su-dung-phi-tham-quan-Lang-van-hoa-–-du-lich-cac-dan-toc-Viet-Nam.html Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Sẽ hỗ trợ tối đa các DN bị thiệt hại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3655/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--Se-ho-tro-toi-da-cac-DN-bi-thiet-hai.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Sẽ hỗ trợ tối đa các DN bị thiệt hại Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3654/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-yeu-cau-tang-cuong-ky-cuong-ky-luat-trong-quan-ly-thue.html Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý thuế Bộ Tài chính tổ chức họp báo về các biện pháp bình ổn giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3652/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-bao-ve-cac-bien-phap-binh-on-gia-sua.html Bộ Tài chính tổ chức họp báo về các biện pháp bình ổn giá sữa Tình hình thu ngân sách qua số liệu của các sở tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3650/Tinh-hinh-thu-ngan-sach-qua-so-lieu-cua-cac-so-tai-chinh.html Tình hình thu ngân sách qua số liệu của các sở tài chính Cần chú trọng phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3649/Can-chu-trong-phat-trien-san-xuat-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html Cần chú trọng phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3648/(DCSVN)---Chinh-phu-vua-ban-hanh-Nghi-dinh-so-432014ND-CP,-ngay-1552014-ve-Quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-Luat-Dat-dai..html (ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Hà Nội: Mở rộng đường đê từ cầu Chương Dương đến cầu Vĩnh Tuy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3647/Ha-Noi--Mo-rong-duong-de-tu-cau-Chuong-Duong-den-cau-Vinh-Tuy.html Hà Nội: Mở rộng đường đê từ cầu Chương Dương đến cầu Vĩnh Tuy CPI tháng 5 tăng tốc nhanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3645/CPI-thang-5-tang-toc-nhanh.html CPI tháng 5 tăng tốc nhanh Lần đầu tiên Thủ tướng viết blog để kêu gọi đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3644/Lan-dau-tien-Thu-tuong-viet-blog-de-keu-goi-dau-tu.html Lần đầu tiên Thủ tướng viết blog để kêu gọi đầu tư Sẽ kiểm soát chi phí tất cả sản phẩm sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3643/Se-kiem-soat-chi-phi-tat-ca-san-pham-sua.html Sẽ kiểm soát chi phí tất cả sản phẩm sữa Áp trần giá sữa: Bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa DN, Nhà nước và người tiêu dùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3642/Ap-tran-gia-sua--Bao-dam-canh-tranh-binh-dang-va-hai-hoa-loi-ich-giua-DN,-Nha-nuoc-va-nguoi-tieu-dung.html Áp trần giá sữa: Bảo đảm cạnh tranh bình đẳng và hài hòa lợi ích giữa DN, Nhà nước và người tiêu dùng Thanh toán bất động sản phải thông qua ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3641/Thanh-toan-bat-dong-san-phai-thong-qua-ngan-hang.html Thanh toán bất động sản phải thông qua ngân hàng Từ 1/7: Hà Nội áp dụng chính sách mới về giải phóng mặt bằng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3640/Tu-17--Ha-Noi-ap-dung-chinh-sach-moi-ve-giai-phong-mat-bang.html Từ 1/7: Hà Nội áp dụng chính sách mới về giải phóng mặt bằng NSNN hỗ trợ 100% lãi suất để mua thóc, gạo tạm trữ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3639/NSNN-ho-tro-100per-lai-suat-de-mua-thoc,-gao-tam-tru.html NSNN hỗ trợ 100% lãi suất để mua thóc, gạo tạm trữ Kiểm tra giá nhà ở xã hội tại 3 thành phố lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3638/Kiem-tra-gia-nha-o-xa-hoi-tai-3-thanh-pho-lon.html Kiểm tra giá nhà ở xã hội tại 3 thành phố lớn Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tại Bình Dương và Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3637/Bo-Tai-chinh-ho-tro-doanh-nghiep-tai-Binh-Duong-va-Ha-Tinh-khac-phuc-thiet-hai.html Bộ Tài chính hỗ trợ doanh nghiệp tại Bình Dương và Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại 4 tháng đầu năm, cổ phần hóa được 27 doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3636/4-thang-dau-nam,-co-phan-hoa-duoc-27-doanh-nghiep.html 4 tháng đầu năm, cổ phần hóa được 27 doanh nghiệp Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3631/Ap-dung-bien-phap-binh-on-gia-doi-voi-san-pham--sua-danh-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-tu-16.html Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi từ 1/6 Bộ Tài chính khẩn trương triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3630/Bo-Tai-chinh-khan-truong-trien-khai-ho-tro-khac-phuc-thiet-hai-cho-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính khẩn trương triển khai hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho doanh nghiệp Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,07% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3629/Ha-Noi--Chi-so-gia-tieu-dung-thang-5-giam-0,07per.html Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 giảm 0,07% Ô tô nhập khẩu lại tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3628/O-to-nhap-khau-lai-tang-manh.html Ô tô nhập khẩu lại tăng mạnh Hà Nội có 3 tân giám đốc sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3627/Ha-Noi-co-3-tan-giam-doc-so.html Hà Nội có 3 tân giám đốc sở Ban hành Quy chế về người quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại NHTM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3626/Ban-hanh-Quy-che-ve-nguoi-quan-ly,-nguoi-dai-dien-phan-von-Nha-nuoc-tai-NHTM.html Ban hành Quy chế về người quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại NHTM Giải quyết tình trạng nhập siêu: Xác định lại cơ cấu đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3625/Giai-quyet-tinh-trang-nhap-sieu--Xac-dinh-lai-co-cau-dau-tu.html Giải quyết tình trạng nhập siêu: Xác định lại cơ cấu đầu tư Chi thường xuyên sai qui định đang gia tăng tại các địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3624/Chi-thuong-xuyen-sai-qui-dinh-dang-gia-tang-tai-cac-dia-phuong.html Chi thường xuyên sai qui định đang gia tăng tại các địa phương Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai: DN thêm cơ hội tiếp cận vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3623/The-chap-nha-o-hinh-thanh-trong-tuong-lai--DN-them-co-hoi-tiep-can-von.html Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai: DN thêm cơ hội tiếp cận vốn Quản lý vốn nhà nước: Thoáng nhưng phải hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3622/Quan-ly-von-nha-nuoc--Thoang-nhung-phai-hieu-qua.html Quản lý vốn nhà nước: Thoáng nhưng phải hiệu quả Các báo viết về Tài chính ngày 20/5/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3621/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-2052014.html Các báo viết về Tài chính ngày 20/5/2014 Bộ Tài chính tổ chức ‘Gặp mặt ngày truyền thống‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3620/Bo-Tai-chinh-to-chuc-‘Gap-mat-ngay-truyen-thong‘.html Bộ Tài chính tổ chức ‘Gặp mặt ngày truyền thống‘ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có Cục trưởng mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3619/Cuc-Quan-ly,-giam-sat-bao-hiem-co-Cuc-truong-moi.html Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có Cục trưởng mới Hà Nội: Xây gần 1.500 căn hộ giá từ 400 triệu đồng/căn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3618/Ha-Noi--Xay-gan-1.500-can-ho-gia-tu-400-trieu-dongcan.html Hà Nội: Xây gần 1.500 căn hộ giá từ 400 triệu đồng/căn Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3614/Thanh-lap-Ban-Chi-dao-dieu-hanh-gia.html Thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá Hà Nội: Nhiều cây xanh gãy đổ trong mưa giông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3613/Ha-Noi--Nhieu-cay-xanh-gay-do-trong-mua-giong.html Hà Nội: Nhiều cây xanh gãy đổ trong mưa giông Khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CBCC có thu nhập thấp của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3612/Khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-nha-o-xa-hoi-cho-CBCC-co-thu-nhap-thap-cua-Bo-Tai-chinh.html Khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho CBCC có thu nhập thấp của Bộ Tài chính Đảm bảo SXKD bình thường của DN và góp phần ổn định đời sống của người lao động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3611/Dam-bao-SXKD-binh-thuong-cua-DN-va-gop-phan-on-dinh-doi-song-cua-nguoi-lao-dong.html Đảm bảo SXKD bình thường của DN và góp phần ổn định đời sống của người lao động Giao quyền quản lý giá xăng dầu về Bộ Công Thương: Ai sẽ là người giám sát? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3610/Giao-quyen-quan-ly-gia-xang-dau-ve-Bo-Cong-Thuong--Ai-se-la-nguoi-giam-sat.html Giao quyền quản lý giá xăng dầu về Bộ Công Thương: Ai sẽ là người giám sát? Bitexco động thổ đường dẫn vào The Manor Central Park http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3609/Bitexco-dong-tho-duong-dan-vao-The-Manor-Central-Park.html Bitexco động thổ đường dẫn vào The Manor Central Park TP.HCM: Tín hiệu tích cực từ thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3608/TP.HCM--Tin-hieu-tich-cuc-tu-thu-ngan-sach.html TP.HCM: Tín hiệu tích cực từ thu ngân sách Các báo viết về Tài chính ngày 16/05/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3607/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-16052014.html Các báo viết về Tài chính ngày 16/05/2014 Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3606/Tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-ban-xang-dau.html Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng dầu Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: TVQH cho ý kiến về tình hình phát triển KT-XH và NSNN năm 2013 và 4 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3605/Khai-mac-phien-hop-thu-28-cua-Uy-ban-thuong-vu-Quoc-hoi--TVQH-cho-y-kien-ve-tinh-hinh-phat-trien-KT-XH-va-NSNN-nam-2013-va-4-thang-dau-nam.html Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: TVQH cho ý kiến về tình hình phát triển KT-XH và NSNN năm 2013 và 4 tháng đầu năm Bitexco khởi công tuyến đường dẫn vào khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3604/Bitexco-khoi-cong-tuyen-duong-dan-vao-khu-do-thi-phia-Tay-Nam-Ha-Noi.html Bitexco khởi công tuyến đường dẫn vào khu đô thị phía Tây Nam Hà Nội Nguồn nhân lực ‘hạt giống‘ sẽ giúp ngành Kho bạc hoàn thành sứ mạng mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3599/Nguon-nhan-luc-‘hat-giong‘-se-giup-nganh-Kho-bac-hoan-thanh-su-mang-moi.html Nguồn nhân lực ‘hạt giống‘ sẽ giúp ngành Kho bạc hoàn thành sứ mạng mới Một mối quản xăng dầu, có minh bạch hơn? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3598/Mot-moi-quan-xang-dau,-co-minh-bach-hon.html Một mối quản xăng dầu, có minh bạch hơn? Hà Nội duyệt quy hoạch tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3597/Ha-Noi-duyet-quy-hoach-tuyen-duong-Nhat-Tan-Noi-Bai.html Hà Nội duyệt quy hoạch tuyến đường Nhật Tân-Nội Bài Hà Nội công bố quy hoạch phân khu đô thị hơn 3.000ha http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3596/Ha-Noi-cong-bo-quy-hoach-phan-khu-do-thi-hon-3.000ha.html Hà Nội công bố quy hoạch phân khu đô thị hơn 3.000ha Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước tại DN: http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3593/Luat-Dau-tu-va-quan-ly-von-dau-tu-cua-nha-nuoc-tai-DN-.html Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của nhà nước tại DN: Chung cư cũ vẫn được ưa chuộng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3592/Chung-cu-cu-van-duoc-ua-chuong.html Chung cư cũ vẫn được ưa chuộng Luật Đầu tư (sửa đổi) cần quy định rõ lĩnh vực cấm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3591/Luat-Dau-tu-(sua-doi)-can-quy-dinh-ro-linh-vuc-cam.html Luật Đầu tư (sửa đổi) cần quy định rõ lĩnh vực cấm 8 ngân hàng thực hiện thí điểm tín dụng liên kết 4 nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3590/8-ngan-hang-thuc-hien-thi-diem-tin-dung-lien-ket-4-nha.html 8 ngân hàng thực hiện thí điểm tín dụng liên kết 4 nhà Đề xuất quy định mới về giá cước vận tải ô tô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3589/De-xuat-quy-dinh-moi-ve-gia-cuoc-van-tai-o-to.html Đề xuất quy định mới về giá cước vận tải ô tô Quy định về mức phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3588/Quy-dinh-ve-muc-phi-giam-dinh-tu-phap-trong-linh-vuc-ky-thuat-hinh-su.html Quy định về mức phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự Chuẩn hóa Quy trình quản lý đăng ký thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3587/Chuan-hoa-Quy-trinh-quan-ly-dang-ky-thue.html Chuẩn hóa Quy trình quản lý đăng ký thuế Ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3586/Ngay-lam-viec-thu-5,-Hoi-nghi-Trung-uong-9-khoa-XI.html Ngày làm việc thứ 5, Hội nghị Trung ương 9 khóa XI Bắc Ninh: Thu ngân sách tháng 4 ước đạt trên 862 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3584/Bac-Ninh--Thu-ngan-sach-thang-4-uoc-dat-tren-862-ty-dong.html Bắc Ninh: Thu ngân sách tháng 4 ước đạt trên 862 tỷ đồng Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Không thiếu điện trong năm nay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3583/Bo-truong-Vu-Huy-Hoang--Khong-thieu-dien-trong-nam-nay.html Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: Không thiếu điện trong năm nay Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3582/Bo-Tai-chinh-de-nghi-cac-dia-phuong-tang-cuong-cong-tac-quan-ly,-binh-on-gia-tren-dia-ban.html Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn Căn hộ rẻ nhất Hà Nội tạo “sóng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3581/Can-ho-re-nhat-Ha-Noi-tao-“song”.html Căn hộ rẻ nhất Hà Nội tạo “sóng” KBNN từ chối thanh toán 22 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3579/KBNN-tu-choi-thanh-toan-22-ty-dong.html KBNN từ chối thanh toán 22 tỷ đồng Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sau IPO Vinatex http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3577/Nha-nuoc-nam-giu-51per-von-dieu-le-sau-IPO-Vinatex.html Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ sau IPO Vinatex Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh: Chuyển biến quan trọng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống KBNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3576/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Pham-Sy-Danh--Chuyen-bien-quan-trong-mo-hinh-dao-tao-nguon-nhan-luc--cho-he-thong-KBNN.html Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh: Chuyển biến quan trọng mô hình đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống KBNN Không tính giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3575/Khong-tinh-gia-tri-thuong-hieu-khi-co-phan-hoa.html Không tính giá trị thương hiệu khi cổ phần hóa Vàng mất gần 16% giá trị sau tuyên bố của ông V.Putin http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3574/Vang-mat-gan-16per-gia-tri-sau-tuyen-bo-cua-ong-V.Putin.html Vàng mất gần 16% giá trị sau tuyên bố của ông V.Putin Các hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3573/Cac-ho-ngheo,-ho-chinh-sach-se-duoc-ho-tro-tien-dien.html Các hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện Ngành Tài chính hướng về Trường Sa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3572/Nganh-Tai-chinh-huong-ve-Truong-Sa.html Ngành Tài chính hướng về Trường Sa Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh ở 11-12,5%/năm đối với trung và dài hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3571/Lai-suat-cho-vay-san-xuat-kinh-doanh-o-11-12,5pernam-doi-voi-trung-va-dai-han.html Lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh ở 11-12,5%/năm đối với trung và dài hạn Bộ Tài chính yêu cầu giữ giá bán xăng dầu như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3570/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-giu-gia-ban-xang-dau-nhu-hien-hanh.html Bộ Tài chính yêu cầu giữ giá bán xăng dầu như hiện hành Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3568/Tiep-tuc-duy-tri-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô Chính thức động thổ nút giao thông trung tâm quận Long Biên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3567/Chinh-thuc-dong-tho-nut-giao-thong-trung-tam-quan-Long-Bien.html Chính thức động thổ nút giao thông trung tâm quận Long Biên Giá vàng giảm nhanh về 35,54 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3560/Gia-vang-giam-nhanh-ve-35,54-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm nhanh về 35,54 triệu đồng/lượng Sở Tài chính Hà Nội: Ban hành giá tính lệ phí trước bạ với dòng xe NK năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3559/So-Tai-chinh-Ha-Noi--Ban-hanh-gia-tinh-le-phi-truoc-ba-voi-dong-xe-NK-nam-2014.html Sở Tài chính Hà Nội: Ban hành giá tính lệ phí trước bạ với dòng xe NK năm 2014 Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3557/Hoat-dong-noi-bat-cua-Lanh-dao-Chinh-phu.html Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Đã đến thời của doanh nghiệp tư nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3556/Bo-truong-Bui-Quang-Vinh--Da-den-thoi-cua-doanh-nghiep-tu-nhan.html Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Đã đến thời của doanh nghiệp tư nhân Ngân sách: Chi “bền vững” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3555/Ngan-sach--Chi-“ben-vung”.html Ngân sách: Chi “bền vững” Giải đáp về thanh toán tiền nghỉ phép năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3554/Giai-dap-ve-thanh-toan-tien-nghi-phep-nam.html Giải đáp về thanh toán tiền nghỉ phép năm Một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3553/Mot-so-chinh-sach-tai-chinh-moi-co-hieu-luc-trong-thang-5.html Một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 5 Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 - 2019) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3551/Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-Hoi-Ke-toan-&-Kiem-toan-Viet-Nam-nhiem-ky-V-(2014---2019).html Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Kế toán & Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 - 2019) Từ ngày 1/5, hộ cận nghèo cũng được vay 50 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3550/Tu-ngay-15,-ho-can-ngheo-cung-duoc-vay-50-trieu-dong.html Từ ngày 1/5, hộ cận nghèo cũng được vay 50 triệu đồng Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN giảm 0,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3549/Von-dau-tu-thuc-hien-tu-nguon-NSNN-giam-0,9per.html Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN giảm 0,9% Việt Nam dự trữ ngoại hối đạt trên 35 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3548/Viet-Nam-du-tru-ngoai-hoi-dat-tren-35-ty-USD.html Việt Nam dự trữ ngoại hối đạt trên 35 tỷ USD Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3545/Hoi-nghi-Thu-tuong-Chinh-phu-voi-doanh-nghiep.html Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp Điểm tình hình thu ngân sách của kho bạc Nhà nước địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3544/Diem-tinh-hinh-thu-ngan-sach-cua-kho-bac-Nha-nuoc-dia-phuong.html Điểm tình hình thu ngân sách của kho bạc Nhà nước địa phương Hội nghị “Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3543/Hoi-nghi-“Viet-Nam---Diem-den-cua-nha-dau-tu-Nhat-Ban”.html Hội nghị “Việt Nam - Điểm đến của nhà đầu tư Nhật Bản” Hà Nội đầu tư mới 9 khu xử lý chất thải rắn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3542/Ha-Noi-dau-tu-moi-9-khu-xu-ly-chat-thai-ran.html Hà Nội đầu tư mới 9 khu xử lý chất thải rắn Thanh Trì gắn đảm bảo trật tự đô thị với xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3540/Thanh-Tri-gan-dam-bao-trat-tu-do-thi-voi-xay-dung-nong-thon-moi.html Thanh Trì gắn đảm bảo trật tự đô thị với xây dựng nông thôn mới Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Tập đoàn Sở GDCK Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3539/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tham-va-lam-viec-tai-Tap-doan-So-GDCK-Nhat-Ban.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại Tập đoàn Sở GDCK Nhật Bản Hà Nội: 4 tháng có 2.300 giao dịch bất động sản thành công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3536/Ha-Noi--4-thang-co-2.300-giao-dich-bat-dong-san-thanh-cong.html Hà Nội: 4 tháng có 2.300 giao dịch bất động sản thành công Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3535/Dang-uy-Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-Dang-nam-2014.html Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2014 Cơ hội đi liền thách thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3534/Co-hoi-di-lien-thach-thuc.html Cơ hội đi liền thách thức Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3533/Ha-Noi-se-kiem-tra-dot-xuat-cac-don-vi-trong-giu-xe.html Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe Phải chấm dứt tình trạng dự án hoàn thành không được quyết toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3530/Phai-cham-dut-tinh-trang-du-an-hoan-thanh-khong-duoc-quyet-toan.html Phải chấm dứt tình trạng dự án hoàn thành không được quyết toán Đoàn công tác Trung ương làm việc với Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa X http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3529/Doan-cong-tac-Trung-uong-lam-viec-voi-Bo-Tai-chinh-ve-thuc-hien-Nghi-quyet-TW-6-khoa-X.html Đoàn công tác Trung ương làm việc với Bộ Tài chính về thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa X Doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3528/Doanh-nghiep-tham-dinh-gia-phai-mua-bao-hiem-trach-nhiem-nghe-nghiep-tham-dinh-gia.html Doanh nghiệp thẩm định giá phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thẩm định giá Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3527/Lien-Bo-Tai-chinh---Cong-Thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính - Công Thương điều hành giá xăng dầu Quy hoạch đường Vành đai 5 đi qua 8 tỉnh, thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3526/Quy-hoach-duong-Vanh-dai-5-di-qua-8-tinh,-thanh-pho.html Quy hoạch đường Vành đai 5 đi qua 8 tỉnh, thành phố CPI tại Hà Nội thấp nhất trong 12 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3525/CPI-tai-Ha-Noi-thap-nhat-trong-12-nam.html CPI tại Hà Nội thấp nhất trong 12 năm Hà Nội cấm phương tiện giao thông trên một số tuyến phố cổ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3524/Ha-Noi-cam-phuong-tien-giao-thong-tren-mot-so-tuyen-pho-co.html Hà Nội cấm phương tiện giao thông trên một số tuyến phố cổ Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3523/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-se-chu-tri-Hoi-nghi-xuc-tien-dau-tu-tai-Nhat-Ban.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản TP.HCM: Sẽ cổ phần hóa 25 doanh nghiệp công ích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3522/TP.HCM--Se-co-phan-hoa-25-doanh-nghiep-cong-ich.html TP.HCM: Sẽ cổ phần hóa 25 doanh nghiệp công ích Nhà đất hút khách ở dự án tốt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3520/Nha-dat-hut-khach-o-du-an-tot.html Nhà đất hút khách ở dự án tốt Hà Nội: Đưa vào hoạt động trung tâm đóng gói nhân điều xuất khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3519/Ha-Noi--Dua-vao-hoat-dong-trung-tam-dong-goi-nhan-dieu-xuat-khau.html Hà Nội: Đưa vào hoạt động trung tâm đóng gói nhân điều xuất khẩu Kho bạc Nhà nước huy động được gần 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3518/Kho-bac-Nha-nuoc-huy-dong-duoc-gan-4-nghin-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Kho bạc Nhà nước huy động được gần 4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ TVQH thống nhất chủ trương ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3517/TVQH-thong-nhat-chu-truong-ban-hanh-Nghi-dinh-ve-hoat-dong-kinh-doanh-casino.html TVQH thống nhất chủ trương ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino Rút kinh nghiệm khi tăng bội chi ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3515/Rut-kinh-nghiem-khi-tang-boi-chi-ngan-sach-Nha-nuoc.html Rút kinh nghiệm khi tăng bội chi ngân sách Nhà nước Chính phủ trình TVQH Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3514/Chinh-phu-trinh-TVQH-Bao-cao-quyet-toan-NSNN-nam-2012.html Chính phủ trình TVQH Báo cáo quyết toán NSNN năm 2012 UBTVQH cho ý kiến Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước tại DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3513/UBTVQH-cho-y-kien-Luat-Dau-tu-va-quan-ly-von-dau-tu-cua-Nha-nuoc-tai-DN.html UBTVQH cho ý kiến Luật Đầu tư và quản lý vốn đầu tư của Nhà nước tại DN Tiếp tục giảm lãi suất các khoản cho vay cũ về dưới 15%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3512/Tiep-tuc-giam-lai-suat-cac-khoan-cho-vay-cu-ve-duoi-15pernam.html Tiếp tục giảm lãi suất các khoản cho vay cũ về dưới 15%/năm Điều chỉnh giá đất bồi thường Dự án Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3510/Dieu-chinh-gia-dat-boi-thuong-Du-an-Khu-do-thi-Mai-Trai---Nghia-Phu.html Điều chỉnh giá đất bồi thường Dự án Khu đô thị Mai Trai - Nghĩa Phú Hà Nội kiểm tra quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3509/Ha-Noi-kiem-tra-quy-dat-xay-dung-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội kiểm tra quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội Hà Nội: Tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên ngành công chức thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3508/Ha-Noi--To-chuc-kiem-tra-kien-thuc-chuyen-nganh-cong-chuc-thue.html Hà Nội: Tổ chức kiểm tra kiến thức chuyên ngành công chức thuế Ngành Hải quan: Kết quả thu ngân sách đáng khích lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3507/Nganh-Hai-quan--Ket-qua-thu-ngan-sach-dang-khich-le.html Ngành Hải quan: Kết quả thu ngân sách đáng khích lệ Phổ biến văn bản về quản lý tài chính dự án ODA và vốn vay ưu đãi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3506/Pho-bien-van-ban-ve--quan-ly-tai-chinh-du-an-ODA-va-von-vay-uu-dai.html Phổ biến văn bản về quản lý tài chính dự án ODA và vốn vay ưu đãi Bộ Tài chính: Thúc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3505/Bo-Tai-chinh--Thuc-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-nam-2014.html Bộ Tài chính: Thúc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 Hà Nội: Giải đáp nhiều thắc mắc cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3504/Ha-Noi--Giai-dap-nhieu-thac-mac-cho-nguoi-nop-thue.html Hà Nội: Giải đáp nhiều thắc mắc cho người nộp thuế Tăng giá căn hộ vì Thông tư 03 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3503/Tang-gia-can-ho-vi-Thong-tu-03.html Tăng giá căn hộ vì Thông tư 03 Bộ Tài chính và ACCA: Thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kiểm toán – kế toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3501/Bo-Tai-chinh-va-ACCA--Thuc-day-hop-tac-hieu-qua-trong-linh-vuc-kiem-toan-–-ke-toan.html Bộ Tài chính và ACCA: Thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực kiểm toán – kế toán Sẽ chuyển một số phí, lệ phí sang cơ chế giá dịch vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3500/Se-chuyen-mot-so-phi,-le-phi-sang-co-che-gia-dich-vu.html Sẽ chuyển một số phí, lệ phí sang cơ chế giá dịch vụ Không cho phép kéo dài kế hoạch vốn sang năm sau http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3499/Khong-cho-phep-keo-dai-ke-hoach-von-sang-nam-sau.html Không cho phép kéo dài kế hoạch vốn sang năm sau Bùng nổ khuyến mãi "khủng" dịp 30/4 - 1/5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3498/Bung-no-khuyen-mai-khung-dip-304---15.html Bùng nổ khuyến mãi "khủng" dịp 30/4 - 1/5 Chính thức hợp long cầu Nhật Tân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3497/Chinh-thuc-hop-long-cau-Nhat-Tan.html Chính thức hợp long cầu Nhật Tân Nhà thầu Hàn Quốc trúng thầu xây tuyến cầu cạn Nhổn-Kim Mã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3492/Nha-thau-Han-Quoc-trung-thau-xay-tuyen-cau-can-Nhon-Kim-Ma.html Nhà thầu Hàn Quốc trúng thầu xây tuyến cầu cạn Nhổn-Kim Mã Sắp khánh thành cầu Nhật Tân - biểu tượng mới của Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3491/Sap-khanh-thanh-cau-Nhat-Tan---bieu-tuong-moi-cua-Thu-do.html Sắp khánh thành cầu Nhật Tân - biểu tượng mới của Thủ đô Trả lời về Qui định về quản lý tài chính ở DNNN chuyển sang cổ phần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3490/Tra-loi-ve-Qui-dinh-ve-quan-ly-tai-chinh-o-DNNN-chuyen-sang-co-phan.html Trả lời về Qui định về quản lý tài chính ở DNNN chuyển sang cổ phần Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3489/Thu-tuong-Chinh-phu-phe-duyet-ke-hoach-vay-va-tra-no-2014.html Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay và trả nợ 2014 Các báo viết về Tài chính ngày 10/04/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3488/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-10042014.html Các báo viết về Tài chính ngày 10/04/2014 Phê duyệt quy hoạch khu đô thị 123ha tại Thạch Thất và Quốc Oai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3487/Phe-duyet-quy-hoach-khu-do-thi-123ha-tai-Thach-That-va-Quoc-Oai.html Phê duyệt quy hoạch khu đô thị 123ha tại Thạch Thất và Quốc Oai Hà Nội: CPI thấp làm giảm công suất của thị trường bất động sản bán lẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3483/Ha-Noi--CPI-thap-lam-giam-cong-suat-cua-thi-truong-bat-dong-san-ban-le.html Hà Nội: CPI thấp làm giảm công suất của thị trường bất động sản bán lẻ Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội: Huy động hơn 43,6 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3482/Cong-ty-TNHH-MTV-18-4-Ha-Noi--Huy-dong-hon-43,6-ty-dong.html Công ty TNHH MTV 18-4 Hà Nội: Huy động hơn 43,6 tỷ đồng Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu trong quý I/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3481/Bo-Tai-chinh-cong-bo-Quy-binh-on-xang-dau-trong-quy-I2014.html Bộ Tài chính công bố Quỹ bình ổn xăng dầu trong quý I/2014 Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu- chi ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3480/Chinh-phu-yeu-cau-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-quan-ly-thu--chi-ngan-sach.html Chính phủ yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu- chi ngân sách Tái cơ cấu DNNN trên địa bàn Hà Nội: “Vướng mắc đâu, gỡ đấy” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3479/Tai-co-cau-DNNN-tren-dia-ban-Ha-Noi--“Vuong-mac-dau,-go-day”.html Tái cơ cấu DNNN trên địa bàn Hà Nội: “Vướng mắc đâu, gỡ đấy” Các báo viết về Tài chính ngày 08/04/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3478/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-08042014.html Các báo viết về Tài chính ngày 08/04/2014 Tái cơ cấu nền kinh tế: Việt Nam phát đi những tín hiệu tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3477/Tai-co-cau-nen-kinh-te--Viet-Nam-phat-di-nhung-tin-hieu-tich-cuc.html Tái cơ cấu nền kinh tế: Việt Nam phát đi những tín hiệu tích cực Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 18 thành công tốt đẹp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3476/Hoi-nghi-Bo-truong-Tai-chinh-ASEAN-lan-thu-18-thanh-cong-tot-dep.html Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 18 thành công tốt đẹp Kỷ niệm 49 năm thành lập và ngày truyền thống ngành Giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3473/Ky-niem-49-nam-thanh-lap-va-ngay-truyen-thong-nganh-Gia.html Kỷ niệm 49 năm thành lập và ngày truyền thống ngành Giá Thủ tướng sẽ quyết định nếu tăng giá điện từ 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3472/Thu-tuong-se-quyet-dinh-neu-tang-gia-dien-tu-10per.html Thủ tướng sẽ quyết định nếu tăng giá điện từ 10% Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3471/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-bao-thuong-ky-Quy-I2014.html Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2014 Hà Nội: Cấm taxi qua cầu Chương Dương vào giờ cao điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3470/Ha-Noi--Cam-taxi-qua-cau-Chuong-Duong-vao-gio-cao-diem.html Hà Nội: Cấm taxi qua cầu Chương Dương vào giờ cao điểm Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3469/Cong-bo-Quyet-dinh-bo-nhiem-Tong-Giam-doc-Bao-hiem-Xa-hoi-Viet-Nam.html Công bố Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Thêm công cụ quản lý vay nợ nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3468/Them-cong-cu-quan-ly-vay-no-nuoc-ngoai.html Thêm công cụ quản lý vay nợ nước ngoài Mỗi ngày phải cổ phần hóa xong 1 doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3467/Moi-ngay-phai-co-phan-hoa-xong-1-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Mỗi ngày phải cổ phần hóa xong 1 doanh nghiệp Nhà nước Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3466/Tang-cuong-cong-tac-quyet-toan-von-dau-tu-cac-du-an-su-dung-von-Nha-nuoc.html Tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn Nhà nước Nhiều thương hiệu quốc tế "nhòm ngó" thị trường bán lẻ Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3465/Nhieu-thuong-hieu-quoc-te-nhom-ngo-thi-truong-ban-le-Ha-Noi.html Nhiều thương hiệu quốc tế "nhòm ngó" thị trường bán lẻ Hà Nội Hà Nội thúc tiến độ GPMB Dự án Đường 5 kéo dài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3464/Ha-Noi-thuc-tien-do-GPMB-Du-an-Duong-5-keo-dai.html Hà Nội thúc tiến độ GPMB Dự án Đường 5 kéo dài Bộ Tài chính chủ động điều hành công tác thu chi NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3463/Bo-Tai-chinh-chu-dong-dieu-hanh-cong-tac-thu-chi-NSNN.html Bộ Tài chính chủ động điều hành công tác thu chi NSNN Tái cơ cấu DNNN: Tiến độ chậm, kết quả hạn chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3462/Tai-co-cau-DNNN--Tien-do-cham,-ket-qua-han-che.html Tái cơ cấu DNNN: Tiến độ chậm, kết quả hạn chế Cận cảnh ngày đầu tiên tại hai quận Nam, Bắc Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3460/Can-canh-ngay-dau-tien-tai-hai-quan-Nam,-Bac-Tu-Liem.html Cận cảnh ngày đầu tiên tại hai quận Nam, Bắc Từ Liêm Thu ngân sách quý I ước đạt 195.070 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3459/Thu-ngan-sach-quy-I-uoc-dat-195.070-ty-dong.html Thu ngân sách quý I ước đạt 195.070 tỷ đồng Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngay từ những tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3458/Quyet-liet-trien-khai-Nghi-quyet-so-01NQ-CP-ngay-tu-nhung-thang-dau-nam.html Quyết liệt triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngay từ những tháng đầu năm Triển khai 4 chương trình bình ổn thị trường năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3457/Trien-khai-4-chuong-trinh-binh-on-thi-truong-nam-2014.html Triển khai 4 chương trình bình ổn thị trường năm 2014 Kinh tế quý I: Ổn định và hồi phục http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3456/Kinh-te-quy-I--On-dinh-va-hoi-phuc.html Kinh tế quý I: Ổn định và hồi phục Sẽ thay đổi cách tính lương hưu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3454/Se-thay-doi-cach-tinh-luong-huu.html Sẽ thay đổi cách tính lương hưu Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3453/Hang-loat-chinh-sach-quan-trong-co-hieu-luc-tu-thang-4.html Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4 Các báo viết về Tài chính ngày 01/04/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3452/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-01042014.html Các báo viết về Tài chính ngày 01/04/2014 Hệ thống KBNN từ chối thanh toán vốn đầu tư ước khoảng 40 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3451/He-thong-KBNN-tu-choi-thanh-toan-von-dau-tu-uoc-khoang-40-ty-dong.html Hệ thống KBNN từ chối thanh toán vốn đầu tư ước khoảng 40 tỷ đồng Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3449/Xuat-khau-do-go-tang-manh,-dat-1,4-ty-USD.html Xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, đạt 1,4 tỷ USD Khóa sổ báo cáo quyết toán thuế năm 2013 vào 24h ngày 30/4/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3448/Khoa-so-bao-cao-quyet-toan-thue-nam-2013-vao-24h-ngay-3042014.html Khóa sổ báo cáo quyết toán thuế năm 2013 vào 24h ngày 30/4/2014 Bộ Tài chính chúc mừng sinh nhật lần thứ 103 đồng chí Hoàng Anh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3447/Bo-Tai-chinh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-103-dong-chi-Hoang-Anh.html Bộ Tài chính chúc mừng sinh nhật lần thứ 103 đồng chí Hoàng Anh KBNN từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định trong quý I http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3446/KBNN-tu-choi-thanh-toan-20-ty-dong-chi-sai-quy-dinh-trong-quy-I.html KBNN từ chối thanh toán 20 tỷ đồng chi sai quy định trong quý I SCIC: Nỗi lo thoái vốn bắt đầu từ “siêu tổng công ty” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3445/SCIC--Noi-lo-thoai-von-bat-dau-tu-“sieu-tong-cong-ty”.html SCIC: Nỗi lo thoái vốn bắt đầu từ “siêu tổng công ty” Công bố thành lập các cơ quan hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3444/Cong-bo-thanh-lap-cac-co-quan-hai-quan-Bac-Tu-Liem-va-Nam-Tu-Liem.html Công bố thành lập các cơ quan hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm Tháng 4 sẽ có Quyết định về đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3443/Thang-4-se-co-Quyet-dinh-ve-day-manh-co-phan-hoa,-thoai-von.html Tháng 4 sẽ có Quyết định về đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Khai thác, phát huy hiệu quả hạ tầng CNTT đã đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3442/Khai-thac,-phat-huy-hieu-qua-ha-tang-CNTT-da-dau-tu.html Khai thác, phát huy hiệu quả hạ tầng CNTT đã đầu tư Giá thuốc do Bộ Y tế và Bộ Tài chính cùng quản lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3441/Gia-thuoc-do-Bo-Y-te-va-Bo-Tai-chinh-cung-quan-ly.html Giá thuốc do Bộ Y tế và Bộ Tài chính cùng quản lý Nhà nước không bao giờ bán rẻ tài sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3440/Nha-nuoc-khong-bao-gio-ban-re-tai-san.html Nhà nước không bao giờ bán rẻ tài sản Tòa nhà cao thứ hai Hà Nội chính thức khai trương vào 2/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3439/Toa-nha-cao-thu-hai-Ha-Noi-chinh-thuc-khai-truong-vao-29.html Tòa nhà cao thứ hai Hà Nội chính thức khai trương vào 2/9 3 tháng đầu năm: Thu NSNN mới đạt 20,1% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3438/3-thang-dau-nam--Thu-NSNN-moi-dat-20,1per-du-toan.html 3 tháng đầu năm: Thu NSNN mới đạt 20,1% dự toán Nâng cao và cải thiện chỉ số cải cách hành chính Par Index của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3437/Nang-cao-va-cai-thien-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-Par-Index-cua-Bo-Tai-chinh.html Nâng cao và cải thiện chỉ số cải cách hành chính Par Index của Bộ Tài chính Cú hích mới cho thị trường? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3436/Cu-hich-moi-cho-thi-truong.html Cú hích mới cho thị trường? Hải quan Hà Nội sẵn sàng triển khai VNACCS/VCIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3432/Hai-quan-Ha-Noi-san-sang-trien-khai-VNACCSVCIS.html Hải quan Hà Nội sẵn sàng triển khai VNACCS/VCIS Sẽ có thêm 120.000 tỷ đồng cho bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3431/Se-co-them-120.000-ty-dong-cho-bat-dong-san.html Sẽ có thêm 120.000 tỷ đồng cho bất động sản Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ là trung tâm mới của TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3430/Khu-do-thi-Thu-Thiem-se-la-trung-tam-moi-cua-TP-HCM.html Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ là trung tâm mới của TP HCM Hà Nội: Hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên 5.000ha http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3429/Ha-Noi--Hoan-chinh-do-an-quy-hoach-phan-khu-do-thi-tren-5.000ha.html Hà Nội: Hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị trên 5.000ha Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chuyển nguồn ngân sách năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3426/Kho-bac-Nha-nuoc-huong-dan-chuyen-nguon-ngan-sach-nam-2013.html Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chuyển nguồn ngân sách năm 2013 GDP quý 1 tăng 4,9%, cao nhất trong 3 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3425/GDP-quy-1-tang-4,9per,-cao-nhat-trong-3-nam.html GDP quý 1 tăng 4,9%, cao nhất trong 3 năm Ngành thuế ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3424/Nganh-thue-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-nhiem-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh.html Ngành thuế ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Huế quyết tâm trở thành thành phố trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3423/Hue-quyet-tam-tro-thanh-thanh-pho-trung-uong.html Huế quyết tâm trở thành thành phố trung ương Tháng 3, CPI cả nước giảm sâu nhất trong nhiều năm qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3422/Thang-3,-CPI-ca-nuoc-giam-sau-nhat-trong-nhieu-nam-qua.html Tháng 3, CPI cả nước giảm sâu nhất trong nhiều năm qua Hà Nội: Ký giao ước thi đua triển khai công tác năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3421/Ha-Noi--Ky-giao-uoc-thi-dua-trien-khai-cong-tac-nam-2014.html Hà Nội: Ký giao ước thi đua triển khai công tác năm 2014 Quý I, Việt Nam xuất siêu ước khoảng 1 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3420/Quy-I,-Viet-Nam-xuat-sieu-uoc-khoang-1-ty-USD.html Quý I, Việt Nam xuất siêu ước khoảng 1 tỷ USD Chứng khoán bật dậy làm ấm bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3419/Chung-khoan-bat-day-lam-am-bat-dong-san.html Chứng khoán bật dậy làm ấm bất động sản Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh giữ chức Tổng giám đốc BHXH Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3417/Thu-tuong-bo-nhiem-Thu-truong-Nguyen-Thi-Minh-giu-chuc-Tong-giam-doc-BHXH-Viet-Nam.html Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh giữ chức Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Hà Nội: Công bố quy hoạch khu công nghiệp Hoàng Mai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3415/Ha-Noi--Cong-bo-quy-hoach-khu-cong-nghiep-Hoang-Mai.html Hà Nội: Công bố quy hoạch khu công nghiệp Hoàng Mai Hà Nội thu hồi hơn 1.000m2 đất tại Trường Chinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3414/Ha-Noi-thu-hoi-hon-1.000m2-dat-tai-Truong-Chinh.html Hà Nội thu hồi hơn 1.000m2 đất tại Trường Chinh CPI Hà Nội tháng 3 giảm 0,15% so với tháng trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3413/CPI-Ha-Noi-thang-3-giam-0,15per-so-voi-thang-truoc.html CPI Hà Nội tháng 3 giảm 0,15% so với tháng trước Hà Nội triển khai cấp hộ chiếu online http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3412/Ha-Noi-trien-khai-cap-ho-chieu-online.html Hà Nội triển khai cấp hộ chiếu online Điều chỉnh 6 quy định nhằm tăng tốc gói tín dụng 30 nghìn tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3411/Dieu-chinh-6-quy-dinh-nham-tang-toc-goi-tin-dung-30-nghin-ty.html Điều chỉnh 6 quy định nhằm tăng tốc gói tín dụng 30 nghìn tỷ Hà Nội sẽ giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3410/Ha-Noi-se-giai-toa-cac-cho-coc,-cho-tam.html Hà Nội sẽ giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm Thành lập Ban công tác tài chính vi mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3409/Thanh-lap-Ban-cong-tac-tai-chinh-vi-mo.html Thành lập Ban công tác tài chính vi mô Nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3407/Nhieu-ngan-hang-thuong-mai-giam-lai-suat.html Nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3406/Tu-203,-cho-vay-lai-suat-7pernam-ho-tro-tam-tru-lua-gao.html Từ 20/3, cho vay lãi suất 7%/năm hỗ trợ tạm trữ lúa gạo Doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ lãi suất giảm? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3405/Doanh-nghiep-da-duoc-huong-loi-tu-lai-suat-giam.html Doanh nghiệp đã được hưởng lợi từ lãi suất giảm? Chuyển từ đấu thầu sang đấu giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3404/Chuyen-tu-dau-thau-sang-dau-gia.html Chuyển từ đấu thầu sang đấu giá Các báo viết về Tài chính ngày 18/03/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3403/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-18032014.html Các báo viết về Tài chính ngày 18/03/2014 Ngày đầu hạ lãi suất, giá vàng giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3402/Ngay-dau-ha-lai-suat,-gia-vang-giam-manh.html Ngày đầu hạ lãi suất, giá vàng giảm mạnh Times City “hút khách” ngay trong ngày mở bán đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3401/Times-City-“hut-khach”-ngay-trong-ngay-mo-ban-dau-tien.html Times City “hút khách” ngay trong ngày mở bán đầu tiên Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3398/Thu-tuong-chi-thi-day-manh-tai-co-cau-DNNN.html Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN Tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2013-2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3397/Tam-tru-1-trieu-tan-gao-vu-dong-xuan-2013-2014.html Tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2013-2014 20 doanh nghiệp nhận giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3396/20-doanh-nghiep-nhan-giai-Vang-Chat-luong-Quoc-gia-nam-2013.html 20 doanh nghiệp nhận giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2013 Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3395/Han-muc-von-trai-phieu-Chinh-phu-giao-bo-sung-nam-2014-khong-qua-9.000-ty-dong.html Hạn mức vốn trái phiếu Chính phủ giao bổ sung năm 2014 không quá 9.000 tỷ đồng 29 DNNN cam kết cổ phần hóa đúng hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3394/29-DNNN-cam-ket-co-phan-hoa-dung-han.html 29 DNNN cam kết cổ phần hóa đúng hạn Thoái vốn ngoài ngành: SCIC chỉ là “bến đậu” cuối cùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3393/Thoai-von-ngoai-nganh--SCIC-chi-la-“ben-dau”-cuoi-cung.html Thoái vốn ngoài ngành: SCIC chỉ là “bến đậu” cuối cùng Lập BCĐ liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3392/Lap-BCD-lien-nganh-trien-khai-De-an-co-cau-lai-he-thong-TCTD,-xu-ly-no-xau.html Lập BCĐ liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu Không có đặc quyền cho DNNN trong Luật DN sửa đổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3391/Khong-co-dac-quyen-cho-DNNN-trong-Luat-DN-sua-doi.html Không có đặc quyền cho DNNN trong Luật DN sửa đổi Bộ Tài chính tiếp tục triển khai chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính – NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3390/Bo-Tai-chinh-tiep-tuc-trien-khai-chat-che,-hieu-qua-cac-nhiem-vu-tai-chinh-–-NSNN.html Bộ Tài chính tiếp tục triển khai chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính – NSNN Việt Nam trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ ba thế giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3388/Viet-Nam-tro-thanh-nuoc-san-xuat-cao-su-tu-nhien-lon-thu-ba-the-gioi.html Việt Nam trở thành nước sản xuất cao su tự nhiên lớn thứ ba thế giới “Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3387/“Viet-Nam-la-vi-du-thanh-cong-trong-su-dung-ho-tro-cua-WB”.html “Việt Nam là ví dụ thành công trong sử dụng hỗ trợ của WB” Các tập đoàn, tổng công ty phải báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3386/Cac-tap-doan,-tong-cong-ty-phai-bao-cao-tinh-hinh-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html Các tập đoàn, tổng công ty phải báo cáo tình hình đầu tư ra nước ngoài Trình Chính phủ dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3385/Trinh-Chinh-phu-du-an-Luat-Dau-tu-va-quan-ly-von-nha-nuoc-dau-tu-vao-DN.html Trình Chính phủ dự án Luật Đầu tư và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN Giá vàng thế giới, trong nước cùng tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3382/Gia-vang-the-gioi,-trong-nuoc-cung-tang.html Giá vàng thế giới, trong nước cùng tăng Các báo viết về Tài chính ngày 11/03/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3381/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-11032014.html Các báo viết về Tài chính ngày 11/03/2014 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob J. Lew http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3380/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-hoi-dam-voi-Bo-truong-Tai-chinh-Hoa-Ky-Jacob-J.-Lew.