sở tài chính thành phố Hà Nội

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!    Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!    Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968!    

Hoạt động của Đảng bộ, đoàn thể và tổ chức khác

HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2018 CỦA ĐẢNG BỘ CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Hòa trong không khí cả nước và Thủ đô chào mừng kỉ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, sáng ngày 16/6/2018, Đảng ủy cơ quan Sở Tài chính Hà Nội đã tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2018.

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Địa chỉ : Số 38B - Phố Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội
Điện thoại : (024) - 38 25 41 89
Fax : (024) - 38 24 31 86
Email: vanthu_sotc@hanoi.gov.vn