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jacob J. Lew Phân bổ gần 420 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đợt trong đợt 1 năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3379/Phan-bo-gan-420-ty-dong-von-trai-phieu-Chinh-phu-dot-trong-dot-1-nam-2014.html Phân bổ gần 420 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đợt trong đợt 1 năm 2014 Nữ cán bộ ngành Tài chính dâng hương tưởng niệm, báo công với các Vua Hùng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3376/Nu-can-bo-nganh-Tai-chinh-dang-huong-tuong-niem,-bao-cong-voi-cac-Vua-Hung.html Nữ cán bộ ngành Tài chính dâng hương tưởng niệm, báo công với các Vua Hùng Ưu tiên ban hành các luật về quyền con người http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3375/Uu-tien-ban-hanh-cac-luat-ve-quyen-con-nguoi.html Ưu tiên ban hành các luật về quyền con người Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3373/Bo-Tai-chinh-phe-duyet-Ke-hoach-phat-trien-he-thong-dai-ly-thue-den-nam-2020.html Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020 VietinBank là ngân hàng duy nhất Nhà nước nắm dưới 65% vốn điều lệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3372/VietinBank-la-ngan-hang-duy-nhat-Nha-nuoc-nam-duoi-65per-von-dieu-le.html VietinBank là ngân hàng duy nhất Nhà nước nắm dưới 65% vốn điều lệ Hướng dẫn sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3371/Huong-dan-su-dung-nguon-tiet-kiem-10per-chi-thuong-xuyen-thuc-hien-cai-cach-tien-luong.html Hướng dẫn sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam và Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3370/Tang-cuong-hop-tac-tai-chinh-Viet-Nam-va-Nhat-Ban.html Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam và Nhật Bản Liên Bộ Tài chính – Công thương: Bắt đầu triển khai 5 đoàn thanh tra tại 5 DN sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3369/Lien-Bo-Tai-chinh-–-Cong-thuong--Bat-dau-trien-khai-5-doan-thanh-tra-tai-5-DN-sua.html Liên Bộ Tài chính – Công thương: Bắt đầu triển khai 5 đoàn thanh tra tại 5 DN sữa Các báo viết về Tài chính ngày 07/03/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3368/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-07032014.html Các báo viết về Tài chính ngày 07/03/2014 Hà Nội: Khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị H2-3 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3367/Ha-Noi--Khan-truong-hoan-chinh-do-an-quy-hoach-phan-khu-do-thi-H2-3.html Hà Nội: Khẩn trương hoàn chỉnh đồ án quy hoạch phân khu đô thị H2-3 Chọn nhà thầu xây Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3362/Chon-nha-thau-xay-Cau-can-Mai-Dich---Nam-Thang-Long.html Chọn nhà thầu xây Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long Kiên quyết triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3361/Kien-quyet-trien-khai-nhiem-vu-tai-co-cau-DNNN.html Kiên quyết triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3360/Giu-on-dinh-gia-ban-xang-dau-nhu-hien-hanh.html Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành Hà Nội xây nhà chờ xe buýt tiêu chuẩn quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3354/Ha-Noi-xay-nha-cho-xe-buyt-tieu-chuan-quoc-te.html Hà Nội xây nhà chờ xe buýt tiêu chuẩn quốc tế Liên Bộ Tài chính - Công thương họp về giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3353/Lien-Bo-Tai-chinh---Cong-thuong-hop-ve-gia-sua.html Liên Bộ Tài chính - Công thương họp về giá sữa Bộ Tài chính: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ TC-NS ngay từ đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3352/Bo-Tai-chinh--Quyet-liet-trien-khai-nhiem-vu-TC-NS-ngay-tu-dau-nam.html Bộ Tài chính: Quyết liệt triển khai nhiệm vụ TC-NS ngay từ đầu năm Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch ở nông thôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3351/Tang-muc-tin-dung-cho-cong-trinh-nuoc-sach-o-nong-thon.html Tăng mức tín dụng cho công trình nước sạch ở nông thôn Không loại trừ việc áp dụng giá trần cho mặt hàng sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3350/Khong-loai-tru-viec-ap-dung-gia-tran-cho-mat-hang-sua.html Không loại trừ việc áp dụng giá trần cho mặt hàng sữa Hà Nội khởi công xây nhà chờ xe buýt nhanh, hiện đại đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3349/Ha-Noi-khoi-cong-xay-nha-cho-xe-buyt-nhanh,-hien-dai-dau-tien.html Hà Nội khởi công xây nhà chờ xe buýt nhanh, hiện đại đầu tiên Hãng hàng không ANA mở đường bay thẳng Hà Nội-Tokyo từ 30/3 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3348/Hang-hang-khong-ANA-mo-duong-bay-thang-Ha-Noi-Tokyo-tu-303.html Hãng hàng không ANA mở đường bay thẳng Hà Nội-Tokyo từ 30/3 Kiểm soát lạm phát năm 2014 khoảng 6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3347/Kiem-soat-lam-phat-nam-2014-khoang-6per.html Kiểm soát lạm phát năm 2014 khoảng 6% “Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3346/“Thi-truong-bao-hiem-Viet-Nam-da-gop-phan-quan-trong-trong-phat-trien-kinh-te-va-an-sinh-xa-hoi”.html “Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội” Các chính sách mới về Tài chính có hiệu lực trong tháng 3/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3345/Cac-chinh-sach-moi-ve-Tai-chinh-co-hieu-luc-trong-thang-32014.html Các chính sách mới về Tài chính có hiệu lực trong tháng 3/2014 Sẵn sàng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3344/San-sang-thuc-hien-Co-che-mot-cua-quoc-gia.html Sẵn sàng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Bitcoin chưa được Chính phủ bàn đến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3343/Bitcoin-chua-duoc-Chinh-phu-ban-den.html Bitcoin chưa được Chính phủ bàn đến Hà Nội sẽ làm “sống lại” dòng sông Tô Lịch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3338/Ha-Noi-se-lam-“song-lai”-dong-song-To-Lich.html Hà Nội sẽ làm “sống lại” dòng sông Tô Lịch Hà Nội: Khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3337/Ha-Noi--Khuyen-khich-doanh-nghiep-nop-thue-dien-tu.html Hà Nội: Khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế điện tử Kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3336/Ke-hoach-mo-rong-san-bay-Tan-Son-Nhat.html Kế hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Các báo viết về Tài chính ngày 28/02/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3335/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-28022014.html Các báo viết về Tài chính ngày 28/02/2014 Đẩy mạnh hoạt động quản lý rủi ro hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3334/Day-manh-hoat-dong-quan-ly-rui-ro-hai-quan.html Đẩy mạnh hoạt động quản lý rủi ro hải quan Công bố Quyết định thành lập Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3333/Cong-bo-Quyet-dinh-thanh-lap-Cuc-Ke-hoach---Tai-chinh,-Bo-Tai-chinh.html Công bố Quyết định thành lập Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài chính Những trường hợp được hoàn thuế GTGT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3332/Nhung-truong-hop-duoc-hoan-thue-GTGT.html Những trường hợp được hoàn thuế GTGT Giá vàng tiếp tục giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3331/Gia-vang-tiep-tuc-giam-manh.html Giá vàng tiếp tục giảm mạnh Hà Nội xây cầu vượt nút giao Chùa Bộc- Phạm Ngọc Thạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3330/Ha-Noi-xay-cau-vuot-nut-giao-Chua-Boc--Pham-Ngoc-Thach.html Hà Nội xây cầu vượt nút giao Chùa Bộc- Phạm Ngọc Thạch Sudico tiếp tục đặt cược vào Nam An Khánh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3326/Sudico-tiep-tuc-dat-cuoc-vao-Nam-An-Khanh.html Sudico tiếp tục đặt cược vào Nam An Khánh Thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3325/Thuc-day-quan-he-hop-tac-tai-chinh-giua-Viet-Nam-va-Han-Quoc.html Thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hàn Quốc Hướng dẫn mua sắm TSNN từ nguồn NSNN năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3320/Huong-dan-mua-sam-TSNN-tu-nguon-NSNN-nam-2014.html Hướng dẫn mua sắm TSNN từ nguồn NSNN năm 2014 Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3319/Tang-cuong-quan-ly-gia-sua-cua-cac-doanh-nghiep-san-xuat,-kinh-doanh.html Tăng cường quản lý giá sữa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh Gói 100.000 tỷ đồng không phải tiền Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3318/Goi-100.000-ty-dong-khong-phai-tien-Chinh-phu.html Gói 100.000 tỷ đồng không phải tiền Chính phủ Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3317/Giu-on-dinh-muc-trich-Quy-Binh-on-gia-doi-voi-cac-mat-hang-xang,-dau.html Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu Hà Nội: CPI tháng 2 tăng thấp nhất trong 10 năm qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3315/Ha-Noi--CPI-thang-2-tang-thap-nhat-trong-10-nam-qua.html Hà Nội: CPI tháng 2 tăng thấp nhất trong 10 năm qua Tháng 2, cả nước nhập siêu khoảng 1,2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3314/Thang-2,-ca-nuoc-nhap-sieu-khoang-1,2-ty-USD.html Tháng 2, cả nước nhập siêu khoảng 1,2 tỷ USD Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về quản lý giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3313/Bo-Tai-chinh-tra-loi-y-kien-cu-tri-ve-quan-ly-gia-sua.html Bộ Tài chính trả lời ý kiến cử tri về quản lý giá sữa Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với IMF và WB tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3312/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-lam-viec-voi-IMF-va-WB-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với IMF và WB tại Việt Nam Hà Nội tập trung ngăn chặn vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3311/Ha-Noi-tap-trung-ngan-chan-van-chuyen,-tieu-thu-ga-nhap-lau.html Hà Nội tập trung ngăn chặn vận chuyển, tiêu thụ gà nhập lậu Khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3310/Khoi-cong-du-an-nang-cap-Quoc-lo-1-doan-Ha-Noi-–-Bac-Giang.html Khởi công dự án nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang Chung cư cao cấp bắt đầu có tiền chênh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3305/Chung-cu-cao-cap-bat-dau-co-tien-chenh.html Chung cư cao cấp bắt đầu có tiền chênh Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3304/Hoi-nghi-Thu-truong-Tai-chinh-cac-nen-kinh-te-thanh-vien-APEC.html Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3303/TP.-Ho-Chi-Minh--Ho-tro-nguoi-nop-thue-thuc-hien-quyet-toan-thue-nam-2013.html TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2013 Muốn ‘nâng cấp‘ cầu Long Biên, phải tôn trọng lịch sử! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3302/Muon-‘nang-cap‘-cau-Long-Bien,-phai-ton-trong-lich-su!.html Muốn ‘nâng cấp‘ cầu Long Biên, phải tôn trọng lịch sử! Tăng tốc thúc đẩy đưa VNACCS/VCIS vào cuộc sống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3301/Tang-toc-thuc-day-dua-VNACCSVCIS-vao-cuoc-song.html Tăng tốc thúc đẩy đưa VNACCS/VCIS vào cuộc sống Mở rộng bến xe Mỹ Đình trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3300/Mo-rong-ben-xe-My-Dinh-trong-nam-2014.html Mở rộng bến xe Mỹ Đình trong năm 2014 Tăng khả năng lưu thông cho các trục đường ven đê sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3299/Tang-kha-nang-luu-thong-cho-cac-truc-duong-ven-de-song-Hong.html Tăng khả năng lưu thông cho các trục đường ven đê sông Hồng Các báo viết về Tài chính ngày 20/02/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3297/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-20022014.html Các báo viết về Tài chính ngày 20/02/2014 Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3296/Hoi-nghi-Thu-truong-Tai-chinh-cac-nen-kinh-te-thanh-vien-APEC.html Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên APEC Đề xuất Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3295/De-xuat-Quy-che-quan-ly-tai-chinh-cua-Tap-doan-Dau-khi-Viet-Nam.html Đề xuất Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 600 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội được tập huấn nộp thuế điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3293/600-doanh-nghiep-tren-dia-ban-Ha-Noi-duoc-tap-huan-nop-thue-dien-tu.html 600 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội được tập huấn nộp thuế điện tử Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết cho phép DNNN thoái vốn dưới mệnh giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3292/Chinh-phu-se-ban-hanh-Nghi-quyet-cho-phep-DNNN-thoai-von-duoi-menh-gia.html Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết cho phép DNNN thoái vốn dưới mệnh giá Bộ trưởng Đinh La Thăng: Còn nhiều DNNN thì còn đau đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3291/Bo-truong-Dinh-La-Thang--Con-nhieu-DNNN-thi-con-dau-dau.html Bộ trưởng Đinh La Thăng: Còn nhiều DNNN thì còn đau đầu Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3290/Trien-khai-nhiem-vu-tai-co-cau-DNNN-2014-2015.html Triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN 2014-2015 Thêm chế độ bồi dưỡng cho Thanh tra chuyên ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3288/Them-che-do-boi-duong-cho-Thanh-tra-chuyen-nganh.html Thêm chế độ bồi dưỡng cho Thanh tra chuyên ngành Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp: Phát huy giá trị lịch sử Di tích Nhà máy in tiền Tài chính tại Đồn điền Chi nê http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3286/Thu-truong-Nguyen-Cong-Nghiep--Phat-huy-gia-tri-lich-su-Di-tich-Nha-may-in-tien-Tai-chinh-tai-Don-dien-Chi-ne.html Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp: Phát huy giá trị lịch sử Di tích Nhà máy in tiền Tài chính tại Đồn điền Chi nê Bỏ phương án quy định thời hạn sở hữu chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3285/Bo-phuong-an-quy-dinh-thoi-han-so-huu-chung-cu.html Bỏ phương án quy định thời hạn sở hữu chung cư Hai dự án nhà xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3283/Hai-du-an-nha-xa-hoi-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-mua.html Hai dự án nhà xã hội tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua Sẽ phát hành hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3282/Se-phat-hanh-hon-30.000-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep.html Sẽ phát hành hơn 30.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có rủi ro cao về thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3281/Tang-cuong-quan-ly-thue-doi-voi-cac-DN-co-rui-ro-cao-ve-thue.html Tăng cường quản lý thuế đối với các DN có rủi ro cao về thuế Đề xuất 3 vị trí xây cầu vượt sông Hồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3280/De-xuat-3-vi-tri-xay-cau-vuot-song-Hong.html Đề xuất 3 vị trí xây cầu vượt sông Hồng Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3279/Huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-2013.html Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2013 Bí thư Hà Nội nói về lập bộ máy hai quận mới Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3277/Bi-thu-Ha-Noi-noi-ve-lap-bo-may-hai-quan-moi-Tu-Liem.html Bí thư Hà Nội nói về lập bộ máy hai quận mới Từ Liêm Hỗ trợ 44,8 tỷ đồng khắc phục thiệt hại dịch bệnh đối với tôm tại Sóc Trăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3274/Ho-tro-44,8-ty-dong-khac-phuc-thiet-hai-dich-benh-doi-voi-tom-tai-Soc-Trang.html Hỗ trợ 44,8 tỷ đồng khắc phục thiệt hại dịch bệnh đối với tôm tại Sóc Trăng Hà Nội: Nộp tờ khai theo mẫu mới từ kỳ khai thuế tháng 1 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3273/Ha-Noi--Nop-to-khai-theo-mau-moi-tu-ky-khai-thue-thang-1.html Hà Nội: Nộp tờ khai theo mẫu mới từ kỳ khai thuế tháng 1 Tiền vào ngân hàng ầm ầm sau Tết, liên ngân hàng “ế ẩm” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3272/Tien-vao-ngan-hang-am-am-sau-Tet,-lien-ngan-hang-“e-am”.html Tiền vào ngân hàng ầm ầm sau Tết, liên ngân hàng “ế ẩm” Sở Nội vụ sẽ kiểm tra đột xuất các sở, ban, ngành Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3270/So-Noi-vu-se-kiem-tra-dot-xuat-cac-so,-ban,-nganh-Ha-Noi.html Sở Nội vụ sẽ kiểm tra đột xuất các sở, ban, ngành Hà Nội Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3268/Giao-ke-hoach-von-trai-phieu-Chinh-phu-xay-dung-nong-thon-moi.html Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng nông thôn mới Việt Nam sắp xây cầu vượt biển lớn nhất Đông Nam Á http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3266/Viet-Nam-sap-xay-cau-vuot-bien-lon-nhat-Dong-Nam-A.html Việt Nam sắp xây cầu vượt biển lớn nhất Đông Nam Á Thông xe cây cầu lớn nhất Thủ đô vào tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3265/Thong-xe-cay-cau-lon-nhat-Thu-do-vao-thang-10.html Thông xe cây cầu lớn nhất Thủ đô vào tháng 10 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3263/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-tham-Khu-cong-nghiep-ho-tro-Nam-Ha-Noi.html Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3262/Huong-dan-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2013.html Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 Điều chỉnh điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3261/Dieu-chinh-dieu-kien-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi.html Điều chỉnh điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới Thực hiện dự toán NSNN tháng đầu năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3260/Thuc-hien-du-toan-NSNN-thang-dau-nam-2014.html Thực hiện dự toán NSNN tháng đầu năm 2014 Chính sách tỷ giá năm 2014: Vẫn còn những thách thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3259/Chinh-sach-ty-gia-nam-2014--Van-con-nhung-thach-thuc.html Chính sách tỷ giá năm 2014: Vẫn còn những thách thức Nộp phạt cho CSGT: Áp dụng ở miền núi, biên giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3258/Nop-phat-cho-CSGT--Ap-dung-o-mien-nui,-bien-gioi.html Nộp phạt cho CSGT: Áp dụng ở miền núi, biên giới Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng cục Thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3257/Pho-Chu-tich-Quoc-hoi-lam-viec-voi-Tong-cuc-Thue.html Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng cục Thuế Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Phải tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3256/Thu-tuong-Chinh-phu-Nguyen-Tan-Dung--Phai-ton-trong-cac-quy-luat-cua-kinh-te-thi-truong-trong-nen-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-XHCN.html Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Phải tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Giảm giá dầu diesel, giữ nguyên mức giá bán các mặt hàng xăng, dầu còn lại như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3255/Giam-gia-dau-diesel,-giu-nguyen-muc-gia-ban-cac-mat-hang-xang,-dau-con-lai-nhu-hien-hanh.html Giảm giá dầu diesel, giữ nguyên mức giá bán các mặt hàng xăng, dầu còn lại như hiện hành Thêm chức năng điều hành tỷ giá cho Vụ Chính sách Tiền tệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3254/Them-chuc-nang-dieu-hanh-ty-gia-cho-Vu-Chinh-sach-Tien-te.html Thêm chức năng điều hành tỷ giá cho Vụ Chính sách Tiền tệ Chính phủ yêu cầu tiếp tục gỡ khó cho bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3250/Chinh-phu-yeu-cau-tiep-tuc-go-kho-cho-bat-dong-san.html Chính phủ yêu cầu tiếp tục gỡ khó cho bất động sản Tái cơ cấu DNNN: Không có ngoại lệ cho "gà đẻ trứng vàng" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3249/Tai-co-cau-DNNN--Khong-co-ngoai-le-cho-ga-de-trung-vang.html Tái cơ cấu DNNN: Không có ngoại lệ cho "gà đẻ trứng vàng" Tăng trưởng kinh tế TPHCM năm 2014 - Chậm nhưng chắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3247/Tang-truong-kinh-te-TPHCM-nam-2014---Cham-nhung-chac.html Tăng trưởng kinh tế TPHCM năm 2014 - Chậm nhưng chắc Hành động vì niềm tin của người dân và doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3246/Hanh-dong-vi-niem-tin-cua-nguoi-dan-va-doanh-nghiep.html Hành động vì niềm tin của người dân và doanh nghiệp Chuyên gia ngành ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu đã khẳng định như vậy và cho rằng, cùng đó, tỷ giá có thể điều chỉnh ở mức 3%. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3245/Chuyen-gia-nganh-ngan-hang,-TS-Nguyen-Tri-Hieu-da-khang-dinh-nhu-vay-va-cho-rang,-cung-do,-ty-gia-co-the-dieu-chinh-o-muc-3per..html Chuyên gia ngành ngân hàng, TS Nguyễn Trí Hiếu đã khẳng định như vậy và cho rằng, cùng đó, tỷ giá có thể điều chỉnh ở mức 3%. Hà Nội: Xây mới các công trình hai bên đường Xuân Thủy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3244/Ha-Noi--Xay-moi-cac-cong-trinh-hai-ben-duong-Xuan-Thuy.html Hà Nội: Xây mới các công trình hai bên đường Xuân Thủy Tín hiệu tích cực từ chương trình bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3241/Tin-hieu-tich-cuc-tu-chuong-trinh-binh-on-gia.html Tín hiệu tích cực từ chương trình bình ổn giá Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3240/Thu-tuong-chi-dao-thi-diem-xe-dap-cong-cong-tai-5-thanh-pho.html Thủ tướng chỉ đạo thí điểm xe đạp công cộng tại 5 thành phố Thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN: Thành công năm 2013 tạo niềm tin cho năm bản lề 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3238/Thuc-hien-nhiem-vu-Tai-chinh-NSNN--Thanh-cong-nam-2013-tao-niem-tin-cho-nam-ban-le-2014.html Thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN: Thành công năm 2013 tạo niềm tin cho năm bản lề 2014 Hà Nội: Khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3237/Ha-Noi--Khoi-day-suc-dan,-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi.html Hà Nội: Khơi dậy sức dân, chung tay xây dựng nông thôn mới “Lấp lánh” những ngôi sao của công nghiệp Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3236/“Lap-lanh”-nhung-ngoi-sao-cua-cong-nghiep-Thu-do.html “Lấp lánh” những ngôi sao của công nghiệp Thủ đô Khai hội Chùa Hương 2014: Đông nhưng không lộn xộn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3235/Khai-hoi-Chua-Huong-2014--Dong-nhung-khong-lon-xon.html Khai hội Chùa Hương 2014: Đông nhưng không lộn xộn Cam kết đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3234/Cam-ket-day-nhanh-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Cam kết đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Nhiều mặt hàng giảm giá sau Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3233/Nhieu-mat-hang-giam-gia-sau-Tet.html Nhiều mặt hàng giảm giá sau Tết Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3230/Kinh-te-Viet-Nam-2014--Dot-pha-the-che,-chap-nhan-canh-tranh.html Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh Hà Nội xây 3 nhà máy xử lí nước thải dọc sông Nhuệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3229/Ha-Noi-xay-3-nha-may-xu-li-nuoc-thai-doc-song-Nhue.html Hà Nội xây 3 nhà máy xử lí nước thải dọc sông Nhuệ Tăng cường quản lý việc lưu thông, sử dụng tiền lẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3228/Tang-cuong-quan-ly-viec-luu-thong,-su-dung-tien-le.html Tăng cường quản lý việc lưu thông, sử dụng tiền lẻ Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3227/Bo-Tai-chinh-cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-nganh-Tai-chinh-nam-2013.html Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013 Năm 2014, đồng tiền Việt Nam sẽ ra sao? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3226/Nam-2014,-dong-tien-Viet-Nam-se-ra-sao.html Năm 2014, đồng tiền Việt Nam sẽ ra sao? Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Vững tin để bước tới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3223/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung--Vung-tin-de-buoc-toi.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng: Vững tin để bước tới Giá lúa, gạo giảm trước tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3222/Gia-lua,-gao-giam-truoc-tet.html Giá lúa, gạo giảm trước tết Hà Nội yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư trong KĐT Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3221/Ha-Noi-yeu-cau-thuc-hien-cac-du-an-dau-tu-trong-KDT-Tay-Ho-Tay.html Hà Nội yêu cầu thực hiện các dự án đầu tư trong KĐT Tây Hồ Tây Tháng 1, CPI cả nước tăng 0,69% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3220/Thang-1,-CPI-ca-nuoc-tang-0,69per.html Tháng 1, CPI cả nước tăng 0,69% Hà Nội tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3219/Ha-Noi-tang-cuong-thuc-hien-cac-bien-phap-nham-kiem-soat-lam-phat.html Hà Nội tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3217/Toan-nganh-Tai-chinh-quyet-tam-hoan-thanh-7-nhiem-vu-trong-tam-trong-nam-2014.html Toàn ngành Tài chính quyết tâm hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 Cả nước sẽ rực sáng pháo hoa đêm Giao thừa Tết Giáp Ngọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3216/Ca-nuoc-se-ruc-sang-phao-hoa-dem-Giao-thua-Tet-Giap-Ngo.html Cả nước sẽ rực sáng pháo hoa đêm Giao thừa Tết Giáp Ngọ Sau Tết, kiểm tra hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3215/Sau-Tet,-kiem-tra-hang-loat-du-an-nha-o-xa-hoi-tai-Ha-Noi.html Sau Tết, kiểm tra hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội Hà Nội phê chuẩn hàng loạt nhân sự các quận, huyện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3214/Ha-Noi-phe-chuan-hang-loat-nhan-su-cac-quan,-huyen.html Hà Nội phê chuẩn hàng loạt nhân sự các quận, huyện Tăng cường các biện pháp kiểm soát lạm phát tại địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3211/Tang-cuong-cac-bien-phap-kiem-soat-lam-phat-tai-dia-phuong.html Tăng cường các biện pháp kiểm soát lạm phát tại địa phương Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3210/Kinh-te-Viet-Nam-2014--Dot-pha-the-che,-chap-nhan-canh-tranh.html Kinh tế Việt Nam 2014: Đột phá thể chế, chấp nhận cạnh tranh Càng chần chừ thoái vốn, càng nguy hiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3209/Cang-chan-chu-thoai-von,-cang-nguy-hiem.html Càng chần chừ thoái vốn, càng nguy hiểm Tháng Tết: CPI 2 "đầu tàu" kinh tế chỉ nhích nhẹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3208/Thang-Tet--CPI-2-dau-tau-kinh-te-chi-nhich-nhe.html Tháng Tết: CPI 2 "đầu tàu" kinh tế chỉ nhích nhẹ Thủ tướng làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3207/Thu-tuong-lam-viec-voi-nhom-chuyen-gia-tu-van.html Thủ tướng làm việc với nhóm chuyên gia tư vấn Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát năm 2014 tại địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3205/Tang-cuong-chi-dao-thuc-hien-cac-bien-phap-nham-kiem-soat-lam-phat-nam-2014-tai-dia-phuong.html Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát năm 2014 tại địa phương Sáng nay, khởi công “siêu” dự án Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3204/Sang-nay,-khoi-cong-“sieu”-du-an-Tay-Ho-Tay.html Sáng nay, khởi công “siêu” dự án Tây Hồ Tây Nhân tố quyết định thành công của Ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3203/Nhan-to-quyet-dinh-thanh-cong-cua-Ban-Kinh-te-Trung-uong.html Nhân tố quyết định thành công của Ban Kinh tế Trung ương Bộ Tài chính sẽ giải quyết tranh chấp về vay nợ quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3201/Bo-Tai-chinh-se-giai-quyet-tranh-chap-ve-vay-no-quoc-te.html Bộ Tài chính sẽ giải quyết tranh chấp về vay nợ quốc tế Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón tết Nguyên đán 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3200/Thu-tuong-Chinh-phu-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-chuan-bi-don-tet-Nguyen-dan-2014.html Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón tết Nguyên đán 2014 Đô thị hóa có tác động tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3199/Do-thi-hoa-co-tac-dong-tich-cuc.html Đô thị hóa có tác động tích cực Hà Nội đi Thái Nguyên chỉ còn mất hơn 1 giờ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3198/Ha-Noi-di-Thai-Nguyen-chi-con-mat-hon-1-gio.html Hà Nội đi Thái Nguyên chỉ còn mất hơn 1 giờ Mục tiêu giảm lãi suất cho vay năm 2014 của NHNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3197/Muc-tieu-giam-lai-suat-cho-vay-nam-2014-cua-NHNN.html Mục tiêu giảm lãi suất cho vay năm 2014 của NHNN Kinh tế thế giới tác động tích cực tới Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3193/Kinh-te-the-gioi-tac-dong-tich-cuc-toi-Viet-Nam.html Kinh tế thế giới tác động tích cực tới Việt Nam Chính sách tiền tệ năm 2014 có gì mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3192/Chinh-sach-tien-te-nam-2014-co-gi-moi.html Chính sách tiền tệ năm 2014 có gì mới Hà Nội tổ chức 47 chợ hoa Xuân Giáp Ngọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3191/Ha-Noi-to-chuc-47-cho-hoa-Xuan-Giap-Ngo.html Hà Nội tổ chức 47 chợ hoa Xuân Giáp Ngọ Truy thu thuế hơn 1.613 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3190/Truy-thu-thue-hon-1.613-ty-dong-qua-kiem-tra-sau-thong-quan.html Truy thu thuế hơn 1.613 tỷ đồng qua kiểm tra sau thông quan Nghiêm cấm tăng giá cước tàu xe dịp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3189/Nghiem-cam-tang-gia-cuoc-tau-xe-dip-Tet.html Nghiêm cấm tăng giá cước tàu xe dịp Tết Không được nâng bội chi nữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3187/Khong-duoc-nang-boi-chi-nua.html Không được nâng bội chi nữa Các báo viết về Tài chính ngày 16/01/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3186/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-16012014.html Các báo viết về Tài chính ngày 16/01/2014 Ngành Thuế quyết tâm vượt dự toán thu ngân sách năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3185/Nganh-Thue-quyet-tam-vuot-du-toan-thu-ngan-sach-nam-2014.html Ngành Thuế quyết tâm vượt dự toán thu ngân sách năm 2014 Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3184/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-ban-doi-voi-cac-mat-hang-xang,-dau-nhu-hien-hanh.html Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành Thuế tăng thu trong năm 2014 khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3181/Thue--tang-thu-trong-nam-2014-kho-khan.html Thuế tăng thu trong năm 2014 khó khăn Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3177/Bo-nhiem-lai-Thu-truong-Bo-Tai-chinh.html Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tài chính “Cải cách và hợp tác tài chính cùng nhau phát triển” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3176/“Cai-cach-va-hop-tac-tai-chinh-cung-nhau-phat-trien”.html “Cải cách và hợp tác tài chính cùng nhau phát triển” Hà Nội: Chuyển chợ Nhà Xanh sang địa điểm mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3175/Ha-Noi--Chuyen-cho-Nha-Xanh-sang-dia-diem-moi.html Hà Nội: Chuyển chợ Nhà Xanh sang địa điểm mới Đề xuất mới về xây dựng khung giá đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3174/De-xuat-moi-ve-xay-dung-khung-gia-dat.html Đề xuất mới về xây dựng khung giá đất SCIC đã bán vốn thành công tại 580 DN, thu về cho Nhà nước trên 4.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3173/SCIC-da-ban-von-thanh-cong-tai-580-DN,-thu-ve-cho-Nha-nuoc-tren-4.000-ty-dong.html SCIC đã bán vốn thành công tại 580 DN, thu về cho Nhà nước trên 4.000 tỷ đồng Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lạc quan về triển vọng 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3172/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-lac-quan-ve-trien-vong-2014.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương lạc quan về triển vọng 2014 KBNN Hà Nội: Kiểm soát chặt chi xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3171/KBNN-Ha-Noi--Kiem-soat-chat-chi-xay-dung-co-ban.html KBNN Hà Nội: Kiểm soát chặt chi xây dựng cơ bản Đến 2015, cổ phần hóa khoảng 500/1.069 doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3170/Den-2015,-co-phan-hoa-khoang-5001.069-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Đến 2015, cổ phần hóa khoảng 500/1.069 doanh nghiệp nhà nước Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 169 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3166/Quy-Binh-on-gia-xang-dau-con-du-hon-169-ty-dong.html Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 169 tỷ đồng Hải quan Hà Nội: “Điểm sáng” thu hồi nợ đọng thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3165/Hai-quan-Ha-Noi--“Diem-sang”-thu-hoi-no-dong-thue.html Hải quan Hà Nội: “Điểm sáng” thu hồi nợ đọng thuế Các báo viết về Tài chính ngày 13/01/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3164/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-13012014.html Các báo viết về Tài chính ngày 13/01/2014 Năm 2014, ngành Tài chính tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3163/Nam-2014,-nganh-Tai-chinh-tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-thong-tin-tuyen-truyen.html Năm 2014, ngành Tài chính tăng cường công tác phối hợp thông tin tuyên truyền Hà Nội tặng Phnom Penh 2 triệu USD xây trường học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3162/Ha-Noi-tang-Phnom-Penh-2-trieu-USD-xay-truong-hoc.html Hà Nội tặng Phnom Penh 2 triệu USD xây trường học Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3160/Quy-trinh-tham-tra-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-doi-voi-cac-du-an-su-dung-von-ngan-sach-nha-nuoc.html Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Các báo viết về Tài chính ngày 10/01/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3159/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-10012013.html Các báo viết về Tài chính ngày 10/01/2013 Vietnam Airlines bị cạnh tranh quyết liệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3158/Vietnam-Airlines-bi-canh-tranh-quyet-liet.html Vietnam Airlines bị cạnh tranh quyết liệt Phó Thủ tướng CHDCND Lào tọa đàm với Bộ Tài chính Việt Nam về chính sách kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3157/Pho-Thu-tuong-CHDCND-Lao-toa-dam-voi-Bo-Tai-chinh-Viet-Nam-ve-chinh-sach-kinh-te-vi-mo.html Phó Thủ tướng CHDCND Lào tọa đàm với Bộ Tài chính Việt Nam về chính sách kinh tế vĩ mô Siêu dự án Hồ Tây-Ba Vì hơn 60.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3156/Sieu-du-an-Ho-Tay-Ba-Vi-hon-60.000-ty-dong.html Siêu dự án Hồ Tây-Ba Vì hơn 60.000 tỷ đồng Bộ máy của hai quận mới sẽ đi vào hoạt động hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3154/Bo-may-cua-hai-quan-moi-se-di-vao-hoat-dong-hieu-qua.html Bộ máy của hai quận mới sẽ đi vào hoạt động hiệu quả Các ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu rút tiền tại ATM dịp giáp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3152/Cac-ngan-hang-phai-dap-ung-nhu-cau-rut-tien-tai-ATM-dip-giap-Tet.html Các ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu rút tiền tại ATM dịp giáp Tết Khởi động siêu dự án đường sắt đô thị 60.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3151/Khoi-dong-sieu-du-an-duong-sat-do-thi-60.000-ty-dong.html Khởi động siêu dự án đường sắt đô thị 60.000 tỷ đồng Ban Kinh tế Trung ương: “Vừa chạy vừa xếp hàng” vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3149/Ban-Kinh-te-Trung-uong--“Vua-chay-vua-xep-hang”-van-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu.html Ban Kinh tế Trung ương: “Vừa chạy vừa xếp hàng” vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cuộc so kè quyết liệt giữa Vietnam Airlines và VietJetAir http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3147/Cuoc-so-ke-quyet-liet-giua-Vietnam-Airlines-va-VietJetAir.html Cuộc so kè quyết liệt giữa Vietnam Airlines và VietJetAir Chợ, siêu thị đông nhưng người dân vẫn chưa sắm tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3146/Cho,-sieu-thi-dong-nhung-nguoi-dan-van-chua-sam-tet.html Chợ, siêu thị đông nhưng người dân vẫn chưa sắm tết 3.000 doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Lao Bảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3145/3.000-doanh-nghiep-dau-tu-vao-khu-kinh-te-Lao-Bao.html 3.000 doanh nghiệp đầu tư vào khu kinh tế Lao Bảo Thị trường văn phòng Hà Nội: Xu hướng dịch chuyển vùng ven http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3143/Thi-truong-van-phong-Ha-Noi--Xu-huong-dich-chuyen-vung-ven.html Thị trường văn phòng Hà Nội: Xu hướng dịch chuyển vùng ven Nghị quyết 01/NQ-CP: Những giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3140/Nghi-quyet-01NQ-CP--Nhung-giai-phap-chu-yeu-phat-trien-KT-XH-nam-2014.html Nghị quyết 01/NQ-CP: Những giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2014 Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3139/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-1-nam-2014.html Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 1 năm 2014 Năm 2014: Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xuống còn 5%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3138/Nam-2014--Giam-lai-suat-cho-vay-ho-tro-nha-o-xuong-con-5pernam.html Năm 2014: Giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xuống còn 5%/năm Hà Nội giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3137/Ha-Noi-giai-the-Van-phong-Ban-Chi-dao-phong-chong-tham-nhung.html Hà Nội giải thể Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Năm 2014: Kỳ vọng phục hồi niềm tin thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3136/Nam-2014--Ky-vong-phuc-hoi-niem-tin-thi-truong.html Năm 2014: Kỳ vọng phục hồi niềm tin thị trường Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng Năm Mới - Xuân Giáp Ngọ 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3134/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-gui-thu-chuc-mung-Nam-Moi---Xuan-Giap-Ngo-2014.html Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng Năm Mới - Xuân Giáp Ngọ 2014 Hà Nội yêu cầu xử lý việc đặt tên đường toàn… ký tự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3133/Ha-Noi-yeu-cau-xu-ly-viec-dat-ten-duong-toan…-ky-tu.html Hà Nội yêu cầu xử lý việc đặt tên đường toàn… ký tự Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm 2014: Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3132/Phien-giao-dich-chung-khoan-dau-tien-trong-nam-2014--Nhung-tin-hieu-tich-cuc-cua-nen-kinh-te.html Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm 2014: Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Cả nước có 1275 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3131/Ca-nuoc-co-1275-du-an-moi-duoc-cap-Giay-chung-nhan-dau-tu-nam-2013.html Cả nước có 1275 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2013 Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3130/Thong-diep-nam-moi-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung.html Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “Ngành Tài chính tập trung thu NSNN đạt kế hoạch ngay từ đầu năm 2014” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3127/“Nganh-Tai-chinh-tap-trung-thu-NSNN-dat-ke-hoach-ngay-tu-dau-nam-2014”.html “Ngành Tài chính tập trung thu NSNN đạt kế hoạch ngay từ đầu năm 2014” Bổ nhiệm 5 phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3126/Bo-nhiem-5-pho-truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong.html Bổ nhiệm 5 phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Giá vàng giảm tiếp tục giảm còn 34,77 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3125/Gia-vang-giam-tiep-tuc-giam-con-34,77-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm tiếp tục giảm còn 34,77 triệu đồng/lượng Các báo viết về Tài chính ngày 31/12/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3124/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-31122013.html Các báo viết về Tài chính ngày 31/12/2013 10 sự kiện công tác thuế nổi bật năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3123/10-su-kien-cong-tac-thue-noi-bat-nam-2013.html 10 sự kiện công tác thuế nổi bật năm 2013 Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3120/Bo-Tai-chinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2014.html Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2014 Tết Dương lịch, Hà Nội có thể lạnh 8 độ C http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3116/Tet-Duong-lich,-Ha-Noi-co-the-lanh-8-do-C.html Tết Dương lịch, Hà Nội có thể lạnh 8 độ C Thêm nhiều cục Thuế địa phương về đích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3115/Them-nhieu-cuc-Thue-dia-phuong-ve-dich.html Thêm nhiều cục Thuế địa phương về đích Bức tranh tài chính – ngân sách 2013: Những điểm sáng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3114/Buc-tranh-tai-chinh-–-ngan-sach-2013--Nhung-diem-sang.html Bức tranh tài chính – ngân sách 2013: Những điểm sáng Chính thức tách Từ Liêm thành 2 quận http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3113/Chinh-thuc-tach-Tu-Liem-thanh-2-quan.html Chính thức tách Từ Liêm thành 2 quận Ngân hàng Nhà nước sẽ “mềm mại” với Thông tư 02 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3112/Ngan-hang-Nha-nuoc-se-“mem-mai”-voi-Thong-tu-02.html Ngân hàng Nhà nước sẽ “mềm mại” với Thông tư 02 Ngành DTNN cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3111/Nganh-DTNN-can-quyet-liet-xay-dung,-hoan-thien-co-che-chinh-sach.html Ngành DTNN cần quyết liệt xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách Tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3110/Tai-san-cac-du-an-su-dung-von-nha-nuoc-phai-duoc-quan-ly,-su-dung-dung-quy-dinh-cua-phap-luat.html Tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước phải được quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật Cuối 2015 khai thác tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3109/Cuoi-2015-khai-thac-tuyen-duong-sat-do-thi-dau-tien-cua-Ha-Noi.html Cuối 2015 khai thác tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Giáp Ngọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3108/Dap-ung-du-nhu-cau-tien-mat-trong-dip-Tet-Giap-Ngo.html Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Giáp Ngọ Ô tô dung tích lớn sẽ bị đánh thuế cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3107/O-to-dung-tich-lon-se-bi-danh-thue-cao.html Ô tô dung tích lớn sẽ bị đánh thuế cao 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3106/10-su-kien-quoc-te-noi-bat-nam-2013.html 10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2013 Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu DN 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện CPH http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3105/Bo-Tai-chinh-huong-dan-tai-co-cau-DN-100per-von-Nha-nuoc-khong-du-dieu-kien-CPH.html Bộ Tài chính hướng dẫn tái cơ cấu DN 100% vốn Nhà nước không đủ điều kiện CPH Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3104/Ha-Noi-thu-ngan-sach-vuot-du-toan.html Hà Nội thu ngân sách vượt dự toán Bộ Tài chính: Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3103/Bo-Tai-chinh--To-chuc-thuc-hien-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014.html Bộ Tài chính: Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3102/Quy-dinh-chuc-nang,-nhiem-vu,-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Tai-chinh.html Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Hạn chế in mới, đưa tiền lẻ cũ ra lưu thông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3101/Han-che-in-moi,-dua-tien-le-cu-ra-luu-thong.html Hạn chế in mới, đưa tiền lẻ cũ ra lưu thông Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và định hướng công tác năm 2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức sáng ngày 23/12/2013 tại trụ sở Bộ Tài chính. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3100/Day-la-mot-trong-nhung-y-kien-chi-dao-cua-Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Truong-Chi-Trung-tai-Hoi-nghi-Tong-ket-cong-tac-nam-2013-va-dinh-huong-cong-tac-nam-2014-cua-Vu-Hop-tac-Quoc-te-duoc-to-chuc-sang-ngay-23122013-tai-tru-so-Bo-Tai-chinh..html Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và định hướng công tác năm 2014 của Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức sáng ngày 23/12/2013 tại trụ sở Bộ Tài chính. “Sớm xây dựng CSDL về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế của ngành Tài chính” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3099/“Som-xay-dung-CSDL-ve-hoat-dong-hop-tac-tai-chinh-quoc-te-cua-nganh-Tai-chinh”.html “Sớm xây dựng CSDL về hoạt động hợp tác tài chính quốc tế của ngành Tài chính” Kho bạc Nhà nước hoàn thành đóng gói hợp đồng TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3098/Kho-bac-Nha-nuoc-hoan-thanh-dong-goi-hop-dong-TABMIS.html Kho bạc Nhà nước hoàn thành đóng gói hợp đồng TABMIS Chính thức khai trương khu vui chơi, giải trí ngầm quy mô hàng đầu Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3097/Chinh-thuc-khai-truong-khu-vui-choi,-giai-tri-ngam-quy-mo-hang-dau-Viet-Nam.html Chính thức khai trương khu vui chơi, giải trí ngầm quy mô hàng đầu Việt Nam Hôm nay, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3094/Hom-nay,-Chinh-phu-hop-truc-tuyen-voi-cac-dia-phuong.html Hôm nay, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương Sắp giảm tiếp thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3093/Sap-giam-tiep-thue-nhap-khau-nhieu-loai-oto.html Sắp giảm tiếp thuế nhập khẩu nhiều loại ôtô Những con số ấn tượng từ Chương trình nhà ở 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3092/Nhung-con-so-an-tuong-tu-Chuong-trinh-nha-o-2013.html Những con số ấn tượng từ Chương trình nhà ở 2013 Sáng đầu tuần, vàng giao dịch ở mức 35,25 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3091/Sang-dau-tuan,-vang-giao-dich-o-muc-35,25-trieu-dongluong.html Sáng đầu tuần, vàng giao dịch ở mức 35,25 triệu đồng/lượng CPI năm 2013 tăng thấp nhất trong 10 năm lại đây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3090/CPI-nam-2013-tang-thap-nhat-trong-10-nam-lai-day.html CPI năm 2013 tăng thấp nhất trong 10 năm lại đây Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ gây sách nhiễu chủ đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3082/Tong-giam-doc-Kho-bac-Nha-nuoc-chi-dao-nghiem-cam-can-bo-gay-sach-nhieu-chu-dau-tu.html Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước chỉ đạo nghiêm cấm cán bộ gây sách nhiễu chủ đầu tư Huy động thành công 170.000 tỷ đồng bù đắp bội chi ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3081/Huy-dong-thanh-cong-170.000-ty-dong-bu-dap-boi-chi-ngan-sach.html Huy động thành công 170.000 tỷ đồng bù đắp bội chi ngân sách 9 giải pháp giám sát tài chính của Trưởng ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3078/9-giai-phap-giam-sat-tai-chinh-cua-Truong-ban-Kinh-te-Trung-uong.html 9 giải pháp giám sát tài chính của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Tiếp tục điều hành tốt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3077/Tiep-tuc-dieu-hanh-tot-chinh-sach-tien-te-de-kiem-soat-lam-phat.html Tiếp tục điều hành tốt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát Liên Bộ Tài chính - Công thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3076/Lien-Bo-Tai-chinh---Cong-thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính - Công thương điều hành giá xăng dầu Hà Nội chấp thuận khởi công 14 dự án nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3075/Ha-Noi-chap-thuan-khoi-cong-14-du-an-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội chấp thuận khởi công 14 dự án nhà ở xã hội Hà Nội: Bàn giao đất sạch cho 5 dự án BT đã hoàn thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3074/Ha-Noi--Ban-giao-dat-sach-cho-5-du-an-BT-da-hoan-thanh.html Hà Nội: Bàn giao đất sạch cho 5 dự án BT đã hoàn thành Năm 2013: KBNN kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 666.268 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3071/Nam-2013--KBNN-kiem-soat-chi-thuong-xuyen-uoc-dat-666.268-ty-dong.html Năm 2013: KBNN kiểm soát chi thường xuyên ước đạt 666.268 tỷ đồng Bộ Tài chính công bố dự toán NSNN năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3070/Bo-Tai-chinh-cong-bo-du-toan-NSNN-nam-2014.html Bộ Tài chính công bố dự toán NSNN năm 2014 Tiếp tục đổi mới chính sách thuê đất đối với doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3069/Tiep-tuc-doi-moi-chinh-sach-thue-dat-doi-voi-doanh-nghiep.html Tiếp tục đổi mới chính sách thuê đất đối với doanh nghiệp Hà Nội "đếm ngược" ngày khai trương khu vui chơi, giải trí trong lòng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3068/Ha-Noi-dem-nguoc-ngay-khai-truong-khu-vui-choi,-giai-tri-trong-long-dat.html Hà Nội "đếm ngược" ngày khai trương khu vui chơi, giải trí trong lòng đất Phối hợp thẩm định, giám sát sử dụng ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3062/Phoi-hop-tham-dinh,-giam-sat-su-dung-ngan-sach.html Phối hợp thẩm định, giám sát sử dụng ngân sách Cục Thuế Hà Nội: Tăng cường làm việc những ngày cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3060/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tang-cuong-lam-viec-nhung-ngay-cuoi-nam.html Cục Thuế Hà Nội: Tăng cường làm việc những ngày cuối năm Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3059/Huong-dan-ve-ke-hoach-du-tru-quoc-gia-va-ngan-sach-nha-nuoc-chi-cho-du-tru-quoc-gia.html Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia Chống thất thoát dữ liệu ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3058/Chong-that-thoat-du-lieu-nganh-Tai-chinh.html Chống thất thoát dữ liệu ngành Tài chính Hà Nội: Sắp đấu giá quỹ đất đối ứng của những dự án BT bị dừng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3057/Ha-Noi--Sap-dau-gia-quy-dat-doi-ung-cua-nhung-du-an-BT-bi-dung.html Hà Nội: Sắp đấu giá quỹ đất đối ứng của những dự án BT bị dừng Cho vay nhà ở xã hội: Đến 30/11 đã giải ngân được hơn 470 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3052/Cho-vay-nha-o-xa-hoi--Den-3011-da-giai-ngan-duoc-hon-470-ty-dong.html Cho vay nhà ở xã hội: Đến 30/11 đã giải ngân được hơn 470 tỷ đồng Học viện Tài chính: Chú trọng liên kết đào tạo quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3051/Hoc-vien-Tai-chinh--Chu-trong-lien-ket-dao-tao-quoc-te.html Học viện Tài chính: Chú trọng liên kết đào tạo quốc tế Các báo viết về Tài chính ngày 13/12/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3050/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-13122013.html Các báo viết về Tài chính ngày 13/12/2013 Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 206/2013/NĐ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3049/Chinh-phu-vua-moi-ban-hanh-Nghi-dinh-so-2062013ND-ve-quan-ly-no-cua-doanh-nghiep-do-nha-nuoc-nam-giu-100per-von-dieu-le..html Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 206/2013/NĐ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chuẩn bị khánh thành 2 cầu vượt trong Ga Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3048/Chuan-bi-khanh-thanh-2-cau-vuot-trong-Ga-Ha-Noi.html Chuẩn bị khánh thành 2 cầu vượt trong Ga Hà Nội Hà Nội chuyển đổi 12 dự án nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3047/Ha-Noi-chuyen-doi-12-du-an-nha-o.html Hà Nội chuyển đổi 12 dự án nhà ở "Minh bạch hệ thống pháp luật về chứng khoán sẽ góp phần quan trọng để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đầu tư" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3046/Minh-bach-he-thong-phap-luat-ve-chung-khoan-se-gop-phan-quan-trong-de-cac-to-chuc,-ca-nhan-tich-cuc-tham-gia-dau-tu.html "Minh bạch hệ thống pháp luật về chứng khoán sẽ góp phần quan trọng để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia đầu tư" Hướng đi mới cho tái cấu trúc thị trường tài chính năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3045/Huong-di-moi-cho-tai-cau-truc-thi-truong-tai-chinh-nam-2014.html Hướng đi mới cho tái cấu trúc thị trường tài chính năm 2014 Giá đất TP.HCM năm 2014 tối đa 81 triệu/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3038/Gia-dat-TP.HCM-nam-2014-toi-da-81-trieum2.html Giá đất TP.HCM năm 2014 tối đa 81 triệu/m2 Huyện Hoài Đức có 4 xã cơ bản đạt nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3037/Huyen-Hoai-Duc-co-4-xa-co-ban-dat-nong-thon-moi.html Huyện Hoài Đức có 4 xã cơ bản đạt nông thôn mới Tạo đà cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3036/Tao-da-cho-doanh-nghiep-Thu-do-phat-trien.html Tạo đà cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển Hà Nội: Dồi dào hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3035/Ha-Noi--Doi-dao-hang-hoa-phuc-vu-Tet-Nguyen-dan.html Hà Nội: Dồi dào hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3033/Hoan-thien-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-san.html Hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công sản Quận Tây Hồ sẽ có công viên cây xanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3032/Quan-Tay-Ho-se-co-cong-vien-cay-xanh.html Quận Tây Hồ sẽ có công viên cây xanh Thoái vốn: Cơ hội ba bên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3031/Thoai-von--Co-hoi-ba-ben.html Thoái vốn: Cơ hội ba bên Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính để phục vụ nhân dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3030/Thuc-hien-nghiem-ky-cuong-hanh-chinh-de-phuc-vu-nhan-dan.html Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính để phục vụ nhân dân Lo ngại sức ép tăng giá trong tháng 12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3029/Lo-ngai-suc-ep-tang-gia-trong-thang-12.html Lo ngại sức ép tăng giá trong tháng 12 Các báo viết về Tài chính ngày 09/12/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3028/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-09122013.html Các báo viết về Tài chính ngày 09/12/2013 Cổ phần hóa 500 doanh nghiệp trong năm 2014 - 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3027/Co-phan-hoa-500-doanh-nghiep-trong-nam-2014---2015.html Cổ phần hóa 500 doanh nghiệp trong năm 2014 - 2015 Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3026/Day-manh-tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-va-ngan-hang.html Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng HĐND TP Hà Nội giải quyết nợ xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3025/HDND-TP-Ha-Noi-giai-quyet-no-xay-dung-co-ban.html HĐND TP Hà Nội giải quyết nợ xây dựng cơ bản Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3024/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu Hà Nội dừng triển khai 4 dự án lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3023/Ha-Noi-dung-trien-khai-4-du-an-lon.html Hà Nội dừng triển khai 4 dự án lớn Dự thảo nghị định nâng tuổi nghỉ hưu cho cấp quản lý: Chỉ nới tuổi nghỉ hưu với khoảng 600 nữ lãnh đạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3020/Du-thao-nghi-dinh-nang-tuoi-nghi-huu-cho-cap-quan-ly--Chi-noi-tuoi-nghi-huu-voi-khoang-600-nu-lanh-dao.html Dự thảo nghị định nâng tuổi nghỉ hưu cho cấp quản lý: Chỉ nới tuổi nghỉ hưu với khoảng 600 nữ lãnh đạo Bộ Tài chính: Phối hợp xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Tp. Đà Nẵng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3018/Bo-Tai-chinh--Phoi-hop-xay-dung-co-che-tai-chinh-dac-thu-cho-Tp.-Da-Nang.html Bộ Tài chính: Phối hợp xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho Tp. Đà Nẵng Hiệu ứng tách quận Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3017/Hieu-ung-tach-quan-Tu-Liem.html Hiệu ứng tách quận Từ Liêm Tái cấu trúc đầu tư công, phải áp luật chơi thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3016/Tai-cau-truc-dau-tu-cong,-phai-ap-luat-choi-thi-truong.html Tái cấu trúc đầu tư công, phải áp luật chơi thị trường Quy định mới về bồi thường tái định cư khi thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3015/Quy-dinh-moi-ve-boi-thuong-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat.html Quy định mới về bồi thường tái định cư khi thu hồi đất Lẽ ra phải thu sớm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3013/Le-ra-phai-thu-som.html Lẽ ra phải thu sớm Giá vàng giảm còn 35,2 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3012/Gia-vang-giam-con-35,2-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm còn 35,2 triệu đồng/lượng Chi tiết lập 23 phường mới của hai quận Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3011/Chi-tiet-lap-23-phuong-moi-cua-hai-quan-Tu-Liem.html Chi tiết lập 23 phường mới của hai quận Từ Liêm VPCP họp báo thường kỳ tháng 11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3010/VPCP-hop-bao-thuong-ky-thang-112013.html VPCP họp báo thường kỳ tháng 11/2013 Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XIV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3007/Khai-mac-ky-hop-thu-8-HDND-TP-Ha-Noi-khoa-XIV.html Khai mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XIV Thêm nhiều kênh tài chính hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3006/Them-nhieu-kenh-tai-chinh-ho-tro-hoat-dong-khoa-hoc-va-cong-nghe.html Thêm nhiều kênh tài chính hỗ trợ hoạt động khoa học và công nghệ Tạm dừng thanh toán 1.342 tỷ đồng chi không đúng quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3005/Tam-dung-thanh-toan-1.342-ty-dong-chi-khong-dung-quy-dinh.html Tạm dừng thanh toán 1.342 tỷ đồng chi không đúng quy định Đầu tuần, vàng giảm giá về 35,53 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3004/Dau-tuan,-vang-giam-gia-ve-35,53-trieu-dongluong.html Đầu tuần, vàng giảm giá về 35,53 triệu đồng/lượng Trốn thuế thông qua giá chuyển nhượng: Nhiều thủ đoạn tinh vi đã được nhận diện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3003/Tron-thue-thong-qua-gia-chuyen-nhuong--Nhieu-thu-doan-tinh-vi-da-duoc-nhan-dien.html Trốn thuế thông qua giá chuyển nhượng: Nhiều thủ đoạn tinh vi đã được nhận diện Giá đất, tên đường sẽ được bàn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3002/Gia-dat,-ten-duong-se-duoc-ban-tai-ky-hop-HDND-TP-Ha-Noi.html Giá đất, tên đường sẽ được bàn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội Hà Nội sẽ tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3001/Ha-Noi-se-tach-huyen-Tu-Liem-thanh-2-quan-moi.html Hà Nội sẽ tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí công tác tại Đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/3000/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Nguyen-Huu-Chi-cong-tac-tai-Dao-Truong-Sa-va-Nha-dan-DK1.html Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí công tác tại Đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 Dự thảo Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2999/Du-thao-Hien-phap-da-duoc-Quoc-hoi-thong-qua.html Dự thảo Hiến pháp đã được Quốc hội thông qua Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 81% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2998/Thu-ngan-sach-11-thang-dat-gan-81per-du-toan-nam.html Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 81% dự toán năm Kế toán trưởng đơn vị ngân sách trung ương sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2997/Ke-toan-truong-don-vi-ngan-sach-trung-uong-se-do-Bo-truong-Bo-Tai-chinh-bo-nhiem.html Kế toán trưởng đơn vị ngân sách trung ương sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm Vốn đầu tư thực hiện bằng NSNN đạt 90,6% kế hoạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2996/Von-dau-tu-thuc-hien-bang-NSNN-dat-90,6per-ke-hoach.html Vốn đầu tư thực hiện bằng NSNN đạt 90,6% kế hoạch Đề xuất miễn thuế một số đối tượng trong năm 2013, 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2995/De-xuat-mien-thue-mot-so-doi-tuong-trong-nam-2013,-2014.html Đề xuất miễn thuế một số đối tượng trong năm 2013, 2014 CMND mới có giá trị trong 15 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2994/CMND-moi-co-gia-tri-trong-15-nam.html CMND mới có giá trị trong 15 năm Hà Nội đang xây dựng lại 10 nhà chung cư cũ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2990/Ha-Noi-dang-xay-dung-lai-10-nha-chung-cu-cu.html Hà Nội đang xây dựng lại 10 nhà chung cư cũ 11 tháng, chi 89,5 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2989/11-thang,-chi-89,5-nghin-ty-dong-de-tra-no-va-vien-tro.html 11 tháng, chi 89,5 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ 170.000 tỷ trái phiếu và những băn khoăn của Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2988/170.000-ty-trai-phieu-va-nhung-ban-khoan-cua-Quoc-hoi.html 170.000 tỷ trái phiếu và những băn khoăn của Quốc hội Tháng 11: CPI tăng thấp nhất trong 5 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2986/Thang-11--CPI-tang-thap-nhat-trong-5-nam.html Tháng 11: CPI tăng thấp nhất trong 5 năm Liên Bộ Tài chính-Công thương kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2985/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-kien-tri-thuc-hien-dieu-hanh-gia-xang-dau-theo-co-che-thi-truong-co-quan-ly-cua-Nha-nuoc.html Liên Bộ Tài chính-Công thương kiên trì thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước Hà Nội: Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2984/Ha-Noi--Tang-cuong-phong,-chong-buon-lau-dip-Tet-Nguyen-dan.html Hà Nội: Tăng cường phòng, chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2979/Kinh-te---xa-hoi-tiep-tuc-chuyen-bien-tich-cuc.html Kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực Chính phủ đốc thúc các cơ quan nhà nước dùng văn bản điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2978/Chinh-phu-doc-thuc-cac-co-quan-nha-nuoc-dung-van-ban-dien-tu.html Chính phủ đốc thúc các cơ quan nhà nước dùng văn bản điện tử Lạm phát thấp đừng vội mừng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2977/Lam-phat-thap-dung-voi-mung.html Lạm phát thấp đừng vội mừng Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2976/Day-manh-thuc-hien-ba-dot-pha-chien-luoc.html Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược Hơn 2.800 tỷ đồng xây dựng nút giao trung tâm quận Long Biên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2975/Hon-2.800-ty-dong-xay-dung-nut-giao-trung-tam-quan-Long-Bien.html Hơn 2.800 tỷ đồng xây dựng nút giao trung tâm quận Long Biên Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen 24 cán bộ công an phối hợp xử lý gian lận thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2974/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-tang-Bang-khen-24-can-bo-cong-an-phoi-hop-xu-ly-gian-lan-thue.html Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen 24 cán bộ công an phối hợp xử lý gian lận thuế Ngân hàng chạy nước rút cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2973/Ngan-hang-chay-nuoc-rut-cuoi-nam.html Ngân hàng chạy nước rút cuối năm Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp và làm việc với Hiệp hội ngoại giao nhân dân Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2972/Thu-truong-Tran-Xuan-Ha-tiep-va-lam-viec-voi-Hiep-hoi-ngoai-giao-nhan-dan-Nhat-Ban.html Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp và làm việc với Hiệp hội ngoại giao nhân dân Nhật Bản Sẽ giảm nhiều mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt từ 1/1/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2971/Se-giam-nhieu-muc-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-duong-bo,-duong-sat-tu-112014.html Sẽ giảm nhiều mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt từ 1/1/2014 Nghị định mới về Đại học quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2968/Nghi-dinh-moi-ve-Dai-hoc-quoc-gia.html Nghị định mới về Đại học quốc gia Áp dụng quy định mới về phát hành trái phiếu Chính phủ từ 29/12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2967/Ap-dung-quy-dinh-moi-ve-phat-hanh-trai-phieu-Chinh-phu-tu-2912.html Áp dụng quy định mới về phát hành trái phiếu Chính phủ từ 29/12 Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2966/Tang-cuong-khai-thac-nguon-luc-tai-chinh-tu-dat-dai-va-tai-san-nha-nuoc.html Tăng cường khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai và tài sản nhà nước Chỉ định thầu gói EX-1B dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2965/Chi-dinh-thau-goi-EX-1B-du-an-cao-toc-Ha-Noi---Hai-Phong.html Chỉ định thầu gói EX-1B dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Quy định về đăng ký giá và kê khai giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2964/Quy-dinh-ve-dang-ky-gia-va-ke-khai-gia.html Quy định về đăng ký giá và kê khai giá Sở hữu chung cư có thời hạn, định giá thế nào? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2962/So-huu-chung-cu-co-thoi-han,-dinh-gia-the-nao.html Sở hữu chung cư có thời hạn, định giá thế nào? “Ông lớn” ngành bánh kẹo chuẩn bị hàng Tết 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2961/“Ong-lon”-nganh-banh-keo-chuan-bi-hang-Tet-2014.html “Ông lớn” ngành bánh kẹo chuẩn bị hàng Tết 2014 Lao động đi Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2959/Lao-dong-di-Han-Quoc-phai-ky-quy-100-trieu-dong.html Lao động đi Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng Tăng trưởng tín dụng: Bổ sung lượng hay tăng chất? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2958/Tang-truong-tin-dung--Bo-sung-luong-hay-tang-chat.html Tăng trưởng tín dụng: Bổ sung lượng hay tăng chất? Hà Nội chuẩn bị đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2957/Ha-Noi-chuan-bi-dau-thau-3.000-ty-dong-trai-phieu-xay-dung-Thu-do.html Hà Nội chuẩn bị đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô Hà Nội đề xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ 5 dự án đê điều http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2956/Ha-Noi-de-xuat-ho-tro-kinh-phi-tu-bo-5-du-an-de-dieu.html Hà Nội đề xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ 5 dự án đê điều 6 vị trí mới của Quốc hội đã được thông qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2955/6-vi-tri-moi-cua-Quoc-hoi-da-duoc-thong-qua.html 6 vị trí mới của Quốc hội đã được thông qua NHNN là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2954/NHNN-la-Ngan-hang-Trung-uong-cua-nuoc-CHXHCN-Viet-Nam.html NHNN là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2953/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-gui-thu-chuc-mung-ngay-Nha-giao-Viet-Nam.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam Học viện Tài chính: Cơ sở giáo dục-đào tạo hàng đầu về tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2952/Hoc-vien-Tai-chinh--Co-so-giao-duc-dao-tao-hang-dau-ve-tai-chinh.html Học viện Tài chính: Cơ sở giáo dục-đào tạo hàng đầu về tài chính Hà Nội thành lập 3 trung tâm phát triển cụm công nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2951/Ha-Noi-thanh-lap-3-trung-tam-phat-trien-cum-cong-nghiep.html Hà Nội thành lập 3 trung tâm phát triển cụm công nghiệp Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng DN, thúc đẩy SXKD phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2948/Ha-Noi-tiep-tuc-dong-hanh-cung-DN,-thuc-day-SXKD-phat-trien.html Hà Nội tiếp tục đồng hành cùng DN, thúc đẩy SXKD phát triển Tiếp tục ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2947/Tiep-tuc-on-dinh-vung-chac-kinh-te-vi-mo.html Tiếp tục ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô Việt Nam tiêu thụ hơn 10.000 ô tô trong tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2946/Viet-Nam-tieu-thu-hon-10.000-o-to-trong-thang-10.html Việt Nam tiêu thụ hơn 10.000 ô tô trong tháng 10 Sẽ xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2945/Se-xu-ly-dut-diem-to-chuc-tin-dung-yeu-kem-trong-nam-2013.html Sẽ xử lý dứt điểm tổ chức tín dụng yếu kém trong năm 2013 Chuẩn hóa hệ thống ứng dụng CNTT theo SOA http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2943/Chuan-hoa-he-thong-ung-dung-CNTT-theo-SOA.html Chuẩn hóa hệ thống ứng dụng CNTT theo SOA Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2942/Quoc-hoi-Thong-qua-Nghi-quyet-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-2014.html Quốc hội Thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước 2014 Khánh thành Phòng Truyền thống Học viện Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2941/Khanh-thanh-Phong-Truyen-thong-Hoc-vien-Tai-chinh.html Khánh thành Phòng Truyền thống Học viện Tài chính Lập Ban chỉ đạo phòng chống vi phạm thuế GTGT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2939/Lap-Ban-chi-dao-phong-chong-vi-pham-thue-GTGT.html Lập Ban chỉ đạo phòng chống vi phạm thuế GTGT Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2938/Bo-truong-Tai-chinh-My-den-Viet-Nam.html Bộ trưởng Tài chính Mỹ đến Việt Nam Tăng trưởng 5,8% trong năm tới là khả năng hiện thực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2937/Tang-truong-5,8per-trong-nam-toi-la-kha-nang-hien-thuc.html Tăng trưởng 5,8% trong năm tới là khả năng hiện thực Giá xăng giảm 250 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2936/Gia-xang-giam-250-donglit.html Giá xăng giảm 250 đồng/lít Tổng Cục Thuế và BIDV hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2935/Tong-Cuc-Thue-va-BIDV-hop-tac-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu.html Tổng Cục Thuế và BIDV hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử VAMC tiếp tục phát hành hơn 30 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho SHB http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2934/VAMC-tiep-tuc-phat-hanh-hon-30-ty-dong-trai-phieu-dac-biet-cho-SHB.html VAMC tiếp tục phát hành hơn 30 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt cho SHB Khách sạn JW Marriott “trình làng” tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2933/Khach-san-JW-Marriott-“trinh-lang”-tai-Ha-Noi.html Khách sạn JW Marriott “trình làng” tại Hà Nội Nam Cường hoàn tất xây dựng hàng nghìn căn chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2926/Nam-Cuong-hoan-tat-xay-dung-hang-nghin-can-chung-cu.html Nam Cường hoàn tất xây dựng hàng nghìn căn chung cư Có nên bán vốn nhà nước dưới mệnh giá? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2925/Co-nen-ban-von-nha-nuoc-duoi-menh-gia.html Có nên bán vốn nhà nước dưới mệnh giá? Các báo viết về tài chính ngày 11/11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2924/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-11112013.html Các báo viết về tài chính ngày 11/11/2013 Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2923/Trao-tang-Ky-niem-chuong-“Vi-su-nghiep-Tai-chinh-Viet-Nam”-cho-Lanh-dao-Tong-LDLD-Viet-Nam.html Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam VCCI và TP Hà Nội hợp tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2920/VCCI-va-TP-Ha-Noi-hop-tac-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep.html VCCI và TP Hà Nội hợp tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Sắp hết thời sữa tăng giá phi mã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2919/Sap-het-thoi-sua-tang-gia-phi-ma.html Sắp hết thời sữa tăng giá phi mã Bộ Tài chính triển khai ngày Pháp luậtnước CHXHCN Việt Nam năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2918/Bo-Tai-chinh-trien-khai-ngay-Phap-luatnuoc-CHXHCN-Viet-Nam-nam-2013.html Bộ Tài chính triển khai ngày Pháp luậtnước CHXHCN Việt Nam năm 2013 4 công ty công ích ở TP HCM có lãnh đạo mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2917/4-cong-ty-cong-ich-o-TP-HCM-co-lanh-dao-moi.html 4 công ty công ích ở TP HCM có lãnh đạo mới Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Mới chỉ là thay “áo”! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2916/Tai-co-cau-doanh-nghiep-Nha-nuoc--Moi-chi-la-thay-“ao”!.html Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước: Mới chỉ là thay “áo”! Tất cả các công trình đều phải xin cấp phép xây dựng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2912/Tat-ca-cac-cong-trinh-deu-phai-xin-cap-phep-xay-dung.html Tất cả các công trình đều phải xin cấp phép xây dựng Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2911/Cham-dut-no-dong-xay-dung-co-ban.html Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản Nghị định số 105/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2910/Nghi-dinh-so-1052013ND-CP--Quy-dinh-xu-phat-ve-ke-toan,-kiem-toan-doc-lap.html Nghị định số 105/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt về kế toán, kiểm toán độc lập Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2908/Thong-nhat-xay-dung-tuyen-duong-sat-do-thi-so-6.html Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6 Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2907/Cham-dut-no-dong-xay-dung-co-ban.html Chấm dứt nợ đọng xây dựng cơ bản Hải quan không ngừng nỗ lực thu ngân sách chặng nước rút http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2906/Hai-quan-khong-ngung-no-luc-thu-ngan-sach-chang-nuoc-rut.html Hải quan không ngừng nỗ lực thu ngân sách chặng nước rút Triển khai dự án đường nối Hạ Long với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2905/Trien-khai-du-an-duong-noi-Ha-Long-voi-cao-toc-Ha-Noi-Hai-Phong.html Triển khai dự án đường nối Hạ Long với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Hơn 8 năm triển khai: TABMIS đã thành công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2903/Hon-8-nam-trien-khai--TABMIS-da-thanh-cong.html Hơn 8 năm triển khai: TABMIS đã thành công Bộ Tài chính ban hành biểu phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2902/Bo-Tai-chinh-ban-hanh-bieu-phi-quan-ly-an-toan-ve-sinh-thuc-pham.html Bộ Tài chính ban hành biểu phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm Cần 86.000 tỷ đồng xây đường Vành đai 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2901/Can-86.000-ty-dong-xay-duong-Vanh-dai-5.html Cần 86.000 tỷ đồng xây đường Vành đai 5 "Cần có tư duy, nhận thức và hành động mới để công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và ngành Tài chính phát triển cả về lượng và chất" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2900/Can-co-tu-duy,-nhan-thuc-va-hanh-dong-moi-de-cong-tac-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-xa-hoi-va-nganh-Tai-chinh-phat-trien-ca-ve-luong-va-chat.html "Cần có tư duy, nhận thức và hành động mới để công tác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và ngành Tài chính phát triển cả về lượng và chất" 4.400 tỷ đồng cho dự án cáp treo lên đỉnh Fansipan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2899/4.400-ty-dong-cho-du-an-cap-treo-len-dinh-Fansipan.html 4.400 tỷ đồng cho dự án cáp treo lên đỉnh Fansipan Đà Nẵng xúc tiến thành lập quỹ bảo lãnh doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2897/Da-Nang-xuc-tien-thanh-lap-quy-bao-lanh-doanh-nghiep.html Đà Nẵng xúc tiến thành lập quỹ bảo lãnh doanh nghiệp Giao dịch cổ phiếu tăng 38,64% trong tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2896/Giao-dich-co-phieu-tang-38,64per-trong-thang-10.html Giao dịch cổ phiếu tăng 38,64% trong tháng 10 Tăng cường kỷ luật tài chính, góp phần tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2895/Tang-cuong-ky-luat-tai-chinh,-gop-phan-tang-thu-ngan-sach.html Tăng cường kỷ luật tài chính, góp phần tăng thu ngân sách Hà Nội: Xây xong vẫn chưa hết lo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2893/Ha-Noi--Xay-xong-van-chua-het-lo.html Hà Nội: Xây xong vẫn chưa hết lo Giá nhà về mốc 7 năm trước, người mua vẫn hững hờ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2892/Gia-nha-ve-moc-7-nam-truoc,-nguoi-mua-van-hung-ho.html Giá nhà về mốc 7 năm trước, người mua vẫn hững hờ Ưu đãi và hỗ trợ khi tham gia xây dựng hạ tầng dự án cánh đồng lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2891/Uu-dai-va-ho-tro-khi-tham-gia-xay-dung-ha-tang-du-an-canh-dong-lon.html Ưu đãi và hỗ trợ khi tham gia xây dựng hạ tầng dự án cánh đồng lớn Điểm tình hình thu chi ngân sách tại các kho bạc địa phương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2890/Diem-tinh-hinh-thu-chi-ngan-sach-tai-cac-kho-bac-dia-phuong.html Điểm tình hình thu chi ngân sách tại các kho bạc địa phương Bộ Tài chính ký hiệp định vay 140 triệu euro của Đức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2889/Bo-Tai-chinh-ky-hiep-dinh-vay-140-trieu-euro-cua-Duc.html Bộ Tài chính ký hiệp định vay 140 triệu euro của Đức Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư: ‘Không tô hồng tăng trưởng GDP’ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2888/Bo-truong-Ke-hoach-Dau-tu--‘Khong-to-hong-tang-truong-GDP’.html Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư: ‘Không tô hồng tăng trưởng GDP’ Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2885/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-tham-va-lam-viec-tai-tinh-Dien-Bien.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên Không vì nhiệm vụ thu mà không giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2884/Khong-vi-nhiem-vu-thu-ma-khong-gian,-giam-thue-cho-doanh-nghiep.html Không vì nhiệm vụ thu mà không giãn, giảm thuế cho doanh nghiệp Thị trường bất động sản: Hàng tồn kho đang giảm dần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2883/Thi-truong-bat-dong-san--Hang-ton-kho-dang-giam-dan.html Thị trường bất động sản: Hàng tồn kho đang giảm dần 10 tháng: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 75% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2882/10-thang--Nganh-Hai-quan-thu-ngan-sach-dat-75per.html 10 tháng: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 75% Thu ngân sách 10 tháng đạt 75,8% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2879/Thu-ngan-sach-10-thang-dat-75,8per-du-toan-nam.html Thu ngân sách 10 tháng đạt 75,8% dự toán năm Hợp long cầu trên tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2878/Hop-long-cau-tren-tuyen-duong-lien-tinh-Ha-Noi-–-Hung-Yen..html Hợp long cầu trên tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên. Cần tăng tín dụng 1,7%/tháng các tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2876/Can-tang-tin-dung-1,7perthang-cac-thang-cuoi-nam.html Cần tăng tín dụng 1,7%/tháng các tháng cuối năm Tiếp tục tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2875/Tiep-tuc-tong-the-tai-co-cau-nen-kinh-te-gan-voi-chuyen-doi-mo-hinh-tang-truong.html Tiếp tục tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng Bộ Tài chính dự kiến tăng 462 dòng thuế nhập khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2874/Bo-Tai-chinh-du-kien-tang-462-dong-thue-nhap-khau.html Bộ Tài chính dự kiến tăng 462 dòng thuế nhập khẩu Cục Thuế Hà Nội dồn lực cho hai tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2871/Cuc-Thue-Ha-Noi-don-luc-cho-hai-thang-cuoi-nam.html Cục Thuế Hà Nội dồn lực cho hai tháng cuối năm Nâng cao nghiệp vụ phân tích dự báo nền tài chính quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2870/Nang-cao-nghiep-vu-phan-tich-du-bao-nen-tai-chinh-quoc-gia.html Nâng cao nghiệp vụ phân tích dự báo nền tài chính quốc gia 10 tháng: Thu NSNN đạt hơn 70% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2869/10-thang--Thu-NSNN-dat-hon-70per-du-toan-nam.html 10 tháng: Thu NSNN đạt hơn 70% dự toán năm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2868/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-trinh-bay-truoc-Quoc-hoi-Du-an-Luat-Hai-quan-(sua-doi).html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) Sức mua giảm, doanh nghiệp điện máy vẫn ồ ạt mở siêu thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2867/Suc-mua-giam,-doanh-nghiep-dien-may-van-o-at-mo-sieu-thi.html Sức mua giảm, doanh nghiệp điện máy vẫn ồ ạt mở siêu thị Một số chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2865/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-thi-hanh-tu-thang-112013.html Một số chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2013 Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đại học có trình độ tiến sỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2864/Keo-dai-thoi-gian-lam-viec-doi-voi-giang-vien-dai-hoc-co-trinh-do-tien-sy.html Kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên đại học có trình độ tiến sỹ Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với bán, cho thuê nhà ở xã hội từ 1/7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2863/Ap-dung-thue-suat-thue-GTGT-5per-doi-voi-ban,-cho-thue-nha-o-xa-hoi-tu-17.html Áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với bán, cho thuê nhà ở xã hội từ 1/7 Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện dự toán NSNN 2013; dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2862/Quoc-hoi-thao-luan-tinh-hinh-thuc-hien-du-toan-NSNN-2013;-du-toan-NSNN-va-phuong-an-phan-bo-NSTW-nam-2014.html Quốc hội thảo luận tình hình thực hiện dự toán NSNN 2013; dự toán NSNN và phương án phân bổ NSTW năm 2014 Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2860/Huong-dan-mua-sam-tai-san-tu-nguon-ngan-sach-nha-nuoc-2013.html Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2013 Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2859/Quoc-hoi-thao-luan-ke-hoach-KT-XH-giai-doan-2011-2015.html Quốc hội thảo luận kế hoạch KT-XH giai đoạn 2011-2015 Quốc hội đề nghị Chính phủ dự báo sát hơn dự toán thu trong năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2858/Quoc-hoi-de-nghi-Chinh-phu-du-bao-sat-hon-du-toan-thu-trong-nam-2014.html Quốc hội đề nghị Chính phủ dự báo sát hơn dự toán thu trong năm 2014 Đau đầu vì... thừa vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2857/Dau-dau-vi...-thua-von.html Đau đầu vì... thừa vốn Ngành Dự trữ Nhà nước: Nỗ lực "chặng nước rút" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2856/Nganh-Du-tru-Nha-nuoc--No-luc-chang-nuoc-rut.html Ngành Dự trữ Nhà nước: Nỗ lực "chặng nước rút" Tập trung xây dựng các ngành có sức cạnh tranh, tận dụng lợi thế tiềm năng sẵn có http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2854/Tap-trung-xay-dung-cac-nganh-co-suc-canh-tranh,-tan-dung-loi-the-tiem-nang-san-co.html Tập trung xây dựng các ngành có sức cạnh tranh, tận dụng lợi thế tiềm năng sẵn có Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2853/Von-dau-tu-thuc-hien-tu-nguon-ngan-sach-Nha-nuoc-trong-9-thang-nam-2013.html Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong 9 tháng năm 2013 ‘Siết‘ kỷ luật tài chính trong quản lý chi tiêu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2852/‘Siet‘-ky-luat-tai-chinh-trong-quan-ly-chi-tieu.html ‘Siết‘ kỷ luật tài chính trong quản lý chi tiêu Đề nghị QH cho phép phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2851/De-nghi-QH-cho-phep-phat-hanh-bo-sung-170-nghin-ty-dong-von-TPCP-giai-doan-2014-2016.html Đề nghị QH cho phép phát hành bổ sung 170 nghìn tỷ đồng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016 Những "nút thắt" của nền kinh tế 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2848/Nhung-nut-that-cua-nen-kinh-te-2014.html Những "nút thắt" của nền kinh tế 2014 Thu hồi 782,6 tỷ đồng vi phạm chính sách thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2847/Thu-hoi-782,6-ty-dong-vi-pham-chinh-sach-thue.html Thu hồi 782,6 tỷ đồng vi phạm chính sách thuế Quốc hội nghe phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2846/Quoc-hoi-nghe-phuong-an-phan-bo-ngan-sach-Trung-uong-2014.html Quốc hội nghe phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2014 Liên Bộ Tài chính-Công thương: Tiếp tục giữ ổn định giá xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2845/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong--Tiep-tuc-giu-on-dinh-gia-xang,-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương: Tiếp tục giữ ổn định giá xăng, dầu Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2843/Chuan-hoa-cong-cu-kiem-soat-chat-luong-dich-vu-ke-toan-kiem-toan.html Chuẩn hóa công cụ kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán CPI Hà Nội tháng 10 tăng 0,57% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2842/CPI-Ha-Noi-thang-10-tang-0,57per.html CPI Hà Nội tháng 10 tăng 0,57% Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm chạp - Cần cú hích đột phá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2839/Tai-co-cau-doanh-nghiep-nha-nuoc-cham-chap---Can-cu-hich-dot-pha.html Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chậm chạp - Cần cú hích đột phá Hà Nội: Hiệu quả chống thất thu-tăng nộp ngân sách 6.895 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2838/Ha-Noi--Hieu-qua-chong-that-thu-tang-nop-ngan-sach-6.895-ty-dong.html Hà Nội: Hiệu quả chống thất thu-tăng nộp ngân sách 6.895 tỷ đồng Hà Nội thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2837/Ha-Noi-thi-diem-ho-tro-lai-suat-von-vay-cho-doanh-nghiep.html Hà Nội thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho doanh nghiệp Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2835/Kim-ngach-thuong-mai-Viet-Nam-An-Do-tang-manh.html Kim ngạch thương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng mạnh Hoàn Kiếm tập trung nguồn lực tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2834/Hoan-Kiem-tap-trung-nguon-luc-tang-thu-ngan-sach.html Hoàn Kiếm tập trung nguồn lực tăng thu ngân sách Thu hút vốn FDI “về đích” sớm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2833/Thu-hut-von-FDI-“ve-dich”-som.html Thu hút vốn FDI “về đích” sớm Hà Nội: Sẽ xây 3 bệnh viện lớn tại Thạch Thất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2832/Ha-Noi--Se-xay-3-benh-vien-lon-tai-Thach-That.html Hà Nội: Sẽ xây 3 bệnh viện lớn tại Thạch Thất Công bố quy hoạch khu Depot Xuân Đỉnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2831/Cong-bo-quy-hoach-khu-Depot-Xuan-Dinh.html Công bố quy hoạch khu Depot Xuân Đỉnh Tổng vốn ODA cam kết dành cho Việt Nam lên tới 80 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2830/Tong-von-ODA-cam-ket-danh-cho-Viet-Nam-len-toi-80-ty-USD.html Tổng vốn ODA cam kết dành cho Việt Nam lên tới 80 tỷ USD Hà Nội thu được 5.533 tỷ đồng nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2829/Ha-Noi-thu-duoc-5.533-ty-dong-no-thue.html Hà Nội thu được 5.533 tỷ đồng nợ thuế Xe của Việt kiều hồi hương sẽ bị tính thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2828/Xe-cua-Viet-kieu-hoi-huong-se-bi-tinh-thue.html Xe của Việt kiều hồi hương sẽ bị tính thuế TP.HCM đối thoại với 100 DN về lĩnh vực thuế, hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2827/TP.HCM-doi-thoai-voi-100-DN-ve-linh-vuc-thue,-hai-quan.html TP.HCM đối thoại với 100 DN về lĩnh vực thuế, hải quan Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2823/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Le-ky-niem-83-nam-ngay-thanh-lap-Hoi-Lien-hiep-Phu-nu-Viet-Nam.html Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Bộ Quốc phòng ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2822/Bo-Quoc-phong-ung-ho-5-ty-dong-xay-dung-Nghia-trang-liet-si-Quoc-gia-Duong-9.html Bộ Quốc phòng ủng hộ 5 tỷ đồng xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 Giảm giá đến 50% trong tháng khuyến mại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2821/Giam-gia-den-50per-trong-thang-khuyen-mai-Ha-Noi.html Giảm giá đến 50% trong tháng khuyến mại Hà Nội Vậy GDP đã chạy đi đâu? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2820/Vay-GDP-da-chay-di-dau.html Vậy GDP đã chạy đi đâu? Quẳng gánh lo nợ xấu không dễ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2819/Quang-ganh-lo-no-xau-khong-de.html Quẳng gánh lo nợ xấu không dễ KỶ NIỆM NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP ĐẠI TƯỚNG http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2815/KY-NIEM-NHUNG-LAN-DUOC-GAP-DAI-TUONG.html KỶ NIỆM NHỮNG LẦN ĐƯỢC GẶP ĐẠI TƯỚNG CPI tháng 10 được dự báo tăng khoảng 0,5% - 0,6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2814/CPI-thang-10-duoc-du-bao-tang-khoang-0,5per---0,6per.html CPI tháng 10 được dự báo tăng khoảng 0,5% - 0,6% Xứng danh “người gác cửa nền kinh tế” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2813/Xung-danh-“nguoi-gac-cua-nen-kinh-te”.html Xứng danh “người gác cửa nền kinh tế” Ngành Thuế: Chắt chiu nguồn thu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2812/Nganh-Thue--Chat-chiu-nguon-thu.html Ngành Thuế: Chắt chiu nguồn thu Chính sách không theo kịp thực tiễn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2811/Chinh-sach-khong-theo-kip-thuc-tien.html Chính sách không theo kịp thực tiễn 9 tháng, Việt Nam thu hút được 233 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2808/9-thang,-Viet-Nam-thu-hut-duoc-233-ty-USD-von-dau-tu-nuoc-ngoai.html 9 tháng, Việt Nam thu hút được 233 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài Đầu tư ra nước ngoài là khẳng định vị thế của VN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2807/Dau-tu-ra-nuoc-ngoai-la-khang-dinh-vi-the-cua-VN.html Đầu tư ra nước ngoài là khẳng định vị thế của VN Đưa vào sử dụng Nhà Quốc hội tháng 8 năm sau http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2806/Dua-vao-su-dung-Nha-Quoc-hoi-thang-8-nam-sau.html Đưa vào sử dụng Nhà Quốc hội tháng 8 năm sau Bộ Tài chính tổ chức họp báo thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2805/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-bao-thong-tin-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-–-NSNN.html Bộ Tài chính tổ chức họp báo thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2804/Co-the-se-khong-tang-luong-theo-lo-trinh.html Có thể sẽ không tăng lương theo lộ trình Nhật Bản đầu tư hơn 33 tỷ USD vào Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2801/Nhat-Ban-dau-tu-hon-33-ty-USD-vao-Viet-Nam.html Nhật Bản đầu tư hơn 33 tỷ USD vào Việt Nam Nhà ở xã hội: Cho vay vẫn khó trăm bề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2800/Nha-o-xa-hoi--Cho-vay-van-kho-tram-be.html Nhà ở xã hội: Cho vay vẫn khó trăm bề Bộ Tài chính triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2799/Bo-Tai-chinh-trien-khai-nhieu-bien-phap-tang-cuong-quan-ly-gia-sua.html Bộ Tài chính triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý giá sữa Cân nhắc với nới bội chi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2798/Can-nhac-voi-noi-boi-chi.html Cân nhắc với nới bội chi Hà Nội: Khoảng 82.000 căn hộ để bán sắp “tung” ra thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2797/Ha-Noi--Khoang-82.000-can-ho-de-ban-sap-“tung”-ra-thi-truong.html Hà Nội: Khoảng 82.000 căn hộ để bán sắp “tung” ra thị trường Lo vỡ nợ, Phố Wall tuột dốc không phanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2796/Lo-vo-no,-Pho-Wall-tuot-doc-khong-phanh.html Lo vỡ nợ, Phố Wall tuột dốc không phanh Đường Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu thông xe vào cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2795/Duong-O-Cho-Dua--Hoang-Cau-thong-xe-vao-cuoi-nam.html Đường Ô Chợ Dừa- Hoàng Cầu thông xe vào cuối năm Hà Nội: Dành hơn 1.590 tỷ đồng để giãn dân phố cổ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2794/Ha-Noi--Danh-hon-1.590-ty-dong-de-gian-dan-pho-co.html Hà Nội: Dành hơn 1.590 tỷ đồng để giãn dân phố cổ Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn Giá trong quý III/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2792/Tinh-hinh-trich-lap,-su-dung-va-so-du-Quy-Binh-on-Gia-trong-quy-III2013.html Tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn Giá trong quý III/2013 Cần có quy định chặt chẽ để quản lí doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2790/Can-co-quy-dinh-chat-che-de-quan-li-doanh-nghiep.html Cần có quy định chặt chẽ để quản lí doanh nghiệp Hà Nội muốn Pháp giúp quy hoạch làng cổ Đường Lâm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2789/Ha-Noi-muon-Phap-giup-quy-hoach-lang-co-Duong-Lam.html Hà Nội muốn Pháp giúp quy hoạch làng cổ Đường Lâm Liên Bộ Tài chính-Công thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2788/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-dieu-chinh-gia-ban-le-xang,-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu Mỹ chính thức lưu hành tờ 100 USD mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2787/My-chinh-thuc-luu-hanh-to-100-USD-moi.html Mỹ chính thức lưu hành tờ 100 USD mới Khoảng 35,7 tỷ đồng cho cải thiện an toàn thực phẩm tại 176 phường, thị trấn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2783/Khoang-35,7-ty-dong-cho-cai-thien-an-toan-thuc-pham-tai-176-phuong,-thi-tran.html Khoảng 35,7 tỷ đồng cho cải thiện an toàn thực phẩm tại 176 phường, thị trấn Dự báo kinh tế 2014: Phục hồi nhưng với tốc độ chậm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2782/Du-bao-kinh-te-2014--Phuc-hoi-nhung-voi-toc-do-cham.html Dự báo kinh tế 2014: Phục hồi nhưng với tốc độ chậm Chưa tận dụng hết các nguồn tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2781/Chua-tan-dung-het-cac-nguon-tang-thu-ngan-sach.html Chưa tận dụng hết các nguồn tăng thu ngân sách Bộ trưởng Tài chính nói về điều hành giá xăng, giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2780/Bo-truong-Tai-chinh-noi-ve-dieu-hanh-gia-xang,-gia-sua.html Bộ trưởng Tài chính nói về điều hành giá xăng, giá sữa Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán 995 tỷ đồng chi không đúng quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2779/Kho-bac-Nha-nuoc-tam-dung-thanh-toan-995-ty-dong-chi-khong-dung-quy-dinh.html Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán 995 tỷ đồng chi không đúng quy định Nhà mặt phố - "Thước đất vàng" không xuống giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2777/Nha-mat-pho---Thuoc-dat-vang-khong-xuong-gia.html Nhà mặt phố - "Thước đất vàng" không xuống giá Thí điểm mua sắm tài sản tập trung: Đã tiết kiệm chi NSNN 467 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2776/Thi-diem-mua-sam-tai-san-tap-trung--Da-tiet-kiem-chi-NSNN-467-ty-dong.html Thí điểm mua sắm tài sản tập trung: Đã tiết kiệm chi NSNN 467 tỷ đồng Hết tháng 9/2013, tổng thu ngân sách ước đạt 543.835 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2775/Het-thang-92013,-tong-thu-ngan-sach-uoc-dat-543.835-ty-dong.html Hết tháng 9/2013, tổng thu ngân sách ước đạt 543.835 tỷ đồng Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2774/Ngay-lam-viec-thu-3-cua-Hoi-nghi-Trung-uong-8.html Ngày làm việc thứ 3 của Hội nghị Trung ương 8 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2772/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-102013.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2013 Hà Nội điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2771/Ha-Noi-dieu-chinh-quy-hoach-mot-so-tuyen-duong-lon.html Hà Nội điều chỉnh quy hoạch một số tuyến đường lớn Ngành Hải quan: Thu NSNN ước đạt gần 160 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2770/Nganh-Hai-quan--Thu-NSNN-uoc-dat-gan-160-nghin-ty-dong-trong-9-thang.html Ngành Hải quan: Thu NSNN ước đạt gần 160 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng Thanh tra 50 cửa hàng kinh doanh xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2769/Thanh-tra-50-cua-hang-kinh-doanh-xang-dau.html Thanh tra 50 cửa hàng kinh doanh xăng dầu Khách “ào ào” đặt mua căn hộ 310 triệu đồng tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2768/Khach-“ao-ao”-dat-mua-can-ho-310-trieu-dong-tai-Ha-Noi.html Khách “ào ào” đặt mua căn hộ 310 triệu đồng tại Hà Nội VPCP họp báo thường kỳ tháng 9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2759/VPCP-hop-bao-thuong-ky-thang-92013.html VPCP họp báo thường kỳ tháng 9/2013 Các báo viết về Tài chính ngày 30/9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2758/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-3092013.html Các báo viết về Tài chính ngày 30/9/2013 Bộ Xây dựng không xây trụ sở mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2757/Bo-Xay-dung-khong-xay-tru-so-moi.html Bộ Xây dựng không xây trụ sở mới Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: trong điều hành giá thứ tự ưu tiên vẫn là người tiêu dùng trước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2756/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung--trong-dieu-hanh-gia-thu-tu-uu-tien-van-la-nguoi-tieu-dung-truoc.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: trong điều hành giá thứ tự ưu tiên vẫn là người tiêu dùng trước Phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2755/Phan-dau-dat-cao-nhat-cac-chi-tieu-ke-hoach-nam-2013.html Phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 TP HCM có Phó chủ tịch mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2753/TP-HCM-co-Pho-chu-tich-moi.html TP HCM có Phó chủ tịch mới Hà Nội thu hồi 5.588 tỷ đồng nợ thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2752/Ha-Noi-thu-hoi-5.588-ty-dong-no-thue.html Hà Nội thu hồi 5.588 tỷ đồng nợ thuế Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 62,5% dự toán năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2751/Thu-ngan-sach-9-thang-uoc-dat-hon-62,5per-du-toan-nam.html Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 62,5% dự toán năm Xây dựng CSDL phục vụ công tác dự báo và hoạch định chính sách tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2750/Xay-dung-CSDL-phuc-vu-cong-tac-du-bao-va-hoach-dinh-chinh-sach-tai-chinh.html Xây dựng CSDL phục vụ công tác dự báo và hoạch định chính sách tài chính Ngành Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp hàng dự trữ Nhà nước đạt 586 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2749/Nganh-Du-tru-Nha-nuoc--Xuat-cap-hang-du-tru-Nha-nuoc-dat-586-ty-dong.html Ngành Dự trữ Nhà nước: Xuất cấp hàng dự trữ Nhà nước đạt 586 tỷ đồng SCIC sẽ mua lại vốn ngoài ngành của một số tập đoàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2748/SCIC-se-mua-lai-von-ngoai-nganh-cua-mot-so-tap-doan.html SCIC sẽ mua lại vốn ngoài ngành của một số tập đoàn 9 tháng, hơn 42.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2747/9-thang,-hon-42.000-doanh-nghiep-giai-the,-ngung-hoat-dong.html 9 tháng, hơn 42.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động Cắt giảm kinh phí khởi công, khánh thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2746/Cat-giam-kinh-phi-khoi-cong,-khanh-thanh.html Cắt giảm kinh phí khởi công, khánh thành Hà Nội: Giá gạo giảm, thực phẩm tươi sống tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2745/Ha-Noi--Gia-gao-giam,-thuc-pham-tuoi-song-tang.html Hà Nội: Giá gạo giảm, thực phẩm tươi sống tăng Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2744/Day-manh-thu-hut-dau-tu-truc-tiep-tu-Nhat-Ban-vao-Ha-Noi.html Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào Hà Nội Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,14% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2742/Toc-do-tang-truong-GDP-9-thang-dau-nam-2013-uoc-dat-5,14per.html Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 5,14% Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp khách quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2741/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-tiep-khach-quoc-te.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ tiếp khách quốc tế 5 thủ tục liên quan việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2740/5-thu-tuc-lien-quan-viec-mua,-ban-va-xu-ly-no-xau-cua-VAMC.html 5 thủ tục liên quan việc mua, bán và xử lý nợ xấu của VAMC Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý NN về hải quan đối với DN đủ điều kiện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2739/Sua-doi,-bo-sung-quy-dinh-che-do-uu-tien-trong-linh-vuc-quan-ly-NN-ve-hai-quan-doi-voi-DN-du-dieu-kien.html Sửa đổi, bổ sung quy định chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý NN về hải quan đối với DN đủ điều kiện Hà Nội “mời” doanh nghiệp Nhật đầu tư 5 đô thị vệ tinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2738/Ha-Noi-“moi”-doanh-nghiep-Nhat-dau-tu-5-do-thi-ve-tinh.html Hà Nội “mời” doanh nghiệp Nhật đầu tư 5 đô thị vệ tinh Hà Nội: Công bố đường dây nóng các Sở, ban, ngành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2736/Ha-Noi--Cong-bo-duong-day-nong-cac-So,-ban,-nganh.html Hà Nội: Công bố đường dây nóng các Sở, ban, ngành “Nhìn lại nửa chặng đường phát triển KT-XH theo kế hoạch 5 năm” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2735/“Nhin-lai-nua-chang-duong-phat-trien-KT-XH-theo-ke-hoach-5-nam”.html “Nhìn lại nửa chặng đường phát triển KT-XH theo kế hoạch 5 năm” Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước: Kinh nghiệm từ quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2734/Sua-doi-Luat-Ngan-sach-Nha-nuoc--Kinh-nghiem-tu-quoc-te.html Sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước: Kinh nghiệm từ quốc tế Việt Nam đứng thứ 37 về xuất khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2733/Viet-Nam-dung-thu-37-ve-xuat-khau.html Việt Nam đứng thứ 37 về xuất khẩu GDP 9 tháng của Hà Nội ước tăng 7,88% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2731/GDP-9-thang-cua-Ha-Noi-uoc-tang-7,88per.html GDP 9 tháng của Hà Nội ước tăng 7,88% TP Hồ Chí Minh: Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, tránh thất thoát thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2730/TP-Ho-Chi-Minh--Chi-dao-quan-ly-chat-che-cac-doanh-nghiep,-tranh-that-thoat-thue.html TP Hồ Chí Minh: Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp, tránh thất thoát thuế Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2729/Bo-Tai-chinh-lam-viec-voi-tinh-Tuyen-Quang-va-Phu-Tho.html Bộ Tài chính làm việc với tỉnh Tuyên Quang và Phú Thọ Vốn FDI vào Hà Nội trong tháng 9 không có dự án lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2728/Von-FDI-vao-Ha-Noi-trong-thang-9-khong-co-du-an-lon.html Vốn FDI vào Hà Nội trong tháng 9 không có dự án lớn CPI tháng 9 tại Hà Nội giảm tốc mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2727/CPI-thang-9-tai-Ha-Noi-giam-toc-manh.html CPI tháng 9 tại Hà Nội giảm tốc mạnh Đấu thầu thành công 19.700 lượng vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2724/Dau-thau-thanh-cong-19.700-luong-vang.html Đấu thầu thành công 19.700 lượng vàng Thêm 8 văn bản hướng dẫn luật http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2723/Them-8-van-ban-huong-dan-luat.html Thêm 8 văn bản hướng dẫn luật Hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Hà Nội và Hưng Yên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2722/Hop-tac-phat-trien-nong-nghiep-giua-Ha-Noi-va-Hung-Yen.html Hợp tác phát triển nông nghiệp giữa Hà Nội và Hưng Yên Hà Nội sẽ có điện từ rác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2721/Ha-Noi-se-co-dien-tu-rac.html Hà Nội sẽ có điện từ rác Hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2720/Hon-10.000-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap.html Hơn 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập Năm 2014 sẽ kiểm toán 44 DNNN và tổ chức tài chính, ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2719/Nam-2014-se-kiem-toan-44-DNNN-va-to-chuc-tai-chinh,-ngan-hang.html Năm 2014 sẽ kiểm toán 44 DNNN và tổ chức tài chính, ngân hàng Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác xử lý tài sản nhà nước, tạo nguồn thu cho NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2718/Bo-Tai-chinh-de-nghi-cac-bo,-nganh,-dia-phuong-tang-cuong-cong-tac-xu-ly-tai-san-nha-nuoc,-tao-nguon-thu-cho-NSNN.html Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác xử lý tài sản nhà nước, tạo nguồn thu cho NSNN Hà Nội: Tăng cường bình ổn giá cá trên địa bàn những tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2717/Ha-Noi--Tang-cuong-binh-on-gia-ca-tren-dia-ban-nhung-thang-cuoi-nam.html Hà Nội: Tăng cường bình ổn giá cá trên địa bàn những tháng cuối năm SCIC và ba nút thắt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2716/SCIC-va-ba-nut-that.html SCIC và ba nút thắt Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính quản chặt giá sữa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2713/Bo-Y-te-de-nghi-Bo-Tai-chinh-quan-chat-gia-sua.html Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài chính quản chặt giá sữa Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2712/Bo-Tai-chinh-don-doc-cac-bo,-nganh,-dia-phuong-day-nhanh-tien-do-xu-ly-tai-san-nha-nuoc.html Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước Quy định mới về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ngoại giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2711/Quy-dinh-moi-ve-tam-nhap-khau,-tai-xuat-khau,-tieu-huy,-chuyen-nhuong-xe-ngoai-giao.html Quy định mới về tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ngoại giao Transerco sẽ thoái vốn ở một loạt đơn vị thành viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2710/Transerco-se-thoai-von-o-mot-loat-don-vi-thanh-vien.html Transerco sẽ thoái vốn ở một loạt đơn vị thành viên Bộ Tài chính tích cực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2709/Bo-Tai-chinh-tich-cuc-thuc-hien-Nghi-quyet-cua-Chinh-phu.html Bộ Tài chính tích cực thực hiện Nghị quyết của Chính phủ Phó Thủ tướng New Zealand thăm và làm việc với Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2708/Pho-Thu-tuong-New-Zealand-tham-va-lam-viec-voi-Bo-Tai-chinh.html Phó Thủ tướng New Zealand thăm và làm việc với Bộ Tài chính Các báo viết về Tài chính ngày 17/09/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2707/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-17092013.html Các báo viết về Tài chính ngày 17/09/2013 Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2706/De-xuat-cac-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-cac-doanh-nghiep.html Đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hà Nội: 77 doanh nghiệp nợ đọng hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2704/Ha-Noi--77-doanh-nghiep-no-dong-hon-1.800-ty-dong-tien-thue.html Hà Nội: 77 doanh nghiệp nợ đọng hơn 1.800 tỷ đồng tiền thuế Tuần này, VAMC bắt đầu mua nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2703/Tuan-nay,-VAMC-bat-dau-mua-no-xau.html Tuần này, VAMC bắt đầu mua nợ xấu Vốn ODA giảm không hẳn đáng lo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2702/Von-ODA-giam-khong-han-dang-lo.html Vốn ODA giảm không hẳn đáng lo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp phiên thường kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2701/Hoi-dong-quan-ly-Bao-hiem-xa-hoi-Viet-Nam-hop-phien-thuong-ky.html Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam họp phiên thường kỳ Sẽ nộp toàn bộ lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số ô tô, xe máy vào ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2699/Se-nop-toan-bo-le-phi-cap-giay-dang-ky-va-bien-so-o-to,-xe-may-vao-ngan-sach.html Sẽ nộp toàn bộ lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số ô tô, xe máy vào ngân sách Huy động 180 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2698/Huy-dong-180-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 180 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Đảm bảo quyền lợi người dân khi thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2697/Dam-bao-quyen-loi-nguoi-dan-khi-thu-hoi-dat.html Đảm bảo quyền lợi người dân khi thu hồi đất Vingroup chi gần 200 tỷ xây thêm tiện ích tại Royal City và Times City http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2696/Vingroup-chi-gan-200-ty-xay-them-tien-ich-tai-Royal-City-va-Times-City.html Vingroup chi gần 200 tỷ xây thêm tiện ích tại Royal City và Times City Đề xuất miễn thuế thu nhập 2 năm cho tổ chức tài chính vi mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2695/De-xuat-mien-thue-thu-nhap-2-nam-cho-to-chuc-tai-chinh-vi-mo.html Đề xuất miễn thuế thu nhập 2 năm cho tổ chức tài chính vi mô Từ 1/10/2013: Giá nước sạch tăng tối thiểu gần 20% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2691/Tu-1102013--Gia-nuoc-sach-tang-toi-thieu-gan-20per.html Từ 1/10/2013: Giá nước sạch tăng tối thiểu gần 20% VAMC được mua nợ xấu dưới 2 hình thức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2690/VAMC-duoc-mua-no-xau-duoi-2-hinh-thuc.html VAMC được mua nợ xấu dưới 2 hình thức Cần nhiều giải pháp mới chống ùn tắc giao thông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2688/Can-nhieu-giai-phap-moi-chong-un-tac-giao-thong.html Cần nhiều giải pháp mới chống ùn tắc giao thông Từ 01/11, áp dụng dụng quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2687/Tu-0111,-ap-dung-dung-quy-dinh-moi-ve-le-phi-cap-giay-dang-ky-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo.html Từ 01/11, áp dụng dụng quy định mới về lệ phí cấp giấy đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Nhật Bản sắp tung gói kích thích 100 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2685/Nhat-Ban-sap-tung-goi-kich-thich-100-ty-USD.html Nhật Bản sắp tung gói kích thích 100 tỷ USD Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với UBND TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2683/Pho-Thu-tuong-Vu-Van-Ninh-lam-viec-voi-UBND-TP-Ha-Noi.html Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với UBND TP Hà Nội Đưa các dự án nghĩa trang vào danh mục trọng điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2682/Dua-cac-du-an-nghia-trang-vao-danh-muc-trong-diem.html Đưa các dự án nghĩa trang vào danh mục trọng điểm Nâng tuổi hưu chỉ là giải pháp cần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2681/Nang-tuoi-huu-chi-la-giai-phap-can.html Nâng tuổi hưu chỉ là giải pháp cần Truyền hình trả tiền: Có cơ chế quản lý mới! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2680/Truyen-hinh-tra-tien--Co-co-che-quan-ly-moi!.html Truyền hình trả tiền: Có cơ chế quản lý mới! Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2679/De-xuat-thanh-lap-Ban-chi-dao-dieu-hanh-gia-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.html Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ Hiện đại hóa hải quan vì yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2678/Hien-dai-hoa-hai-quan-vi-yeu-cau-phat-trien,-hoi-nhap-cua-dat-nuoc.html Hiện đại hóa hải quan vì yêu cầu phát triển, hội nhập của đất nước Hà Nội: Giá rau xanh tăng vọt sau mưa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2677/Ha-Noi--Gia-rau-xanh-tang-vot-sau-mua.html Hà Nội: Giá rau xanh tăng vọt sau mưa “Phấn đấu GDP đạt 5,8%, CPI ở mức 7% trong năm 2014” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2675/“Phan-dau-GDP-dat-5,8per,-CPI-o-muc-7per-trong-nam-2014”.html “Phấn đấu GDP đạt 5,8%, CPI ở mức 7% trong năm 2014” Phối hợp xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2674/Phoi-hop-xay-dung-de-an,-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-Bo-Tai-chinh.html Phối hợp xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính Khánh thành Bảo tàng Côn Đảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2669/Khanh-thanh-Bao-tang-Con-Dao.html Khánh thành Bảo tàng Côn Đảo Dự toán thu nội địa năm 2014 tăng 12-13% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2668/Du-toan-thu-noi-dia-nam-2014-tang-12-13per.html Dự toán thu nội địa năm 2014 tăng 12-13% Các báo viết về tài chính ngày 9/9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2667/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-992013.html Các báo viết về tài chính ngày 9/9/2013 “Tái cấu trúc DNNN một cách triệt để nhằm thu hút đầu tư từ Nhật Bản” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2666/“Tai-cau-truc-DNNN-mot-cach-triet-de-nham-thu-hut-dau-tu-tu-Nhat-Ban”.html “Tái cấu trúc DNNN một cách triệt để nhằm thu hút đầu tư từ Nhật Bản” Tăng cường cơ hội thu hút vốn FDI từ Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2661/Tang-cuong-co-hoi-thu-hut-von-FDI-tu-Nhat-Ban.html Tăng cường cơ hội thu hút vốn FDI từ Nhật Bản Các báo viết về tài chính ngày 6/9/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2660/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-692013.html Các báo viết về tài chính ngày 6/9/2013 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2659/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-tiep-Dai-su-dac-menh-toan-quyen-Nhat-Ban-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hà Nội: Mạnh tay chống gian lận hoá đơn thuế Giá trị gia tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2658/Ha-Noi--Manh-tay-chong-gian-lan-hoa-don-thue-Gia-tri-gia-tang.html Hà Nội: Mạnh tay chống gian lận hoá đơn thuế Giá trị gia tăng Đường vành đai II: Mặt đất quyết định trên cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2657/Duong-vanh-dai-II--Mat-dat-quyet-dinh-tren-cao.html Đường vành đai II: Mặt đất quyết định trên cao Phương thức đầu tư BT vẫn phát huy hiệu quả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2656/Phuong-thuc-dau-tu-BT-van-phat-huy-hieu-qua.html Phương thức đầu tư BT vẫn phát huy hiệu quả Hà Nội: Khai mạc 4 triển lãm công nghiệp hỗ trợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2655/Ha-Noi--Khai-mac-4-trien-lam-cong-nghiep-ho-tro.html Hà Nội: Khai mạc 4 triển lãm công nghiệp hỗ trợ Huy động 90 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2654/Huy-dong-90-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 90 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Giá vàng giảm còn 38,40 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2653/Gia-vang-giam-con-38,40-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm còn 38,40 triệu đồng/lượng Những điểm mới trong Thông tư 111 hướng dẫn về thuế TNCN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2652/Nhung-diem-moi-trong-Thong-tu-111-huong-dan-ve-thue-TNCN.html Những điểm mới trong Thông tư 111 hướng dẫn về thuế TNCN Không trao hết quyền điều hành giá xăng cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2646/Khong-trao-het-quyen-dieu-hanh-gia-xang-cho-DN.html Không trao hết quyền điều hành giá xăng cho DN Ngân hàng Phát triển Việt Nam có lãnh đạo mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2645/Ngan-hang-Phat-trien-Viet-Nam-co-lanh-dao-moi.html Ngân hàng Phát triển Việt Nam có lãnh đạo mới Kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng đạt gần 2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2644/Kim-ngach-xuat-khau-gao-8-thang-dat-gan-2-ty-USD.html Kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng đạt gần 2 tỷ USD Xăng dầu chỉ tác động 0,1 điểm phần trăm mức tăng CPI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2643/Xang-dau-chi-tac-dong-0,1-diem-phan-tram-muc-tang-CPI.html Xăng dầu chỉ tác động 0,1 điểm phần trăm mức tăng CPI Chen chân đi siêu thị dịp 2/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2641/Chen-chan-di-sieu-thi-dip-29.html Chen chân đi siêu thị dịp 2/9 Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2640/Sau-135-ngay-chuyen-thue-tam-thu-vao-NSNN.html Sau 135 ngày chuyển thuế tạm thu vào NSNN Tăng vốn điều lệ của SCIC lên 40.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2639/Tang-von-dieu-le-cua-SCIC-len-40.000-ty-dong.html Tăng vốn điều lệ của SCIC lên 40.000 tỷ đồng Tiền bí chỗ tiêu, kinh tế tắc cơ hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2638/Tien-bi-cho-tieu,-kinh-te-tac-co-hoi.html Tiền bí chỗ tiêu, kinh tế tắc cơ hội Song hành đi lên cùng đất nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2636/Song-hanh-di-len-cung-dat-nuoc.html Song hành đi lên cùng đất nước Năm 2013: Phấn đấu tăng trưởng GDP 5,4%; lạm phát 7% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2635/Nam-2013--Phan-dau-tang-truong-GDP-5,4per;-lam-phat-7per.html Năm 2013: Phấn đấu tăng trưởng GDP 5,4%; lạm phát 7% Các báo viết về tài chính ngày 30/8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2634/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-3082013.html Các báo viết về tài chính ngày 30/8/2013 Bộ Tài chính tích cực, chủ động trong tổ chức điều hành ngân sách nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2633/Bo-Tai-chinh-tich-cuc,-chu-dong-trong-to-chuc-dieu-hanh-ngan-sach-nha-nuoc.html Bộ Tài chính tích cực, chủ động trong tổ chức điều hành ngân sách nhà nước Hà Nội: Chỉ được xây tối đa 39 tầng tại đường vành đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2632/Ha-Noi--Chi-duoc-xay-toi-da-39-tang-tai-duong-vanh-dai.html Hà Nội: Chỉ được xây tối đa 39 tầng tại đường vành đai Vingroup lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6 lần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2629/Vingroup-loi-nhuan-sau-thue-tang-gap-6-lan.html Vingroup lợi nhuận sau thuế tăng gấp 6 lần Sức lan tỏa của gói 30 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2628/Suc-lan-toa-cua-goi-30-nghin-ty-dong.html Sức lan tỏa của gói 30 nghìn tỷ đồng Thứ trưởng Trương Chí Trung làm việc với WB tại Việt Nam và Học viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2627/Thu-truong-Truong-Chi-Trung-lam-viec-voi-WB-tai-Viet-Nam-va-Hoc-vien-Nghien-cuu-Chinh-sach-Quoc-gia-Nhat-Ban.html Thứ trưởng Trương Chí Trung làm việc với WB tại Việt Nam và Học viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2626/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-82013.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2013 Hà Nội sẽ xây mới hàng loạt công viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2625/Ha-Noi-se-xay-moi-hang-loat-cong-vien.html Hà Nội sẽ xây mới hàng loạt công viên Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2624/Hop-Ban-Chi-dao-chong-that-thu-ngan-sach-va-don-doc-thu-hoi-no-dong-thue.html Họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế NHNN giảm khối lượng vàng đấu thầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2623/NHNN-giam-khoi-luong-vang-dau-thau.html NHNN giảm khối lượng vàng đấu thầu Bộ Tài chính tăng cường hệ thống giám sát tài chính và phát triển tài chính điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2621/Bo-Tai-chinh-tang-cuong-he-thong-giam-sat-tai-chinh-va-phat-trien-tai-chinh-dien-tu.html Bộ Tài chính tăng cường hệ thống giám sát tài chính và phát triển tài chính điện tử Hà Nội chuẩn bị thông xe cầu vượt Trần Khát Chân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2620/Ha-Noi-chuan-bi-thong-xe-cau-vuot-Tran-Khat-Chan.html Hà Nội chuẩn bị thông xe cầu vượt Trần Khát Chân Tám tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,3% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2615/Tam-thang-nam-2013,-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-uoc-tinh-tang-5,3per.html Tám tháng năm 2013, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 5,3% Hà Nội: Hàng loạt xã phía Bắc sông Hồng sắp thành đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2614/Ha-Noi--Hang-loat-xa-phia-Bac-song-Hong-sap-thanh-do-thi.html Hà Nội: Hàng loạt xã phía Bắc sông Hồng sắp thành đô thị Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt 53,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2613/Hai-quan-Bac-Ninh-thu-ngan-sach-dat-53,9per.html Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt 53,9% "Gà đồi Yên Thế": Thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2612/Ga-doi-Yen-The--Thuc-pham-tot-nhat-Dong-Nam-A.html "Gà đồi Yên Thế": Thực phẩm tốt nhất Đông Nam Á Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2611/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-8.html Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 8 Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 33 - Khai thác và phát huy hơn nữa lợi thế phát triển kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2610/Da-Nang-thuc-hien-Nghi-quyet-33---Khai-thac-va-phat-huy-hon-nua-loi-the-phat-trien-kinh-te.html Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 33 - Khai thác và phát huy hơn nữa lợi thế phát triển kinh tế Các địa phương nỗ lực thu NSNN những tháng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2609/Cac-dia-phuong-no-luc-thu-NSNN-nhung-thang-cuoi-nam.html Các địa phương nỗ lực thu NSNN những tháng cuối năm Sẽ thí điểm casino cho cả người Việt vào chơi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2607/Se-thi-diem-casino-cho-ca-nguoi-Viet-vao-choi.html Sẽ thí điểm casino cho cả người Việt vào chơi Huy động 1.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2606/Huy-dong-1.950-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 1.950 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2605/Lien-Bo-Tai-chinh-Cong-thuong-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Liên Bộ Tài chính-Công thương điều hành giá xăng dầu Ăn uống tại sân bay Nội Bài: Mì tôm đã xuống 20.000 đồng/bát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2604/An-uong-tai-san-bay-Noi-Bai--Mi-tom-da-xuong-20.000-dongbat.html Ăn uống tại sân bay Nội Bài: Mì tôm đã xuống 20.000 đồng/bát Trung tâm truyền hình - Đài PTTH Hà Nội sẽ xây dựng tại Mễ Trì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2603/Trung-tam-truyen-hinh---Dai-PTTH-Ha-Noi-se-xay-dung-tai-Me-Tri.html Trung tâm truyền hình - Đài PTTH Hà Nội sẽ xây dựng tại Mễ Trì Đề nghị nâng thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép lên 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2598/De-nghi-nang-thue-nhap-khau-mot-so-mat-hang-thep-len-10per.html Đề nghị nâng thuế nhập khẩu một số mặt hàng thép lên 10% Xây tối đa 5 tầng tại tuyến đường Trần Phú - Kim Mã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2596/Xay-toi-da-5-tang-tai-tuyen-duong-Tran-Phu---Kim-Ma.html Xây tối đa 5 tầng tại tuyến đường Trần Phú - Kim Mã Chỉ số CPI Hà Nội tăng vọt sau 1 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2595/Chi-so-CPI-Ha-Noi-tang-vot-sau-1-thang.html Chỉ số CPI Hà Nội tăng vọt sau 1 tháng 2 trường hợp được nâng lương trước thời hạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2594/2-truong-hop-duoc-nang-luong-truoc-thoi-han.html 2 trường hợp được nâng lương trước thời hạn Tăng thuế suất tài nguyên: Cần cân nhắc kỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2588/Tang-thue-suat-tai-nguyen--Can-can-nhac-ky.html Tăng thuế suất tài nguyên: Cần cân nhắc kỹ Các báo viết về tài chính ngày 21/8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2587/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-2182013.html Các báo viết về tài chính ngày 21/8/2013 Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2586/Phat-dong-phong-trao-thi-dua-chao-mung-Ky-niem-68-nam-ngay-thanh-lap-nganh-Tai-chinh.html Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Tài chính Hà Nội: Họp bàn GPMB 2 dự án trọng điểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2585/Ha-Noi--Hop-ban-GPMB-2-du-an-trong-diem.html Hà Nội: Họp bàn GPMB 2 dự án trọng điểm Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2575/Tap-trung-cao-do,-chi-dao-quyet-liet,-doan-ket,-phan-dau-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-duoc-giao.html Tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao Dự án nhà ở xã hội tại Cầu Giấy nhận đơn mua nhà từ 20/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2574/Du-an-nha-o-xa-hoi-tai-Cau-Giay-nhan-don-mua-nha-tu-208.html Dự án nhà ở xã hội tại Cầu Giấy nhận đơn mua nhà từ 20/8 Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đã giải ngân hơn 50 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2573/Cho-vay-ho-tro-nha-o--Da-giai-ngan-hon-50-ty-dong-cho-khach-hang-ca-nhan.html Cho vay hỗ trợ nhà ở: Đã giải ngân hơn 50 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân Quyết tâm cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2572/Quyet-tam-cao-nhat-cho-nhiem-vu-thu-ngan-sach.html Quyết tâm cao nhất cho nhiệm vụ thu ngân sách M&A lĩnh vực ngân hàng: Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu trên 30% vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2569/M&A-linh-vuc-ngan-hang--Nha-dau-tu-nuoc-ngoai-co-the-so-huu-tren-30per-von.html M&A lĩnh vực ngân hàng: Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu trên 30% vốn Kiên quyết loại bỏ chủ đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2568/Kien-quyet-loai-bo-chu-dau-tu-khong-du-nang-luc,-kinh-nghiem.html Kiên quyết loại bỏ chủ đầu tư không đủ năng lực, kinh nghiệm Chính phủ hướng dẫn giảm thuế TNDN và GTGT theo các Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1-7-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2567/Chinh-phu-huong-dan-giam-thue-TNDN-va-GTGT-theo-cac-Luat-sua-doi,-bo-sung-co-hieu-luc-tu-1-7-2013.html Chính phủ hướng dẫn giảm thuế TNDN và GTGT theo các Luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 1-7-2013 Các báo viết về Tài chính ngày 19/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2566/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-19082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 19/08/2013 Hàng loạt xã của Hà Nội sắp trở thành khu đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2565/Hang-loat-xa-cua-Ha-Noi-sap-tro-thanh-khu-do-thi.html Hàng loạt xã của Hà Nội sắp trở thành khu đô thị tháo gỡ khó khăn cho Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2562/thao-go-kho-khan-cho-Ha-Noi-theo-quy-dinh-cua-Luat-Thu-do.html tháo gỡ khó khăn cho Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô 218 tỷ đồng hỗ trợ 10 tỉnh, thành bị thiệt hại do bão http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2561/218-ty-dong-ho-tro-10-tinh,-thanh-bi-thiet-hai-do-bao.html 218 tỷ đồng hỗ trợ 10 tỉnh, thành bị thiệt hại do bão Hà Nội sẽ thí điểm quản lý giao thông thông minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2560/Ha-Noi-se-thi-diem-quan-ly-giao-thong-thong-minh.html Hà Nội sẽ thí điểm quản lý giao thông thông minh Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2559/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-lam-viec-voi-Ban-Thuong-truc-Uy-ban-Trung-uong-Mat-tran-To-quoc-Viet-Nam.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Nội triển khai 30 dự án nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2558/Ha-Noi-trien-khai-30-du-an-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội triển khai 30 dự án nhà ở xã hội Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2555/Tang-cuong-cong-tac-chi-dao-thu-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2013.html Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013 Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2554/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tich-cuc-phong-chong-cac-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-thue.html Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế Sẽ chào hàng 5 siêu dự án PPP giao thông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2552/Se-chao-hang-5-sieu-du-an-PPP-giao-thong.html Sẽ chào hàng 5 siêu dự án PPP giao thông Đảm bảo quyền lợi cho kiều bào khi mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2551/Dam-bao-quyen-loi-cho-kieu-bao-khi-mua,-so-huu-nha-o-tai-Viet-Nam.html Đảm bảo quyền lợi cho kiều bào khi mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam Ngân hàng nghiêm túc áp lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2550/Ngan-hang-nghiem-tuc-ap-lai-suat-cho-vay-voi-cac-linh-vuc-uu-tien.html Ngân hàng nghiêm túc áp lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hàng nghìn m2 đất để xây trường học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2547/Ha-Noi--Kien-nghi-thu-hoi-hang-nghin-m2-dat-de-xay-truong-hoc.html Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hàng nghìn m2 đất để xây trường học Huy động 1.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2546/Huy-dong-1.550-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Huy động 1.550 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Các báo viết về Tài chính 14/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2545/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-14082013.html Các báo viết về Tài chính 14/08/2013 Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2544/Cuc-Thue-Ha-Noi--Tich-cuc-phong-chong-cac-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-thue.html Cục Thuế Hà Nội: Tích cực phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ Dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2543/Ha-Noi--Hoan-thien-ho-so-Du-an-duong-vanh-dai-1-(doan-Hoang-Cau---Voi-Phuc).html Hà Nội: Hoàn thiện hồ sơ Dự án đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng - Ðiều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho SXKD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2539/Co-cau-lai-nen-kinh-te,-doi-moi-mo-hinh-tang-truong---ieu-hanh-nhiem-vu-tai-chinh---NSNN-linh-hoat,-thao-go-kho-khan-cho-SXKD.html Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng - Ðiều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN linh hoạt, tháo gỡ khó khăn cho SXKD "Dự án Nam An Khánh, Tiến Xuân không chậm tiến độ" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2538/Du-an-Nam-An-Khanh,-Tien-Xuan-khong-cham-tien-do.html "Dự án Nam An Khánh, Tiến Xuân không chậm tiến độ" TP. Hồ Chí Minh muốn tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2537/TP.-Ho-Chi-Minh-muon-tach-13-quan-thanh-chinh-quyen-rieng-biet.html TP. Hồ Chí Minh muốn tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất 35 độ C http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2536/Khu-vuc-Ha-Noi-nhiet-do-cao-nhat-35-do-C.html Khu vực Hà Nội nhiệt độ cao nhất 35 độ C Kiên quyết cắt giảm nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2535/Kien-quyet-cat-giam-nhiem-vu-chi-chua-that-su-cap-bach.html Kiên quyết cắt giảm nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách Cấp vốn điều lệ 500 tỷ đồng cho VAMC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2531/Cap-von-dieu-le-500-ty-dong-cho-VAMC.html Cấp vốn điều lệ 500 tỷ đồng cho VAMC Từ 15/8: Nhiều hành vi vi phạm về hóa đơn thuế sẽ bị xử lý hình sự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2530/Tu-158--Nhieu-hanh-vi-vi-pham-ve-hoa-don-thue-se-bi-xu-ly-hinh-su.html Từ 15/8: Nhiều hành vi vi phạm về hóa đơn thuế sẽ bị xử lý hình sự Các báo viết về Tài chính ngày 12/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2529/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-12082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 12/08/2013 Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2528/Tiep-tuc-tang-cuong-bien-phap-quan-ly,-binh-on-thi-truong-gia-ca,-kiem-che-lam-phat-nhung-thang-cuoi-nam-2013.html Tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát những tháng cuối năm 2013 Mở tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội - Hoàng Mai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2527/Mo-tuyen-duong-sat-do-thi-ga-Ha-Noi---Hoang-Mai.html Mở tuyến đường sắt đô thị ga Hà Nội - Hoàng Mai Triển khai Quyết định về Quy chế phát ngôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2524/Trien-khai-Quyet-dinh-ve-Quy-che-phat-ngon.html Triển khai Quyết định về Quy chế phát ngôn Tạo "cầu" bất động sản bằng sự khác biệt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2523/Tao-cau-bat-dong-san-bang-su-khac-biet.html Tạo "cầu" bất động sản bằng sự khác biệt Bám sát tình hình thu ngân sách tại các địa phương, doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2522/Bam-sat-tinh-hinh-thu-ngan-sach-tai-cac-dia-phuong,-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Bám sát tình hình thu ngân sách tại các địa phương, doanh nghiệp nhà nước Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2521/Ngan-hang-Nha-nuoc-nang-manh-gia-mua-USD.html Ngân hàng Nhà nước nâng mạnh giá mua USD Phê chuẩn nhân sự một số chức danh các quận, huyện trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2519/Phe-chuan-nhan-su-mot-so-chuc-danh-cac-quan,-huyen-tren-dia-ban.html Phê chuẩn nhân sự một số chức danh các quận, huyện trên địa bàn Xây dựng nông thôn mới - Điều chỉnh để phát triển đúng hướng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2518/Xay-dung-nong-thon-moi---Dieu-chinh-de-phat-trien-dung-huong.html Xây dựng nông thôn mới - Điều chỉnh để phát triển đúng hướng Ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2517/Ra-mat-Hoi-dong-Tien-luong-Quoc-gia.html Ra mắt Hội đồng Tiền lương Quốc gia “Tăng cường các giải pháp quản lý hoàn thuế GTGT đối với hoạt động XK tiểu ngạch qua biên giới” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2516/“Tang-cuong-cac-giai-phap-quan-ly-hoan-thue-GTGT-doi-voi-hoat-dong-XK-tieu-ngach-qua-bien-gioi”.html “Tăng cường các giải pháp quản lý hoàn thuế GTGT đối với hoạt động XK tiểu ngạch qua biên giới” Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2515/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-tiep-Giam-doc-quoc-gia-Ngan-hang-The-gioi-tai-Viet-Nam.html Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Sẽ phối hợp thu Ngân sách Nhà nước qua ngân hàng tại 34 cục Hải quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2511/Se-phoi-hop-thu-Ngan-sach-Nha-nuoc-qua-ngan-hang-tai-34-cuc-Hai-quan.html Sẽ phối hợp thu Ngân sách Nhà nước qua ngân hàng tại 34 cục Hải quan 7 tháng năm 2013: Thu ngân sách ước đạt 429.165 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2509/7-thang-nam-2013--Thu-ngan-sach-uoc-dat-429.165-ty-dong.html 7 tháng năm 2013: Thu ngân sách ước đạt 429.165 tỷ đồng Các báo viết về Tài chính ngày 06/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2508/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-06082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 06/08/2013 Các dự án BĐS buộc phải mua bảo hiểm nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2507/Cac-du-an-BDS-buoc-phai-mua-bao-hiem-nha-o.html Các dự án BĐS buộc phải mua bảo hiểm nhà ở Trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2506/Trao-Quyet-dinh-bo-nhiem-Chu-tich-HDTV-SCIC.html Trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV SCIC 7 tháng năm 2013: Chi ngân sách ước đạt 527.860 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2505/7-thang-nam-2013--Chi-ngan-sach-uoc-dat-527.860-ty-dong.html 7 tháng năm 2013: Chi ngân sách ước đạt 527.860 tỷ đồng Thu hút dòng vốn FDI dịch chuyển về các tỉnh thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2504/Thu-hut-dong-von-FDI-dich-chuyen-ve-cac-tinh-thanh.html Thu hút dòng vốn FDI dịch chuyển về các tỉnh thành Đánh giá giữa kỳ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2503/Danh-gia-giua-ky-phat-trien-KT-XH-giai-doan-2011-2013.html Đánh giá giữa kỳ phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2013 Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2502/Thuc-hien-chinh-sach-tai-khoa-chat-che,-triet-de-tiet-kiem.html Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước từ ngày 1/11/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2501/Bao-cao-ke-hoach-von-dau-tu-ngan-sach-Nha-nuoc-tu-ngay-1112013.html Báo cáo kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước từ ngày 1/11/2013 Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2497/Day-nhanh-tien-do-dau-gia-quyen-su-dung-dat-va-giao-dat-dich-vu.html Đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất dịch vụ Sửa Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Tạo thuận lợi cho các DNNN thực hiện cổ phần hóa đúng lộ trình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2496/Sua-Nghi-dinh-so-592011ND-CP-cua-Chinh-phu--Tao-thuan-loi-cho-cac-DNNN-thuc-hien-co-phan-hoa-dung-lo-trinh.html Sửa Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ: Tạo thuận lợi cho các DNNN thực hiện cổ phần hóa đúng lộ trình Các báo viết về Tài chính ngày 02/08/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2495/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-02082013.html Các báo viết về Tài chính ngày 02/08/2013 Hà Nội: Không mua sắm ô tô công theo chức danh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2494/Ha-Noi--Khong-mua-sam-o-to-cong-theo-chuc-danh.html Hà Nội: Không mua sắm ô tô công theo chức danh Một số chính sách có hiệu lực từ ngày 1/8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2491/Mot-so-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-ngay-18.html Một số chính sách có hiệu lực từ ngày 1/8 Thực tế khẳng định mở rộng Thủ đô là chủ trương đúng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2490/Thuc-te-khang-dinh-mo-rong-Thu-do-la-chu-truong-dung.html Thực tế khẳng định mở rộng Thủ đô là chủ trương đúng Thứ trưởng kiêm chức Chủ tịch SCIC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2489/Thu-truong-kiem-chuc-Chu-tich-SCIC.html Thứ trưởng kiêm chức Chủ tịch SCIC Thứ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Săn-Ti-Phap Phom-Vi-Hản thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2488/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-CHDCND-Lao-San-Ti-Phap-Phom-Vi-Han-tham-va-lam-viec-voi-tinh-Nghe-An.html Thứ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Săn-Ti-Phap Phom-Vi-Hản thăm và làm việc với tỉnh Nghệ An Lãi suất bình quân có thể giảm tới 3-4% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2487/Lai-suat-binh-quan-co-the-giam-toi-3-4per.html Lãi suất bình quân có thể giảm tới 3-4% Bí thư thành uỷ Hà Nội nhìn lại 5 năm sau hợp nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2484/Bi-thu-thanh-uy-Ha-Noi-nhin-lai-5-nam-sau-hop-nhat.html Bí thư thành uỷ Hà Nội nhìn lại 5 năm sau hợp nhất Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thành cao tốc 6 làn xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2483/Duong-Phap-Van---Cau-Gie-thanh-cao-toc-6-lan-xe.html Đường Pháp Vân - Cầu Giẽ thành cao tốc 6 làn xe VPCP họp báo thường kỳ tháng 7/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2482/VPCP-hop-bao-thuong-ky-thang-72013.html VPCP họp báo thường kỳ tháng 7/2013 Tọa đàm khoa học “Doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2481/Toa-dam-khoa-hoc-“Doanh-nhan-Trinh-Van-Bo-va-nhung-cong-hien-cho-nen-tai-chinh-cach-mang”.html Tọa đàm khoa học “Doanh nhân Trịnh Văn Bô và những cống hiến cho nền tài chính cách mạng” Tháo gỡ khó khăn cho DN - Nhìn từ kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2480/Thao-go-kho-khan-cho-DN---Nhin-tu-kinh-te-vi-mo-6-thang-dau-nam-2013.html Tháo gỡ khó khăn cho DN - Nhìn từ kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2013 Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2475/Truong-ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-voi-Ban-Chi-dao-Tay-Nam-Bo.html Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Lãi suất hạ: Hấp dẫn nhưng "ngoài tầm với" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2473/Lai-suat-ha--Hap-dan-nhung-ngoai-tam-voi.html Lãi suất hạ: Hấp dẫn nhưng "ngoài tầm với" Ngày 29-7, huy động 325 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2472/Ngay-29-7,-huy-dong-325-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Ngày 29-7, huy động 325 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Ông Đặng Ngọc Tùng tái cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2471/Ong-Dang-Ngoc-Tung-tai-cu-Chu-tich-Tong-LDLD-Viet-Nam.html Ông Đặng Ngọc Tùng tái cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 4 đơn vị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2470/Thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-4-don-vi.html Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 4 đơn vị Giá vàng đồng loạt giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2469/Gia-vang-dong-loat-giam.html Giá vàng đồng loạt giảm Đề xuất nhiều giải pháp căn cơ tăng thu thuế xuất nhập khẩu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2468/De-xuat-nhieu-giai-phap-can-co-tang-thu-thue-xuat-nhap-khau.html Đề xuất nhiều giải pháp căn cơ tăng thu thuế xuất nhập khẩu Hơn 23 triệu USD đầu tư cho dự án Hệ thống xử lý nước thải Tp.Hưng Yên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2465/Hon-23-trieu-USD-dau-tu-cho-du-an-He-thong-xu-ly-nuoc-thai-Tp.Hung-Yen.html Hơn 23 triệu USD đầu tư cho dự án Hệ thống xử lý nước thải Tp.Hưng Yên Những sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2464/Nhung-su-kien-kinh-te-noi-bat-trong-tuan.html Những sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần Hà Nội chuẩn bị đầu tư thêm 2 dự án đường sắt đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2463/Ha-Noi-chuan-bi-dau-tu-them-2-du-an-duong-sat-do-thi.html Hà Nội chuẩn bị đầu tư thêm 2 dự án đường sắt đô thị Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2461/Tap-trung-chi-dao,-dieu-hanh-hoan-thanh-nhiem-vu-trong-tam-6-thang-cuoi-nam-2013.html Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương ngành Tài chính cho ông Murooka Naomichi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2460/Bo-Tai-chinh-trao-tang-Ky-niem-chuong-nganh-Tai-chinh-cho-ong-Murooka-Naomichi.html Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương ngành Tài chính cho ông Murooka Naomichi Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: Thu hẹp khoảng cách trong đàm phán TPP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2459/Bo-truong-Bo-Cong-thuong-Vu-Huy-Hoang--Thu-hep-khoang-cach-trong-dam-phan-TPP.html Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng: Thu hẹp khoảng cách trong đàm phán TPP Hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2458/Hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-tang-dot-bien.html Hoàn thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến Sáng nay, mở cửa TTTM ngầm lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2457/Sang-nay,-mo-cua-TTTM-ngam-lon-nhat-Dong-Nam-A-tai-Ha-Noi.html Sáng nay, mở cửa TTTM ngầm lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội Khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 - giai đoạn 2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2455/Khoi-cong-nang-cap-Nghia-trang-Liet-sy-quoc-gia-Duong-9---giai-doan-2.html Khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 - giai đoạn 2 "Sau 5 năm hợp nhất, Hà Nội đã phát triển vượt bậc” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2451/Sau-5-nam-hop-nhat,-Ha-Noi-da-phat-trien-vuot-bac”.html "Sau 5 năm hợp nhất, Hà Nội đã phát triển vượt bậc” Ngân hàng hạ lãi suất, doanh nghiệp vẫn thờ ơ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2450/Ngan-hang-ha-lai-suat,-doanh-nghiep-van-tho-o.html Ngân hàng hạ lãi suất, doanh nghiệp vẫn thờ ơ Bộ Tài chính lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2449/Bo-Tai-chinh-lay-y-kien-doi-voi-du-thao-Luat-Quan-ly,-su-dung-von-nha-nuoc-dau-tu-vao-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp Cơ quan Tổng cục Thuế: Hội nghị đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2448/Co-quan-Tong-cuc-Thue--Hoi-nghi-danh-gia-cong-tac-thue-6-thang-dau-nam-2013.html Cơ quan Tổng cục Thuế: Hội nghị đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 VAMC chính thức ra mắt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2447/VAMC-chinh-thuc-ra-mat.html VAMC chính thức ra mắt Hà Nội: Triển khai nhanh quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2446/Ha-Noi--Trien-khai-nhanh-quy-hoach-giet-mo-gia-suc,-gia-cam.html Hà Nội: Triển khai nhanh quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm Bất động sản xuất hiện găm hàng, giữ giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2445/Bat-dong-san-xuat-hien-gam-hang,-giu-gia.html Bất động sản xuất hiện găm hàng, giữ giá Thoái vốn ngoài ngành, sắp có giải pháp mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2444/Thoai-von-ngoai-nganh,-sap-co-giai-phap-moi.html Thoái vốn ngoài ngành, sắp có giải pháp mới Các báo viết về Tài chính ngày 24/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2443/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-24072013.html Các báo viết về Tài chính ngày 24/07/2013 Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2442/Cuc-Thue-TP-Ha-Noi-huong-dan-thuc-hien-viec-thu-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-duoi-10-cho.html Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện việc thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ Bố trí vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2441/Bo-tri-von-ho-tro-nha-o-cho-ho-ngheo.html Bố trí vốn hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp và làm việc với đoàn công tác một số bộ, ngành Haiti http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2439/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-tiep-va-lam-viec-voi-doan-cong-tac-mot-so-bo,-nganh-Haiti.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp và làm việc với đoàn công tác một số bộ, ngành Haiti Sắp có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 146km http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2438/Sap-co-duong-cao-toc-Ha-Noi---Lang-Son-dai-146km.html Sắp có đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn dài 146km Ông Nguyễn Phước Thanh được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2437/Ong-Nguyen-Phuoc-Thanh-duoc-bo-nhiem-lam-Pho-Thong-doc-Ngan-hang-Nha-nuoc-Viet-Nam.html Ông Nguyễn Phước Thanh được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Giới hạn cuối cùng cho lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2434/Gioi-han-cuoi-cung-cho-lai-suat.html Giới hạn cuối cùng cho lãi suất Các báo viết về Tài chính ngày 22/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2433/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-22072013.html Các báo viết về Tài chính ngày 22/07/2013 Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2432/Bao-cao-danh-gia-tinh-hinh-kinh-te-Viet-Nam-6-thang-dau-nam-va-du-bao-ca-nam-2013.html Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2013 NSNN sẽ giảm thu 17.613 tỷ đồng do miễn, giảm, gia hạn thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2431/NSNN-se-giam-thu-17.613-ty-dong-do-mien,-giam,-gia-han-thue.html NSNN sẽ giảm thu 17.613 tỷ đồng do miễn, giảm, gia hạn thuế Tổng cục Thuế: Giải pháp thực hiện mục tiêu thu NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2430/Tong-cuc-Thue--Giai-phap-thuc-hien-muc-tieu-thu-NSNN.html Tổng cục Thuế: Giải pháp thực hiện mục tiêu thu NSNN Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ tài chính-ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2427/Thu-tuong-chi-dao-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach.html Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ tài chính-ngân sách Hội nghị trực tuyến về thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2425/Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach.html Hội nghị trực tuyến về thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách Giảm thuế hay tăng giá xăng dầu? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2424/Giam-thue-hay-tang-gia-xang-dau.html Giảm thuế hay tăng giá xăng dầu? 2014-2015: Siết chặt quản lý đầu tư công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2423/2014-2015--Siet-chat-quan-ly-dau-tu-cong.html 2014-2015: Siết chặt quản lý đầu tư công Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin tài chính trên website http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2422/Doanh-nghiep-nha-nuoc-phai-cong-khai-thong-tin-tai-chinh-tren-website.html Doanh nghiệp nhà nước phải công khai thông tin tài chính trên website Nỗi lo phía sau tín hiệu tốt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2421/Noi-lo-phia-sau-tin-hieu-tot.html Nỗi lo phía sau tín hiệu tốt Kinh tế Việt Nam lớn thứ 42 thế giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2418/Kinh-te-Viet-Nam-lon-thu-42-the-gioi.html Kinh tế Việt Nam lớn thứ 42 thế giới Sơ kết 6 tháng công tác Thuế Hà Nội: Phấn đấu mức cao nhất dự toán 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2416/So-ket-6-thang-cong-tac-Thue-Ha-Noi--Phan-dau-muc-cao-nhat-du-toan-2013.html Sơ kết 6 tháng công tác Thuế Hà Nội: Phấn đấu mức cao nhất dự toán 2013 Vàng trong nước cao hơn thế giới 4,77 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2415/Vang-trong-nuoc-cao-hon-the-gioi-4,77-trieu-dongluong.html Vàng trong nước cao hơn thế giới 4,77 triệu đồng/lượng Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Hy Lạp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2414/Phat-trien-manh-me-quan-he-hop-tac-tai-chinh-Viet-Nam,-Tho-Nhi-Ky,-Tay-Ban-Nha-va-Hy-Lap.html Phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Hy Lạp Khắc phục sự “lệch pha” trong cung-cầu BĐS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2413/Khac-phuc-su-“lech-pha”-trong-cung-cau-BDS.html Khắc phục sự “lệch pha” trong cung-cầu BĐS DNNN phải công khai thông tin tài chính trên website http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2412/DNNN-phai-cong-khai-thong-tin-tai-chinh-tren-website.html DNNN phải công khai thông tin tài chính trên website Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2409/Ha-Noi--Thuc-hien-thu-phi-duong-doi-voi-xe-mo-to.html Hà Nội: Thực hiện thu phí đường đối với xe mô tô Khơi thông dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2408/Khoi-thong-dong-von-vao-nong-nghiep,-nong-thon.html Khơi thông dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn Thu nhập 2 triệu đồng trở lên mới khấu trừ thuế 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2407/Thu-nhap-2-trieu-dong-tro-len-moi-khau-tru-thue-10per.html Thu nhập 2 triệu đồng trở lên mới khấu trừ thuế 10% Thu ngân sách cần quán triệt theo phương châm thu đúng, thu đủ, kịp thời và chính xác http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2406/Thu-ngan-sach-can-quan-triet-theo-phuong-cham-thu-dung,-thu-du,-kip-thoi-va-chinh-xac.html Thu ngân sách cần quán triệt theo phương châm thu đúng, thu đủ, kịp thời và chính xác Techcombank cho vay tiêu dùng lãi suất 5,99% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2402/Techcombank-cho-vay-tieu-dung-lai-suat-5,99per.html Techcombank cho vay tiêu dùng lãi suất 5,99% Ngân hàng Nhà nước mạnh tay, tỷ giá về lại khung http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2401/Ngan-hang-Nha-nuoc-manh-tay,-ty-gia-ve-lai-khung.html Ngân hàng Nhà nước mạnh tay, tỷ giá về lại khung 26.000 lượng vàng đấu thầu được mua hết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2400/26.000-luong-vang-dau-thau-duoc-mua-het.html 26.000 lượng vàng đấu thầu được mua hết Quản lý, điều hành và bình ổn giá linh hoạt, kịp thời http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2399/Quan-ly,-dieu-hanh-va-binh-on-gia-linh-hoat,-kip-thoi.html Quản lý, điều hành và bình ổn giá linh hoạt, kịp thời Tìm kiếm giải pháp kiểm soát lạm phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2398/Tim-kiem-giai-phap-kiem-soat-lam-phat.html Tìm kiếm giải pháp kiểm soát lạm phát Đảm bảo an toàn về nợ công và an ninh tài chính quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2397/Dam-bao-an-toan-ve-no-cong-va-an-ninh-tai-chinh-quoc-gia.html Đảm bảo an toàn về nợ công và an ninh tài chính quốc gia Nhiều khách hàng đã tiếp cận được gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2396/Nhieu-khach-hang-da-tiep-can-duoc-goi-ho-tro-30.000-ty-dong.html Nhiều khách hàng đã tiếp cận được gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng Toàn ngành Dự trữ Nhà nước quyết liệt vào cuộc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2395/Toan-nganh-Du-tru-Nha-nuoc-quyet-liet-vao-cuoc.html Toàn ngành Dự trữ Nhà nước quyết liệt vào cuộc 6 tháng đầu năm 2013: Ngành Hải quan thu ngân sách tăng 5,5% so với cùng kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2394/6-thang-dau-nam-2013--Nganh-Hai-quan-thu-ngan-sach-tang-5,5per-so-voi-cung-ky.html 6 tháng đầu năm 2013: Ngành Hải quan thu ngân sách tăng 5,5% so với cùng kỳ Giá vàng tăng nhẹ, đắt hơn thế giới 5,47 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2393/Gia-vang-tang-nhe,-dat-hon-the-gioi-5,47-trieu-dongluong.html Giá vàng tăng nhẹ, đắt hơn thế giới 5,47 triệu đồng/lượng Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2389/Huong-dan-xay-dung-du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014.html Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2388/Huong-dan-trich-lap-va-su-dung-cac-khoan-du-phong-tai-doanh-nghiep.html Hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tại doanh nghiệp Các báo viết về Tài chính 09/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2387/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-09072013.html Các báo viết về Tài chính 09/07/2013 KBNN từ chối khoảng 16 tỷ đồng thanh toán vốn đầu tư sai quy định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2386/KBNN-tu-choi-khoang-16-ty-dong-thanh-toan-von-dau-tu-sai-quy-dinh.html KBNN từ chối khoảng 16 tỷ đồng thanh toán vốn đầu tư sai quy định Cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực và căn cơ (*) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2384/Can-tap-trung-trien-khai-nhung-giai-phap-thiet-thuc-va-can-co-(*).html Cần tập trung triển khai những giải pháp thiết thực và căn cơ (*) Bộ trưởng KHĐT nói về thu hút vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2383/Bo-truong-KHDT-noi-ve-thu-hut-von-FDI.html Bộ trưởng KHĐT nói về thu hút vốn FDI Chuẩn hóa thông tin góp phần hiệu quả quản lý tài chính công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2382/Chuan-hoa-thong-tin-gop-phan-hieu-qua-quan-ly-tai-chinh-cong.html Chuẩn hóa thông tin góp phần hiệu quả quản lý tài chính công Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2381/Be-mac-ky-hop-thu-7-HDND-TP-Ha-Noi-khoa-XIV--Tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-them-10per.html Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa XIV: Tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10% Thông tư 15 và những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2380/Thong-tu-15-va-nhung-no-luc-cua-Ngan-hang-Nha-nuoc.html Thông tư 15 và những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống bằng những nghị quyết cụ thể http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2379/Dua-Luat-Thu-do-vao-cuoc-song-bang-nhung-nghi-quyet-cu-the.html Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống bằng những nghị quyết cụ thể Giảm ngành nghề Nhà nước nắm 100% vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2378/Giam-nganh-nghe-Nha-nuoc-nam-100per-von.html Giảm ngành nghề Nhà nước nắm 100% vốn Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2377/Ha-Noi-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-chuyen.html Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hàng loạt tỉnh thành lập ban nội chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2371/Hang-loat-tinh-thanh-lap-ban-noi-chinh.html Hàng loạt tỉnh thành lập ban nội chính 39.900 lượng vàng giao dịch thành công tại phiên đấu thầu thứ 39 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2370/39.900-luong-vang-giao-dich-thanh-cong-tai-phien-dau-thau-thu-39.html 39.900 lượng vàng giao dịch thành công tại phiên đấu thầu thứ 39 Hà Nội nghiên cứu làm cầu vượt nhẹ trên đường Nguyễn Văn Cừ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2369/Ha-Noi-nghien-cuu-lam-cau-vuot-nhe-tren-duong-Nguyen-Van-Cu.html Hà Nội nghiên cứu làm cầu vượt nhẹ trên đường Nguyễn Văn Cừ Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2368/Quan-triet-cac-van-kien-Hoi-nghi-Trung-uong-7.html Quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 7 Hà Nội: Thu phí lưu thông đường bộ đối với mô tô từ ngày 1/8/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2367/Ha-Noi--Thu-phi-luu-thong-duong-bo-doi-voi-mo-to-tu-ngay-182013.html Hà Nội: Thu phí lưu thông đường bộ đối với mô tô từ ngày 1/8/2013 Hà Nội sẽ không còn cảnh xếp hàng xin học mầm non http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2365/Ha-Noi-se-khong-con-canh-xep-hang-xin-hoc-mam-non.html Hà Nội sẽ không còn cảnh xếp hàng xin học mầm non Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2364/Bo-Tai-chinh-huong-dan-trich-lap-va-su-dung-cac-khoan-du-phong-ton-that-cac-khoan-dau-tu-tai-chinh.html Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập và sử dụng các khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính Hà Nội: Trước bạ ôtô chính thức còn 12% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2363/Ha-Noi--Truoc-ba-oto-chinh-thuc-con-12per.html Hà Nội: Trước bạ ôtô chính thức còn 12% HĐND TP khóa XIV thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2362/HDND-TP-khoa-XIV-thao-luan-ve-thuc-hien-nhiem-vu-kinh-te-xa-hoi.html HĐND TP khóa XIV thảo luận về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội Các báo viết về Tài chính ngày 02/07/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2361/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-02072013.html Các báo viết về Tài chính ngày 02/07/2013 Hôm nay 2-7, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 14: Phấn đấu GDP năm 2013 đạt từ 9,5% trở lên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2360/Hom-nay-2-7,-khai-mac-Hoi-nghi-Thanh-uy-TPHCM-lan-thu-14--Phan-dau-GDP-nam-2013-dat-tu-9,5per-tro-len.html Hôm nay 2-7, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 14: Phấn đấu GDP năm 2013 đạt từ 9,5% trở lên Sáng nay, đấu thầu tiếp 40.000 lượng vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2359/Sang-nay,-dau-thau-tiep-40.000-luong-vang.html Sáng nay, đấu thầu tiếp 40.000 lượng vàng Hà Nội: Chung cư giá 777 triệu đồng “hút” khách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2358/Ha-Noi--Chung-cu-gia-777-trieu-dong-“hut”-khach.html Hà Nội: Chung cư giá 777 triệu đồng “hút” khách Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2354/Khai-mac-ky-hop-thu-7-HDND-Thanh-pho-Ha-Noi-khoa-XIV.html Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV TP.HCM: CPI 6 tháng đầu năm thấp nhất trong vòng 10 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2353/TP.HCM--CPI-6-thang-dau-nam-thap-nhat-trong-vong-10-nam.html TP.HCM: CPI 6 tháng đầu năm thấp nhất trong vòng 10 năm 9 Luật có hiệu lực từ 1/7/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2352/9-Luat-co-hieu-luc-tu-172013.html 9 Luật có hiệu lực từ 1/7/2013 Đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2351/Doi-thoai-giua-Bo-Tai-chinh-va-doanh-nghiep-Han-Quoc.html Đối thoại giữa Bộ Tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc Từ 1/7 cán bộ, công chức được hưởng lương tối thiểu mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2350/Tu-17-can-bo,-cong-chuc-duoc-huong-luong-toi-thieu-moi.html Từ 1/7 cán bộ, công chức được hưởng lương tối thiểu mới Hà Nội điều động và bổ nhiệm 2 giám đốc sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2349/Ha-Noi-dieu-dong-va-bo-nhiem-2-giam-doc-so.html Hà Nội điều động và bổ nhiệm 2 giám đốc sở Tập trung xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2347/Tap-trung-xay-dung-Du-toan-ngan-sach-Nha-nuoc-nam-2014.html Tập trung xây dựng Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014 Tỷ giá USD chính thức tăng 1% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2346/Ty-gia-USD-chinh-thuc-tang-1per.html Tỷ giá USD chính thức tăng 1% Thu xếp vốn GPMB dự án ĐHKHCN Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2345/Thu-xep-von-GPMB-du-an-DHKHCN-Ha-Noi.html Thu xếp vốn GPMB dự án ĐHKHCN Hà Nội Tháng 11, Hà Nội sẽ có 1.000 điểm khuyến mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2344/Thang-11,-Ha-Noi-se-co-1.000-diem-khuyen-mai.html Tháng 11, Hà Nội sẽ có 1.000 điểm khuyến mại Chính thức giảm lãi suất huy động bằng VND, USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2343/Chinh-thuc-giam-lai-suat-huy-dong-bang-VND,-USD.html Chính thức giảm lãi suất huy động bằng VND, USD Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2341/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-62013.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 6/2013 Các báo viết về Tài chính ngày 27/06/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2340/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-27062013.html Các báo viết về Tài chính ngày 27/06/2013 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ công tác tại xã vùng cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2339/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-cong-tac-tai-xa-vung-cao.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ công tác tại xã vùng cao Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2338/Quy-dinh-moi-ve-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh.html Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định Huy động thành công 1.000 tỷ đồng Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2335/Huy-dong-thanh-cong-1.000-ty-dong-Trai-phieu-xay-dung-Thu-do-giai-doan-2013-2015.html Huy động thành công 1.000 tỷ đồng Trái phiếu xây dựng Thủ đô giai đoạn 2013-2015 Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,9% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2332/Tang-truong-GDP-6-thang-dau-nam-2013-uoc-dat-4,9per.html Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2013 ước đạt 4,9% Giá vàng giảm về 38,55 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2331/Gia-vang-giam-ve-38,55-trieu-dongluong.html Giá vàng giảm về 38,55 triệu đồng/lượng Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2330/Ha-Noi-trien-khai-8-nhiem-vu-trong-tam-va-khau-dot-pha.html Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá Hà Nội sẽ có thêm 13 khu công nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2329/Ha-Noi-se-co-them-13-khu-cong-nghiep.html Hà Nội sẽ có thêm 13 khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2013: Thị trường TPCP đạt nhiều kết quả tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2326/6-thang-dau-nam-2013--Thi-truong-TPCP-dat-nhieu-ket-qua-tich-cuc.html 6 tháng đầu năm 2013: Thị trường TPCP đạt nhiều kết quả tích cực (VOV) - Về lộ trình tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề án và trình Chính phủ vào thời điểm thích hợp. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2325/(VOV)---Ve-lo-trinh-tang-luong-toi-thieu,-Bo-Noi-vu-se-tiep-tuc-nghien-cuu-de-an-va-trinh-Chinh-phu-vao-thoi-diem-thich-hop..html (VOV) - Về lộ trình tăng lương tối thiểu, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu đề án và trình Chính phủ vào thời điểm thích hợp. Hà Nội: Cây to bật gốc đè bẹp nhà chờ xe buýt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2324/Ha-Noi--Cay-to-bat-goc-de-bep-nha-cho-xe-buyt.html Hà Nội: Cây to bật gốc đè bẹp nhà chờ xe buýt CPI cả nước tháng 6 tăng 0,05% so với tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2323/CPI-ca-nuoc-thang-6-tang-0,05per-so-voi-thang-5.html CPI cả nước tháng 6 tăng 0,05% so với tháng 5 TPHCM: Số hóa toàn bộ dữ liệu vân tay người dân trên địa bàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2322/TPHCM--So-hoa-toan-bo-du-lieu-van-tay-nguoi-dan-tren-dia-ban.html TPHCM: Số hóa toàn bộ dữ liệu vân tay người dân trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2013, cả nước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2320/6-thang-dau-nam-2013,-ca-nuoc-nhap-sieu-hon-1,4-ty-USD.html 6 tháng đầu năm 2013, cả nước nhập siêu hơn 1,4 tỷ USD Tạo nền tảng để kinh tế tăng trưởng tốt hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2319/Tao-nen-tang-de-kinh-te-tang-truong-tot-hon.html Tạo nền tảng để kinh tế tăng trưởng tốt hơn 24 ngân hàng lỗ trong 5 tháng đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2318/24-ngan-hang-lo-trong-5-thang-dau-nam.html 24 ngân hàng lỗ trong 5 tháng đầu năm Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải đáp 3 vấn đề “nóng” trong chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2317/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-giai-dap-3-van-de-“nong”-trong-chuong-trinh-“Dan-hoi--Bo-truong-tra-loi”.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải đáp 3 vấn đề “nóng” trong chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời” 2 dự án Luật do Bộ Tài chính soạn thảo được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2316/2-du-an-Luat-do-Bo-Tai-chinh-soan-thao-duoc-Quoc-hoi-thong-qua-voi-so-phieu-tan-thanh-cao.html 2 dự án Luật do Bộ Tài chính soạn thảo được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành cao Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2314/Hom-nay,-be-mac-ky-hop-thu-5,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Hôm nay, bế mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII QH thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán NSNN năm 2011 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2313/QH-thong-qua-Nghi-quyet-phe-chuan-Quyet-toan-NSNN-nam-2011.html QH thông qua Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán NSNN năm 2011 Indonesia trở thành nền kinh tế lớn thứ 15 toàn cầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2311/Indonesia-tro-thanh-nen-kinh-te-lon-thu-15-toan-cau.html Indonesia trở thành nền kinh tế lớn thứ 15 toàn cầu Các báo viết về Tài chính ngày 21/06/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2310/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-21062013.html Các báo viết về Tài chính ngày 21/06/2013 Quốc hội thông qua giảm thuế TNDN còn 22% từ 1/1/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2307/Quoc-hoi-thong-qua-giam-thue-TNDN-con-22per-tu-112014.html Quốc hội thông qua giảm thuế TNDN còn 22% từ 1/1/2014 “Hoàn toàn đủ điều kiện để bỏ trần lãi suất” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2306/“Hoan-toan-du-dieu-kien-de-bo-tran-lai-suat”.html “Hoàn toàn đủ điều kiện để bỏ trần lãi suất” Làn gió mới cho thị trường bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2305/Lan-gio-moi-cho-thi-truong-bat-dong-san.html Làn gió mới cho thị trường bất động sản Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2304/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Dinh-Tien-Dung-gui-thu-chuc-mung-ngay-Bao-chi-cach-mang-Viet-Nam.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam SCIC sẽ mua lại các khoản đầu tư thoái vốn không thành công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2303/SCIC-se-mua-lai-cac-khoan-dau-tu-thoai-von-khong-thanh-cong.html SCIC sẽ mua lại các khoản đầu tư thoái vốn không thành công Cất nóc tòa nhà cao 65 tầng sừng sững giữa lòng Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2302/Cat-noc-toa-nha-cao-65-tang-sung-sung-giua-long-Thu-do.html Cất nóc tòa nhà cao 65 tầng sừng sững giữa lòng Thủ đô Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Tài chính nhân ngày 21/6 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2301/Bo-truong-Dinh-Tien-Dung-chuc-mung-cac-co-quan-bao-chi-nganh-Tai-chinh-nhan-ngay-216.html Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng các cơ quan báo chí ngành Tài chính nhân ngày 21/6 Những dự án "sống lại" nhờ gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2300/Nhung-du-an-song-lai-nho-goi-ho-tro-30-nghin-ty.html Những dự án "sống lại" nhờ gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ Tăng chuyến bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Chu Lai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2299/Tang-chuyen-bay-tu-Ha-Noi,-TP-Ho-Chi-Minh-den-Chu-Lai.html Tăng chuyến bay từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đến Chu Lai Ngành Ngân hàng: Khơi thông tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2295/Nganh-Ngan-hang--Khoi-thong-tin-dung,-ho-tro-san-xuat-kinh-doanh.html Ngành Ngân hàng: Khơi thông tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh Qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2294/Qui-dinh-lai-suat-cho-vay-tin-dung-dau-tu,-tin-dung-xuat-khau-cua-nha-nuoc.html Qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước Cần chính sách đặc thù cho đối tượng đặc thù sau thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2293/Can-chinh-sach-dac-thu-cho-doi-tuong-dac-thu-sau-thu-hoi-dat.html Cần chính sách đặc thù cho đối tượng đặc thù sau thu hồi đất 7.000 xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2292/7.000-xa-hoan-thanh-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-moi.html 7.000 xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới Hải quan Hà Nội thu trên 157 tỷ đồng từ hậu kiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2291/Hai-quan-Ha-Noi-thu-tren-157-ty-dong-tu-hau-kiem.html Hải quan Hà Nội thu trên 157 tỷ đồng từ hậu kiểm Liên Bộ Tài chính – Công thương: Thông tin về tình hình giá xăng dầu và biện pháp điều hành giá xăng dầu trong nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2290/Lien-Bo-Tai-chinh-–-Cong-thuong--Thong-tin-ve-tinh-hinh-gia-xang-dau-va-bien-phap-dieu-hanh-gia-xang-dau-trong-nuoc.html Liên Bộ Tài chính – Công thương: Thông tin về tình hình giá xăng dầu và biện pháp điều hành giá xăng dầu trong nước Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra giá đất tại 577 xã, phường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2289/Ha-Noi--Lap-doan-kiem-tra-gia-dat-tai-577-xa,-phuong.html Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra giá đất tại 577 xã, phường Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo: Thường Tín cần chú trọng đầu tư hạ tầng các làng nghề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2284/Chu-tich-UBND-TP-Nguyen-The-Thao--Thuong-Tin-can-chu-trong-dau-tu-ha-tang-cac-lang-nghe.html Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo: Thường Tín cần chú trọng đầu tư hạ tầng các làng nghề Nhiều ngân hàng cho vay lãi suất 0% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2283/Nhieu-ngan-hang-cho-vay-lai-suat-0per.html Nhiều ngân hàng cho vay lãi suất 0% Cần ưu tiên mua nợ xấu có bảo đảm bằng bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2282/Can-uu-tien-mua-no-xau-co-bao-dam-bang-bat-dong-san.html Cần ưu tiên mua nợ xấu có bảo đảm bằng bất động sản Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung: Tạo thuận lợi cho DN gắn với tăng hiệu lực quản lý, thu hồi thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2281/Luat-Quan-ly-thue-sua-doi,-bo-sung--Tao-thuan-loi-cho-DN-gan-voi-tang-hieu-luc-quan-ly,-thu-hoi-thue.html Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung: Tạo thuận lợi cho DN gắn với tăng hiệu lực quản lý, thu hồi thuế Thuế xuất khẩu vàng tăng tới 2% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2280/Thue-xuat-khau-vang-tang-toi-2per.html Thuế xuất khẩu vàng tăng tới 2% Ngành Ngân hàng Hà Nội: Tăng cường “đai” an toàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2274/Nganh-Ngan-hang-Ha-Noi--Tang-cuong-“dai”-an-toan.html Ngành Ngân hàng Hà Nội: Tăng cường “đai” an toàn Bộ Tài chính Việt Nam và Cuba ký kết kế hoạch hợp tác năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2273/Bo-Tai-chinh-Viet-Nam-va-Cuba-ky-ket-ke-hoach-hop-tac-nam-2013.html Bộ Tài chính Việt Nam và Cuba ký kết kế hoạch hợp tác năm 2013 Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty 100% vốn Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2272/Ban-hanh-Quy-che-hoat-dong-cua-Kiem-soat-vien-cong-ty-100per-von-Nha-nuoc.html Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty 100% vốn Nhà nước Bến xe Mỹ Đình đã lập lại trật tự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2271/Ben-xe-My-Dinh-da-lap-lai-trat-tu.html Bến xe Mỹ Đình đã lập lại trật tự Hà Nội bàn giao quy hoạch phân khu đô thị hơn 1.000ha http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2270/Ha-Noi-ban-giao-quy-hoach-phan-khu-do-thi-hon-1.000ha.html Hà Nội bàn giao quy hoạch phân khu đô thị hơn 1.000ha Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Đã có phương án kiểm soát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2267/Goi-tin-dung-30.000-ty-dong--Da-co-phuong-an-kiem-soat.html Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Đã có phương án kiểm soát Hà Nội: Siết hoạt động vận tải trên những tuyến đường “nóng" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2266/Ha-Noi--Siet-hoat-dong-van-tai-tren-nhung-tuyen-duong-“nong.html Hà Nội: Siết hoạt động vận tải trên những tuyến đường “nóng" Các báo viết về Tài chính ngày 12/06/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2265/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-12062013.html Các báo viết về Tài chính ngày 12/06/2013 Bộ Tài chính: Tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2264/Bo-Tai-chinh--Tich-cuc-trien-khai-thuc-hien-cac-Nghi-quyet-01-va-02-cua-Chinh-phu.html Bộ Tài chính: Tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ Chưa hồ sơ nào hoàn chỉnh để vay vốn 6% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2263/Chua-ho-so-nao-hoan-chinh-de-vay-von-6per.html Chưa hồ sơ nào hoàn chỉnh để vay vốn 6% Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2262/Nganh-Tai-chinh-quyet-tam-phan-dau-thuc-hien-tot-cac-chi-tieu-thi-dua.html Ngành Tài chính quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua Các báo viết về Tài chính ngày 11/06/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2261/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-11062013.html Các báo viết về Tài chính ngày 11/06/2013 Sẽ có nhiều chính sách giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2259/Se-co-nhieu-chinh-sach-giam,-gian-thue-cho-doanh-nghiep.html Sẽ có nhiều chính sách giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp Các báo viết về Tài chính ngày 10/06/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2258/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-10062013.html Các báo viết về Tài chính ngày 10/06/2013 Bộ Tài chính tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2257/Bo-Tai-chinh-to-chuc-ky-niem-65-nam-ngay-Chu-tich-Ho-Chi-Minh-ra-Loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc.html Bộ Tài chính tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Quốc hội thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2256/Quoc-hoi-thong-qua-danh-sach-lay-phieu-tin-nhiem.html Quốc hội thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm Đẳng cấp Vincom Village http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2255/Dang-cap-Vincom-Village.html Đẳng cấp Vincom Village Hà Nội thêm một khu vui chơi hiện đại cho trẻ em http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2250/Ha-Noi-them-mot-khu-vui-choi-hien-dai-cho-tre-em.html Hà Nội thêm một khu vui chơi hiện đại cho trẻ em Được gì sau 10 năm thực hiện đổi mới, phát triển kinh tế tập thể? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2249/Duoc-gi-sau-10-nam-thuc-hien-doi-moi,-phat-trien-kinh-te-tap-the.html Được gì sau 10 năm thực hiện đổi mới, phát triển kinh tế tập thể? Hà Nội: Chủ đầu tư chủ động hạ giá bán chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2248/Ha-Noi--Chu-dau-tu-chu-dong-ha-gia-ban-chung-cu.html Hà Nội: Chủ đầu tư chủ động hạ giá bán chung cư 5 Bộ, ngành chủ lực sẽ cùng nhau xử lý nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2247/5-Bo,-nganh-chu-luc-se-cung-nhau-xu-ly-no-xau.html 5 Bộ, ngành chủ lực sẽ cùng nhau xử lý nợ xấu Nhà ở thương mại chuyển sang nhà ở xã hội: Bước đầu xây khung... http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2246/Nha-o-thuong-mai-chuyen-sang-nha-o-xa-hoi--Buoc-dau-xay-khung....html Nhà ở thương mại chuyển sang nhà ở xã hội: Bước đầu xây khung... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2245/Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung-du-Hoi-nghi-Dien-dan-Kinh-te-The-gioi.html Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Hà Nội ra mắt căn hộ dưới 9 triệu đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2244/Ha-Noi-ra-mat-can-ho-duoi-9-trieu-dongm2.html Hà Nội ra mắt căn hộ dưới 9 triệu đồng/m2 Sớm thí điểm chính quyền đô thị tại TPHCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2243/Som-thi-diem-chinh-quyen-do-thi-tai-TPHCM.html Sớm thí điểm chính quyền đô thị tại TPHCM Bộ Tài chính: Trình phương án xử lý nợ xấu DNNN trong năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2242/Bo-Tai-chinh--Trinh-phuong-an-xu-ly-no-xau-DNNN-trong-nam-2013.html Bộ Tài chính: Trình phương án xử lý nợ xấu DNNN trong năm 2013 Lễ mừng thọ các cựu cán bộ ATK Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2241/Le-mung-tho-cac-cuu-can-bo-ATK-Bo-Tai-chinh.html Lễ mừng thọ các cựu cán bộ ATK Bộ Tài chính Các báo viết về tài chính ngày 6/6/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2240/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-662013.html Các báo viết về tài chính ngày 6/6/2013 Các báo viết về Tài chính ngày 05/06/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2239/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-05062013.html Các báo viết về Tài chính ngày 05/06/2013 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Tỉnh trưởng Vân Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2238/Pho-Thu-tuong-Vu-Van-Ninh-tiep-Tinh-truong-Van-Nam.html Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Tỉnh trưởng Vân Nam Hà Nội: Xây nhiều khách sạn quy mô và tiêu chuẩn cao tại Sơn Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2237/Ha-Noi--Xay-nhieu-khach-san-quy-mo-va-tieu-chuan-cao-tai-Son-Tay.html Hà Nội: Xây nhiều khách sạn quy mô và tiêu chuẩn cao tại Sơn Tây Tổng kiểm tra toàn bộ cây xăng ở Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2236/Tong-kiem-tra-toan-bo-cay-xang-o-Ha-Noi.html Tổng kiểm tra toàn bộ cây xăng ở Hà Nội 25 triệu USD nắn sông Hồng đoạn qua Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2235/25-trieu-USD-nan-song-Hong-doan-qua-Ha-Noi.html 25 triệu USD nắn sông Hồng đoạn qua Hà Nội Ngày 4/6: NHNN tiếp tục đấu thầu bán 26.000 lượng vàng SJC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2230/Ngay-46--NHNN-tiep-tuc-dau-thau-ban-26.000-luong-vang-SJC.html Ngày 4/6: NHNN tiếp tục đấu thầu bán 26.000 lượng vàng SJC Các báo viết về tài chính ngày 4/6/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2229/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-462013.html Các báo viết về tài chính ngày 4/6/2013 Triển khai Luật Dự trữ quốc gia: Những vấn đề đặt ra http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2228/Trien-khai-Luat-Du-tru-quoc-gia--Nhung-van-de-dat-ra.html Triển khai Luật Dự trữ quốc gia: Những vấn đề đặt ra Điều chỉnh khu đất diện tích hơn 120.000m2 tại Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2227/Dieu-chinh-khu-dat-dien-tich-hon-120.000m2-tai-Tu-Liem.html Điều chỉnh khu đất diện tích hơn 120.000m2 tại Từ Liêm Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2225/Le-Cong-bo-Quyet-dinh-cua-Chu-tich-nuoc-bo-nhiem-dong-chi-Dinh-Tien-Dung-giu-chuc-vu-Bo-truong-Bo-Tai-chinh.html Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính 5 tháng đầu năm, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 36,6% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2224/5-thang-dau-nam,-tong-thu-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc-dat-36,6per-du-toan.html 5 tháng đầu năm, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 36,6% dự toán NHNN có thể sớm dỡ bỏ trần lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2223/NHNN-co-the-som-do-bo-tran-lai-suat.html NHNN có thể sớm dỡ bỏ trần lãi suất Quốc hội bàn về sửa đổi Hiến pháp 1992 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2222/Quoc-hoi-ban-ve-sua-doi-Hien-phap-1992.html Quốc hội bàn về sửa đổi Hiến pháp 1992 Tăng trưởng tín dụng: Ngân hàng lo... "tụt huyết áp" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2221/Tang-truong-tin-dung--Ngan-hang-lo...-tut-huyet-ap.html Tăng trưởng tín dụng: Ngân hàng lo... "tụt huyết áp" Chính phủ nỗ lực tối đa thực hiện các mục tiêu tăng trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2219/Chinh-phu-no-luc-toi-da-thuc-hien-cac-muc-tieu-tang-truong.html Chính phủ nỗ lực tối đa thực hiện các mục tiêu tăng trưởng Hà Nội đã sẵn sàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2218/Ha-Noi-da-san-sang.html Hà Nội đã sẵn sàng Các báo viết về Tài chính ngày 31/5/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2217/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-3152013.html Các báo viết về Tài chính ngày 31/5/2013 Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2216/Kho-bac-Nha-nuoc-da-huy-dong-duoc-84.524-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.524 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Hội nghị triển khai công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2215/Hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-sap-xep,-xu-ly-nha,-dat-thuoc-so-huu-nha-nuoc-nam-2013.html Hội nghị triển khai công tác sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước năm 2013 Công bố Quyết định sáp nhập 5 xí nghiệp môi trường đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2213/Cong-bo-Quyet-dinh-sap-nhap-5-xi-nghiep-moi-truong-do-thi.html Công bố Quyết định sáp nhập 5 xí nghiệp môi trường đô thị Năm 2015, huyện Mỹ Đức có 9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2212/Nam-2015,-huyen-My-Duc-co-9-xa-hoan-thanh-xay-dung-nong-thon-moi.html Năm 2015, huyện Mỹ Đức có 9 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới 3 nhóm giải pháp cân đối ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2211/3-nhom-giai-phap-can-doi-ngan-sach.html 3 nhóm giải pháp cân đối ngân sách Khả năng cân đối NSNN năm 2013 sẽ gặp nhiều khó khăn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2210/Kha-nang-can-doi-NSNN-nam-2013-se-gap-nhieu-kho-khan.html Khả năng cân đối NSNN năm 2013 sẽ gặp nhiều khó khăn Hà Nội: Hoàn thành lập các đồ án quy hoạch phân khu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2209/Ha-Noi--Hoan-thanh-lap-cac-do-an-quy-hoach-phan-khu.html Hà Nội: Hoàn thành lập các đồ án quy hoạch phân khu Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2189/Thu-tuong-bo-nhiem-3-Thu-truong.html Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Tái cơ cấu doanh nghiệp: Xây dựng nhiều chính sách gỡ khó http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2188/Tai-co-cau-doanh-nghiep--Xay-dung-nhieu-chinh-sach-go-kho.html Tái cơ cấu doanh nghiệp: Xây dựng nhiều chính sách gỡ khó Tín dụng sắp được khơi dòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2187/Tin-dung-sap-duoc-khoi-dong.html Tín dụng sắp được khơi dòng Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp: Thu ngân sách chịu tác động không thuận của nền kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2186/Thu-truong-thuong-truc-Nguyen-Cong-Nghiep--Thu-ngan-sach-chiu-tac-dong-khong-thuan-cua-nen-kinh-te.html Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp: Thu ngân sách chịu tác động không thuận của nền kinh tế Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2185/Tang-cuong-chi-dao-dieu-hanh-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach.html Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì đà phục hồi tăng trưởng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2183/Tap-trung-thao-go-kho-khan,-thuc-day-phat-trien-san-xuat-kinh-doanh,-duy-tri-da-phuc-hoi-tang-truong.html Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì đà phục hồi tăng trưởng Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng - Giải pháp làm ấm dần thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2182/Goi-ho-tro-30.000-ty-dong---Giai-phap-lam-am-dan-thi-truong.html Gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng - Giải pháp làm ấm dần thị trường Thủ tướng chỉ thị việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2181/Thu-tuong-chi-thi-viec-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-–-ngan-sach.html Thủ tướng chỉ thị việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách Xuất khẩu đạt 49,9 tỷ USD trong 5 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2180/Xuat-khau-dat-49,9-ty-USD-trong-5-thang.html Xuất khẩu đạt 49,9 tỷ USD trong 5 tháng Tân tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2179/Tan-tong-Kiem-toan-Nha-nuoc-Nguyen-Huu-Van.html Tân tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn Ông Đinh Tiến Dũng là tân Bộ trưởng Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2177/Ong-Dinh-Tien-Dung-la-tan-Bo-truong-Tai-chinh.html Ông Đinh Tiến Dũng là tân Bộ trưởng Tài chính (ĐCSVN) – Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp do UBND TP Hà Nội ngày 23/5. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2175/(DCSVN)-–-Do-la-thong-tin-duoc-dua-ra-tai-Hoi-nghi-tiep-xuc-doanh-nghiep-do-UBND-TP-Ha-Noi-ngay-235..html (ĐCSVN) – Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp do UBND TP Hà Nội ngày 23/5. Giảm thuế xăng còn 18% từ 23/5/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2174/Giam-thue-xang-con-18per-tu-2352013.html Giảm thuế xăng còn 18% từ 23/5/2013 Nhập siêu 1,2 tỷ USD trong tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2173/Nhap-sieu-1,2-ty-USD-trong-thang-5.html Nhập siêu 1,2 tỷ USD trong tháng 5 Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm chức hiệu trưởng ĐHKTQD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2172/Thu-truong-Bo-GD-DT-kiem-chuc-hieu-truong-DHKTQD.html Thứ trưởng Bộ GD-ĐT kiêm chức hiệu trưởng ĐHKTQD Giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2171/Gioi-thieu-ong-Dinh-Tien-Dung-lam-Bo-truong-Tai-chinh.html Giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chính Dấu ấn tài chính dưới thời Bộ trưởng Vương Đình Huệ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2169/Dau-an-tai-chinh-duoi-thoi-Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue.html Dấu ấn tài chính dưới thời Bộ trưởng Vương Đình Huệ Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2168/Quy-dinh-moi-ve-quan-ly-lao-dong,-tien-luong,-tien-thuong-trong-cong-ty-TNHH-MTV-do-Nha-nuoc-lam-chu-so-huu.html Quy định mới về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu Các báo viết về Tài chính ngày 23/05/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2167/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-23052013.html Các báo viết về Tài chính ngày 23/05/2013 Hướng dẫn hỗ trợ vay nhà ở : Vướng mắc ba vấn đề http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2166/Huong-dan-ho-tro-vay-nha-o---Vuong-mac-ba-van-de.html Hướng dẫn hỗ trợ vay nhà ở : Vướng mắc ba vấn đề Hôm nay Thủ tướng trình Quốc hội nhân sự Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2165/Hom-nay-Thu-tuong-trinh-Quoc-hoi-nhan-su-Bo-Tai-chinh.html Hôm nay Thủ tướng trình Quốc hội nhân sự Bộ Tài chính Báo cáo thẩm tra kế hoạch phát triển KT - XH năm 2012, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2163/Bao-cao-tham-tra-ke-hoach-phat-trien-KT---XH-nam-2012,-tinh-hinh-trien-khai-thuc-hien-Ke-hoach-phat-trien-KT---XH-nam-2013.html Báo cáo thẩm tra kế hoạch phát triển KT - XH năm 2012, tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2013 Trục lợi gói 30 nghìn tỷ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2162/Truc-loi-goi-30-nghin-ty-se-bi-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su.html Trục lợi gói 30 nghìn tỷ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Chộn rộn với tiền nhàn rỗi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2161/Chon-ron-voi-tien-nhan-roi.html Chộn rộn với tiền nhàn rỗi Thủ tướng đã ký Nghị định thành lập công ty VAMC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2160/Thu-tuong-da-ky-Nghi-dinh-thanh-lap-cong-ty-VAMC.html Thủ tướng đã ký Nghị định thành lập công ty VAMC CPI tháng 5 hai thành phố lớn giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2159/CPI-thang-5-hai-thanh-pho-lon-giam.html CPI tháng 5 hai thành phố lớn giảm Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2158/Tinh-hinh-thuc-hien-ke-hoach-phat-trien-kinh-te---xa-hoi-nam-2012,-4-thang-dau-nam-2013.html Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, 4 tháng đầu năm 2013 Hạ lãi suất không còn là chiếc đũa thần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2157/Ha-lai-suat-khong-con-la-chiec-dua-than.html Hạ lãi suất không còn là chiếc đũa thần Thuế Thu nhập Doanh nghiệp sẽ chỉ còn 20% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2156/Thue-Thu-nhap-Doanh-nghiep-se-chi-con-20per.html Thuế Thu nhập Doanh nghiệp sẽ chỉ còn 20% Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT: Kịp thời hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2155/Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-thue-TNDN-va-Luat-thue-GTGT--Kip-thoi-ho-tro-cac-DN-thao-go-kho-khan,-ho-tro-thi-truong.html Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT: Kịp thời hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thị trường Kiến nghị thuê Pháp lập quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2154/Kien-nghi-thue-Phap-lap-quy-hoach-vung-thu-do-Ha-Noi.html Kiến nghị thuê Pháp lập quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội Phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ để Kỳ họp thành công tốt đẹp* http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2149/Phat-huy-tri-tue,-tap-trung-nghien-cuu,-thao-luan-dan-chu-de-Ky-hop-thanh-cong-tot-dep*.html Phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ để Kỳ họp thành công tốt đẹp* Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Đoàn cán bộ, công nhân Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2148/Bo-Tai-chinh-to-chuc-gap-mat-Doan-can-bo,-cong-nhan-So-An-loat-Tai-chinh-Trung-Bo.html Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt Đoàn cán bộ, công nhân Sở Ấn loát Tài chính Trung Bộ Mở cửa sáng nay, giá vàng giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2147/Mo-cua-sang-nay,-gia-vang-giam-manh.html Mở cửa sáng nay, giá vàng giảm mạnh Hà Nội cho phép xây chợ rau Vân Nội, Đông Anh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2146/Ha-Noi-cho-phep-xay-cho-rau-Van-Noi,-Dong-Anh.html Hà Nội cho phép xây chợ rau Vân Nội, Đông Anh Hà Nội: Khởi công bệnh viện trị giá 500 tỷ đồng tại Ba Vì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2145/Ha-Noi--Khoi-cong-benh-vien-tri-gia-500-ty-dong-tai-Ba-Vi.html Hà Nội: Khởi công bệnh viện trị giá 500 tỷ đồng tại Ba Vì Chính sách tiền tệ góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2142/Chinh-sach-tien-te-gop-phan-quan-trong-on-dinh-kinh-te-vi-mo.html Chính sách tiền tệ góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô Hôm nay, đấu thầu tiếp 26.000 lượng vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2141/Hom-nay,-dau-thau-tiep-26.000-luong-vang.html Hôm nay, đấu thầu tiếp 26.000 lượng vàng Triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng - Thủ tục đơn giản, không sợ hết tiền http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2140/Trien-khai-goi-tin-dung-30.000-ty-dong---Thu-tuc-don-gian,-khong-so-het-tien.html Triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng - Thủ tục đơn giản, không sợ hết tiền Tháo gỡ khó khăn cho công nhân các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2139/Thao-go-kho-khan-cho-cong-nhan-cac-khu-cong-nghiep---che-xuat-Ha-Noi.html Tháo gỡ khó khăn cho công nhân các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội VDB: Công cụ đắc lực hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2138/VDB--Cong-cu-dac-luc-ho-tro-dau-tu-phat-trien-KT-XH.html VDB: Công cụ đắc lực hỗ trợ đầu tư phát triển KT-XH Cầu cạn trên cao được nối thêm 6km về phía cầu Thăng Long http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2136/Cau-can-tren-cao-duoc-noi-them-6km-ve-phia-cau-Thang-Long.html Cầu cạn trên cao được nối thêm 6km về phía cầu Thăng Long Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2133/Uy-ban-Thuong-vu-Quoc-hoi-cho-y-kien-ve-viec-chuan-bi-Ky-hop-thu-5,-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đặc biệt phong phú http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2132/Chuyen-tham-cua-Thu-tuong-Viet-Nam-dac-biet-phong-phu.html Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đặc biệt phong phú Sẽ xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2131/Se-xay-dung-san-dua-xe-dap-long-chao-tai-My-Dinh.html Sẽ xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo tại Mỹ Đình Việt Nam thu hút vốn FDI trở lại: Mấu chốt là khâu thực hiện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2128/Viet-Nam-thu-hut-von-FDI-tro-lai--Mau-chot-la-khau-thuc-hien.html Việt Nam thu hút vốn FDI trở lại: Mấu chốt là khâu thực hiện WTO chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2127/WTO-chinh-thuc-bo-nhiem-Tong-Giam-doc-moi.html WTO chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới Hai nhóm nhiệm vụ cấp bách gỡ khó cho nền kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2126/Hai-nhom-nhiem-vu-cap-bach-go-kho-cho-nen-kinh-te.html Hai nhóm nhiệm vụ cấp bách gỡ khó cho nền kinh tế Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: “Gói 30.000 tỷ rất đúng và trúng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2125/Thu-truong-Nguyen-Tran-Nam--“Goi-30.000-ty-rat-dung-va-trung”.html Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam: “Gói 30.000 tỷ rất đúng và trúng” Số hóa văn bản nhìn từ ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2124/So-hoa-van-ban-nhin-tu-nganh-Tai-chinh.html Số hóa văn bản nhìn từ ngành Tài chính Huy động 5.350 tỷ đồng trái phiếu do Kho Bạc Nhà nước phát hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2123/Huy-dong-5.350-ty-dong-trai-phieu-do-Kho-Bac-Nha-nuoc-phat-hanh.html Huy động 5.350 tỷ đồng trái phiếu do Kho Bạc Nhà nước phát hành Honda Việt Nam sắp ra mắt mẫu xe nhỏ City http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2122/Honda-Viet-Nam-sap-ra-mat-mau-xe-nho-City.html Honda Việt Nam sắp ra mắt mẫu xe nhỏ City Đồng ý miễn cả hai loại thuế cho công ty xử lý nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2121/Dong-y-mien-ca-hai-loai-thue-cho-cong-ty-xu-ly-no-xau.html Đồng ý miễn cả hai loại thuế cho công ty xử lý nợ xấu Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2120/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-tiep-xuc-cu-tri.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri Từ 28/6: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm BHNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2119/Tu-286--Ho-tro-90per-phi-bao-hiem-cho-ho-nong-dan,-ca-nhan-can-ngheo-tham-gia-thi-diem-BHNN.html Từ 28/6: Hỗ trợ 90% phí bảo hiểm cho hộ nông dân, cá nhân cận nghèo tham gia thí điểm BHNN Bộ Tài chính đánh giá kết quả 9 năm thực hiện Luật NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2118/Bo-Tai-chinh-danh-gia-ket-qua-9-nam-thuc-hien-Luat-NSNN.html Bộ Tài chính đánh giá kết quả 9 năm thực hiện Luật NSNN Các báo viết về Tài chính ngày 13/05/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2117/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-13052013.html Các báo viết về Tài chính ngày 13/05/2013 Kho bạc Nhà nước hướng tới văn phòng thông minh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2116/Kho-bac-Nha-nuoc-huong-toi-van-phong-thong-minh.html Kho bạc Nhà nước hướng tới văn phòng thông minh Xem xét nới lỏng tiền tệ, hạ thêm lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2115/Xem-xet-noi-long-tien-te,-ha-them-lai-suat.html Xem xét nới lỏng tiền tệ, hạ thêm lãi suất Hôm nay giảm lãi vay cũ về 13%: http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2114/Hom-nay-giam-lai-vay-cu-ve-13per-.html Hôm nay giảm lãi vay cũ về 13%: “Bão” giảm giá bất động sản vẫn chưa ngừng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2111/“Bao”-giam-gia-bat-dong-san-van-chua-ngung.html “Bão” giảm giá bất động sản vẫn chưa ngừng Việt Nam chúc mừng Tổng giám đốc mới của WTO http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2108/Viet-Nam-chuc-mung-Tong-giam-doc-moi-cua-WTO.html Việt Nam chúc mừng Tổng giám đốc mới của WTO Sắp có hướng dẫn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2107/Sap-co-huong-dan-giai-ngan-goi-tin-dung-30.000-ty-dong.html Sắp có hướng dẫn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng Bộ Tài chính: Gặp gỡ các đại sứ mới được bổ nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2106/Bo-Tai-chinh--Gap-go-cac-dai-su-moi-duoc-bo-nhiem.html Bộ Tài chính: Gặp gỡ các đại sứ mới được bổ nhiệm Tăng thuế nhập khẩu xăng lên mức 19% từ ngày 8/5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2105/Tang-thue-nhap-khau-xang-len-muc-19per-tu-ngay-85.html Tăng thuế nhập khẩu xăng lên mức 19% từ ngày 8/5 Tăng thuế nhập khẩu, không giảm giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2103/Tang-thue-nhap-khau,-khong-giam-gia-xang-dau.html Tăng thuế nhập khẩu, không giảm giá xăng dầu Hà Nội gỡ vướng “sổ đỏ” cho nhà dự án http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2102/Ha-Noi-go-vuong-“so-do”-cho-nha-du-an.html Hà Nội gỡ vướng “sổ đỏ” cho nhà dự án Quy định mới về tính lệ phí trước bạ nhà, đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2101/Quy-dinh-moi-ve-tinh-le-phi-truoc-ba-nha,-dat.html Quy định mới về tính lệ phí trước bạ nhà, đất Ngày 9/5, đấu thầu tiếp 1 tấn vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2100/Ngay-95,-dau-thau-tiep-1-tan-vang.html Ngày 9/5, đấu thầu tiếp 1 tấn vàng Thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐNDThành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2098/Thoi-gian-va-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-Ky-hop-thu-7-HDNDThanh-pho.html Thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐNDThành phố Hà Nội: Xây 2 cầu vượt tại quận Hoàn Kiếm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2097/Ha-Noi--Xay-2-cau-vuot-tai-quan-Hoan-Kiem.html Hà Nội: Xây 2 cầu vượt tại quận Hoàn Kiếm Tín dụng tăng thấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2096/Tin-dung-tang-thap.html Tín dụng tăng thấp Giảm lãi suất cũng không kích thích được DN vay vốn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2095/Giam-lai-suat-cung-khong-kich-thich-duoc-DN-vay-von.html Giảm lãi suất cũng không kích thích được DN vay vốn Hà Nội: Căn hộ 500 triệu đồng “hút” khách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2094/Ha-Noi--Can-ho-500-trieu-dong-“hut”-khach.html Hà Nội: Căn hộ 500 triệu đồng “hút” khách Cục Thuế Hà Nội đã rà soát 168 thủ tục hành chính thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2092/Cuc-Thue-Ha-Noi-da-ra-soat-168-thu-tuc-hanh-chinh-thue.html Cục Thuế Hà Nội đã rà soát 168 thủ tục hành chính thuế Các báo viết về Tài chính ngày 07/05/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2091/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-07052013.html Các báo viết về Tài chính ngày 07/05/2013 Yêu cầu giải tỏa mặt bằng đoạn Bưởi - Cầu Giấy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2089/Yeu-cau-giai-toa-mat-bang-doan-Buoi---Cau-Giay.html Yêu cầu giải tỏa mặt bằng đoạn Bưởi - Cầu Giấy Công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mỗi quý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2088/Cong-khai-Quy-Binh-on-gia-xang-dau-moi-quy.html Công khai Quỹ Bình ổn giá xăng dầu mỗi quý Sắp xếp, chuyển đổi Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc một số huyện của Thành phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2087/Sap-xep,-chuyen-doi-Xi-nghiep-Moi-truong-do-thi-thuoc-mot-so-huyen-cua-Thanh-pho.html Sắp xếp, chuyển đổi Xí nghiệp Môi trường đô thị thuộc một số huyện của Thành phố Điều chỉnh dự toán ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2084/Dieu-chinh-du-toan-ngan-sach.html Điều chỉnh dự toán ngân sách Hà Nội: Tuyên chiến với nạn "chặt chém" du khách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2083/Ha-Noi--Tuyen-chien-voi-nan-chat-chem-du-khach.html Hà Nội: Tuyên chiến với nạn "chặt chém" du khách Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ gần 200 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2082/Kho-bac-Nha-nuoc-kiem-soat-chat-che-gan-200-nghin-ty-dong-chi-thuong-xuyen.html Kho bạc Nhà nước kiểm soát chặt chẽ gần 200 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên Điều chỉnh mức trang bị nội thất nhà ở công vụ của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2081/Dieu-chinh-muc-trang-bi-noi-that-nha-o-cong-vu-cua-Chinh-phu.html Điều chỉnh mức trang bị nội thất nhà ở công vụ của Chính phủ Hà Nội, TP.HCM: Trả lương hưu qua bưu điện vào cuối 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2080/Ha-Noi,-TP.HCM--Tra-luong-huu-qua-buu-dien-vao-cuoi-2013.html Hà Nội, TP.HCM: Trả lương hưu qua bưu điện vào cuối 2013 Tích cực, chủ động điều hành NSNN trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2079/Tich-cuc,-chu-dong-dieu-hanh-NSNN-trong-thang-4-va-4-thang-dau-nam-2013.html Tích cực, chủ động điều hành NSNN trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013 Chính sách tài chính có hiệu lực từ 02/05/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2078/Chinh-sach-tai-chinh-co-hieu-luc-tu-02052013.html Chính sách tài chính có hiệu lực từ 02/05/2013 Tháng 4/2013: Hải quan dự kiến thu ngân sách đạt khoảng 15.500 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2077/Thang-42013--Hai-quan-du-kien-thu-ngan-sach-dat-khoang-15.500-ty-dong.html Tháng 4/2013: Hải quan dự kiến thu ngân sách đạt khoảng 15.500 tỷ đồng Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiệm vụ quý II: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2076/Cuc-Thue-Ha-Noi-trien-khai-nhiem-vu-quy-II--De-cao-trach-nhiem-nguoi-dung-dau.html Cục Thuế Hà Nội triển khai nhiệm vụ quý II: Đề cao trách nhiệm người đứng đầu Ngành Tài chính tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2075/Nganh-Tai-chinh-tich-cuc-thao-go-kho-khan-cho-san-xuat---kinh-doanh,-ho-tro-thi-truong.html Ngành Tài chính tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường Sở Tài chính Hà Nội: Nâng cao chỉ số cạnh tranh bằng các chính sách tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2074/So-Tai-chinh-Ha-Noi--Nang-cao-chi-so-canh-tranh-bang-cac-chinh-sach-tai-chinh.html Sở Tài chính Hà Nội: Nâng cao chỉ số cạnh tranh bằng các chính sách tài chính Cấp “sổ đỏ” cho người nước ngoài: Thị trường nhà ở Hà Nội liệu có ấm hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2073/Cap-“so-do”-cho-nguoi-nuoc-ngoai--Thi-truong-nha-o-Ha-Noi-lieu-co-am-hon.html Cấp “sổ đỏ” cho người nước ngoài: Thị trường nhà ở Hà Nội liệu có ấm hơn Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2072/Quy-dinh-moi-ve-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-thue.html Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế Hà Nội đề nghị lập Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2071/Ha-Noi-de-nghi-lap-Cong-ty-Dau-tu-va-Kinh-doanh-von-nha-nuoc.html Hà Nội đề nghị lập Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Thêm công viên phía Tây Nam Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2070/Them-cong-vien-phia-Tay-Nam-Thu-do.html Thêm công viên phía Tây Nam Thủ đô Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2069/Khai-mac-Hoi-nghi-lan-thu-7-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-Dang-khoa-XI.html Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Bất động sản, chứng khoán, vàng: Đầu tư vào đâu? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2068/Bat-dong-san,-chung-khoan,-vang--Dau-tu-vao-dau.html Bất động sản, chứng khoán, vàng: Đầu tư vào đâu? Phát triển ứng dụng Thẻ công dân điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2066/Phat-trien-ung-dung-The-cong-dan-dien-tu.html Phát triển ứng dụng Thẻ công dân điện tử Các báo viết về Tài chính ngày 02/05/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2065/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-02052013.html Các báo viết về Tài chính ngày 02/05/2013 Chung cư cao cấp cho thuê đồng loạt hạ giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2063/Chung-cu-cao-cap-cho-thue-dong-loat-ha-gia.html Chung cư cao cấp cho thuê đồng loạt hạ giá Hà Nội: 4 tháng, gần 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2053/Ha-Noi--4-thang,-gan-3.000-doanh-nghiep-ngung-hoat-dong.html Hà Nội: 4 tháng, gần 3.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động Từ 4.5, Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho người nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2052/Tu-4.5,-Ha-Noi-se-cap-so-do-cho-nguoi-nuoc-ngoai.html Từ 4.5, Hà Nội sẽ cấp sổ đỏ cho người nước ngoài Nâng cao bồi dưỡng kiến thức về công tác truyền thông cho CBCC Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2051/Nang-cao-boi-duong-kien-thuc-ve-cong-tac-truyen-thong-cho-CBCC-Bo-Tai-chinh.html Nâng cao bồi dưỡng kiến thức về công tác truyền thông cho CBCC Bộ Tài chính 4 tháng đầu năm: Thu hút và giải ngân vốn FDI đều tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2050/4-thang-dau-nam--Thu-hut-va-giai-ngan-von-FDI-deu-tang.html 4 tháng đầu năm: Thu hút và giải ngân vốn FDI đều tăng Thời tiết tốt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2049/Thoi-tiet-tot-dip-nghi-le-304-va-15.html Thời tiết tốt dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2047/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-tiep-tuc-ho-tro-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo về tình hình triển khai dự án cầu vượt nút giao thông Ô Chợ Dừa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2046/Ket-luan-cua-Chu-tich-UBND-TP-Nguyen-The-Thao-ve-tinh-hinh-trien-khai-du-an-cau-vuot-nut-giao-thong-O-Cho-Dua.html Kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo về tình hình triển khai dự án cầu vượt nút giao thông Ô Chợ Dừa Hoàn thành việc cấp sổ đỏ lần đầu cho các hộ đủ điều kiện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2044/Hoan-thanh-viec-cap-so-do-lan-dau-cho-cac-ho-du-dieu-kien.html Hoàn thành việc cấp sổ đỏ lần đầu cho các hộ đủ điều kiện CPI tháng 4 tăng 0,02% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2042/CPI-thang-4-tang-0,02per.html CPI tháng 4 tăng 0,02% Các báo viết về Tài chính ngày 25/04/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2041/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-25042013.html Các báo viết về Tài chính ngày 25/04/2013 Hà Nội dự kiến tăng viện phí vào tháng 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2038/Ha-Noi-du-kien-tang-vien-phi-vao-thang-8.html Hà Nội dự kiến tăng viện phí vào tháng 8 Quyết định mới về kiểm soát chi: Tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2037/Quyet-dinh-moi-ve-kiem-soat-chi--Tiet-kiem,-hieu-qua-va-minh-bach.html Quyết định mới về kiểm soát chi: Tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch Các báo viết về tài chính ngày 24/4/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2036/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-2442013.html Các báo viết về tài chính ngày 24/4/2013 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2035/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-tiep-Quyen-dai-dien-thuong-mai-Hoa-Ky.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp Quyền đại diện thương mại Hoa Kỳ Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2034/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-tiep-tuc-ho-tro-doanh-nghiep.html Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Tháng 4, Hà Nội nhập siêu hơn 1,2 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2033/Thang-4,-Ha-Noi-nhap-sieu-hon-1,2-ty-USD.html Tháng 4, Hà Nội nhập siêu hơn 1,2 tỷ USD Điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2032/Dieu-chinh-quy-hoach-Du-an-Khu-do-thi-Tay-Ho-Tay.html Điều chỉnh quy hoạch Dự án Khu đô thị Tây Hồ Tây Điều hành linh hoạt NSNN quý II-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2031/Dieu-hanh-linh-hoat-NSNN-quy-II-2013.html Điều hành linh hoạt NSNN quý II-2013 Tái cơ cấu nền kinh tế cần “sự can thiệp” của Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2030/Tai-co-cau-nen-kinh-te-can-“su-can-thiep”-cua-Quoc-hoi.html Tái cơ cấu nền kinh tế cần “sự can thiệp” của Quốc hội Chính thức bác tin đồn đổi tiền và in tiền 1 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2029/Chinh-thuc-bac-tin-don-doi-tien-va-in-tien-1-trieu-dong.html Chính thức bác tin đồn đổi tiền và in tiền 1 triệu đồng Sắp xếp quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2024/Sap-xep-quan-ly-nha,-dat-thuoc-so-huu-Nha-nuoc.html Sắp xếp quản lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước Doanh nghiệp “thở phào” vì được hoãn chuyển nhóm nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2023/Doanh-nghiep-“tho-phao”-vi-duoc-hoan-chuyen-nhom-no-xau.html Doanh nghiệp “thở phào” vì được hoãn chuyển nhóm nợ xấu Từ ngày 10/6/2013, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2020/Tu-ngay-1062013,-giao-dich-tu-300-trieu-dong-phai-bao-cao.html Từ ngày 10/6/2013, giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Công bố thành lập Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2019/Cong-bo-thanh-lap-Dang-bo-Ban-Kinh-te-Trung-uong.html Công bố thành lập Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương Mua chung cư mi ni như “đánh bạc với… trời“? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2018/Mua-chung-cu-mi-ni-nhu-“danh-bac-voi…-troi“.html Mua chung cư mi ni như “đánh bạc với… trời“? Quỹ khuyến nông TP. Hà Nội – kênh tài chính ưu đãi, thiết thực với bà con nông dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2014/Quy-khuyen-nong-TP.-Ha-Noi-–-kenh-tai-chinh-uu-dai,-thiet-thuc-voi-ba-con-nong-dan.html Quỹ khuyến nông TP. Hà Nội – kênh tài chính ưu đãi, thiết thực với bà con nông dân Dấu ấn TABMIS http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2013/Dau-an-TABMIS.html Dấu ấn TABMIS Điều chỉnh quy định thu hồi đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2012/Dieu-chinh-quy-dinh-thu-hoi-dat.html Điều chỉnh quy định thu hồi đất Sẽ cụ thể hóa các giải pháp thuế hỗ trợ DN trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế GTGT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2011/Se-cu-the-hoa-cac-giai-phap-thue-ho-tro-DN-trong-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-thue-TNDN-va-thue-GTGT.html Sẽ cụ thể hóa các giải pháp thuế hỗ trợ DN trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN và thuế GTGT Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính”: Sẵn sàng cán đích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2010/Du-an-“Hien-dai-hoa-quy-trinh-quan-ly-thu-nop-thue-giua-co-quan-Thue---Kho-bac-Nha-nuoc-–-Hai-quan-–-Tai-chinh”--San-sang-can-dich.html Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước – Hải quan – Tài chính”: Sẵn sàng cán đích Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chào bán 40.000 lượng vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2006/Sang-nay,-Ngan-hang-Nha-nuoc-chao-ban-40.000-luong-vang.html Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước chào bán 40.000 lượng vàng Chỉ đạo của Thành phố về việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2005/Chi-dao-cua-Thanh-pho-ve-viec-xu-ly-cac-truong-hop-dat-khong-du-dieu-kien-ve-mat-bang-de-xay-dung-cong-trinh.html Chỉ đạo của Thành phố về việc xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng để xây dựng công trình Nâng cao kiến thức pháp luật năm 2013 cho cán bộ ngành Thuế Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2004/Nang-cao-kien-thuc-phap-luat-nam-2013-cho-can-bo-nganh-Thue-Ha-Noi.html Nâng cao kiến thức pháp luật năm 2013 cho cán bộ ngành Thuế Hà Nội Quý I/2013, Thanh tra Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2003/Quy-I2013,-Thanh-tra-So-Tai-chinh-TP.-Ho-Chi-Minh-phat-hien-va-xu-ly-nhieu-vu-vi-pham-hanh-chinh.html Quý I/2013, Thanh tra Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính Xây dựng Nhà hát Thăng Long vào năm 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2002/Xay-dung-Nha-hat-Thang-Long-vao-nam-2015.html Xây dựng Nhà hát Thăng Long vào năm 2015 Hà Nội đề xuất 7 giải pháp cải thiện chỉ số PCI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/2001/Ha-Noi-de-xuat-7-giai-phap-cai-thien-chi-so-PCI.html Hà Nội đề xuất 7 giải pháp cải thiện chỉ số PCI Lập Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng tại 2 thành phố lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1999/Lap-Cuc-Thanh-tra,-giam-sat-ngan-hang-tai-2-thanh-pho-lon.html Lập Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng tại 2 thành phố lớn Hà Nội chưa xử phạt “xe không chính chủ” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1998/Ha-Noi-chua-xu-phat-“xe-khong-chinh-chu”.html Hà Nội chưa xử phạt “xe không chính chủ” Kêu trời vì chủ dự án chây ỳ bàn giao nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1997/Keu-troi-vi-chu-du-an-chay-y-ban-giao-nha.html Kêu trời vì chủ dự án chây ỳ bàn giao nhà Các báo viết về Tài chính ngày 16/04/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1996/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-16042013.html Các báo viết về Tài chính ngày 16/04/2013 Ông Lê Minh Trí làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1994/Ong-Le-Minh-Tri-lam-Pho-truong-Ban-Noi-chinh-Trung-uong.html Ông Lê Minh Trí làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói về vấn đề hỗ trợ thị trường bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1993/Bo-truong-Trinh-Dinh-Dung-noi-ve-van-de-ho-tro-thi-truong-bat-dong-san.html Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nói về vấn đề hỗ trợ thị trường bất động sản Sẽ xây dựng 141 văn bản về thuế, hải quan, ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1992/Se-xay-dung-141-van-ban-ve-thue,-hai-quan,-ngan-sach.html Sẽ xây dựng 141 văn bản về thuế, hải quan, ngân sách Các báo viết về Tài chính ngày 15/04/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1990/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-15042013.html Các báo viết về Tài chính ngày 15/04/2013 CNTT ngành Tài chính: Tăng tốc vươn lên vị trí hàng đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1989/CNTT-nganh-Tai-chinh--Tang-toc-vuon-len-vi-tri-hang-dau.html CNTT ngành Tài chính: Tăng tốc vươn lên vị trí hàng đầu Hải quan Hà Nội: Tiếp sức cho “cánh tay nối dài” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1988/Hai-quan-Ha-Noi--Tiep-suc-cho-“canh-tay-noi-dai”.html Hải quan Hà Nội: Tiếp sức cho “cánh tay nối dài” Hà Nội đầu tư 32 tỉ đồng thí điểm thẻ xe buýt điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1986/Ha-Noi-dau-tu-32-ti-dong-thi-diem-the-xe-buyt-dien-tu.html Hà Nội đầu tư 32 tỉ đồng thí điểm thẻ xe buýt điện tử Bán nhà theo Nghị định 61/CP: Nhiều thủ tục, chậm thời gian http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1983/Ban-nha-theo-Nghi-dinh-61CP--Nhieu-thu-tuc,-cham-thoi-gian.html Bán nhà theo Nghị định 61/CP: Nhiều thủ tục, chậm thời gian Hà Nội: Chấn chỉnh lại các dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1982/Ha-Noi--Chan-chinh-lai-cac-du-an-co-dau-hieu-vi-pham-Luat-Dat-dai.html Hà Nội: Chấn chỉnh lại các dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1981/Trao-Quyet-dinh-bo-nhiem-Thu-truong-Bo-Y-te.html Trao Quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế TPHCM sẽ xây dựng 6 tuyến xe buýt nhanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1980/TPHCM-se-xay-dung-6-tuyen-xe-buyt-nhanh.html TPHCM sẽ xây dựng 6 tuyến xe buýt nhanh Tiêu thụ ôtô tháng 3 tăng gấp đôi nhờ giảm thuế, phí http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1979/Tieu-thu-oto-thang-3-tang-gap-doi-nho-giam-thue,-phi.html Tiêu thụ ôtô tháng 3 tăng gấp đôi nhờ giảm thuế, phí Ông Lê Văn Thư được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Từ Liêm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1976/Ong-Le-Van-Thu-duoc-bau-giu-chuc-Bi-thu-Huyen-uy-Tu-Liem.html Ông Lê Văn Thư được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Từ Liêm Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1975/Hom-nay,-khai-mac-Hoi-nghi-Thanh-uy-TPHCM-lan-thu-13.html Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 13 Các báo viết về Tài chính ngày 11/04/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1973/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-11042013.html Các báo viết về Tài chính ngày 11/04/2013 Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1972/Bo-Tai-chinh-to-chuc-hop-bao-thuong-ky-Quy-I2013.html Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý I/2013 Hà Nội: Chuyển đổi 3 dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1971/Ha-Noi--Chuyen-doi-3-du-an-nha-o-thuong-mai-sang-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội: Chuyển đổi 3 dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội Siết chặt kiểm soát chi NSNN qua hệ thống Kho bạc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1967/Siet-chat-kiem-soat-chi-NSNN-qua-he-thong-Kho-bac.html Siết chặt kiểm soát chi NSNN qua hệ thống Kho bạc Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 18 giờ tối hôm qua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1966/Gia-xang-giam-500-donglit-tu-18-gio-toi-hom-qua.html Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 18 giờ tối hôm qua Lãi suất giảm, tiết kiệm vẫn hút khách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1965/Lai-suat-giam,-tiet-kiem-van-hut-khach.html Lãi suất giảm, tiết kiệm vẫn hút khách Tập đoàn kinh tế, ngân hàng thương mại vào “tầm ngắm” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1964/Tap-doan-kinh-te,-ngan-hang-thuong-mai-vao-“tam-ngam”.html Tập đoàn kinh tế, ngân hàng thương mại vào “tầm ngắm” Thực hiện bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1963/Thuc-hien-ban-le-dien-tai-cac-diem-cho-thue-nha.html Thực hiện bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà 600 triệu/m2 không mua nổi đất đẹp Hồ Tây http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1961/600-trieum2-khong-mua-noi-dat-dep-Ho-Tay.html 600 triệu/m2 không mua nổi đất đẹp Hồ Tây Hà Nội dẫn đầu giải quyết đơn thư công dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1960/Ha-Noi-dan-dau-giai-quyet-don-thu-cong-dan.html Hà Nội dẫn đầu giải quyết đơn thư công dân Thị trường bất động sản: "Tan băng" nhiều phân khúc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1959/Thi-truong-bat-dong-san--Tan-bang-nhieu-phan-khuc.html Thị trường bất động sản: "Tan băng" nhiều phân khúc Quý I, thu ngân sách của ngành Thuế Thủ đô đạt 18,6% dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1958/Quy-I,-thu-ngan-sach-cua-nganh-Thue-Thu-do-dat-18,6per-du-toan.html Quý I, thu ngân sách của ngành Thuế Thủ đô đạt 18,6% dự toán Các báo viết về Tài chính ngày 09/04/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1957/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-09042013.html Các báo viết về Tài chính ngày 09/04/2013 Ông Trương Gia Bình sẽ sớm giới thiệu người kế nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1952/Ong-Truong-Gia-Binh-se-som-gioi-thieu-nguoi-ke-nhiem.html Ông Trương Gia Bình sẽ sớm giới thiệu người kế nhiệm Hà Nội “phủ sóng” rau an toàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1951/Ha-Noi-“phu-song”-rau-an-toan.html Hà Nội “phủ sóng” rau an toàn Lãi suất còn giảm tiếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1950/Lai-suat-con-giam-tiep.html Lãi suất còn giảm tiếp Vụ cháy công ty may: Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1949/Vu-chay-cong-ty-may--Thiet-hai-hang-tram-ty-dong.html Vụ cháy công ty may: Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng Tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải: Dồn sức chăm lo, bảo vệ người lao động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1948/Tan-Chu-tich-LDLD-TPHCM-Tran-Thanh-Hai--Don-suc-cham-lo,-bao-ve-nguoi-lao-dong.html Tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải: Dồn sức chăm lo, bảo vệ người lao động Tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải: Dồn sức chăm lo, bảo vệ người lao động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1947/Tan-Chu-tich-LDLD-TPHCM-Tran-Thanh-Hai--Don-suc-cham-lo,-bao-ve-nguoi-lao-dong.html Tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải: Dồn sức chăm lo, bảo vệ người lao động Tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải: Dồn sức chăm lo, bảo vệ người lao động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1946/Tan-Chu-tich-LDLD-TPHCM-Tran-Thanh-Hai--Don-suc-cham-lo,-bao-ve-nguoi-lao-dong.html Tân Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Trần Thanh Hải: Dồn sức chăm lo, bảo vệ người lao động Thu, chi ngân sách: Kết quả và những cảnh báo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1945/Thu,-chi-ngan-sach--Ket-qua-va-nhung-canh-bao.html Thu, chi ngân sách: Kết quả và những cảnh báo Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Quảng Ninh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1944/Tong-Bi-thu-tham-va-lam-viec-tai-Quang-Ninh.html Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Quảng Ninh Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Quảng Ninh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1943/Tong-Bi-thu-tham-va-lam-viec-tai-Quang-Ninh.html Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Quảng Ninh Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Quảng Ninh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1942/Tong-Bi-thu-tham-va-lam-viec-tai-Quang-Ninh.html Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Quảng Ninh Quý I-2013, DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 2,65 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1941/Quy-I-2013,-DN-Viet-Nam-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-2,65-ty-USD.html Quý I-2013, DN Việt Nam đầu tư ra nước ngoài 2,65 tỷ USD Hà Nội phát sinh thêm 2 điểm đen úng ngập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1940/Ha-Noi-phat-sinh-them-2-diem-den-ung-ngap.html Hà Nội phát sinh thêm 2 điểm đen úng ngập Thị trường bất động sản: Làn sóng chuyển sang nhà xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1939/Thi-truong-bat-dong-san--Lan-song-chuyen-sang-nha-xa-hoi.html Thị trường bất động sản: Làn sóng chuyển sang nhà xã hội Khởi công xây dựng đường Vành đai 2 trong quý III/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1938/Khoi-cong-xay-dung-duong-Vanh-dai-2-trong-quy-III2013.html Khởi công xây dựng đường Vành đai 2 trong quý III/2013 Băn khoăn trước giờ “G”... http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1937/Ban-khoan-truoc-gio-“G”....html Băn khoăn trước giờ “G”... Đêm giao lưu “Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1933/Dem-giao-luu-“Gop-suc-cung-dong-bao-Tay-Bac”.html Đêm giao lưu “Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc” Hoàn thành GPMB đoạn trên cao trong tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1932/Hoan-thanh-GPMB-doan-tren-cao-trong-thang-5.html Hoàn thành GPMB đoạn trên cao trong tháng 5 Thu ngân sách nhà nước quý I/2013 đạt 167.710 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1931/Thu-ngan-sach-nha-nuoc-quy-I2013-dat-167.710-ty-dong.html Thu ngân sách nhà nước quý I/2013 đạt 167.710 tỷ đồng Từ 1/1/2014 áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1930/Tu-112014-ap-dung-37-chuan-muc-kiem-toan-moi.html Từ 1/1/2014 áp dụng 37 chuẩn mực kiểm toán mới Lương tối thiểu công chức thêm 100 nghìn đồng/tháng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1929/Luong-toi-thieu-cong-chuc-them-100-nghin-dongthang.html Lương tối thiểu công chức thêm 100 nghìn đồng/tháng? Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011-2016 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1926/Phe-chuan-ket-qua-bau-cu-chuc-danh-Pho-Chu-tich-UBND-quan-Hoang-Mai-nhiem-ky-2011-2016.html Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011-2016 Kinh tế quý I/2013: Chuyển biến nhưng chưa rõ nét http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1925/Kinh-te-quy-I2013--Chuyen-bien-nhung-chua-ro-net.html Kinh tế quý I/2013: Chuyển biến nhưng chưa rõ nét Bộ Tài chính quyết liệt chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1924/Bo-Tai-chinh-quyet-liet-chi-dao-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-binh-on-gia.html Bộ Tài chính quyết liệt chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá Quyết toán thuế năm 2012 : Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1923/Quyet-toan-thue-nam-2012---Ho-tro,-tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-nguoi-nop-thue.html Quyết toán thuế năm 2012 : Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị gần 81.500m2 tại Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1922/Dieu-chinh-quy-hoach-khu-do-thi-gan-81.500m2-tai-Ha-Noi.html Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị gần 81.500m2 tại Hà Nội Ông Trần Thọ được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1918/Ong-Tran-Tho-duoc-bau-lam-Chu-tich-HDND-TP-Da-Nang.html Ông Trần Thọ được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Bắc bộ giảm mưa, trời sẽ hửng nắng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1917/Bac-bo-giam-mua,-troi-se-hung-nang.html Bắc bộ giảm mưa, trời sẽ hửng nắng Cục Thuế Tp. Hà Nội: Hướng dẫn mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1916/Cuc-Thue-Tp.-Ha-Noi--Huong-dan-muc-thu-le-phi-truoc-ba-doi-voi-o-to-cho-nguoi-duoi-10-cho-ngoi.html Cục Thuế Tp. Hà Nội: Hướng dẫn mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cân đối ngân sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1915/Tiep-tuc-thao-go-kho-khan,-dam-bao-can-doi-ngan-sach,-tao-moi-truong-kinh-doanh-thuan-loi-hon-cho-DN.html Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cân đối ngân sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho DN Đau đầu vì… tiền ế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1914/Dau-dau-vi…-tien-e.html Đau đầu vì… tiền ế Không mua hết 5.000 căn hộ tồn đọng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1913/Khong-mua-het-5.000-can-ho-ton-dong.html Không mua hết 5.000 căn hộ tồn đọng Lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1912/Lai-suat-cho-vay-dang-co-xu-huong-giam.html Lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm Kinh tế - xã hội TPHCM quý 1-2013 đang phục hồi, tăng trưởng khá toàn diện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1911/Kinh-te---xa-hoi-TPHCM-quy-1-2013-dang-phuc-hoi,-tang-truong-kha-toan-dien.html Kinh tế - xã hội TPHCM quý 1-2013 đang phục hồi, tăng trưởng khá toàn diện Bộ Tài chính chúc thọ đồng chí Hoàng Anh tròn 101 tuổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1910/Bo-Tai-chinh-chuc-tho-dong-chi-Hoang-Anh-tron-101-tuoi.html Bộ Tài chính chúc thọ đồng chí Hoàng Anh tròn 101 tuổi Đổi mới chính sách pháp luật quản lý ngân sách Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1909/Doi-moi-chinh-sach-phap-luat-quan-ly-ngan-sach-Nha-nuoc.html Đổi mới chính sách pháp luật quản lý ngân sách Nhà nước Các báo viết về tài chính ngày 29/3/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1908/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-2932013.html Các báo viết về tài chính ngày 29/3/2013 Thu hút hơn 214 tỷ USD vốn FDI http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1906/Thu-hut-hon-214-ty-USD-von-FDI.html Thu hút hơn 214 tỷ USD vốn FDI Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1905/Khai-giang-lop-boi-duong-du-nguon-can-bo-cao-cap-khoa-I.html Khai giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I Lãi suất giảm, tiền nhàn rỗi vẫn ở lại ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1904/Lai-suat-giam,-tien-nhan-roi-van-o-lai-ngan-hang.html Lãi suất giảm, tiền nhàn rỗi vẫn ở lại ngân hàng Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1903/Ha-Noi-dieu-chinh-Quy-hoach-chi-tiet-quan-Hoan-Kiem.html Hà Nội điều chỉnh Quy hoạch chi tiết quận Hoàn Kiếm “Tắm” thuốc kích thích, mỗi đêm ngọn su su dài cả gang tay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1902/“Tam”-thuoc-kich-thich,-moi-dem-ngon-su-su-dai-ca-gang-tay.html “Tắm” thuốc kích thích, mỗi đêm ngọn su su dài cả gang tay Hà Nội sắp xây cầu vượt tại ngã tư Ô Chợ Dừa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1899/Ha-Noi-sap-xay-cau-vuot-tai-nga-tu-O-Cho-Dua.html Hà Nội sắp xây cầu vượt tại ngã tư Ô Chợ Dừa Bộ Tài chính giới thiệu một số nội dung cơ bản về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1898/Bo-Tai-chinh-gioi-thieu-mot-so-noi-dung-co-ban-ve-Du-an-Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Thue-TNDN.html Bộ Tài chính giới thiệu một số nội dung cơ bản về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN Đẩy nhanh GPMB thực hiện dự án xây dựng cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1897/Day-nhanh-GPMB-thuc-hien-du-an-xay-dung-co-ban.html Đẩy nhanh GPMB thực hiện dự án xây dựng cơ bản Quyết toán thuế năm 2012: Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1896/Quyet-toan-thue-nam-2012--Ho-tro,-tao-dieu-kien-tot-nhat-cho-nguoi-nop-thue.html Quyết toán thuế năm 2012: Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế Các địa phương sẽ thành lập Ban Nội chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1895/Cac-dia-phuong-se-thanh-lap-Ban-Noi-chinh.html Các địa phương sẽ thành lập Ban Nội chính Giảm phí trước bạ ôtô từ tháng 4 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1894/Giam-phi-truoc-ba-oto-tu-thang-4.html Giảm phí trước bạ ôtô từ tháng 4 NHNN: Không tăng thêm gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1892/NHNN--Khong-tang-them-goi-tin-dung-ho-tro-thi-truong-bat-dong-san.html NHNN: Không tăng thêm gói tín dụng hỗ trợ thị trường bất động sản Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1891/Thu-tuong-Chinh-phu-chinh-thuc-phe-duyet-Chien-luoc-ke-toan---kiem-toan-den-nam-2020,-tam-nhin-2030.html Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Bộ Tài chính tích cực triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1890/Bo-Tai-chinh-tich-cuc-trien-khai-cac-giai-phap-thuc-hien-Nghi-quyet-01-va-Nghi-quyet-02-cua-Chinh-phu.html Bộ Tài chính tích cực triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với một số cơ quan http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1889/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-voi-mot-so-co-quan.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với một số cơ quan Nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất huy động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1888/Nhieu-ngan-hang-cong-bo-giam-lai-suat-huy-dong.html Nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất huy động Bắc Bộ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1886/Bac-Bo-don-2-dot-khong-khi-lanh-lien-tiep.html Bắc Bộ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về phương thức mới thi tuyển công chức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1884/Bo-truong-Bo-Noi-vu-noi-ve-phuong-thuc-moi-thi-tuyen-cong-chuc.html Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về phương thức mới thi tuyển công chức 70.000 hộ dân Hà Nội thiếu nước sinh hoạt vì vỡ đường ống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1883/70.000-ho-dan-Ha-Noi-thieu-nuoc-sinh-hoat-vi-vo-duong-ong.html 70.000 hộ dân Hà Nội thiếu nước sinh hoạt vì vỡ đường ống Các báo viết về Tài chính ngày 25/03/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1882/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-25032013.html Các báo viết về Tài chính ngày 25/03/2013 Nguy cơ ngân hàng thành tổng kho hàng ế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1881/Nguy-co-ngan-hang-thanh-tong-kho-hang-e.html Nguy cơ ngân hàng thành tổng kho hàng ế Sáng nay, Chủ tịch TP Hà Nội đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1880/Sang-nay,-Chu-tich-TP-Ha-Noi-doi-thoai-go-kho-cho-doanh-nghiep.html Sáng nay, Chủ tịch TP Hà Nội đối thoại gỡ khó cho doanh nghiệp Thuế nhập khẩu xe cũ bất ngờ tăng mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1878/Thue-nhap-khau-xe-cu-bat-ngo-tang-manh.html Thuế nhập khẩu xe cũ bất ngờ tăng mạnh Hà Nội: Đóng bến xe Kim Mã để xây dựng trạm trung chuyển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1877/Ha-Noi--Dong-ben-xe-Kim-Ma-de-xay-dung-tram-trung-chuyen.html Hà Nội: Đóng bến xe Kim Mã để xây dựng trạm trung chuyển Đến hết ngày 15/3/2013: Cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 701 triệu USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1876/Den-het-ngay-1532013--Can-can-thuong-mai-cua-Viet-Nam-thang-du-701-trieu-USD.html Đến hết ngày 15/3/2013: Cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 701 triệu USD (VOV) - Nhiệt độ tại khu vực này từ khoảng 25-28 độ C. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1875/(VOV)---Nhiet-do-tai-khu-vuc-nay-tu-khoang-25-28-do-C..html (VOV) - Nhiệt độ tại khu vực này từ khoảng 25-28 độ C. Ngày 21/3: Huy động 9.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1874/Ngay-213--Huy-dong-9.450-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html Ngày 21/3: Huy động 9.450 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Hoàn thành dự án nhà ga T2 Nội Bài trong quý IV/2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1873/Hoan-thanh-du-an-nha-ga-T2-Noi-Bai-trong-quy-IV2014.html Hoàn thành dự án nhà ga T2 Nội Bài trong quý IV/2014 Các báo viết về tài chính ngày 21/3/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1869/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-2132013.html Các báo viết về tài chính ngày 21/3/2013 Hoàn thành nhà ga hành khách T2 Nội Bài trong quý IV-2014 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1868/Hoan-thanh-nha-ga-hanh-khach-T2-Noi-Bai-trong-quy-IV-2014.html Hoàn thành nhà ga hành khách T2 Nội Bài trong quý IV-2014 Ông Nguyễn Bá Thanh: “Thống đốc lập lại kỷ cương thôi” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1867/Ong-Nguyen-Ba-Thanh--“Thong-doc-lap-lai-ky-cuong-thoi”.html Ông Nguyễn Bá Thanh: “Thống đốc lập lại kỷ cương thôi” Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1866/Dang-uy-Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh-chuyen-de-2013.html Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2013 Hà Nội: CPI tháng 3 giảm 0,21% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1865/Ha-Noi--CPI-thang-3-giam-0,21per.html Hà Nội: CPI tháng 3 giảm 0,21% Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1861/Ke-hoach-sap-xep-doi-moi-doanh-nghiep-Nha-nuoc-thuoc-UBND-TP-Ha-Noi-giai-doan-2013---2015.html Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015 Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại Thái Nguyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1860/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-tai-Thai-Nguyen.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại Thái Nguyên Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1859/Cai-thien-moi-truong-dau-tu-nham-thu-hut-nguon-von-dau-tu-cua-nuoc-ngoai.html Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài Công bố khu đô thị mang biểu tượng Thủ đô Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1857/Cong-bo-khu-do-thi-mang-bieu-tuong-Thu-do-Ha-Noi.html Công bố khu đô thị mang biểu tượng Thủ đô Hà Nội Dự kiến phí trước bạ ô tô còn tối đa 15% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1855/Du-kien-phi-truoc-ba-o-to-con-toi-da-15per.html Dự kiến phí trước bạ ô tô còn tối đa 15% Hà Nội: Khuyến khích đầu tư, chuyển đổi sang nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1854/Ha-Noi--Khuyen-khich-dau-tu,-chuyen-doi-sang-nha-o-xa-hoi.html Hà Nội: Khuyến khích đầu tư, chuyển đổi sang nhà ở xã hội 6%/năm có kích hoạt thị trường? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1853/6pernam-co-kich-hoat-thi-truong.html 6%/năm có kích hoạt thị trường? Sửa Luật Thuế GTGT: Chính phủ chia sẻ cùng người dân và doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1852/Sua-Luat-Thue-GTGT--Chinh-phu-chia-se-cung-nguoi-dan-va-doanh-nghiep.html Sửa Luật Thuế GTGT: Chính phủ chia sẻ cùng người dân và doanh nghiệp Nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1851/Nghien-cuu-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-xuong-20per.html Nghiên cứu giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20% PCI 2012: Cuộc bứt phá của các “toa tàu” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1848/PCI-2012--Cuoc-but-pha-cua-cac-“toa-tau”.html PCI 2012: Cuộc bứt phá của các “toa tàu” 2013 - năm bản lề ứng dụng CNTT ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1847/2013---nam-ban-le-ung-dung-CNTT-nganh-Tai-chinh.html 2013 - năm bản lề ứng dụng CNTT ngành Tài chính Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tài nguyên-Môi trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1846/Truong-Ban-Kinh-te-Trung-uong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-voi-Bo-Tai-nguyen-Moi-truong.html Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc với Bộ Tài nguyên-Môi trường Bộ Tài chính tổ chức trao giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính năm 2010 – 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1845/Bo-Tai-chinh-to-chuc-trao-giai-bao-chi-toan-quoc-viet-ve-nganh-Tai-chinh-nam-2010-–-2012.html Bộ Tài chính tổ chức trao giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính năm 2010 – 2012 Bộ trưởng Đinh La Thăng giải đáp nhiều vấn đề “nóng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1844/Bo-truong-Dinh-La-Thang-giai-dap-nhieu-van-de-“nong”.html Bộ trưởng Đinh La Thăng giải đáp nhiều vấn đề “nóng” Chủ tịch TP Hà Nội: Doanh nghiệp khó khăn, hãy kiến nghị! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1840/Chu-tich-TP-Ha-Noi--Doanh-nghiep-kho-khan,-hay-kien-nghi!.html Chủ tịch TP Hà Nội: Doanh nghiệp khó khăn, hãy kiến nghị! CPI tháng 3 có thể âm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1839/CPI-thang-3-co-the-am.html CPI tháng 3 có thể âm Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1838/Ong-Ly-Khac-Cuong-duoc-bau-lam-Thu-tuong-Trung-Quoc.html Ông Lý Khắc Cường được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1837/Bo-Tai-chinh-chi-dao-quyet-liet-viec-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-nam-2013.html Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 Giả mạo chứng từ chi ngân sách nhà nước bị phạt đến 50 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1836/Gia-mao-chung-tu-chi-ngan-sach-nha-nuoc-bi-phat-den-50-trieu-dong.html Giả mạo chứng từ chi ngân sách nhà nước bị phạt đến 50 triệu đồng Đồng Tháp lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1835/Dong-Thap-lan-dau-tien-dan-dau-bang-xep-hang-PCI-2012.html Đồng Tháp lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2012 Đồng chí Hà Văn Khoát được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1834/Dong-chi-Ha-Van-Khoat-duoc-bau-giu-chuc-Bi-thu-Tinh-uy-Bac-Kan.html Đồng chí Hà Văn Khoát được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Cần thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1833/Can-thuc-hien-quyet-liet-cac-giai-phap-thao-go-kho-khan-cho-thi-truong-bat-dong-san.html Cần thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản Các báo viết về Tài chính ngày 14/03/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1832/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-14032013.html Các báo viết về Tài chính ngày 14/03/2013 Nợ công trong tầm kiểm soát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1831/No-cong-trong-tam-kiem-soat.html Nợ công trong tầm kiểm soát NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1825/NHNN-huong-dan-hoat-dong-mua,-ban-vang-mieng.html NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng Vai trò kinh tế Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1824/Vai-tro-kinh-te-Nha-nuoc-trong-Hien-phap-sua-doi.html Vai trò kinh tế Nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi Chuyển dự án thương mại sang nhà ở xã hội: Rộng cửa nhưng hẹp… thời gian http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1823/Chuyen-du-an-thuong-mai-sang-nha-o-xa-hoi--Rong-cua-nhung-hep…-thoi-gian.html Chuyển dự án thương mại sang nhà ở xã hội: Rộng cửa nhưng hẹp… thời gian Bộ Tài chính đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1822/Bo-Tai-chinh-danh-gia-tinh-hinh-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-so-01NQ-CP-va-Nghi-quyet-02NQ-CP.html Bộ Tài chính đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP Ông Hoàng Dân Mạc trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1821/Ong-Hoang-Dan-Mac-trung-cu-Bi-thu-Tinh-uy-Phu-Tho.html Ông Hoàng Dân Mạc trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạt xe không chính chủ: Bộ Công an muốn giữ - Bộ GTVT kiên quyết bỏ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1816/Phat-xe-khong-chinh-chu--Bo-Cong-an-muon-giu---Bo-GTVT-kien-quyet-bo.html Phạt xe không chính chủ: Bộ Công an muốn giữ - Bộ GTVT kiên quyết bỏ Trung Quốc bầu Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1815/Trung-Quoc-bau-Chu-tich-Uy-ban-toan-quoc-Hoi-nghi-Chinh-tri-Hiep-thuong-Nhan-dan.html Trung Quốc bầu Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Tổng cục Hải quan cảnh báo hành vi lừa đảo qua mạng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1813/Tong-cuc-Hai-quan-canh-bao-hanh-vi-lua-dao-qua-mang.html Tổng cục Hải quan cảnh báo hành vi lừa đảo qua mạng Lâm Đồng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1812/Lam-Dong-co-Pho-Chu-tich-UBND-tinh-moi.html Lâm Đồng có Phó Chủ tịch UBND tỉnh mới Hà Nội ra “tối hậu thư” cho dự án Khu đô thị Mỹ Đình 2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1811/Ha-Noi-ra-“toi-hau-thu”-cho-du-an-Khu-do-thi-My-Dinh-2.html Hà Nội ra “tối hậu thư” cho dự án Khu đô thị Mỹ Đình 2 Chính khách gốc Việt tái đắc cử Chủ tịch FDP (Đức) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1809/Chinh-khach-goc-Viet-tai-dac-cu-Chu-tich-FDP-(Duc).html Chính khách gốc Việt tái đắc cử Chủ tịch FDP (Đức) Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Nam Định về chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1808/Ban-Kinh-te-Trung-uong-lam-viec-voi-tinh-Nam-Dinh-ve-chu-truong,-giai-phap-chu-dong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau,-bao-ve-tai-nguyen,-moi-truong.html Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Nam Định về chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường Xe nhập khẩu sai quy định có thể bị tịch thu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1807/Xe-nhap-khau-sai-quy-dinh-co-the-bi-tich-thu.html Xe nhập khẩu sai quy định có thể bị tịch thu Từ ngày 1/7 bắt đầu được thành lập Quỹ đầu tư bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1806/Tu-ngay-17-bat-dau-duoc-thanh-lap-Quy-dau-tu-bat-dong-san.html Từ ngày 1/7 bắt đầu được thành lập Quỹ đầu tư bất động sản Ngày 7/3:Huy động 5.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất dưới 9%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1805/Ngay-73-Huy-dong-5.900-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu-voi-lai-suat-duoi-9pernam.html Ngày 7/3:Huy động 5.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với lãi suất dưới 9%/năm Hà Nội qua không gian 6D http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1803/Ha-Noi-qua-khong-gian-6D.html Hà Nội qua không gian 6D Hà Nội kiểm tra, thu giữ lượng lớn mũ bảo hiểm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1802/Ha-Noi-kiem-tra,-thu-giu-luong-lon-mu-bao-hiem.html Hà Nội kiểm tra, thu giữ lượng lớn mũ bảo hiểm Thay đổi thứ tự thời gian các môn thi đại học 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1801/Thay-doi-thu-tu-thoi-gian-cac-mon-thi-dai-hoc-2013.html Thay đổi thứ tự thời gian các môn thi đại học 2013 Khẩn trương, quyết liệt đưa chính sách tháo gỡ khó khăn vào cuộc sống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1800/Khan-truong,-quyet-liet-dua-chinh-sach-thao-go-kho-khan-vao-cuoc-song.html Khẩn trương, quyết liệt đưa chính sách tháo gỡ khó khăn vào cuộc sống Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 Viện Hàn lâm khoa học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1799/Thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-2-Vien-Han-lam-khoa-hoc.html Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 Viện Hàn lâm khoa học Bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1794/Bo-nhiem-tan-Pho-Giam-doc-Cong-an-TP-Ha-Noi.html Bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1793/Ha-Noi--Tang-cuong-kiem-tra,-kiem-soat-hang-nhap-lau,-hang-gia.html Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng nhập lậu, hàng giả Triển khai nhiệm vụ đầu năm: Toàn ngành Thuế Hà Nội vào cuộc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1792/Trien-khai-nhiem-vu-dau-nam--Toan-nganh-Thue-Ha-Noi-vao-cuoc.html Triển khai nhiệm vụ đầu năm: Toàn ngành Thuế Hà Nội vào cuộc Chuẩn bị khẩn trương, chu đáo Đề án chính quyền đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1791/Chuan-bi-khan-truong,-chu-dao-De-an-chinh-quyen-do-thi.html Chuẩn bị khẩn trương, chu đáo Đề án chính quyền đô thị Năm 2013, Hà Nội tiết kiệm 380 tỷ đồng tiền điện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1789/Nam-2013,-Ha-Noi-tiet-kiem-380-ty-dong-tien-dien.html Năm 2013, Hà Nội tiết kiệm 380 tỷ đồng tiền điện Các báo viết về Tài chính ngày 06/03/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1788/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-06032013.html Các báo viết về Tài chính ngày 06/03/2013 Nhà máy Dệt 19-5 sẽ thành tổ hợp nhà ở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1787/Nha-may-Det-19-5-se-thanh-to-hop-nha-o.html Nhà máy Dệt 19-5 sẽ thành tổ hợp nhà ở Nhiều ngân hàng hạn chế cấp vốn cứu bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1786/Nhieu-ngan-hang-han-che-cap-von-cuu-bat-dong-san.html Nhiều ngân hàng hạn chế cấp vốn cứu bất động sản Tổng thống Venezuela qua đời http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1785/Tong-thong-Venezuela-qua-doi.html Tổng thống Venezuela qua đời Tổng thống Venezuela qua đời http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1784/Tong-thong-Venezuela-qua-doi.html Tổng thống Venezuela qua đời Tổng thống Venezuela qua đời http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1783/Tong-thong-Venezuela-qua-doi.html Tổng thống Venezuela qua đời Trung Quốc đang hoàn tất chuyển giao quyền lực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1781/Trung-Quoc-dang-hoan-tat-chuyen-giao-quyen-luc.html Trung Quốc đang hoàn tất chuyển giao quyền lực “Sửa đổi quy định của hiến pháp về ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1780/“Sua-doi-quy-dinh-cua-hien-phap-ve-ngan-sach-nha-nuoc-phu-hop-voi-thuc-tien-kinh-te---xa-hoi”.html “Sửa đổi quy định của hiến pháp về ngân sách nhà nước phù hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội” GDP Việt Nam năm 2012 ước đạt 136 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.540 USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1779/GDP-Viet-Nam-nam-2012-uoc-dat-136-ty-USD,-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-dat-1.540-USD.html GDP Việt Nam năm 2012 ước đạt 136 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 1.540 USD Thủ tướng Chính phủ quyết định về mua, bán vàng miếng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1778/Thu-tuong-Chinh-phu-quyet-dinh-ve-mua,-ban-vang-mieng.html Thủ tướng Chính phủ quyết định về mua, bán vàng miếng Ông Phạm Nhật Vượng lọt vào danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1777/Ong-Pham-Nhat-Vuong-lot-vao-danh-sach-ty-phu-giau-nhat-the-gioi-cua-Forbes.html Ông Phạm Nhật Vượng lọt vào danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes Triển khai cơ chế một cửa quốc gia: Bí quyết thành công của Singapore http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1776/Trien-khai-co-che-mot-cua-quoc-gia--Bi-quyet-thanh-cong-cua-Singapore.html Triển khai cơ chế một cửa quốc gia: Bí quyết thành công của Singapore Triển khai cơ chế một cửa quốc gia: Bí quyết thành công của Singapore http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1775/Trien-khai-co-che-mot-cua-quoc-gia--Bi-quyet-thanh-cong-cua-Singapore.html Triển khai cơ chế một cửa quốc gia: Bí quyết thành công của Singapore Triển khai cơ chế một cửa quốc gia: Bí quyết thành công của Singapore http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1774/Trien-khai-co-che-mot-cua-quoc-gia--Bi-quyet-thanh-cong-cua-Singapore.html Triển khai cơ chế một cửa quốc gia: Bí quyết thành công của Singapore Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - Cần hình thành “gói bình ổn giá” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1773/Uy-ban-Giam-sat-tai-chinh-quoc-gia---Can-hinh-thanh-“goi-binh-on-gia”.html Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - Cần hình thành “gói bình ổn giá” Các báo viết về Tài chính ngày 04/03/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1772/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-04032012.html Các báo viết về Tài chính ngày 04/03/2012 Dự kiến giảm phí trước bạ ôtô xuống 15% từ 15/3 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1769/Du-kien-giam-phi-truoc-ba-oto-xuong-15per-tu-153.html Dự kiến giảm phí trước bạ ôtô xuống 15% từ 15/3 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1767/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-22013.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2013 Dự án Nhà ga hành khách T2 Sân bay quốc tế Nội Bài: Nhiều hạng mục vượt tiến độ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1766/Du-an-Nha-ga-hanh-khach-T2-San-bay-quoc-te-Noi-Bai--Nhieu-hang-muc-vuot-tien-do.html Dự án Nhà ga hành khách T2 Sân bay quốc tế Nội Bài: Nhiều hạng mục vượt tiến độ Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/3/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1765/Mot-so-can-bo-lanh-dao-nghi-huu-tu-132013.html Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/3/2013 Các báo viết về Tài chính ngày 01/03/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1764/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-01032013.html Các báo viết về Tài chính ngày 01/03/2013 Ngày mai, Bắc Bộ sẽ rét trở lại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1763/Ngay-mai,-Bac-Bo-se-ret-tro-lai.html Ngày mai, Bắc Bộ sẽ rét trở lại Nâng tuổi nghỉ hưu lao động nữ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1760/Nang-tuoi-nghi-huu-lao-dong-nu.html Nâng tuổi nghỉ hưu lao động nữ Thông tu sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ TC quy định về quản lý, sử dụng chi phí QLDA của các dự án ĐTXD sử dụng vốn NSNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1759/Thong-tu-sua-doi-Khoan-1-Dieu-6-Thong-tu-102011TT-BTC-ngay-26012011-cua-Bo-TC-quy-dinh-ve-quan-ly,-su-dung-chi-phi-QLDA-cua-cac-du-an-DTXD-su-dung-von-NSNN.html Thông tu sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ TC quy định về quản lý, sử dụng chi phí QLDA của các dự án ĐTXD sử dụng vốn NSNN Hà Nội thành lập thêm 5 phòng cảnh sát PCCC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1758/Ha-Noi-thanh-lap-them-5-phong-canh-sat-PCCC.html Hà Nội thành lập thêm 5 phòng cảnh sát PCCC Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho PetroVietnam phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1757/Thao-go-kho-khan,-tao-dieu-kien-cho-PetroVietnam-phat-trien.html Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho PetroVietnam phát triển Xe máy, ô tô cá nhân tiếp tục bị siết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1755/Xe-may,-o-to-ca-nhan-tiep-tuc-bi-siet.html Xe máy, ô tô cá nhân tiếp tục bị siết Giải ngân vốn đầu tư ngân sách giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1754/Giai-ngan-von-dau-tu-ngan-sach-giam-manh.html Giải ngân vốn đầu tư ngân sách giảm mạnh Thủ tướng quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng, dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1753/Thu-tuong-quyet-dinh-chua-tang-gia-ban-le-xang,-dau.html Thủ tướng quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng, dầu Vốn giải ngân FDI tăng 5% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1752/Von-giai-ngan-FDI-tang-5per.html Vốn giải ngân FDI tăng 5% Tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm việc với PVN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1748/Tan-Truong-ban-Kinh-te-Trung-uong-lam-viec-voi-PVN.html Tân Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm việc với PVN Tình hình thu, chi NSNN và đầu tư tháng 1/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1747/Tinh-hinh-thu,-chi-NSNN-va-dau-tu-thang-12013.html Tình hình thu, chi NSNN và đầu tư tháng 1/2013 Ngành Thuế khởi đầu năm ngân sách mới bằng nhiều phong trào thi đua http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1746/Nganh-Thue-khoi-dau-nam-ngan-sach-moi-bang-nhieu-phong-trao-thi-dua.html Ngành Thuế khởi đầu năm ngân sách mới bằng nhiều phong trào thi đua Phát động cuộc thi kiến trúc nhà ở cho người thu nhập thấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1745/Phat-dong-cuoc-thi-kien-truc-nha-o-cho-nguoi-thu-nhap-thap.html Phát động cuộc thi kiến trúc nhà ở cho người thu nhập thấp Gamuda muốn xây trung tâm thương mại trong công viên Yên Sở http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1744/Gamuda-muon-xay-trung-tam-thuong-mai-trong-cong-vien-Yen-So.html Gamuda muốn xây trung tâm thương mại trong công viên Yên Sở Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc nhậm chức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1742/Nu-tong-thong-dau-tien-cua-Han-Quoc-nham-chuc.html Nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc nhậm chức Khẩn trương thành lập công ty mua bán nợ quốc gia để giải quyết nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1741/Khan-truong-thanh-lap-cong-ty-mua-ban-no-quoc-gia-de-giai-quyet-no-xau.html Khẩn trương thành lập công ty mua bán nợ quốc gia để giải quyết nợ xấu CPI tháng 2 và dự đoán tháng 3 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1740/CPI-thang-2-va-du-doan-thang-3.html CPI tháng 2 và dự đoán tháng 3 Ông Raul Castro đã được bầu lại làm Chủ tịch Cuba http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1739/Ong-Raul-Castro-da-duoc-bau-lai-lam-Chu-tich-Cuba.html Ông Raul Castro đã được bầu lại làm Chủ tịch Cuba Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1738/Mien-Bac-sap-don-dot-khong-khi-lanh-moi.html Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới HĐND cấp tỉnh phải tăng cường chức năng giám sát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1734/HDND-cap-tinh-phai-tang-cuong-chuc-nang-giam-sat.html HĐND cấp tỉnh phải tăng cường chức năng giám sát Báo cáo tình hình mua sắm xe ô tô công năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1733/Bao-cao-tinh-hinh-mua-sam-xe-o-to-cong-nam-2012.html Báo cáo tình hình mua sắm xe ô tô công năm 2012 CPI tháng 2: Hà Nội tăng 1,3% và TP.HCM tăng 1% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1732/CPI-thang-2--Ha-Noi-tang-1,3per-va-TP.HCM-tang-1per.html CPI tháng 2: Hà Nội tăng 1,3% và TP.HCM tăng 1% Hà Nội sẽ bố trí đủ vốn cho dự án http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1731/Ha-Noi-se-bo-tri-du-von-cho-du-an.html Hà Nội sẽ bố trí đủ vốn cho dự án Hà Nội đầu tư lớn cho xây dựng ký túc xá sinh viên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1730/Ha-Noi-dau-tu-lon-cho-xay-dung-ky-tuc-xa-sinh-vien.html Hà Nội đầu tư lớn cho xây dựng ký túc xá sinh viên Bộ Tài chính đề nghị báo cáo tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1728/Bo-Tai-chinh-de-nghi-bao-cao-tinh-hinh-mua-sam,-trang-bi-va-quan-ly,-su-dung-xe-o-to-cong.html Bộ Tài chính đề nghị báo cáo tình hình mua sắm, trang bị và quản lý, sử dụng xe ô tô công Hà Nội sẽ bố trí đủ vốn cho dự án http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1727/Ha-Noi-se-bo-tri-du-von-cho-du-an.html Hà Nội sẽ bố trí đủ vốn cho dự án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1726/Thu-tuong-Chinh-phu-phe-duyet-De-an-tong-the-tai-co-cau-kinh-te.html Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1725/Bo-sung-quy-dinh-ve-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc.html Bổ sung quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức Hà Nội định đấu giá trụ sở UBND quận Ba Đình 10 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1724/Ha-Noi-dinh-dau-gia-tru-so-UBND-quan-Ba-Dinh-10-ty-dong.html Hà Nội định đấu giá trụ sở UBND quận Ba Đình 10 tỷ đồng Thu ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 61.500 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1722/Thu-ngan-sach-nha-nuoc-thang-1-uoc-dat-61.500-ty-dong.html Thu ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 61.500 tỷ đồng Hải quan Hà Nội: Nỗ lực thu ngân sách đặt lên hàng đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1721/Hai-quan-Ha-Noi--No-luc-thu-ngan-sach-dat-len-hang-dau.html Hải quan Hà Nội: Nỗ lực thu ngân sách đặt lên hàng đầu Hà Nội sắp tổ chức đấu giá 20 dự án đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1720/Ha-Noi-sap-to-chuc-dau-gia-20-du-an-dat.html Hà Nội sắp tổ chức đấu giá 20 dự án đất Hà Nội trao “tối hậu thư” cho 10 khu đô thị mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1719/Ha-Noi-trao-“toi-hau-thu”-cho-10-khu-do-thi-moi.html Hà Nội trao “tối hậu thư” cho 10 khu đô thị mới Quảng Trị: Thành lập đoàn kiểm tra việc hoàn thuế GTGT tại Lao Bảo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1718/Quang-Tri--Thanh-lap-doan-kiem-tra-viec-hoan-thue-GTGT-tai-Lao-Bao.html Quảng Trị: Thành lập đoàn kiểm tra việc hoàn thuế GTGT tại Lao Bảo Sẵn sàng cho lễ nhậm chức của Tổng thống Venezuela http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1716/San-sang-cho-le-nham-chuc-cua-Tong-thong-Venezuela.html Sẵn sàng cho lễ nhậm chức của Tổng thống Venezuela Các báo viết về Tài chính ngày 20/02/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1715/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-20022013.html Các báo viết về Tài chính ngày 20/02/2013 Bộ Tài chính: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1714/Bo-Tai-chinh--Thuc-hien-chinh-sach-tai-khoa-chat-che,-triet-de-tiet-kiem.html Bộ Tài chính: Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm Khẩn trương thực hiện kế hoạch năm 2013 ngay đầu xuân mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1713/Khan-truong-thuc-hien-ke-hoach-nam-2013-ngay-dau-xuan-moi.html Khẩn trương thực hiện kế hoạch năm 2013 ngay đầu xuân mới Ông Vương Đình Huệ thôi làm Bộ trưởng Bộ Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1710/Ong-Vuong-Dinh-Hue-thoi-lam-Bo-truong-Bo-Tai-chinh.html Ông Vương Đình Huệ thôi làm Bộ trưởng Bộ Tài chính TP Hồ Chí Minh: Nhiều doanh nghiệp tăng tốc sản xuất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1709/TP-Ho-Chi-Minh--Nhieu-doanh-nghiep-tang-toc-san-xuat.html TP Hồ Chí Minh: Nhiều doanh nghiệp tăng tốc sản xuất Công dân không được hoãn nhập ngũ kể cả trúng đại học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1708/Cong-dan-khong-duoc-hoan-nhap-ngu-ke-ca-trung-dai-hoc.html Công dân không được hoãn nhập ngũ kể cả trúng đại học Hà Nội cấm công chức đi lễ hội trong giờ làm việc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1707/Ha-Noi-cam-cong-chuc-di-le-hoi-trong-gio-lam-viec.html Hà Nội cấm công chức đi lễ hội trong giờ làm việc Trắng đêm săn “hàng độc” ở chợ Viềng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1706/Trang-dem-san-“hang-doc”-o-cho-Vieng.html Trắng đêm săn “hàng độc” ở chợ Viềng Cho Thủ đô rộn ràng sắc xuân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1703/Cho-Thu-do-ron-rang-sac-xuan.html Cho Thủ đô rộn ràng sắc xuân Bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1702/Bo-nhiem-them-mot-Thu-truong-Bo-Ke-hoach-va-Dau-tu.html Bổ nhiệm thêm một Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thầy phong thủy dự đoán năm Quý Tỵ 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1701/Thay-phong-thuy-du-doan-nam-Quy-Ty-2013.html Thầy phong thủy dự đoán năm Quý Tỵ 2013 Cận Tết, NHNN ồ ạt bơm tiền ra thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1700/Can-Tet,-NHNN-o-at-bom-tien-ra-thi-truong.html Cận Tết, NHNN ồ ạt bơm tiền ra thị trường Hà Nội xin cơ chế đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1699/Ha-Noi-xin-co-che-day-nhanh-tien-do-cap-so-do.html Hà Nội xin cơ chế đẩy nhanh tiến độ cấp sổ đỏ Đắk Lắk họp bất thường, bầu Chủ tịch UBND tỉnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1697/Dak-Lak-hop-bat-thuong,-bau-Chu-tich-UBND-tinh.html Đắk Lắk họp bất thường, bầu Chủ tịch UBND tỉnh Đại học Quốc gia Hà Nội có giám đốc mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1696/Dai-hoc-Quoc-gia-Ha-Noi-co-giam-doc-moi.html Đại học Quốc gia Hà Nội có giám đốc mới Năm 2015, TPHCM hoàn thành cổ phần hóa 29 doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1695/Nam-2015,-TPHCM-hoan-thanh-co-phan-hoa-29-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Năm 2015, TPHCM hoàn thành cổ phần hóa 29 doanh nghiệp nhà nước Bộ Tài chính xuất cấp 4.947 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1694/Bo-Tai-chinh-xuat-cap-4.947-tan-gao-tu-nguon-du-tru-quoc-gia-ho-tro-3-tinh.html Bộ Tài chính xuất cấp 4.947 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh Chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân TW thành Ngân hàng hợp tác xã http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1693/Chuyen-doi-Quy-tin-dung-nhan-dan-TW-thanh-Ngan-hang-hop-tac-xa.html Chuyển đổi Quỹ tín dụng nhân dân TW thành Ngân hàng hợp tác xã Khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1692/Khoi-cong-cau-vuot-nut-giao-Kim-Ma---Nguyen-Chi-Thanh.html Khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh Kiến nghị xử lý tài chính 13.688 tỷ đồng sau kiểm toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1689/Kien-nghi-xu-ly-tai-chinh-13.688-ty-dong-sau-kiem-toan.html Kiến nghị xử lý tài chính 13.688 tỷ đồng sau kiểm toán Vinalines sẽ thoái vốn, giải thể, phá sản hơn 40 công ty http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1688/Vinalines-se-thoai-von,-giai-the,-pha-san-hon-40-cong-ty.html Vinalines sẽ thoái vốn, giải thể, phá sản hơn 40 công ty Hà Nội điều chỉnh hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1687/Ha-Noi-dieu-chinh-he-so-thuc-hien-xac-dinh-don-gia-thue-dat.html Hà Nội điều chỉnh hệ số thực hiện xác định đơn giá thuê đất CPI tháng Tết dự báo tăng khoảng 2,3% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1686/CPI-thang-Tet-du-bao-tang-khoang-2,3per.html CPI tháng Tết dự báo tăng khoảng 2,3% Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1683/Ban-Chi-dao-Trung-uong-ve-phong,-chong-tham-nhung--Khong-ngai-bat-cu-luc-can-khong-trong-sang-nao.html Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng: Không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào Phụ nữ Paris được phép mặc quần dài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1682/Phu-nu-Paris-duoc-phep-mac-quan-dai.html Phụ nữ Paris được phép mặc quần dài Gánh nặng CPI quý I http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1681/Ganh-nang-CPI-quy-I.html Gánh nặng CPI quý I Bộ Tài chính xuất cấp 4.947 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1680/Bo-Tai-chinh-xuat-cap-4.947-tan-gao-tu-nguon-du-tru-quoc-gia-ho-tro-3-tinh.html Bộ Tài chính xuất cấp 4.947 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh Hà Nội có thêm Dự án nhà ở tại quận Hoàng Mai http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1679/Ha-Noi-co-them-Du-an-nha-o-tai-quan-Hoang-Mai.html Hà Nội có thêm Dự án nhà ở tại quận Hoàng Mai Đại gia Dubai muốn xây khu đô thị 30 tỷ USD tại VN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1678/Dai-gia-Dubai-muon-xay-khu-do-thi-30-ty-USD-tai-VN.html Đại gia Dubai muốn xây khu đô thị 30 tỷ USD tại VN Các báo viết về tài chính ngày 4/2/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1677/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-422013.html Các báo viết về tài chính ngày 4/2/2013 Hà Nội: Lượng khách đi du lịch dịp Tết tăng tới 35% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1676/Ha-Noi--Luong-khach-di-du-lich-dip-Tet-tang-toi-35per.html Hà Nội: Lượng khách đi du lịch dịp Tết tăng tới 35% Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng họp phiên đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1675/Ban-chi-dao-TU-chong-tham-nhung-hop-phien-dau.html Ban chỉ đạo TƯ chống tham nhũng họp phiên đầu “Bản đồ” cấm đường Hà Nội dịp Tết Nguyên đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1674/“Ban-do”-cam-duong-Ha-Noi-dip-Tet-Nguyen-dan.html “Bản đồ” cấm đường Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1671/Tap-trung-von-cho-vay-cac-linh-vuc-uu-tien.html Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên Cần có Luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1670/Can-co-Luat-ve-quan-ly,-su-dung-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep.html Cần có Luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp Ngân hàng đồng loạt khuyến mãi, vượt trần lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1669/Ngan-hang-dong-loat-khuyen-mai,-vuot-tran-lai-suat.html Ngân hàng đồng loạt khuyến mãi, vượt trần lãi suất Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1668/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-22013.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2013 Khi ngân hàng không dám cho vay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1667/Khi-ngan-hang-khong-dam-cho-vay.html Khi ngân hàng không dám cho vay Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 5 năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1666/Don-gia-thue-dat-cua-moi-du-an-duoc-on-dinh-5-nam.html Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 5 năm Phê duyệt Chương trình hành động ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1665/Phe-duyet-Chuong-trinh-hanh-dong-nganh-Tai-chinh.html Phê duyệt Chương trình hành động ngành Tài chính Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1664/Thu-tuong-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-chuan-bi-tet.html Thủ tướng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị tết Hợp nhất sở giao dịch chứng khoán: Những phác họa ban đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1663/Hop-nhat-so-giao-dich-chung-khoan--Nhung-phac-hoa-ban-dau.html Hợp nhất sở giao dịch chứng khoán: Những phác họa ban đầu Thị trường bánh kẹo, mứt tết: Nội trội hơn ngoại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1659/Thi-truong-banh-keo,-mut-tet--Noi-troi-hon-ngoai.html Thị trường bánh kẹo, mứt tết: Nội trội hơn ngoại Nước Mỹ đã có Ngoại trưởng mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1658/Nuoc-My-da-co-Ngoai-truong-moi.html Nước Mỹ đã có Ngoại trưởng mới Những tuyến đường và các loại xe bị cấm đi vào Tết Nguyên Đán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1657/Nhung-tuyen-duong-va-cac-loai-xe-bi-cam-di-vao-Tet-Nguyen-Dan.html Những tuyến đường và các loại xe bị cấm đi vào Tết Nguyên Đán Kinh hoàng với gà, vịt quay để cả tháng... không thiu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1656/Kinh-hoang-voi-ga,-vit-quay-de-ca-thang...-khong-thiu.html Kinh hoàng với gà, vịt quay để cả tháng... không thiu thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1654/thuc-hien-chinh-sach-tai-khoa-chat-che,-triet-de-tiet-kiem.html thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm Hà Nội xếp vị trí thứ hai thế giới về dịch vụ khách sạn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1653/Ha-Noi-xep-vi-tri-thu-hai-the-gioi-ve-dich-vu-khach-san.html Hà Nội xếp vị trí thứ hai thế giới về dịch vụ khách sạn Chỉ dừng mở mới đào tạo các ngành tài chính, ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1652/Chi-dung-mo-moi-dao-tao-cac-nganh-tai-chinh,-ngan-hang.html Chỉ dừng mở mới đào tạo các ngành tài chính, ngân hàng Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc tăng giá trứng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1651/Ha-Noi-lap-doan-kiem-tra-viec-tang-gia-trung.html Hà Nội lập đoàn kiểm tra việc tăng giá trứng Nhận diện CPI 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1650/Nhan-dien-CPI-2013.html Nhận diện CPI 2013 Hà Nội mưa rét hai ngày cuối tuần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1648/Ha-Noi-mua-ret-hai-ngay-cuoi-tuan.html Hà Nội mưa rét hai ngày cuối tuần Chính phủ sắp ra quyết định bình ổn giá vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1647/Chinh-phu-sap-ra-quyet-dinh-binh-on-gia-vang.html Chính phủ sắp ra quyết định bình ổn giá vàng Bộ trưởng Vương Đình Huệ gửi Công điện yêu cầu tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1646/Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue-gui-Cong-dien-yeu-cau-tang-cuong-cac-mat-cong-tac-trong-dip-Tet-Nguyen-dan-Quy-Ty-nam-2013.html Bộ trưởng Vương Đình Huệ gửi Công điện yêu cầu tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra thuế tại gần 13.400 doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1645/Ha-Noi-se-thanh-tra,-kiem-tra-thue-tai-gan-13.400-doanh-nghiep.html Hà Nội sẽ thanh tra, kiểm tra thuế tại gần 13.400 doanh nghiệp Tổ hợp dự án 18.000 tỷ đồng trong lòng Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1644/To-hop-du-an-18.000-ty-dong-trong-long-Ha-Noi.html Tổ hợp dự án 18.000 tỷ đồng trong lòng Hà Nội CPI tháng 1/2013 tăng 1,25% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1640/CPI-thang-12013-tang-1,25per.html CPI tháng 1/2013 tăng 1,25% Hà Nội: Quét vét “cò mồi” tại bến xe phía Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1639/Ha-Noi--Quet-vet-“co-moi”-tai-ben-xe-phia-Nam.html Hà Nội: Quét vét “cò mồi” tại bến xe phía Nam NHNN sẽ mua bán vàng miếng từ TCTD hoặc doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1638/NHNN-se-mua-ban-vang-mieng-tu-TCTD-hoac-doanh-nghiep.html NHNN sẽ mua bán vàng miếng từ TCTD hoặc doanh nghiệp CPI tăng mạnh, Bộ Tài chính yêu cầu giãn thời gian tăng giá dịp tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1637/CPI-tang-manh,-Bo-Tai-chinh-yeu-cau-gian-thoi-gian-tang-gia-dip-tet.html CPI tăng mạnh, Bộ Tài chính yêu cầu giãn thời gian tăng giá dịp tết Hà Nội: Bắt giữ 4 tấn gà thải loại và nầm lợn nhập lậu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1635/Ha-Noi--Bat-giu-4-tan-ga-thai-loai-va-nam-lon-nhap-lau.html Hà Nội: Bắt giữ 4 tấn gà thải loại và nầm lợn nhập lậu Hải quan Hà Nội xử lý hơn 1.300 vụ gian lận thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1634/Hai-quan-Ha-Noi-xu-ly-hon-1.300-vu-gian-lan-thuong-mai.html Hải quan Hà Nội xử lý hơn 1.300 vụ gian lận thương mại Các báo viết về tài chính ngày 23/1/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1633/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-2312013.html Các báo viết về tài chính ngày 23/1/2013 Vàng lên 46,27 triệu đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1632/Vang-len-46,27-trieu-dongluong.html Vàng lên 46,27 triệu đồng/lượng Đào "khủng" xuất hiện sớm ở Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1631/Dao-khung-xuat-hien-som-o-Thu-do.html Đào "khủng" xuất hiện sớm ở Thủ đô Hình ảnh lễ tuyên thệ nhậm chức lần 2 của Obama http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1627/Hinh-anh-le-tuyen-the-nham-chuc-lan-2-cua-Obama.html Hình ảnh lễ tuyên thệ nhậm chức lần 2 của Obama Nâng cao chất lượng công tác cán bộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1626/Nang-cao-chat-luong-cong-tac-can-bo.html Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Thị trường bất động sản nhiều tín hiệu tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1624/Thi-truong-bat-dong-san-nhieu-tin-hieu-tich-cuc.html Thị trường bất động sản nhiều tín hiệu tích cực WB: Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,5% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1623/WB--Viet-Nam-se-dat-muc-tang-truong-kinh-te-5,5per.html WB: Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 5,5% Tháng 1/2013: CPI Hà Nội tăng 0,95% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1622/Thang-12013--CPI-Ha-Noi-tang-0,95per.html Tháng 1/2013: CPI Hà Nội tăng 0,95% Về Đề án Công ty mua bán nợ quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1618/Ve-De-an-Cong-ty-mua-ban-no-quoc-gia.html Về Đề án Công ty mua bán nợ quốc gia Các báo viết về tài chính ngày 21/01/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1617/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-21012013.html Các báo viết về tài chính ngày 21/01/2013 Bình ổn giá cả thực phẩm tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1616/Binh-on-gia-ca-thuc-pham-tet.html Bình ổn giá cả thực phẩm tết Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1615/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-dai-bieu-can-bo,-cong-chuc-vien-chuc.html Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức viên chức Giả danh cán bộ Bộ Tài chính lừa đảo 250 triệu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1614/Gia-danh-can-bo-Bo-Tai-chinh-lua-dao-250-trieu.html Giả danh cán bộ Bộ Tài chính lừa đảo 250 triệu Để “khơi dòng” tín dụng từ đầu năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1611/De-“khoi-dong”-tin-dung-tu-dau-nam.html Để “khơi dòng” tín dụng từ đầu năm Năm 2013: Ngành thuế đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 644.500 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1610/Nam-2013--Nganh-thue-dat-muc-tieu-thu-ngan-sach-nha-nuoc-644.500-ty-dong.html Năm 2013: Ngành thuế đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 644.500 tỷ đồng Bộ Tài chính Việt Nam tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực tài chính công http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1609/Bo-Tai-chinh-Viet-Nam-tang-cuong-hop-tac-voi-Nhat-Ban-trong-linh-vuc-tai-chinh-cong.html Bộ Tài chính Việt Nam tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực tài chính công Giá vàng tăng vọt 400.000 đồng/lượng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1608/Gia-vang-tang-vot-400.000-dongluong.html Giá vàng tăng vọt 400.000 đồng/lượng Chết khiếp với chiêu làm giả rượu ngoại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1607/Chet-khiep-voi-chieu-lam-gia-ruou-ngoai.html Chết khiếp với chiêu làm giả rượu ngoại Năm 2012: Ngành Hải quan thu hồi nợ đọng đạt 2.415,13 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1602/Nam-2012--Nganh-Hai-quan-thu-hoi-no-dong-dat-2.415,13-ty-dong.html Năm 2012: Ngành Hải quan thu hồi nợ đọng đạt 2.415,13 tỷ đồng Tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1601/Thao-go-kho-khan-thi-truong-bat-dong-san.html Tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản Gắn tem, kẹp chì chính chủ cho gà đồi Yên Thế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1600/Gan-tem,-kep-chi-chinh-chu-cho-ga-doi-Yen-The.html Gắn tem, kẹp chì chính chủ cho gà đồi Yên Thế Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện và hiệu quả hơn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1599/Dua-quan-he-hop-tac-Viet-Nam-Nhat-Ban-phat-trien-toan-dien-va-hieu-qua-hon.html Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản phát triển toàn diện và hiệu quả hơn Lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước vào tháng 5 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1598/Lay-phieu-tin-nhiem-Thu-tuong,-Chu-tich-nuoc-vao-thang-5.html Lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước vào tháng 5 Hà Nội: Giá cả dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng đột biến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1596/Ha-Noi--Gia-ca-dip-Tet-Nguyen-dan-se-khong-tang-dot-bien.html Hà Nội: Giá cả dịp Tết Nguyên đán sẽ không tăng đột biến Các báo viết về tài chính ngày 16/1/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1595/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-1612013.html Các báo viết về tài chính ngày 16/1/2013 Tin không khí lạnh tăng cường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1594/Tin-khong-khi-lanh-tang-cuong.html Tin không khí lạnh tăng cường Giữ ổn định giá bán xăng dầu trong thời điểm hiện tại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1593/Giu-on-dinh-gia-ban-xang-dau-trong-thoi-diem-hien-tai.html Giữ ổn định giá bán xăng dầu trong thời điểm hiện tại Giữ ổn định giá bán xăng dầu trong thời điểm hiện tại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1592/Giu-on-dinh-gia-ban-xang-dau-trong-thoi-diem-hien-tai.html Giữ ổn định giá bán xăng dầu trong thời điểm hiện tại Ngày 16/1, Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1591/Ngay-161,-Thu-tuong-Nhat-Ban-tham-chinh-thuc-Viet-Nam.html Ngày 16/1, Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam Hà Nội: Khánh thành dự án lò đốt rác thải công suất 48 tấn/ngày http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1587/Ha-Noi--Khanh-thanh-du-an-lo-dot-rac-thai-cong-suat-48-tanngay.html Hà Nội: Khánh thành dự án lò đốt rác thải công suất 48 tấn/ngày UBTVQH sẽ thông qua Nghị quyết hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1586/UBTVQH-se-thong-qua-Nghi-quyet-huong-dan-lay-phieu-tin-nhiem.html UBTVQH sẽ thông qua Nghị quyết hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm Đã rõ hướng “xử” nợ xấu ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1585/Da-ro-huong-“xu”-no-xau-ngan-hang.html Đã rõ hướng “xử” nợ xấu ngân hàng Hà Nội: Xe dù tung hoành hoạt động. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1584/Ha-Noi--Xe-du-tung-hoanh-hoat-dong..html Hà Nội: Xe dù tung hoành hoạt động. Trưởng ban Kinh tế Hải phòng làm Bí thư Tiên Lãng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1583/Truong-ban-Kinh-te-Hai-phong-lam-Bi-thu-Tien-Lang.html Trưởng ban Kinh tế Hải phòng làm Bí thư Tiên Lãng ‘Chốt’ quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1581/‘Chot’-quy-trinh-lay-phieu-tin-nhiem-tai-Quoc-hoi.html ‘Chốt’ quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Ngân hàng, doanh nghiệp nào nhiều điểm kinh doanh vàng nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1579/Ngan-hang,-doanh-nghiep-nao-nhieu-diem-kinh-doanh-vang-nhat.html Ngân hàng, doanh nghiệp nào nhiều điểm kinh doanh vàng nhất Hôm nay, miền Bắc nắng ấm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1578/Hom-nay,-mien-Bac-nang-am.html Hôm nay, miền Bắc nắng ấm Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm trong năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1577/Tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-tai-khoa-chat-che,-tiet-kiem-trong-nam-2013.html Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm trong năm 2013 Hà Nội đầu tư 110 tỷ đồng xây hai giàn thép đỗ xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1576/Ha-Noi-dau-tu-110-ty-dong-xay-hai-gian-thep-do-xe.html Hà Nội đầu tư 110 tỷ đồng xây hai giàn thép đỗ xe 32% doanh nghiệp sẽ khai thuế qua mạng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1572/32per-doanh-nghiep-se-khai-thue-qua-mang.html 32% doanh nghiệp sẽ khai thuế qua mạng Hà Nội cho DN vay lãi suất 0% để cung ứng hàng tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1571/Ha-Noi-cho-DN-vay-lai-suat-0per-de-cung-ung-hang-tet.html Hà Nội cho DN vay lãi suất 0% để cung ứng hàng tết Hà Nội: Hàng tồn kho chung cư có thể giảm giá 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1570/Ha-Noi--Hang-ton-kho-chung-cu-co-the-giam-gia-10per.html Hà Nội: Hàng tồn kho chung cư có thể giảm giá 10% Các báo viết về tài chính ngày 11/1/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1569/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-1112013.html Các báo viết về tài chính ngày 11/1/2013 Nghị quyết 02/NQ-CP - "cứu cánh" của doanh nghiệp bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1568/Nghi-quyet-02NQ-CP---cuu-canh-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san.html Nghị quyết 02/NQ-CP - "cứu cánh" của doanh nghiệp bất động sản Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ thăm Việt Nam trong tháng 1 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1565/Thu-tuong-Nhat-Shinzo-Abe-se-tham-Viet-Nam-trong-thang-1.html Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ thăm Việt Nam trong tháng 1 Chính thức thu hẹp kinh doanh vàng miếng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1564/Chinh-thuc-thu-hep-kinh-doanh-vang-mieng.html Chính thức thu hẹp kinh doanh vàng miếng Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính quản lý Quỹ tích lũy trả nợ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1563/Thu-tuong-Chinh-phu-giao-Bo-Tai-chinh-quan-ly-Quy-tich-luy-tra-no.html Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính quản lý Quỹ tích lũy trả nợ Đào Tết xuống phố sớm, đắt gấp đôi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1562/Dao-Tet-xuong-pho-som,-dat-gap-doi.html Đào Tết xuống phố sớm, đắt gấp đôi Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định về thuế thu nhập cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1561/Bo-Tai-chinh-cong-bo-du-thao-Nghi-dinh-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan.html Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định về thuế thu nhập cá nhân "Thắng lợi kép" của chính sách tài chính năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1559/Thang-loi-kep-cua-chinh-sach-tai-chinh-nam-2012.html "Thắng lợi kép" của chính sách tài chính năm 2012 Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1558/Cong-chung-vien-phai-hanh-nghe-chuyen-trach.html Công chứng viên phải hành nghề chuyên trách Venezuela hoãn lễ nhậm chức tổng thống http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1557/Venezuela-hoan-le-nham-chuc-tong-thong.html Venezuela hoãn lễ nhậm chức tổng thống Xem xét bỏ trần lãi suất huy động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1556/Xem-xet-bo-tran-lai-suat-huy-dong.html Xem xét bỏ trần lãi suất huy động Nhà nước Palestine chính thức ra đời http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1553/Nha-nuoc-Palestine-chinh-thuc-ra-doi.html Nhà nước Palestine chính thức ra đời Rét hại đến cuối tuần, Hà Nội 9 độ C http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1552/Ret-hai-den-cuoi-tuan,-Ha-Noi-9-do-C.html Rét hại đến cuối tuần, Hà Nội 9 độ C Trung cấp, cao đẳng không phải là con đường lên đại học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1551/Trung-cap,-cao-dang-khong-phai-la-con-duong-len-dai-hoc.html Trung cấp, cao đẳng không phải là con đường lên đại học Kiến nghị thu hồi gần 30.000 tỷ đồng, hàng nghìn m2 đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1550/Kien-nghi-thu-hoi-gan-30.000-ty-dong,-hang-nghin-m2-dat.html Kiến nghị thu hồi gần 30.000 tỷ đồng, hàng nghìn m2 đất Cả năm săn tìm, thửa hàng “độc’ ăn tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1549/Ca-nam-san-tim,-thua-hang-“doc’-an-tet.html Cả năm săn tìm, thửa hàng “độc’ ăn tết Ban Kinh tế Trung ương tham mưu các chính sách lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1545/Ban-Kinh-te-Trung-uong-tham-muu-cac-chinh-sach-lon.html Ban Kinh tế Trung ương tham mưu các chính sách lớn Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT ngành Tài chính 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1544/Nhung-don-vi-dung-dau-ve-muc-do-san-sang-ung-dung-CNTT---TT-nganh-Tai-chinh-2012.html Những đơn vị đứng đầu về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT - TT ngành Tài chính 2012 Người già, trẻ nhỏ nhập viện tăng vọt vì rét http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1542/Nguoi-gia,-tre-nho-nhap-vien-tang-vot-vi-ret.html Người già, trẻ nhỏ nhập viện tăng vọt vì rét TP HCM phấn đấu thu ngân sách 236.830 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1541/TP-HCM-phan-dau-thu-ngan-sach-236.830-ty-dong.html TP HCM phấn đấu thu ngân sách 236.830 tỷ đồng Các báo viết về tài chính ngày 4/1/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1540/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-412013.html Các báo viết về tài chính ngày 4/1/2013 Công điện của Thủ tướng triển khai công tác phục vụ dịp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1539/Cong-dien-cua-Thu-tuong-trien-khai-cong-tac-phuc-vu-dip-Tet.html Công điện của Thủ tướng triển khai công tác phục vụ dịp Tết Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1538/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Vuong-Dinh-Hue-giu-chuc-Truong-ban-Kinh-te-Trung-uong.html Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương Các ngân hàng tiếp tục mạnh tay hạ lãi suất huy động kỳ hạn dài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1537/Cac-ngan-hang-tiep-tuc-manh-tay-ha-lai-suat-huy-dong-ky-han-dai.html Các ngân hàng tiếp tục mạnh tay hạ lãi suất huy động kỳ hạn dài Nguy cơ lạm phát tăng mạnh là không lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1536/Nguy-co-lam-phat-tang-manh-la-khong-lon.html Nguy cơ lạm phát tăng mạnh là không lớn Hà Nội hân hoan chào đón 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1531/Ha-Noi-han-hoan-chao-don-2013.html Hà Nội hân hoan chào đón 2013 Ngành văn hóa Thủ đô tạo bước chuyển mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1530/Nganh-van-hoa-Thu-do-tao-buoc-chuyen-moi.html Ngành văn hóa Thủ đô tạo bước chuyển mới Hà Nội: Thu ngân sách 2012 vượt dự toán được giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1529/Ha-Noi--Thu-ngan-sach-2012-vuot-du-toan-duoc-giao.html Hà Nội: Thu ngân sách 2012 vượt dự toán được giao Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1528/Bo-Tai-chinh-cong-bo-10-su-kien-noi-bat-cua-nganh-Tai-chinh-nam-2012.html Bộ Tài chính công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2012 Thông điệp đầu năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1527/Thong-diep-dau-nam-2013-cua-Thu-tuong-Chinh-phu.html Thông điệp đầu năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 10 luật có hiệu lực từ 1-1-2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1526/10-luat-co-hieu-luc-tu-1-1-2013.html 10 luật có hiệu lực từ 1-1-2013 Bắc Bộ có thể rét đậm, vùng núi rét hại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1525/Bac-Bo-co-the-ret-dam,-vung-nui-ret-hai.html Bắc Bộ có thể rét đậm, vùng núi rét hại Nới kiểm soát tỷ trọng tín dụng theo lĩnh vực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1524/Noi-kiem-soat-ty-trong-tin-dung-theo-linh-vuc.html Nới kiểm soát tỷ trọng tín dụng theo lĩnh vực Đã xây dựng xong bộ quy chế mới về phân loại nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1523/Da-xay-dung-xong-bo-quy-che-moi-ve-phan-loai-no-xau.html Đã xây dựng xong bộ quy chế mới về phân loại nợ xấu Đến năm 2015, không lập thêm trường đại học mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1522/Den-nam-2015,-khong-lap-them-truong-dai-hoc-moi.html Đến năm 2015, không lập thêm trường đại học mới Ngành Tài chính sẽ làm việc cả ngày nghỉ để bảo đảm thu - chi ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1519/Nganh-Tai-chinh-se-lam-viec-ca-ngay-nghi-de-bao-dam-thu---chi-ngan-sach.html Ngành Tài chính sẽ làm việc cả ngày nghỉ để bảo đảm thu - chi ngân sách Các báo viết về tài chính ngày 27/12/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1518/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-27122012.html Các báo viết về tài chính ngày 27/12/2012 Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh thăm và làm việc tại Bình Dương và Bình Phước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1517/Thu-truong-Pham-Sy-Danh-tham-va-lam-viec-tai-Binh-Duong-va-Binh-Phuoc.html Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh thăm và làm việc tại Bình Dương và Bình Phước Hà Nội cấm taxi hoạt động trên nhiều tuyến phố http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1516/Ha-Noi-cam-taxi-hoat-dong-tren-nhieu-tuyen-pho.html Hà Nội cấm taxi hoạt động trên nhiều tuyến phố Thưở hàn vi của tân Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình qua ảnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1513/Thuo-han-vi-cua-tan-Tong-Bi-thu-Trung-Quoc-Tap-Can-Binh-qua-anh.html Thưở hàn vi của tân Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình qua ảnh Không thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1512/Khong-thu-phi-han-che-phuong-tien-giao-thong-ca-nhan-duong-bo-theo-dau-phuong-tien.html Không thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ theo đầu phương tiện Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng thành tích đột xuất công chức thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1511/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-khen-thuong-thanh-tich-dot-xuat-cong-chuc-thuoc-he-thong-Kho-bac-Nha-nuoc.html Bộ trưởng Bộ Tài chính khen thưởng thành tích đột xuất công chức thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước Chủ tịch tỉnh xin Chính phủ cơ chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1510/Chu-tich-tinh-xin-Chinh-phu-co-che.html Chủ tịch tỉnh xin Chính phủ cơ chế Từ 1/1/2013, Hà Nội tăng giá đất tại nhiều khu vực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1509/Tu-112013,-Ha-Noi-tang-gia-dat-tai-nhieu-khu-vuc.html Từ 1/1/2013, Hà Nội tăng giá đất tại nhiều khu vực Ổn định vĩ mô là mục tiêu hàng đầu năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1506/On-dinh-vi-mo-la-muc-tieu-hang-dau-nam-2013.html Ổn định vĩ mô là mục tiêu hàng đầu năm 2013 Chờ giảm trước bạ để mua ôtô chơi Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1505/Cho-giam-truoc-ba-de-mua-oto-choi-Tet.html Chờ giảm trước bạ để mua ôtô chơi Tết Hạ lãi suất, tiền có chạy khỏi ngân hàng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1504/Ha-lai-suat,-tien-co-chay-khoi-ngan-hang.html Hạ lãi suất, tiền có chạy khỏi ngân hàng? Sẽ có nghị quyết riêng về giải cứu doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1503/Se-co-nghi-quyet-rieng-ve-giai-cuu-doanh-nghiep.html Sẽ có nghị quyết riêng về giải cứu doanh nghiệp Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% tiền thuê đất năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1499/Bo-Tai-chinh-de-xuat-giam-50per-tien-thue-dat-nam-2013.html Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% tiền thuê đất năm 2013 Một số diễn biến trên chính trường các nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1498/Mot-so-dien-bien-tren-chinh-truong-cac-nuoc.html Một số diễn biến trên chính trường các nước Được miễn tiền thuê đất xây bãi đậu xe doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1497/Duoc-mien-tien-thue-dat-xay-bai-dau-xe-doanh-nghiep-van-tai-hanh-khach-cong-cong.html Được miễn tiền thuê đất xây bãi đậu xe doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 20% từ 1/7 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1496/Bo-Tai-chinh-de-xuat-ap-dung-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-20per-tu-17.html Bộ Tài chính đề xuất áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 20% từ 1/7 Các ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1495/Cac-ngan-hang-bat-dau-giam-lai-suat-huy-dong.html Các ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động Những lỗ hổng gây bất ổn thị trường xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1492/Nhung-lo-hong-gay-bat-on-thi-truong-xang-dau.html Những lỗ hổng gây bất ổn thị trường xăng dầu 40.000 tỷ đồng “cứu” BĐS Hà Nội? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1491/40.000-ty-dong-“cuu”-BDS-Ha-Noi.html 40.000 tỷ đồng “cứu” BĐS Hà Nội? Tọa đàm trực tuyến về giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1490/Toa-dam-truc-tuyen-ve-gia-xang-dau.html Tọa đàm trực tuyến về giá xăng dầu Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1489/Han-Quoc-co-nu-tong-thong-dau-tien.html Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên Sẽ thành lập ban thanh tra công vụ do Sở Nội vụ chủ trì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1487/Se-thanh-lap-ban-thanh-tra-cong-vu-do-So-Noi-vu-chu-tri.html Sẽ thành lập ban thanh tra công vụ do Sở Nội vụ chủ trì “Đã có kịch bản giải cứu bất động sản” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1486/“Da-co-kich-ban-giai-cuu-bat-dong-san”.html “Đã có kịch bản giải cứu bất động sản” Chậm giảm giá xăng dầu, lỗi tại điều hành? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1485/Cham-giam-gia-xang-dau,-loi-tai-dieu-hanh.html Chậm giảm giá xăng dầu, lỗi tại điều hành? Hà Nội: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thứ 3 gần 670ha http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1484/Ha-Noi--Duyet-nhiem-vu-quy-hoach-phan-khu-do-thi-thu-3-gan-670ha.html Hà Nội: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thứ 3 gần 670ha Chưa có quy định giọng Hà Nội là chuẩn quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1483/Chua-co-quy-dinh-giong-Ha-Noi-la-chuan-quoc-gia.html Chưa có quy định giọng Hà Nội là chuẩn quốc gia Măng tươi “ngậm” hóa chất để 2 năm không hỏng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1481/Mang-tuoi-“ngam”-hoa-chat-de-2-nam-khong-hong.html Măng tươi “ngậm” hóa chất để 2 năm không hỏng Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí thăm và làm việc tại CHDCND Lào http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1480/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Nguyen-Huu-Chi-tham-va-lam-viec-tai-CHDCND-Lao.html Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí thăm và làm việc tại CHDCND Lào ‘Phải đề kháng các trang mạng nói xấu cán bộ‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1479/‘Phai-de-khang-cac-trang-mang-noi-xau-can-bo‘.html ‘Phải đề kháng các trang mạng nói xấu cán bộ‘ Tăng cường đấu giá và phát triển thị trường quyền sử dụng đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1478/Tang-cuong-dau-gia-va-phat-trien-thi-truong-quyen-su-dung-dat.html Tăng cường đấu giá và phát triển thị trường quyền sử dụng đất 9 sự kiện tài chính quốc tế nổi bật năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1477/9-su-kien-tai-chinh-quoc-te-noi-bat-nam-2012.html 9 sự kiện tài chính quốc tế nổi bật năm 2012 Lãi suất huy động giảm, cho vay đứng yên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1474/Lai-suat-huy-dong-giam,-cho-vay-dung-yen.html Lãi suất huy động giảm, cho vay đứng yên Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Tp.HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1473/Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-voi-Tp.HCM-ve-tinh-hinh-thuc-hien-nhiem-vu-thu-chi-ngan-sach-nam-2012.html Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Tp.HCM về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2012 Đáp ứng đủ hàng thiết yếu dịp Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1472/Dap-ung-du-hang-thiet-yeu-dip-Tet.html Đáp ứng đủ hàng thiết yếu dịp Tết Nóng bỏng buôn lậu biên giới phía Bắc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1471/Nong-bong-buon-lau-bien-gioi-phia-Bac.html Nóng bỏng buôn lậu biên giới phía Bắc Đổi chủ ô tô cũ, thuế trước bạ chỉ 2 -5% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1470/Doi-chu-o-to-cu,-thue-truoc-ba-chi-2--5per.html Đổi chủ ô tô cũ, thuế trước bạ chỉ 2 -5% 11 tháng, xuất siêu 484 triệu USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1464/11-thang,-xuat-sieu-484-trieu-USD.html 11 tháng, xuất siêu 484 triệu USD Khánh thành Trung tâm thương mại Hapro Shopping Centre http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1463/Khanh-thanh-Trung-tam-thuong-mai-Hapro-Shopping-Centre.html Khánh thành Trung tâm thương mại Hapro Shopping Centre Thời gian xác định giá đất thị trường là 40 ngày http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1462/Thoi-gian-xac-dinh-gia-dat-thi-truong-la-40-ngay.html Thời gian xác định giá đất thị trường là 40 ngày Phân bổ ngân sách cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1461/Phan-bo-ngan-sach-cho-2-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html Phân bổ ngân sách cho 2 chương trình mục tiêu quốc gia Bộ Tài chính: dự kiến sửa đổi về thuế TNDN tại dự thảo Luật nhằm kịp thời khắc phục những bất cập của Luật thuế TNDN hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1460/Bo-Tai-chinh--du-kien-sua-doi-ve-thue-TNDN-tai-du-thao-Luat-nham-kip-thoi-khac-phuc-nhung-bat-cap-cua-Luat-thue-TNDN-hien-hanh.html Bộ Tài chính: dự kiến sửa đổi về thuế TNDN tại dự thảo Luật nhằm kịp thời khắc phục những bất cập của Luật thuế TNDN hiện hành Quốc hội sẽ dành nửa ngày để lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1457/Quoc-hoi-se-danh-nua-ngay-de-lay-phieu-tin-nhiem-cac-chuc-danh-chu-chot.html Quốc hội sẽ dành nửa ngày để lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện: Nhiệm vụ cần thiết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1456/Thu-phi-su-dung-duong-bo-theo-dau-phuong-tien--Nhiem-vu-can-thiet.html Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện: Nhiệm vụ cần thiết Hệ thống kho bạc đã kiểm soát 601.300 tỷ đồng chi thường xuyên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1455/He-thong-kho-bac-da-kiem-soat-601.300-ty-dong-chi-thuong-xuyen.html Hệ thống kho bạc đã kiểm soát 601.300 tỷ đồng chi thường xuyên TPHCM: Kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ước đạt 30,25 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1454/TPHCM--Kim-ngach-xuat-khau-nam-2012-uoc-dat-30,25-ty-USD.html TPHCM: Kim ngạch xuất khẩu năm 2012 ước đạt 30,25 tỷ USD Người gửi tiết kiệm ‘đón đầu’ lãi suất hạ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1453/Nguoi-gui-tiet-kiem-‘don-dau’-lai-suat-ha.html Người gửi tiết kiệm ‘đón đầu’ lãi suất hạ Ba bài học từ ông Nguyễn Bá Thanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1450/Ba-bai-hoc-tu-ong-Nguyen-Ba-Thanh.html Ba bài học từ ông Nguyễn Bá Thanh Sớm chấm dứt đặc quyền dành cho doanh nghiệp Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1449/Som-cham-dut-dac-quyen-danh-cho-doanh-nghiep-Nha-nuoc.html Sớm chấm dứt đặc quyền dành cho doanh nghiệp Nhà nước Giải pháp bình ổn thị trường? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1448/Giai-phap-binh-on-thi-truong.html Giải pháp bình ổn thị trường? Sẽ siết chặt việc mở chi nhánh ngân hàng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1447/Se-siet-chat-viec-mo-chi-nhanh-ngan-hang.html Sẽ siết chặt việc mở chi nhánh ngân hàng? Các báo viết về tài chính ngày 10/12/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1446/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-10122012.html Các báo viết về tài chính ngày 10/12/2012 Huy động 2.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ lãi suất dưới 11%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1445/Huy-dong-2.900-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu-lai-suat-duoi-11pernam.html Huy động 2.900 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ lãi suất dưới 11%/năm “Khẩn trương xây dựng gói giải pháp tài khóa 2013, phá băng bất động sản, khen thưởng kịp thời đơn vị thu hoàn thành tốt nhiệm vụ” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1444/“Khan-truong-xay-dung-goi-giai-phap-tai-khoa-2013,-pha-bang-bat-dong-san,-khen-thuong-kip-thoi-don-vi-thu-hoan-thanh-tot-nhiem-vu”.html “Khẩn trương xây dựng gói giải pháp tài khóa 2013, phá băng bất động sản, khen thưởng kịp thời đơn vị thu hoàn thành tốt nhiệm vụ” Kiến nghị giảm, giãn thuế để cứu bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1443/Kien-nghi-giam,-gian-thue-de-cuu-bat-dong-san.html Kiến nghị giảm, giãn thuế để cứu bất động sản Năm 2012, Hà Nội tuyển hơn 154.000 biên chế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1441/Nam-2012,-Ha-Noi-tuyen-hon-154.000-bien-che.html Năm 2012, Hà Nội tuyển hơn 154.000 biên chế Các báo viết về tài chính ngày 7/12/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1440/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-7122012.html Các báo viết về tài chính ngày 7/12/2012 Đà Nẵng công khai tên ngân hàng chậm hạ lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1439/Da-Nang-cong-khai-ten-ngan-hang-cham-ha-lai-suat.html Đà Nẵng công khai tên ngân hàng chậm hạ lãi suất Yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động vốn bằng vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1438/Yeu-cau-cham-dut-hoan-toan-hoat-dong-huy-dong-von-bang-vang.html Yêu cầu chấm dứt hoàn toàn hoạt động huy động vốn bằng vàng Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình làm Chủ tịch VTC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1437/Cuc-truong-Cuc-phat-thanh-truyen-hinh-lam-Chu-tich-VTC.html Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình làm Chủ tịch VTC Những lĩnh vực nào sắp được tăng lương? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1436/Nhung-linh-vuc-nao-sap-duoc-tang-luong.html Những lĩnh vực nào sắp được tăng lương? Bộ trưởng Bộ Y tế: Đi khám bệnh như hành xác! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1435/Bo-truong-Bo-Y-te--Di-kham-benh-nhu-hanh-xac!.html Bộ trưởng Bộ Y tế: Đi khám bệnh như hành xác! Hà Nội “lo” giữ quất đến Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1434/Ha-Noi-“lo”-giu-quat-den-Tet.html Hà Nội “lo” giữ quất đến Tết Sau chất vấn, cần giải pháp quyết liệt với cách làm mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1433/Sau-chat-van,-can-giai-phap-quyet-liet-voi-cach-lam-moi.html Sau chất vấn, cần giải pháp quyết liệt với cách làm mới Kinh tế Việt Nam được nhận định đã thoát đáy http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1432/Kinh-te-Viet-Nam-duoc-nhan-dinh-da-thoat-day.html Kinh tế Việt Nam được nhận định đã thoát đáy Bộ Tài chính giao ban trực tuyến tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11 và triển khai chương trình công tác tháng 12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1430/Bo-Tai-chinh-giao-ban-truc-tuyen-tinh-hinh-thuc-hien-chuong-trinh-cong-tac-thang-11-va-trien-khai-chuong-trinh-cong-tac-thang-12.html Bộ Tài chính giao ban trực tuyến tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11 và triển khai chương trình công tác tháng 12 Hà Nội: 6.000 tỷ đồng hàng Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1429/Ha-Noi--6.000-ty-dong-hang-Tet.html Hà Nội: 6.000 tỷ đồng hàng Tết Hôm nay, 4 thành viên UBND TP Hà Nội trả lời chất vấn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1428/Hom-nay,-4-thanh-vien-UBND-TP-Ha-Noi-tra-loi-chat-van.html Hôm nay, 4 thành viên UBND TP Hà Nội trả lời chất vấn Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa VIII - Cần “cú hích” mới cho tăng trưởng kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1427/Khai-mac-ky-hop-thu-7-HDND-TPHCM-khoa-VIII---Can-“cu-hich”-moi-cho-tang-truong-kinh-te.html Khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND TPHCM khóa VIII - Cần “cú hích” mới cho tăng trưởng kinh tế Hà Nội nâng mức giá sàn đất ở tại các quận http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1426/Ha-Noi-nang-muc-gia-san-dat-o-tai-cac-quan.html Hà Nội nâng mức giá sàn đất ở tại các quận Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng không đạt kế hoạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1424/Nhieu-chi-tieu-tang-truong-khong-dat-ke-hoach.html Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng không đạt kế hoạch Đề nghị giảm trần lãi suất huy động xuống 8%/năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1423/De-nghi-giam-tran-lai-suat-huy-dong-xuong-8pernam.html Đề nghị giảm trần lãi suất huy động xuống 8%/năm Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn Quốc hội trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1422/Bao-cao-giai-trinh-va-tra-loi-chat-van-Quoc-hoi-truc-tiep-cua-Thu-tuong-Nguyen-Tan-Dung.html Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn Quốc hội trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ‘Cần mạnh dạn đưa lãi suất về 8% cứu doanh nghiệp‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1421/‘Can-manh-dan-dua-lai-suat-ve-8per-cuu-doanh-nghiep‘.html ‘Cần mạnh dạn đưa lãi suất về 8% cứu doanh nghiệp‘ Thêm 4 tiêu chí giám sát ngành thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1414/Them-4-tieu-chi-giam-sat-nganh-thue.html Thêm 4 tiêu chí giám sát ngành thuế Xu hướng lãi suất năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1413/Xu-huong-lai-suat-nam-2013.html Xu hướng lãi suất năm 2013 Kiểm tra việc cho thuê, bán lại nhà ở xã hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1412/Kiem-tra-viec-cho-thue,-ban-lai-nha-o-xa-hoi.html Kiểm tra việc cho thuê, bán lại nhà ở xã hội Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1411/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-112012.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2012 TPHCM: Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1410/TPHCM--Thong-bao-Hoi-nghi-lan-thu-12-Ban-Chap-hanh-Dang-bo-thanh-pho-khoa-IX.html TPHCM: Thông báo Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX Hà Nội làm rõ việc biến đất công viên thành sân tennis... http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1409/Ha-Noi-lam-ro-viec-bien-dat-cong-vien-thanh-san-tennis....html Hà Nội làm rõ việc biến đất công viên thành sân tennis... Quy định rõ trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1408/Quy-dinh-ro-trach-nhiem-chu-so-huu-nha-nuoc.html Quy định rõ trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước Phấn đấu đưa Hà Nội thành trung tâm kinh tế khu vực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1407/Phan-dau-dua-Ha-Noi-thanh-trung-tam-kinh-te-khu-vuc.html Phấn đấu đưa Hà Nội thành trung tâm kinh tế khu vực Tiếp tục khẩn trương thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1406/Tiep-tuc-khan-truong-thuc-hien-De-an-Tai-co-cau-DNNN.html Tiếp tục khẩn trương thực hiện Đề án Tái cơ cấu DNNN Grand Plaza - trung tâm thương mại ế ẩm nhất Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1405/Grand-Plaza---trung-tam-thuong-mai-e-am-nhat-Ha-Noi.html Grand Plaza - trung tâm thương mại ế ẩm nhất Hà Nội Xu hướng lãi suất năm 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1404/Xu-huong-lai-suat-nam-2013.html Xu hướng lãi suất năm 2013 Chính sách quản lý đất đai cần sát với thực tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1400/Chinh-sach-quan-ly-dat-dai-can-sat-voi-thuc-te.html Chính sách quản lý đất đai cần sát với thực tế Lãi suất vay mua nhà, dự án nào thấp nhất? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1399/Lai-suat-vay-mua-nha,-du-an-nao-thap-nhat.html Lãi suất vay mua nhà, dự án nào thấp nhất? Ngân hàng bắt đầu thu phí gửi vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1398/Ngan-hang-bat-dau-thu-phi-gui-vang.html Ngân hàng bắt đầu thu phí gửi vàng Tái cơ cấu DNNN phải được thực hiện vững chắc với lộ trình phù hợp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1397/Tai-co-cau-DNNN-phai-duoc-thuc-hien-vung-chac-voi-lo-trinh-phu-hop.html Tái cơ cấu DNNN phải được thực hiện vững chắc với lộ trình phù hợp Tổng thu NSNN 11 tháng đạt hơn 593 nghìn tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1396/Tong-thu-NSNN-11-thang-dat-hon-593-nghin-ty-dong.html Tổng thu NSNN 11 tháng đạt hơn 593 nghìn tỷ đồng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Nếu vì cái ghế mình ngồi, chế độ sẽ suy vong http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1393/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang--Neu-vi-cai-ghe-minh-ngoi,-che-do-se-suy-vong.html Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Nếu vì cái ghế mình ngồi, chế độ sẽ suy vong Kinh tế 2013: Giao thời của giai đoạn phát triển mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1392/Kinh-te-2013--Giao-thoi-cua-giai-doan-phat-trien-moi.html Kinh tế 2013: Giao thời của giai đoạn phát triển mới Các địa phương chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1391/Cac-dia-phuong-chuan-bi-hang-hoa-phuc-vu-Tet.html Các địa phương chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nhân sự ngân hàng biến động mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1390/Nhan-su-ngan-hang-bien-dong-manh.html Nhân sự ngân hàng biến động mạnh “Soi” siêu dự án lọc hóa dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1389/“Soi”-sieu-du-an-loc-hoa-dau.html “Soi” siêu dự án lọc hóa dầu Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1385/Hom-nay,-khai-mac-Hoi-nghi-Thanh-uy-TPHCM-lan-thu-12.html Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12 Phấn đấu thu vượt mức đã dự kiến http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1384/Phan-dau-thu-vuot-muc-da-du-kien.html Phấn đấu thu vượt mức đã dự kiến CPI tăng nhẹ: Hệ lụy của suy thoái kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1383/CPI-tang-nhe--He-luy-cua-suy-thoai-kinh-te.html CPI tăng nhẹ: Hệ lụy của suy thoái kinh tế Quyết liệt khi thị trường sụt giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1382/Quyet-liet-khi-thi-truong-sut-giam.html Quyết liệt khi thị trường sụt giảm Vì sao "đai gia" nhà đất kêu cứu nhưng không giảm giá? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1381/Vi-sao-dai-gia-nha-dat-keu-cuu-nhung-khong-giam-gia.html Vì sao "đai gia" nhà đất kêu cứu nhưng không giảm giá? Để đẩy nhanh tiến độ cho các dự án trọng điểm của thành phố, tới đây, Hà Nội sẽ áp hệ số đền bù khi giải phóng mặt bằng theo từng khu vực. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1380/De-day-nhanh-tien-do-cho-cac-du-an-trong-diem-cua-thanh-pho,-toi-day,-Ha-Noi-se-ap-he-so-den-bu-khi-giai-phong-mat-bang-theo-tung-khu-vuc..html Để đẩy nhanh tiến độ cho các dự án trọng điểm của thành phố, tới đây, Hà Nội sẽ áp hệ số đền bù khi giải phóng mặt bằng theo từng khu vực. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN được quốc hội thông qua: Sẽ thi hành từ 1/7/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1379/Luat-sua-doi,-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Thue-TNCN-duoc-quoc-hoi-thong-qua--Se-thi-hanh-tu-172013.html Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN được quốc hội thông qua: Sẽ thi hành từ 1/7/2013 Thấu đáo trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1378/Thau-dao-trach-nhiem-chu-so-huu-nha-nuoc.html Thấu đáo trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước “Cua đồng thuốc sâu” ra Hà Nội? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1377/“Cua-dong-thuoc-sau”-ra-Ha-Noi.html “Cua đồng thuốc sâu” ra Hà Nội? Bí thư thành ủy HN Phạm Quang Nghị: Cần thiết siết nhập cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1375/Bi-thu-thanh-uy-HN-Pham-Quang-Nghi--Can-thiet-siet-nhap-cu.html Bí thư thành ủy HN Phạm Quang Nghị: Cần thiết siết nhập cư Địa ốc TPHCM: Bắt tay quyết không giảm giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1374/Dia-oc-TPHCM--Bat-tay-quyet-khong-giam-gia.html Địa ốc TPHCM: Bắt tay quyết không giảm giá Phí sử dụng đường bộ phải hợp tình, hợp lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1373/Phi-su-dung-duong-bo-phai-hop-tinh,-hop-ly.html Phí sử dụng đường bộ phải hợp tình, hợp lý Thủ Tướng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1372/Thu-Tuong-phe-duyet-Nhiem-vu-dieu-chinh-quy-hoach-xay-dung-vung-Ha-Noi.html Thủ Tướng phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Hà Nội Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1371/Nhieu-ngan-hang-giam-lai-suat-cho-vay.html Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay Trụ sở các bộ, ngành tập trung tại Mễ Trì http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1369/Tru-so-cac-bo,-nganh-tap-trung-tai-Me-Tri.html Trụ sở các bộ, ngành tập trung tại Mễ Trì Hà Nội: Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay cho các cơ sở chăn nuôi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1368/Ha-Noi--Ho-tro-100per-lai-suat-tien-vay-cho-cac-co-so-chan-nuoi.html Hà Nội: Hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay cho các cơ sở chăn nuôi CPI Hà Nội tháng 11 tăng 0,22% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1367/CPI-Ha-Noi-thang-11-tang-0,22per.html CPI Hà Nội tháng 11 tăng 0,22% Quốc hội thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1366/Quoc-hoi-thong-qua-Nghi-quyet-ve-lay-phieu-tin-nhiem.html Quốc hội thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm Thấu đáo trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1365/Thau-dao-trach-nhiem-chu-so-huu-nha-nuoc.html Thấu đáo trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước Chính thức công khai lãi suất cho vay tại VIB. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1360/Chinh-thuc-cong-khai-lai-suat-cho-vay-tai-VIB..html Chính thức công khai lãi suất cho vay tại VIB. Một số chủ trương, chính sách của thành phố Hồ Chí Minh để phát huy đội ngũ nhà giáo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1359/Mot-so-chu-truong,-chinh-sach-cua-thanh-pho-Ho-Chi-Minh-de-phat-huy-doi-ngu-nha-giao.html Một số chủ trương, chính sách của thành phố Hồ Chí Minh để phát huy đội ngũ nhà giáo Quý I/2013, cấp giấy phép lái xe mẫu mới trên cả nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1358/Quy-I2013,-cap-giay-phep-lai-xe-mau-moi-tren-ca-nuoc.html Quý I/2013, cấp giấy phép lái xe mẫu mới trên cả nước Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo ngành Tài chính nhân ngày Nhà giáo Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1357/Bo-truong-Bo-Tai-chinh-gui-thu-chuc-mung-cac-thay,-co-giao-nganh-Tai-chinh-nhan-ngay-Nha-giao-Viet-Nam.html Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng các thầy, cô giáo ngành Tài chính nhân ngày Nhà giáo Việt Nam Sức ép tín dụng cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1356/Suc-ep-tin-dung-cuoi-nam.html Sức ép tín dụng cuối năm Hà Nội: Thêm 500 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1355/Ha-Noi--Them-500-ty-dong-dau-tu-cho-nong-nghiep,-nong-thon.html Hà Nội: Thêm 500 tỷ đồng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn Không bơm tiền ngân sách cho AMC http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1354/Khong-bom-tien-ngan-sach-cho-AMC.html Không bơm tiền ngân sách cho AMC Nghị định phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước với doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1353/Nghi-dinh-phan-cong,-phan-cap-thuc-hien-quyen,-trach-nhiem-chu-so-huu-nha-nuoc-voi-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Nghị định phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm chủ sở hữu nhà nước với doanh nghiệp nhà nước Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1352/Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue-lam-viec-voi-lanh-dao-thanh-pho-Hai-Phong.html Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng Định vị lại DN Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1349/Dinh-vi-lai-DN-Nha-nuoc.html Định vị lại DN Nhà nước Trung Quốc bắt đầu kỷ nguyên mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1346/Trung-Quoc-bat-dau-ky-nguyen-moi.html Trung Quốc bắt đầu kỷ nguyên mới Nhất trí mức khởi điểm chịu thuế 9 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1345/Nhat-tri-muc-khoi-diem-chiu-thue-9-trieu-dong.html Nhất trí mức khởi điểm chịu thuế 9 triệu đồng Thị trường bất động sản Hà Nội: Dấu ấn nhà đầu tư chiến lược http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1344/Thi-truong-bat-dong-san-Ha-Noi--Dau-an-nha-dau-tu-chien-luoc.html Thị trường bất động sản Hà Nội: Dấu ấn nhà đầu tư chiến lược Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và Luật Công đoàn (sửa đổi) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1343/Dang-uy-Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-quan-triet,-trien-khai-thuc-hien-Nghi-quyet-Trung-uong-6-(khoa-XI)-va-Luat-Cong-doan-(sua-doi).html Đảng uỷ Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) và Luật Công đoàn (sửa đổi) Ngân hàng phải giảm lãi suất để kích thích cho vay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1342/Ngan-hang-phai-giam-lai-suat-de-kich-thich-cho-vay.html Ngân hàng phải giảm lãi suất để kích thích cho vay Hà Nội đề nghị điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1339/Ha-Noi-de-nghi-dieu-chinh-ke-hoach-sap-xep,-doi-moi-cac-doanh-nghiep-100per-von-nha-nuoc.html Hà Nội đề nghị điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Phân vân quản lý doanh nghiệp nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1338/Phan-van-quan-ly-doanh-nghiep-nha-nuoc.html Phân vân quản lý doanh nghiệp nhà nước Nhịp sống TP HCM: Hệ thống giao thông hiện đại khu trung tâm: “Đua” không kịp cao ốc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1337/Nhip-song-TP-HCM--He-thong-giao-thong-hien-dai-khu-trung-tam--“Dua”-khong-kip-cao-oc.html Nhịp sống TP HCM: Hệ thống giao thông hiện đại khu trung tâm: “Đua” không kịp cao ốc Việt Nam đi qua suy giảm kinh tế toàn cầu một cách tích cực http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1336/Viet-Nam-di-qua-suy-giam-kinh-te-toan-cau-mot-cach-tich-cuc.html Việt Nam đi qua suy giảm kinh tế toàn cầu một cách tích cực Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch 2 phân khu đô thị trung tâm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1335/Ha-Noi--Phe-duyet-quy-hoach-2-phan-khu-do-thi-trung-tam.html Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch 2 phân khu đô thị trung tâm Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1332/Huong-dan-quan-ly-va-su-dung-Quy-ho-tro-sap-xep-va-phat-trien-DN.html Hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1331/Nhiem-vu,-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-Bo-Cong-Thuong.html Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 400 nghìn tỷ đồng vốn ngân hàng chạy đi đâu? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1330/400-nghin-ty-dong-von-ngan-hang-chay-di-dau.html 400 nghìn tỷ đồng vốn ngân hàng chạy đi đâu? Hàn Quốc dẫn đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1329/Han-Quoc-dan-dau-danh-sach-dau-tu-vao-Ha-Noi.html Hàn Quốc dẫn đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội Phí sử dụng đường bộ - sắc thuế đánh vào mọi người dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1328/Phi-su-dung-duong-bo---sac-thue-danh-vao-moi-nguoi-dan.html Phí sử dụng đường bộ - sắc thuế đánh vào mọi người dân Thắt chặt để tránh thất thu thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1326/That-chat-de-tranh-that-thu-thue.html Thắt chặt để tránh thất thu thuế Hàng tồn kho bất động sản là hơn 40 ngàn tỷ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1325/Hang-ton-kho-bat-dong-san-la-hon-40-ngan-ty.html Hàng tồn kho bất động sản là hơn 40 ngàn tỷ Kích hoạt thị trường để tăng thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1324/Kich-hoat-thi-truong-de-tang-thu-ngan-sach.html Kích hoạt thị trường để tăng thu ngân sách Điều hành kinh doanh xăng dầu nhất quán theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1323/Dieu-hanh-kinh-doanh-xang-dau-nhat-quan-theo-co-che-thi-truong-co-su-quan-ly-cua-Nha-nuoc.html Điều hành kinh doanh xăng dầu nhất quán theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước Đầu tư trên 15.600 tỷ đồng làm hầm đường bộ đèo Cả http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1322/Dau-tu-tren-15.600-ty-dong-lam-ham-duong-bo-deo-Ca.html Đầu tư trên 15.600 tỷ đồng làm hầm đường bộ đèo Cả Tăng mạnh doanh số trong Ngày vàng khuyến mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1318/Tang-manh-doanh-so-trong-Ngay-vang-khuyen-mai.html Tăng mạnh doanh số trong Ngày vàng khuyến mại Lãi suất huy động VNĐ giảm, chứng chỉ vàng tăng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1317/Lai-suat-huy-dong-VND-giam,-chung-chi-vang-tang.html Lãi suất huy động VNĐ giảm, chứng chỉ vàng tăng Giá xăng giảm 500 đồng một lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1316/Gia-xang-giam-500-dong-mot-lit.html Giá xăng giảm 500 đồng một lít Giá đất Hà Nội có nơi chỉ 245.000 đồng/m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1315/Gia-dat-Ha-Noi-co-noi-chi-245.000-dongm2.html Giá đất Hà Nội có nơi chỉ 245.000 đồng/m2 Đặt tên con là Obama và Romney http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1313/Dat-ten-con-la-Obama-va-Romney.html Đặt tên con là Obama và Romney Nợ xấu ngân hàng chưa có dấu hiệu giảm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1312/No-xau-ngan-hang-chua-co-dau-hieu-giam.html Nợ xấu ngân hàng chưa có dấu hiệu giảm Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1311/Chi-dao,-dieu-hanh-cua-Chinh-phu,-Thu-tuong-Chinh-phu-noi-bat-trong-tuan.html Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần Hà Nội: Hơn 1000 dự án phải giải phóng mặt bằng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1310/Ha-Noi--Hon-1000-du-an-phai-giai-phong-mat-bang.html Hà Nội: Hơn 1000 dự án phải giải phóng mặt bằng Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3 triệu đồng một tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1309/De-xuat-tang-luong-toi-thieu-len-3-trieu-dong-mot-thang.html Đề xuất tăng lương tối thiểu lên 3 triệu đồng một tháng Đẩy nhanh quy hoạch nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1308/Day-nhanh-quy-hoach-nong-thon-moi.html Đẩy nhanh quy hoạch nông thôn mới “Kiểm định” dự án thủy điện http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1307/“Kiem-dinh”-du-an-thuy-dien.html “Kiểm định” dự án thủy điện Diễn đàn đẩy mạnh cải cách khu vực DNNN: Từ tư duy đến hành động http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1306/Dien-dan-day-manh-cai-cach-khu-vuc-DNNN--Tu-tu-duy-den-hanh-dong.html Diễn đàn đẩy mạnh cải cách khu vực DNNN: Từ tư duy đến hành động Chuẩn bị động thổ dự án khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1305/Chuan-bi-dong-tho-du-an-khu-trung-tam-Khu-do-thi-Tay-Ho.html Chuẩn bị động thổ dự án khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tăng trưởng tín dụng năm 2013 không dưới 10% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1304/Tang-truong-tin-dung-nam-2013-khong-duoi-10per.html Tăng trưởng tín dụng năm 2013 không dưới 10% Miễn, giảm, gia hạn gần 17.375 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1301/Mien,-giam,-gia-han-gan-17.375-ty-dong-tien-thue.html Miễn, giảm, gia hạn gần 17.375 tỷ đồng tiền thuế Chuẩn bị 6.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1300/Chuan-bi-6.000-ty-dong-hang-hoa-phuc-vu-Tet.html Chuẩn bị 6.000 tỷ đồng hàng hóa phục vụ Tết Thủ tướng Nga thăm chính thức Việt Nam: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1299/Thu-tuong-Nga-tham-chinh-thuc-Viet-Nam--Thuc-day-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-Viet-Nam---Nga.html Thủ tướng Nga thăm chính thức Việt Nam: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga Hà Nội dự kiến xây mới hơn 300 cửa hàng xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1298/Ha-Noi-du-kien-xay-moi-hon-300-cua-hang-xang-dau.html Hà Nội dự kiến xây mới hơn 300 cửa hàng xăng dầu Thủ tướng D.Medvedev: "Tôi đến Việt Nam với tình cảm nồng ấm" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1297/Thu-tuong-D.Medvedev--Toi-den-Viet-Nam-voi-tinh-cam-nong-am.html Thủ tướng D.Medvedev: "Tôi đến Việt Nam với tình cảm nồng ấm" Thị trường sôi động trong tháng khuyến mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1293/Thi-truong-soi-dong-trong-thang-khuyen-mai.html Thị trường sôi động trong tháng khuyến mại Thu hồi 2 sản phẩm mì Hàn Quốc có chất gây ung thư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1292/Thu-hoi-2-san-pham-mi-Han-Quoc-co-chat-gay-ung-thu.html Thu hồi 2 sản phẩm mì Hàn Quốc có chất gây ung thư Kiến nghị phát triển Phú Quốc thành đặc khu hành chính - kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1291/Kien-nghi-phat-trien-Phu-Quoc-thanh-dac-khu-hanh-chinh---kinh-te.html Kiến nghị phát triển Phú Quốc thành đặc khu hành chính - kinh tế Bước đầu “hóa giải” vàng hóa, đô la hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1290/Buoc-dau-“hoa-giai”-vang-hoa,-do-la-hoa.html Bước đầu “hóa giải” vàng hóa, đô la hóa Đầu tư công 2013 sẽ thắt lưng buộc bụng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1289/Dau-tu-cong-2013-se-that-lung-buoc-bung.html Đầu tư công 2013 sẽ thắt lưng buộc bụng Trong tháng 10/2012, KBNN đã huy động được 14.995,6 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1286/Trong-thang-102012,-KBNN-da-huy-dong-duoc-14.995,6-ty-dong.html Trong tháng 10/2012, KBNN đã huy động được 14.995,6 tỷ đồng Trung Quốc bầu 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1285/Trung-Quoc-bau-2-Pho-chu-tich-Quan-uy-trung-uong-moi.html Trung Quốc bầu 2 Phó chủ tịch Quân ủy trung ương mới Sẽ chuyển Quỹ bảo trì chung cư về Sở Xây dựng quản lý http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1284/Se-chuyen-Quy-bao-tri-chung-cu-ve-So-Xay-dung-quan-ly.html Sẽ chuyển Quỹ bảo trì chung cư về Sở Xây dựng quản lý Tăng cường quản lý giá cuối năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1283/Tang-cuong-quan-ly-gia-cuoi-nam-2012.html Tăng cường quản lý giá cuối năm 2012 Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp: Khái quát nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ ở tầm hiến định http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1282/Sua-doi,-bo-sung-Hien-phap--Khai-quat-nhiem-vu,-quyen-han-Chinh-phu-o-tam-hien-dinh.html Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp: Khái quát nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ ở tầm hiến định Thấy gì từ thu, chi và bội chi ngân sách 10 tháng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1279/Thay-gi-tu-thu,-chi-va-boi-chi-ngan-sach-10-thang.html Thấy gì từ thu, chi và bội chi ngân sách 10 tháng? Hà Nội dành khoảng 800 tỷ đồng nâng cấp đê sông http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1278/Ha-Noi-danh-khoang-800-ty-dong-nang-cap-de-song.html Hà Nội dành khoảng 800 tỷ đồng nâng cấp đê sông Việc di dân dân phố cổ là điều không dễ, nhất là điều kiện sống và vấn đề đảm bảo thu nhập nơi ở mới. http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1277/Viec-di-dan-dan-pho-co-la-dieu-khong-de,-nhat-la-dieu-kien-song-va-van-de-dam-bao-thu-nhap-noi-o-moi..html Việc di dân dân phố cổ là điều không dễ, nhất là điều kiện sống và vấn đề đảm bảo thu nhập nơi ở mới. Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận Dự án Luật Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1276/Ngay-511,-Quoc-hoi-thao-luan-Du-an-Luat-Thu-do.html Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận Dự án Luật Thủ đô Kiến nghị cho chủ dự án tự quyết diện tích căn hộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1275/Kien-nghi-cho-chu-du-an-tu-quyet-dien-tich-can-ho.html Kiến nghị cho chủ dự án tự quyết diện tích căn hộ Bội chi ngân sách 2012 đảm bảo mức dự toán Quốc hội giao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1272/Boi-chi-ngan-sach-2012-dam-bao-muc-du-toan-Quoc-hoi-giao.html Bội chi ngân sách 2012 đảm bảo mức dự toán Quốc hội giao Đánh thuế vàng chỉ mới là kiến nghị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1271/Danh-thue-vang-chi-moi-la-kien-nghi.html Đánh thuế vàng chỉ mới là kiến nghị Lãnh đạo bộ ngành, địa phương hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1270/Lanh-dao-bo-nganh,-dia-phuong-han-che-toi-da-di-cong-tac-nuoc-ngoai.html Lãnh đạo bộ ngành, địa phương hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài Nhà tái định cư phải bảo đảm chất lượng như nhà thương mại http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1269/Nha-tai-dinh-cu-phai-bao-dam-chat-luong-nhu-nha-thuong-mai.html Nhà tái định cư phải bảo đảm chất lượng như nhà thương mại Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1268/Chinh-sach-moi-co-hieu-luc-tu-thang-112012.html Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2012 Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1266/Ha-Noi-yeu-cau-bao-cao-ket-qua-kiem-diem-tap-the-va-ca-nhan-theo-Nghi-quyet-Trung-uong-4-(khoa-XI).html Hà Nội yêu cầu báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Nhà đậu xe nhiều tầng ở TPHCM - Giải pháp hữu hiệu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1265/Nha-dau-xe-nhieu-tang-o-TPHCM---Giai-phap-huu-hieu.html Nhà đậu xe nhiều tầng ở TPHCM - Giải pháp hữu hiệu Phú Quốc tìm vốn đầu tư hạ tầng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1264/Phu-Quoc-tim-von-dau-tu-ha-tang.html Phú Quốc tìm vốn đầu tư hạ tầng Góp ý nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1263/Gop-y-nang-cao-hieu-qua-su-dung-ngan-sach.html Góp ý nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Trở lại chuyện công ty Mua bán nợ Quốc gia: Được và mất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1262/Tro-lai-chuyen-cong-ty-Mua-ban-no-Quoc-gia--Duoc-va-mat.html Trở lại chuyện công ty Mua bán nợ Quốc gia: Được và mất Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1259/Giu-on-dinh-gia-ban-xang-dau-nhu-hien-hanh.html Giữ ổn định giá bán xăng dầu như hiện hành Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình KT-XH năm 2012, kế hoạch 2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1258/Quoc-hoi-tiep-tuc-thao-luan-tinh-hinh-KT-XH-nam-2012,-ke-hoach-2013.html Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình KT-XH năm 2012, kế hoạch 2013 Bộ XD kiểm tra nhà 10 triệu/m2, chủ đầu tư: ‘Không được duyệt thì thôi‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1257/Bo-XD-kiem-tra-nha-10-trieum2,-chu-dau-tu--‘Khong-duoc-duyet-thi-thoi‘.html Bộ XD kiểm tra nhà 10 triệu/m2, chủ đầu tư: ‘Không được duyệt thì thôi‘ Lương tăng 100 nghìn từ tháng 7/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1256/Luong-tang-100-nghin-tu-thang-72013.html Lương tăng 100 nghìn từ tháng 7/2013 Đã làm rõ được đặc thù của Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1253/Da-lam-ro-duoc-dac-thu-cua-Thu-do.html Đã làm rõ được đặc thù của Thủ đô Chính phủ: Ngay khi cân đối được nguồn sẽ điều chỉnh tăng lương http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1252/Chinh-phu--Ngay-khi-can-doi-duoc-nguon-se-dieu-chinh-tang-luong.html Chính phủ: Ngay khi cân đối được nguồn sẽ điều chỉnh tăng lương Sẽ có gói tín dụng dành cho người mua nhà http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1251/Se-co-goi-tin-dung-danh-cho-nguoi-mua-nha.html Sẽ có gói tín dụng dành cho người mua nhà Thủ tướng chịu trách nhiệm không quá 10 tập đoàn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1250/Thu-tuong-chiu-trach-nhiem-khong-qua-10-tap-doan.html Thủ tướng chịu trách nhiệm không quá 10 tập đoàn 3 người chết, tháp truyền hình đổ sập vì bão Sơn Tinh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1249/3-nguoi-chet,-thap-truyen-hinh-do-sap-vi-bao-Son-Tinh.html 3 người chết, tháp truyền hình đổ sập vì bão Sơn Tinh 15/11 sẽ trình Chính phủ đề án Công ty mua bán nợ quốc gia http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1248/1511-se-trinh-Chinh-phu-de-an-Cong-ty-mua-ban-no-quoc-gia.html 15/11 sẽ trình Chính phủ đề án Công ty mua bán nợ quốc gia Gỡ “nút thắt” cho nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1247/Go-“nut-that”-cho-no-xau.html Gỡ “nút thắt” cho nợ xấu Nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1246/Nhieu-giai-phap-tai-chinh-ho-tro-doanh-nghiep.html Nhiều giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp Nhập siêu trở lại, lo ngại giảm dần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1245/Nhap-sieu-tro-lai,-lo-ngai-giam-dan.html Nhập siêu trở lại, lo ngại giảm dần Bộ Xây dựng kiểm tra căn hộ ‘tồn kho‘ tại 10 tỉnh, thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1244/Bo-Xay-dung-kiem-tra-can-ho-‘ton-kho‘-tai-10-tinh,-thanh.html Bộ Xây dựng kiểm tra căn hộ ‘tồn kho‘ tại 10 tỉnh, thành Ngành Hải quan triển khai nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1242/Nganh-Hai-quan-trien-khai-nhieu-giai-phap-chong-that-thu-ngan-sach.html Ngành Hải quan triển khai nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách Không loại trừ tiền ngân hàng cũng đổ vào “tín dụng đen” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1241/Khong-loai-tru-tien-ngan-hang-cung-do-vao-“tin-dung-den”.html Không loại trừ tiền ngân hàng cũng đổ vào “tín dụng đen” Hà Nội: Trên 100.000 hộ được vay vốn cho con học đại học http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1240/Ha-Noi--Tren-100.000-ho-duoc-vay-von-cho-con-hoc-dai-hoc.html Hà Nội: Trên 100.000 hộ được vay vốn cho con học đại học Đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ vào 29/10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1239/Dau-thau-3.000-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu-vao-2910.html Đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ vào 29/10 “Vẫn nên tăng lương tối thiểu trong năm 2013” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1238/“Van-nen-tang-luong-toi-thieu-trong-nam-2013”.html “Vẫn nên tăng lương tối thiểu trong năm 2013” Năm thứ 8 liên tiếp, Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1236/Nam-thu-8-lien-tiep,-Viet-Nam-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-thuan-loi.html Năm thứ 8 liên tiếp, Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh thuận lợi Đề nghị thành lập Ủy ban Quốc gia về tái cơ cấu nền kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1235/De-nghi-thanh-lap-Uy-ban-Quoc-gia-ve-tai-co-cau-nen-kinh-te.html Đề nghị thành lập Ủy ban Quốc gia về tái cơ cấu nền kinh tế Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1234/Huong-dan-gia-han-nop-thue-GTGT-cua-thang-62012-them-3-thang.html Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng CPI cả nước tháng 10 tăng 0,85% so với tháng 9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1233/CPI-ca-nuoc-thang-10-tang-0,85per-so-voi-thang-9.html CPI cả nước tháng 10 tăng 0,85% so với tháng 9 Đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ vào 29/10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1232/Dau-thau-3.000-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu-vao-2910.html Đấu thầu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ vào 29/10 Năm 2012, xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1230/Nam-2012,-xuat-khau-7,5-trieu-tan-gao.html Năm 2012, xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo Đường trên cao đầu tiên tại Việt Nam chính thức thông xe http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1229/Duong-tren-cao-dau-tien-tai-Viet-Nam-chinh-thuc-thong-xe.html Đường trên cao đầu tiên tại Việt Nam chính thức thông xe Không nên tính chuyện huy động vàng!” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1227/Khong-nen-tinh-chuyen-huy-dong-vang!”.html Không nên tính chuyện huy động vàng!” Thấy gì từ "câu lạc bộ" xuất khẩu trên 1 tỷ USD? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1226/Thay-gi-tu-cau-lac-bo-xuat-khau-tren-1-ty-USD.html Thấy gì từ "câu lạc bộ" xuất khẩu trên 1 tỷ USD? Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1225/Sang-nay-khai-mac-ky-hop-thu-tu-Quoc-hoi-khoa-XIII.html Sáng nay khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII Vốn chưa tìm thấy lối ra http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1223/Von-chua-tim-thay-loi-ra.html Vốn chưa tìm thấy lối ra Ô tô được chạy 80km/h trên tuyến đường cao tốc đô thị http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1222/O-to-duoc-chay-80kmh-tren-tuyen-duong-cao-toc-do-thi.html Ô tô được chạy 80km/h trên tuyến đường cao tốc đô thị Đề xuất thu phí điều tiết điện không được ủng hộ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1221/De-xuat-thu-phi-dieu-tiet-dien-khong-duoc-ung-ho.html Đề xuất thu phí điều tiết điện không được ủng hộ Nhà đầu tư chê dự án hạ tầng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1220/Nha-dau-tu-che-du-an-ha-tang.html Nhà đầu tư chê dự án hạ tầng Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ: Thu ngân sách sẽ đạt dự toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1219/Bo-truong-Tai-chinh-Vuong-Dinh-Hue--Thu-ngan-sach-se-dat-du-toan.html Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ: Thu ngân sách sẽ đạt dự toán Bố trí công chức phụ trách thanh tra ở Phòng Giáo dục và Đào tạo http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1218/Bo-tri-cong-chuc-phu-trach-thanh-tra-o-Phong-Giao-duc-va-Dao-tao.html Bố trí công chức phụ trách thanh tra ở Phòng Giáo dục và Đào tạo Mở tuyến đường trục trung tâm quận Long Biên http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1217/Mo-tuyen-duong-truc-trung-tam-quan-Long-Bien.html Mở tuyến đường trục trung tâm quận Long Biên Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 11: Tập trung toàn lực hoàn thành kế hoạch năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1216/Hom-nay,-khai-mac-Hoi-nghi-Thanh-uy-TPHCM-lan-thu-11--Tap-trung-toan-luc-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2012.html Hôm nay, khai mạc Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 11: Tập trung toàn lực hoàn thành kế hoạch năm 2012 Đề xuất xây dựng căn hộ 25m2: Đáp ứng nhu cầu, nhưng “xé rào” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1215/De-xuat-xay-dung-can-ho-25m2--Dap-ung-nhu-cau,-nhung-“xe-rao”.html Đề xuất xây dựng căn hộ 25m2: Đáp ứng nhu cầu, nhưng “xé rào” Nên lập công ty duy nhất xử lý nợ xấu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1214/Nen-lap-cong-ty-duy-nhat-xu-ly-no-xau.html Nên lập công ty duy nhất xử lý nợ xấu Cuối năm phá rào lãi suất: Bệnh cũ tái phát http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1213/Cuoi-nam-pha-rao-lai-suat--Benh-cu-tai-phat.html Cuối năm phá rào lãi suất: Bệnh cũ tái phát Phải lấy lại niềm tin của nhà đầu tư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1212/Phai-lay-lai-niem-tin-cua-nha-dau-tu.html Phải lấy lại niềm tin của nhà đầu tư Hà Nội: Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Giãn dân phố cổ” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1206/Ha-Noi--Khan-truong-hoan-thien-De-an-“Gian-dan-pho-co”.html Hà Nội: Khẩn trương hoàn thiện Đề án “Giãn dân phố cổ” Nhiều DN hoạt động trở lại nhờ miễn, giảm thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1205/Nhieu-DN-hoat-dong-tro-lai-nho-mien,-giam-thue.html Nhiều DN hoạt động trở lại nhờ miễn, giảm thuế Dự án đường vành đai 3 trên cao Hà Nội về đích http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1204/Du-an-duong-vanh-dai-3-tren-cao-Ha-Noi-ve-dich.html Dự án đường vành đai 3 trên cao Hà Nội về đích Điều hành giá với mục tiêu lạm phát một con số http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1203/Dieu-hanh-gia-voi-muc-tieu-lam-phat-mot-con-so.html Điều hành giá với mục tiêu lạm phát một con số Bộ Xây dựng đề xuất làm nhà ở xã hội chỉ 25 m2 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1202/Bo-Xay-dung-de-xuat-lam-nha-o-xa-hoi-chi-25-m2.html Bộ Xây dựng đề xuất làm nhà ở xã hội chỉ 25 m2 Đến lượt Shell Gas rời thị trường Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1199/Den-luot-Shell-Gas-roi-thi-truong-Viet-Nam.html Đến lượt Shell Gas rời thị trường Việt Nam Nhân sự ngân hàng còn biến động mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1197/Nhan-su-ngan-hang-con-bien-dong-manh.html Nhân sự ngân hàng còn biến động mạnh Tăng trưởng kinh tế đang “chuyển biến tích cực” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1196/Tang-truong-kinh-te-dang-“chuyen-bien-tich-cuc”.html Tăng trưởng kinh tế đang “chuyển biến tích cực” Bộ Tài chính: Thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN 9 tháng năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1195/Bo-Tai-chinh--Thong-tin-tinh-hinh-thuc-hien-cac-nhiem-vu-tai-chinh---NSNN-9-thang-nam-2012.html Bộ Tài chính: Thông tin tình hình thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN 9 tháng năm 2012 Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý III năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1194/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hop-bao-thuong-ky-quy-III-nam-2012.html Bộ Tài chính tổ chức Họp báo thường kỳ quý III năm 2012 Hà Nội: Vẫn áp dụng theo giá trần trong quản lý giá dịch vụ chung cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1193/Ha-Noi--Van-ap-dung-theo-gia-tran-trong-quan-ly-gia-dich-vu-chung-cu.html Hà Nội: Vẫn áp dụng theo giá trần trong quản lý giá dịch vụ chung cư Đổ xô vào USD, vàng liên tục mất giá http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1191/Do-xo-vao-USD,-vang-lien-tuc-mat-gia.html Đổ xô vào USD, vàng liên tục mất giá Kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1189/Kien-nghi-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep.html Kiến nghị giảm thuế thu nhập doanh nghiệp Tổ chức bộ máy thanh tra ngành Tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1188/To-chuc-bo-may-thanh-tra-nganh-Tai-chinh.html Tổ chức bộ máy thanh tra ngành Tài chính Các báo viết về tài chính ngày 11/10/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1187/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-11102012.html Các báo viết về tài chính ngày 11/10/2012 Công khai chính sách bồi thường GPMB dự án đường Ô Đống Mác-đê Nguyễn Khoái http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1184/Cong-khai-chinh-sach-boi-thuong-GPMB-du-an-duong-O-Dong-Mac-de-Nguyen-Khoai.html Công khai chính sách bồi thường GPMB dự án đường Ô Đống Mác-đê Nguyễn Khoái Sa Pa sắp đón nhiều dự án bất động sản “khủng” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1183/Sa-Pa-sap-don-nhieu-du-an-bat-dong-san-“khung”.html Sa Pa sắp đón nhiều dự án bất động sản “khủng” 27.509 tỷ đồng để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1182/27.509-ty-dong-de-giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2012-2015.html 27.509 tỷ đồng để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 Giá xăng dầu cơ sở đang cao hơn giá bán từ 564-810 đồng/lít http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1180/Gia-xang-dau-co-so-dang-cao-hon-gia-ban-tu-564-810-donglit.html Giá xăng dầu cơ sở đang cao hơn giá bán từ 564-810 đồng/lít Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ có các chính sách tài chính – ngân sách đặc thù để phát triển http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1178/Thanh-pho-Ho-Chi-Minh--Se-co-cac-chinh-sach-tai-chinh-–-ngan-sach-dac-thu-de-phat-trien.html Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ có các chính sách tài chính – ngân sách đặc thù để phát triển Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1177/Thang-du-can-can-thanh-toan-quoc-te.html Thặng dư cán cân thanh toán quốc tế World Bank hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1176/World-Bank-ha-du-bao-tang-truong-GDP-Viet-Nam-2012.html World Bank hạ dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam 2012 Bàn giao Công viên Tuổi trẻ cho Công ty công viên cây xanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1175/Ban-giao-Cong-vien-Tuoi-tre-cho-Cong-ty-cong-vien-cay-xanh.html Bàn giao Công viên Tuổi trẻ cho Công ty công viên cây xanh Các báo viết về tài chính ngày 9/10/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1174/Cac-bao-viet-ve-tai-chinh-ngay-9102012.html Các báo viết về tài chính ngày 9/10/2012 Ông Chavez tái đắc cử tổng thống Venezuela http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1170/Ong-Chavez-tai-dac-cu-tong-thong-Venezuela.html Ông Chavez tái đắc cử tổng thống Venezuela Vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” và biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1169/Vinh-danh-“Cong-dan-Thu-do-uu-tu”-va-bieu-duong-“Nguoi-tot,-viec-tot”-tieu-bieu-nam-2012.html Vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” và biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2012 Kiểm soát chặt việc giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1168/Kiem-soat-chat-viec-giet-mo,-kinh-doanh-thit-gia-suc,-gia-cam.html Kiểm soát chặt việc giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm Luật Thủ đô: Vẫn siết nhập cư nội thành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1166/Luat-Thu-do--Van-siet-nhap-cu-noi-thanh.html Luật Thủ đô: Vẫn siết nhập cư nội thành Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện nghiêm việc đăng ký giá gas http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1165/Bo-Tai-chinh-yeu-cau-thuc-hien-nghiem-viec-dang-ky-gia-gas.html Bộ Tài chính yêu cầu thực hiện nghiêm việc đăng ký giá gas Bảo toàn vốn: “Cắt lỗ” cũng là hiệu quả… http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1162/Bao-toan-von--“Cat-lo”-cung-la-hieu-qua….html Bảo toàn vốn: “Cắt lỗ” cũng là hiệu quả… 17 thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo kỳ họp thứ 4 của Quốc hội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1161/17-thanh-vien-Chinh-phu-chuan-bi-bao-cao-ky-hop-thu-4-cua-Quoc-hoi.html 17 thành viên Chính phủ chuẩn bị báo cáo kỳ họp thứ 4 của Quốc hội New York Times: Hãy cầu Chúa khi qua đường ở Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1160/New-York-Times--Hay-cau-Chua-khi-qua-duong-o-Ha-Noi.html New York Times: Hãy cầu Chúa khi qua đường ở Hà Nội NCS triển khai dự án tại Hòa Lạc http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1159/NCS-trien-khai-du-an-tai-Hoa-Lac.html NCS triển khai dự án tại Hòa Lạc Thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1158/Thi-diem-ket-nap-chu-doanh-nghiep-tu-nhan-vao-Dang.html Thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng Đổi mới phương pháp định giá đất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1157/Doi-moi-phuong-phap-dinh-gia-dat.html Đổi mới phương pháp định giá đất Tập đoàn kinh tế: Cuộc thanh lọc bắt đầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1156/Tap-doan-kinh-te--Cuoc-thanh-loc-bat-dau.html Tập đoàn kinh tế: Cuộc thanh lọc bắt đầu “Tiền trong dân còn nhưng không đổ vào bất động sản!” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1155/“Tien-trong-dan-con-nhung-khong-do-vao-bat-dong-san!”.html “Tiền trong dân còn nhưng không đổ vào bất động sản!” Kho bạc Nhà nước từ chối chưa thanh toán khoảng hơn 446 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1154/Kho-bac-Nha-nuoc-tu-choi-chua-thanh-toan-khoang-hon-446-ty-dong.html Kho bạc Nhà nước từ chối chưa thanh toán khoảng hơn 446 tỷ đồng 9 tháng năm 2012: Thu ngân sách ước đạt 498.490 tỷ đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1153/9-thang-nam-2012--Thu-ngan-sach-uoc-dat-498.490-ty-dong.html 9 tháng năm 2012: Thu ngân sách ước đạt 498.490 tỷ đồng Sắp thông xe toàn bộ đường trên cao đầu tiên ở Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1152/Sap-thong-xe-toan-bo-duong-tren-cao-dau-tien-o-Viet-Nam.html Sắp thông xe toàn bộ đường trên cao đầu tiên ở Việt Nam Hơn 70% số xã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1151/Hon-70per-so-xa-duoc-phe-duyet-quy-hoach-nong-thon-moi.html Hơn 70% số xã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới Huy động các nguồn lực xây dựng Chương trình nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1150/Huy-dong-cac-nguon-luc-xay-dung-Chuong-trinh-nong-thon-moi.html Huy động các nguồn lực xây dựng Chương trình nông thôn mới Tập đoàn Sông Đà, HUD trở thành tổng công ty http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1149/Tap-doan-Song-Da,-HUD-tro-thanh-tong-cong-ty.html Tập đoàn Sông Đà, HUD trở thành tổng công ty Không lo đình lạm nếu phối hợp tốt trong điều hành http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1147/Khong-lo-dinh-lam-neu-phoi-hop-tot-trong-dieu-hanh.html Không lo đình lạm nếu phối hợp tốt trong điều hành TP Hà Nội tạm dừng các đoàn đi công tác nước ngoài http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1146/TP-Ha-Noi-tam-dung-cac-doan-di-cong-tac-nuoc-ngoai.html TP Hà Nội tạm dừng các đoàn đi công tác nước ngoài Dự báo nhập siêu cả năm 2012 khoảng 1 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1145/Du-bao-nhap-sieu-ca-nam-2012-khoang-1-ty-USD.html Dự báo nhập siêu cả năm 2012 khoảng 1 tỷ USD Chưa tăng giá điện trong tháng 10 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1144/Chua-tang-gia-dien-trong-thang-10.html Chưa tăng giá điện trong tháng 10 TienPhong Bank công bố lãi suất vay ưu đãi đặc biệt 0.82%/tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1143/TienPhong-Bank-cong-bo-lai-suat-vay-uu-dai-dac-biet-0.82perthang.html TienPhong Bank công bố lãi suất vay ưu đãi đặc biệt 0.82%/tháng Điều chuyển vốn xây dựng cơ bản cho các dự án dân sinh, cấp bách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1140/Dieu-chuyen-von-xay-dung-co-ban-cho-cac-du-an-dan-sinh,-cap-bach.html Điều chuyển vốn xây dựng cơ bản cho các dự án dân sinh, cấp bách Xây dựng huyện Thạch Thất thành trung tâm có sức hút mạnh phía Tây Thủ đô http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1139/Xay-dung-huyen-Thach-That-thanh-trung-tam-co-suc-hut-manh-phia-Tay-Thu-do.html Xây dựng huyện Thạch Thất thành trung tâm có sức hút mạnh phía Tây Thủ đô Khi tín dụng tăng trưởng thấp là... lựa chọn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1138/Khi-tin-dung-tang-truong-thap-la...-lua-chon.html Khi tín dụng tăng trưởng thấp là... lựa chọn Giá gas tăng 16.000 đồng/bình 12 kg http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1137/Gia-gas-tang-16.000-dongbinh-12-kg.html Giá gas tăng 16.000 đồng/bình 12 kg Triển khai quyết liệt để thực hiện đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1136/Trien-khai-quyet-liet-de-thuc-hien-doi-moi-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html Triển khai quyết liệt để thực hiện đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, điều hành, bình ổn giá cuối năm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1133/Thu-tuong-chi-thi-tang-cuong-quan-ly,-dieu-hanh,-binh-on-gia-cuoi-nam.html Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý, điều hành, bình ổn giá cuối năm Căn hộ ế ẩm, ồ ạt chuyển sang cho thuê http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1132/Can-ho-e-am,-o-at-chuyen-sang-cho-thue.html Căn hộ ế ẩm, ồ ạt chuyển sang cho thuê Tây Hồ Tây sẽ thành trung tâm hành chính mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1131/Tay-Ho-Tay-se-thanh-trung-tam-hanh-chinh-moi.html Tây Hồ Tây sẽ thành trung tâm hành chính mới Tập đoàn: Ai ở, ai đi? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1130/Tap-doan--Ai-o,-ai-di.html Tập đoàn: Ai ở, ai đi? Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình dự trữ hàng hóa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1129/Tang-cuong-kiem-tra,-giam-sat-Chuong-trinh-du-tru-hang-hoa.html Tăng cường kiểm tra, giám sát Chương trình dự trữ hàng hóa Bộ Tài chính và TP Hà Nội giao ban công tác tài chính ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1127/Bo-Tai-chinh-va-TP-Ha-Noi-giao-ban-cong-tac-tai-chinh-ngan-sach.html Bộ Tài chính và TP Hà Nội giao ban công tác tài chính ngân sách Tăng cường “hậu kiểm” quy hoạch đối với các công trình xây dựng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1126/Tang-cuong-“hau-kiem”-quy-hoach-doi-voi-cac-cong-trinh-xay-dung.html Tăng cường “hậu kiểm” quy hoạch đối với các công trình xây dựng Vốn FDI tiếp tục “rót” vào bất động sản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1125/Von-FDI-tiep-tuc-“rot”-vao-bat-dong-san.html Vốn FDI tiếp tục “rót” vào bất động sản Quản lý giá cả bị buông lỏng? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1124/Quan-ly-gia-ca-bi-buong-long.html Quản lý giá cả bị buông lỏng? 2012: SCIC bán vốn tại 262 doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1123/2012--SCIC-ban-von-tai-262-doanh-nghiep.html 2012: SCIC bán vốn tại 262 doanh nghiệp Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1120/Nganh-Tai-chinh-no-luc-hoan-thanh-nhiem-vu-thu-ngan-sach-2012.html Ngành Tài chính nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 2012 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Bó chân vì ôm đồm http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1119/Co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc--Bo-chan-vi-om-dom.html Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước: Bó chân vì ôm đồm Vay tiền mua nhà: Thận trọng khi ngân hàng "đại hạ giá" http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1118/Vay-tien-mua-nha--Than-trong-khi-ngan-hang-dai-ha-gia.html Vay tiền mua nhà: Thận trọng khi ngân hàng "đại hạ giá" Công tác chuyển đổi chợ truyền thống của Hà Nội http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1117/Cong-tac-chuyen-doi-cho-truyen-thong-cua-Ha-Noi.html Công tác chuyển đổi chợ truyền thống của Hà Nội Tân Chủ tịch EVN “hứa” làm lành mạnh tài chính EVN http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1116/Tan-Chu-tich-EVN-“hua”-lam-lanh-manh-tai-chinh-EVN.html Tân Chủ tịch EVN “hứa” làm lành mạnh tài chính EVN Hà Nội: CPI tháng 9 ước tăng tới 2,47% so với tháng 8 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1114/Ha-Noi--CPI-thang-9-uoc-tang-toi-2,47per-so-voi-thang-8.html Hà Nội: CPI tháng 9 ước tăng tới 2,47% so với tháng 8 Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1113/Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-tap-huan,-huong-dan-co-che-tai-chinh-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-xay-dung-nong-thon-moi.html Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn cơ chế tài chính triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua “Lao động giỏi” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1112/De-xuat-bo-sung-danh-hieu-thi-dua-“Lao-dong-gioi”.html Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua “Lao động giỏi” Xử lý nợ xấu cần có cơ chế phù hợp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1111/Xu-ly-no-xau-can-co-co-che-phu-hop.html Xử lý nợ xấu cần có cơ chế phù hợp Cuối năm, thị trường bất động sản sẽ ra sao? http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1110/Cuoi-nam,-thi-truong-bat-dong-san-se-ra-sao.html Cuối năm, thị trường bất động sản sẽ ra sao? Sẽ đầu tư hầm chui tại 2 nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1109/Se-dau-tu-ham-chui-tai-2-nut-giao-Thanh-Xuan-va-Trung-Hoa.html Sẽ đầu tư hầm chui tại 2 nút giao Thanh Xuân và Trung Hòa Khởi công xây dựng Trung tâm vũ trụ Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1104/Khoi-cong-xay-dung-Trung-tam-vu-tru-Viet-Nam.html Khởi công xây dựng Trung tâm vũ trụ Việt Nam Tăng thêm 26,5% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1103/Tang-them-26,5per-tro-cap-hang-thang-doi-voi-quan-nhan.html Tăng thêm 26,5% trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân Hà Nội xây dựng trên 40.000 căn hộ tái định cư http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1102/Ha-Noi-xay-dung-tren-40.000-can-ho-tai-dinh-cu.html Hà Nội xây dựng trên 40.000 căn hộ tái định cư Giá rau hữu cơ đắt ‘cắt cổ‘ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1101/Gia-rau-huu-co-dat-‘cat-co‘.html Giá rau hữu cơ đắt ‘cắt cổ‘ 13 tấn vàng sẽ được tung ra thị trường http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1100/13-tan-vang-se-duoc-tung-ra-thi-truong.html 13 tấn vàng sẽ được tung ra thị trường Điểm mới về thu hồi đất của dự án http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1099/Diem-moi-ve-thu-hoi-dat-cua-du-an.html Điểm mới về thu hồi đất của dự án “Giải phẫu” bánh Trung thu giá khủng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1097/“Giai-phau”-banh-Trung-thu-gia-khung.html “Giải phẫu” bánh Trung thu giá khủng Việt Nam bắt đầu sản xuất xe buýt sạch http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1096/Viet-Nam-bat-dau-san-xuat-xe-buyt-sach.html Việt Nam bắt đầu sản xuất xe buýt sạch Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1095/Ban-Can-su-Dang-Bo-Tai-chinh-to-chuc-Hoi-nghi-kiem-diem-tu-phe-binh-va-phe-binh-theo-Nghi-quyet-Trung-uong-4-(Khoa-XI).html Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) QE3 mở cơ hội thu hút FDI từ Mỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1094/QE3-mo-co-hoi-thu-hut-FDI-tu-My.html QE3 mở cơ hội thu hút FDI từ Mỹ Các báo viết về Tài chính ngày 19/9/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1093/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1992012.html Các báo viết về Tài chính ngày 19/9/2012 Tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất, khơi thông nguồn hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1091/Tap-trung-nguon-luc-thuc-day-san-xuat,-khoi-thong-nguon-hang.html Tập trung nguồn lực thúc đẩy sản xuất, khơi thông nguồn hàng NHNN lên tiếng trước biến động giá vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1090/NHNN-len-tieng-truoc-bien-dong-gia-vang.html NHNN lên tiếng trước biến động giá vàng Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt rớt mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1089/Gia-xang,-dau-the-gioi-dong-loat-rot-manh.html Giá xăng, dầu thế giới đồng loạt rớt mạnh Phụ cấp kế toán ở đơn vị không có phòng kế toán http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1088/Phu-cap-ke-toan-o-don-vi-khong-co-phong-ke-toan.html Phụ cấp kế toán ở đơn vị không có phòng kế toán Các báo viết về Tài chính ngày 18/9/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1086/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1892012.html Các báo viết về Tài chính ngày 18/9/2012 Việt Nam là đối tác đáng tin cậy của Đức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1079/Viet-Nam-la-doi-tac-dang-tin-cay-cua-Duc.html Việt Nam là đối tác đáng tin cậy của Đức Lo đồng tiền quá sức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1078/Lo-dong-tien-qua-suc.html Lo đồng tiền quá sức Các báo viết về Tài chính ngày 17/9/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1077/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-1792012.html Các báo viết về Tài chính ngày 17/9/2012 Vẫn còn hiện tượng lách trần lãi suất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1076/Van-con-hien-tuong-lach-tran-lai-suat.html Vẫn còn hiện tượng lách trần lãi suất 21/9, đấu thấu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1075/219,-dau-thau-3.000-ty-dong-trai-phieu-Chinh-phu.html 21/9, đấu thấu 3.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ Khởi điểm 9 triệu đồng chưa phải đã cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1072/Khoi-diem-9-trieu-dong-chua-phai-da-cao.html Khởi điểm 9 triệu đồng chưa phải đã cao Mỗi người sẽ được cấp số định danh công dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1071/Moi-nguoi-se-duoc-cap-so-dinh-danh-cong-dan.html Mỗi người sẽ được cấp số định danh công dân Dự trữ ngoại tệ đạt 23 tỷ USD http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1070/Du-tru-ngoai-te-dat-23-ty-USD.html Dự trữ ngoại tệ đạt 23 tỷ USD Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1069/Nghi-quyet-phien-hop-Chinh-phu-thuong-ky-thang-82012.html Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2012 Tăng mạnh mẽ, giá vàng vượt xa 47 triệu đồng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1068/Tang-manh-me,-gia-vang-vuot-xa-47-trieu-dong.html Tăng mạnh mẽ, giá vàng vượt xa 47 triệu đồng Bộ GTVT "bác" đề xuất nhập xe tuk tuk http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1067/Bo-GTVT-bac-de-xuat-nhap-xe-tuk-tuk.html Bộ GTVT "bác" đề xuất nhập xe tuk tuk Thực hiện viện phí mới: Bệnh nhân thiệt! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1062/Thuc-hien-vien-phi-moi--Benh-nhan-thiet!.html Thực hiện viện phí mới: Bệnh nhân thiệt! Sửa Luật thuế thu nhập cá nhân: “9 triệu đồng chỉ tạm đủ sống” http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1061/Sua-Luat-thue-thu-nhap-ca-nhan--“9-trieu-dong-chi-tam-du-song”.html Sửa Luật thuế thu nhập cá nhân: “9 triệu đồng chỉ tạm đủ sống” Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ tài chính - ngân sách cuối năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1060/Thu-tuong-chi-dao-nhiem-vu-tai-chinh---ngan-sach-cuoi-nam-2012.html Thủ tướng chỉ đạo nhiệm vụ tài chính - ngân sách cuối năm 2012 Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí từ 1/1/2013 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1059/Dieu-chinh-muc-thu-thuy-loi-phi-tu-112013.html Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí từ 1/1/2013 Cần cái nhìn đa chiều, chính xác về tỷ lệ thuế, phí tại Việt Nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1058/Can-cai-nhin-da-chieu,-chinh-xac-ve-ty-le-thue,-phi-tai-Viet-Nam.html Cần cái nhìn đa chiều, chính xác về tỷ lệ thuế, phí tại Việt Nam Dự kiến thêm một phó chủ tịch UBND TP tại HN và TP HCM http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1054/Du-kien-them-mot-pho-chu-tich-UBND-TP-tai-HN-va-TP-HCM.html Dự kiến thêm một phó chủ tịch UBND TP tại HN và TP HCM Hà Nội: Chờ duyệt 87 đồ án quy hoạch khu vực phía nam http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1053/Ha-Noi--Cho-duyet-87-do-an-quy-hoach-khu-vuc-phia-nam.html Hà Nội: Chờ duyệt 87 đồ án quy hoạch khu vực phía nam Bộ Nội vụ sẽ được quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1052/Bo-Noi-vu-se-duoc-quyen-to-chuc-thi-nang-ngach-cong-chuc.html Bộ Nội vụ sẽ được quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1051/Thong-tu-so-1402012TT-BTC-cua-Bo-Tai-chinh-nham-thao-go-kho-khan-cho-to-chuc,-ca-nhan.html Thông tư số 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức, cá nhân Không tăng giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu C http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1050/Khong-tang-gia-ban-le-tat-ca-cac-chung-loai-xang-dau-C.html Không tăng giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu C Không tăng giá xăng, xả quỹ và giảm thuế 2% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1049/Khong-tang-gia-xang,-xa-quy-va-giam-thue-2per.html Không tăng giá xăng, xả quỹ và giảm thuế 2% Thuế thu nhập cá nhân: Vẫn băn khoăn giảm trừ gia cảnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1048/Thue-thu-nhap-ca-nhan--Van-ban-khoan-giam-tru-gia-canh.html Thuế thu nhập cá nhân: Vẫn băn khoăn giảm trừ gia cảnh Giải chấp “khối u” bất động sản thế chấp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1047/Giai-chap-“khoi-u”-bat-dong-san-the-chap.html Giải chấp “khối u” bất động sản thế chấp Từ 1/10: Không tiếp nhận hồ sơ trình Chính phủ thiếu file điện tử http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1046/Tu-110--Khong-tiep-nhan-ho-so-trinh-Chinh-phu-thieu-file-dien-tu.html Từ 1/10: Không tiếp nhận hồ sơ trình Chính phủ thiếu file điện tử Xe tuk tuk không thay được xe máy! http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1045/Xe-tuk-tuk-khong-thay-duoc-xe-may!.html Xe tuk tuk không thay được xe máy! Dự án treo được gia hạn tối đa 6 tháng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1042/Du-an-treo-duoc-gia-han-toi-da-6-thang.html Dự án treo được gia hạn tối đa 6 tháng Bí thư Đà Nẵng “dọa” ngân hàng o ép doanh nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1041/Bi-thu-Da-Nang-“doa”-ngan-hang-o-ep-doanh-nghiep.html Bí thư Đà Nẵng “dọa” ngân hàng o ép doanh nghiệp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1040/Thu-tuong-Chinh-phu-chi-dao-dieu-hanh,-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-tai-chinh-–-ngan-sach-nhung-thang-cuoi-nam-2012.html Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2012 Ngân hàng đua kích cầu tiêu dùng qua thẻ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1039/Ngan-hang-dua-kich-cau-tieu-dung-qua-the.html Ngân hàng đua kích cầu tiêu dùng qua thẻ Xây cầu cạn cao tốc dài hơn 4km từ Mai Dịch – Nam Thăng Long http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1038/Xay-cau-can-cao-toc-dai-hon-4km-tu-Mai-Dich-–-Nam-Thang-Long.html Xây cầu cạn cao tốc dài hơn 4km từ Mai Dịch – Nam Thăng Long Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1037/Chi-dao-dieu-hanh-cua-Chinh-phu,-Thu-tuong-Chinh-phu-noi-bat-trong-tuan.html Chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần Lãi suất khó hạ tiếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1036/Lai-suat-kho-ha-tiep.html Lãi suất khó hạ tiếp Lãi suất khó hạ tiếp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1035/Lai-suat-kho-ha-tiep.html Lãi suất khó hạ tiếp Đồng loạt tăng lãi suất huy động vàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1034/Dong-loat-tang-lai-suat-huy-dong-vang.html Đồng loạt tăng lãi suất huy động vàng Lần đầu tiên xếp hạng năng lực cạnh tranh ngân hàng http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1033/Lan-dau-tien-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-ngan-hang.html Lần đầu tiên xếp hạng năng lực cạnh tranh ngân hàng Ôtô, xe máy đăng ký ở Hà Nội giảm 50% http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1031/Oto,-xe-may-dang-ky-o-Ha-Noi-giam-50per.html Ôtô, xe máy đăng ký ở Hà Nội giảm 50% Ổn định vĩ mô- cách gỡ khó cho doanh nghiệp căn bản nhất http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1030/On-dinh-vi-mo--cach-go-kho-cho-doanh-nghiep-can-ban-nhat.html Ổn định vĩ mô- cách gỡ khó cho doanh nghiệp căn bản nhất Bộ Tài chính: Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1029/Bo-Tai-chinh--Chu-dong-trien-khai-thuc-hien-cac-giai-phap-ve-tai-chinh---NSNN-theo-Nghi-quyet-so-01NQ-CP.html Bộ Tài chính: Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp về tài chính - NSNN theo Nghị quyết số 01/NQ-CP Trục lợi từ kẽ hở của chính sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1028/Truc-loi-tu-ke-ho-cua-chinh-sach.html Trục lợi từ kẽ hở của chính sách Tụt hạng năng lực cạnh tranh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1027/Tut-hang-nang-luc-canh-tranh.html Tụt hạng năng lực cạnh tranh Đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1024/Day-nhanh-tien-do-thuc-hien-von-dau-tu-tu-nguon-ngan-sach.html Đẩy nhanh tiến độ thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Chính phủ: Sẽ còn 5-7 tập đoàn kinh tế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1023/Chinh-phu--Se-con-5-7-tap-doan-kinh-te.html Chính phủ: Sẽ còn 5-7 tập đoàn kinh tế Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1022/Chinh-phu-hop-phien-thuong-ky-thang-82012.html Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8/2012 Hà Nội: Phát hiện, truy thu gần 735 tỷ đồng tiền thuế http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1021/Ha-Noi--Phat-hien,-truy-thu-gan-735-ty-dong-tien-thue.html Hà Nội: Phát hiện, truy thu gần 735 tỷ đồng tiền thuế Hiện đại hóa công nghệ quản lý kho bạc bằng CNTT http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1020/Hien-dai-hoa-cong-nghe-quan-ly-kho-bac-bang-CNTT.html Hiện đại hóa công nghệ quản lý kho bạc bằng CNTT Ngăn chặn đầu cơ, găm xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1017/Ngan-chan-dau-co,-gam-xang-dau.html Ngăn chặn đầu cơ, găm xăng dầu Phải giảm gánh nặng thuế, phí cho dân http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1016/Phai-giam-ganh-nang-thue,-phi-cho-dan.html Phải giảm gánh nặng thuế, phí cho dân Dừng thực hiện Thông tư 33, Thông tư 34 để chỉnh sửa kỹ http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1015/Dung-thuc-hien-Thong-tu-33,-Thong-tu-34-de-chinh-sua-ky.html Dừng thực hiện Thông tư 33, Thông tư 34 để chỉnh sửa kỹ Đẩy vốn vào địa ốc, ngân hàng vẫn chùn tay http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1014/Day-von-vao-dia-oc,-ngan-hang-van-chun-tay.html Đẩy vốn vào địa ốc, ngân hàng vẫn chùn tay Nhiều ngân hàng dễ vỡ ba chỉ tiêu lớn http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1013/Nhieu-ngan-hang-de-vo-ba-chi-tieu-lon.html Nhiều ngân hàng dễ vỡ ba chỉ tiêu lớn Dự báo tháng 9 lãi suất sẽ giảm mạnh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1010/Du-bao-thang-9-lai-suat-se-giam-manh.html Dự báo tháng 9 lãi suất sẽ giảm mạnh Chuyên gia nói về việc điều hành giá xăng dầu http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1009/Chuyen-gia-noi-ve-viec-dieu-hanh-gia-xang-dau.html Chuyên gia nói về việc điều hành giá xăng dầu Nền kinh tế đòi hỏi được tái cơ cấu một cách thực chất, cơ bản http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1008/Nen-kinh-te-doi-hoi-duoc-tai-co-cau-mot-cach-thuc-chat,-co-ban.html Nền kinh tế đòi hỏi được tái cơ cấu một cách thực chất, cơ bản Người dân nặng gánh thuế, phí cao http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1007/Nguoi-dan-nang-ganh-thue,-phi-cao.html Người dân nặng gánh thuế, phí cao Các báo viết về Tài chính ngày 4/9/2012 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1006/Cac-bao-viet-ve-Tai-chinh-ngay-492012.html Các báo viết về Tài chính ngày 4/9/2012 Hàng bình ổn giá: Vẫn khó vào khu công nghiệp http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1005/Hang-binh-on-gia--Van-kho-vao-khu-cong-nghiep.html Hàng bình ổn giá: Vẫn khó vào khu công nghiệp Công bố quyết định nghỉ hưu đối với Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1004/Cong-bo-quyet-dinh-nghi-huu-doi-voi-Trung-tuong-Nguyen-Duc-Nhanh.html Công bố quyết định nghỉ hưu đối với Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh Hà Nội chính thức áp dụng mức học phí mới http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1003/Ha-Noi-chinh-thuc-ap-dung-muc-hoc-phi-moi.html Hà Nội chính thức áp dụng mức học phí mới Giá gas tăng 51.000 đồng mỗi bình từ 1/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/1002/Gia-gas-tang-51.000-dong-moi-binh-tu-19.html Giá gas tăng 51.000 đồng mỗi bình từ 1/9 Nhiều khuyến mãi du lịch dịp 2/9 http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/997/Nhieu-khuyen-mai-du-lich-dip-29.html Nhiều khuyến mãi du lịch dịp 2/9 Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 19: Bền vững tài khoá và Phổ cập kiến thức tài chính http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/996/Hoi-nghi-Bo-truong-Tai-chinh-APEC-lan-thu-19--Ben-vung-tai-khoa-va-Pho-cap-kien-thuc-tai-chinh.html Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần thứ 19: Bền vững tài khoá và Phổ cập kiến thức tài chính Vinamilk “có cơ” vào danh sách công ty đại chúng xuất sắc nhất châu Á http://www.sotaichinh.hanoi.gov.vn/portal/vi/News-details/140/995/Vinamilk-“co-co”-vao-danh-sach-cong-ty-dai-chung-xuat-sac-nhat-chau-A.html Vinamilk “có cơ” vào danh sách công ty đại chúng xuất sắc nhất châu Á